VN Migratiepact ‘pakt’ niet

0

Het zogenaamde VN Migratiepact zorgt nationaal en internationaal voor enorme commotie. De Belgische regering is er bijvoorbeeld ei zo na dit weekend van 8 op 9 december 2018 over gevallen. En nog zijn ze er daar niet uit hoe het nu verder moet. Twee ministers werden vervangen zodat nu een minderheidsregering moet (proberen te) regeren. Wat is precies dat Migratiepact, voluit het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. En waarom veroorzaakt het zoveel heisa? Het pact om de migratie van buiten (de vluchtelingencrisis)  o.m. in de EU te ontmijnen is een tikkende tijdbom geworden. De beslissende vergadering is NU (maandag 10 december 2018) bezig…

Wie wat waar wanneer waarom hoeveel enz.

Binnen de EU maar ook internationaler moeten dringend afspraken gemaakt worden over wie wat en wie hoeveel verantwoordelijkheid dient te nemen. Letterlijk: welk land gaat vrijwillig (!) want het is geen bindend pact, hoeveel vluchtelingen opnemen. Dit zijn in meer gedetailleerde termen de te overeenkomen heikele kwesties. Ondertussen sterven tal van mannen en vrouwen en kinderen, worden vermoord, verongelukken door gevaren op zee bijvoorbeeld. Maar soit, wanneer heeft ‘de politiek’ daarvan ooit wakker gelegen:

Ambitieus maar…

We citeren uit de meest prestigieuze zakenkrant van België, De tijd:

‘Het wegnemen van de oorzaken van migratie, die ertoe leiden dat mensen hun land moeten ontvluchten.

De risico’s verminderen voor wie probeert te migreren, door te garanderen dat de mensenrechten worden gerespecteerd.

Stimuleren dat burgers beschikken over identiteitsbewijzen en andere documenten.

De mogelijkheden voor legale migratie verbeteren.

Migranten enkel opsluiten in uitzonderlijke omstandigheden.

Betere procedures voor de aanvraag, de beoordeling en de afwijzing van wie asiel aanvraagt.’

De Doos van Pandora of: wie kaatst kan de bal verwachten

Herinner u of realiseer u dat ‘wij’ als Westen het Zuiden (en niet alleen het Zuiden) eeuwenlang arm gemaakt hebben en arm gehouden. Te goedkoop profiteren van hun grondstoffen, en te duur afgewerkte fabrikaten verkopen. Westersgezinde regimes aan de macht houden (Mohammad Reza Pahlavi in Iran, Mobutu in Zaïre,…) of brengen. De landen in kwestie uitzuigen ten voordele van buitenlandse regimes (wij, de EU en de VS). Ten nadele van die landen (de meerderheid van de bevolking, de toplaag en dictators uitgezonderd uiteraard). We hebben een morele verplichting om te betalen, vergoeden voor die talloze fouten van verleden en heden. Dat heet verantwoordelijkheid ja? M.i.! Maar u mag me altijd tegenspreken hoor… Doch, toegegeven, tegelijkertijd kan bijvoorbeeld de EU geen 20 miljoen vluchtelingen, asielzoekers, economische vluchtelingen opvangen. Onmogelijk. Maar: Europese mensenrechtenwetten verplichten asiel te geven aan iedereen die daar nood aan heeft! Dus: dilemma… Leest u vooral hier een diepgaand artikel over de kwestie. Pragmatische redelijkheid of populistische angst heet het. Géén simpele bedlectuur!

Boeventronie

Neen, Staatssecretatis voor migratie Theo Francken (België) heeft een zeer ondankbare job, maar hij heeft er wel het tronie en de aanleg voor hé, uitermate geschikt voor dit vuile werk. Zie hem in beeld op tv en je denkt: een gezochte misdadiger, “ik dénk dat ik hem ergens gezien heb maar waar ook weer?” Zo’n echte boeventronie, weet u wel? Gezocht: most wanted, dat genre. Hij heeft ook de morele instelling om zo’n job te aanvaarden en met graagte uit te oefenen. Het is niet voor niks dat zijn populaire partij, de N-VA, centrum rechts in naam maaar allengs naar rechts opschuivend,  de Belgische regering, premier Charles Michel trachtte te chanteren. U stemt neutraal in Marrakech of de regering valt! Nou, de premier is wel een man van meest het midden, en hij liét zich niet manipuleren. En verving direct twee ministers van de Nieuwe Vlaamse  Alliantie. Alliantie, mhhhh, daar heb ik toch mijn twijfels over, en zeker over al wie daarmee ‘geallieerd’ is, op gestemd heeft…. Proficiat Michel! Een man met ballen en toch iemand verfijnd, van stijl en discretie. Balls dus ook. België besturen, (11 miljoen burgers)  is véél moeilijker dan China (1,3 miljard burgers), geloof me gerust! Ik ken het land, de burgers en politiek nogal goed.

De huidige realiteit is iets heel anders

KIjk, de meeste westerse, beschaafde (nou ja) landen storten elk jaar zogenaamde ontwikkelingshulp aan landen in nood. Landen, pakweg Tunesië, het zogezegde ‘bevrijde want de dictator is weg’ Noordafrikaanse land. Dat wel representatief is voor de ganse regio. We kennen persoonlijk de situatie in dat land, zelfs na het gedwongen vertrek van president  Ben Ali. Leeft een luilekkerbestaan in Saoedi-Arabië trouwens, land waar alle gevluchte, verdreven dictators welkom zijn. Zoals Idi Amin Dada, bijgenaamd de slachter Afrika, nu wijllen. Wel met meename van de schatkist allemaal welkom natuurlijk. Ook drug- en mensenhandelaars uit bv Turkije zijn er welkom, mits medenemen van de nodige centen uiteraard.

Niet welkom meer

Maar Tunesiê dus. Politieke chaos, iedereen wil zijn en haar deel van de koek, torenhoge werkloosheid nog steeds; vraag 9 van de 10 Tunesiërs wat hun droom is . En die is: hun land verlaten om naar naar Europa te komen. Legaal of illegaal, als het maar asap gebeurt. Of ze nu met gammele  bootjes, via duistere tussenfiguren of relaties of familie kunnen komen, verstopt in containers of landingsgestellen van vliegtuigen, ze doen het. Uit noodzaak, wanhoop! Ze haten hun land. Is dat niet verschrikkeijk…?! En daarmee staat het land exemplarisch voor de meeste Afrikaanse landen. Dat heet economische vluchtelingen, en die zijn, jammer maar helaas, niet van tel. Zéker niet welkom in het welvarende Westen. Nog veel minder welkom dan fysiek met de dood bedreigde vluchtelingen, echte asielzoekers die récht hebben op asiel. Staat bv. in de Europese wetten. Tja, er zijn er al tevéél, zegt de doorsneeburger. En helemaal ongelijk kun je hem, haar ook niet geven. In sommige buurten van veel hoofdsteden waan je je als inheemse, geboren inwoner, in het buitenland. Ook niet fijn voor de oorspronkelijke, hier geboren inwoner, burgers…

243 miljoen mensen on the run

Pas op: we hebben het hier niet over een paar honderdduizend Oostduitsers die na 1989 eindelijk (?!) naar het westen konden migreren. Dank u, lieve, goede, intelligente Angela Merkel, een Vrouw met een hoofdletter. Maar het aantal migranten, om diverse redenen, veelal burgeroorlogen, is enorm gestegen. (Door wie denkt u…?) ‘(…) tegen 2015 waren het er (al) 243 miljoen, of 3,3 procent van de wereldbevolking. Het aantal migranten steeg dus in het tijdperk van de globalisering naar een op de dertig mensen.’ We zullen Theo eens van huis en haard en familie en werk beroven, met de dod bedreigen en op staande voet doen vluchten. Naar een land waar hij en zij  de taaliet spreken en zeker niet welkom (meer) zijn. Hé, zou die (of u of ik) niet graag ergens, eender waar of door wie geholpen worden, praktisch; met eten, drinken, woonst, voor jezelf en je familie?

Empathie? Nooit van gehoord

Daar zit ’t grote probleem beste lezer. Hoogbenoemde, zwaarbetaalde gepriviligieerden besissen in airconditioned vertrekken tijden rijkelijke  diners en werkontbijten (?) over het lot, leven en welzijn of de ondergang van de have nots. Zij die niéts bezitten dan de schamele, vieze kleren om het lijf. Weet u, beste medelanders, dat er effectief invallen gebeuren bij doodbrave (Belgische) zielen. gewone doorsnee Belgische burgers die wel empathie voelen, medemenselijkheid en daadwerkelijk willen helpen aan een wereldwijd, wereldgroot probleem? Door een ‘vreemde’ onderdak en voedsel aan te bieden… Neen, verboden, mijnheer, mevrouw. Is tegen de wet. U riskeert vervolging indien u volhardt, dit nog eens riskeert. Arme vluchtelingen, arme Belgen van goede wil, zeg maar Arm België! Dat het zo ver moest komen…

Slavenmarkten

Maar als je dan hoort en ziet en leest van mannen en vrouwen (en kids!) die per opbod verkocht worden. Op wat je gerust slavenmarkten mag noemen? In Libië bijvoorbeeld? De mannen verkocht als spotgoedkope werkkrachten, de vrouwen als seksslaven. De kindereren als goedkope huishoudhulpjes of erger (pedofile prooien)…? Breekt dan je hart niet? Zeker als je weet dat het Westen (VS en volgelingen uit de EU) verantwoordelijk is, in se, voor deze wantoestanden uit het verleden en heden? Maar ook Rusland, Irak, Iran, Turkije,…, teveel landen om op te noemen…

Leerrijk (?) slot

Weet, beste lezer, dat we allemààl migranten zijn, in eerste, tweede of derde,…, generatie? Dat de VS met 300 miljoen plus niet alders is, zijn, dan migranten?! We are the  99 %, Anonymous, de me-too beweging, het hangt allemaal samen hoor? IK heb ook de oplossing niet, beste lezer, beste lezers van Biflatie, maar…dat is ook mijn taak niet! Dàt is de taak van ‘de politiek’, daarvoor net hebben we ze gekozen. Dus, hooggeëerde Dames en Heren nationaal en internationaal: los het probleem op dat jullie zelf gecreëerd hebben. Nog één ding en het is erg belangrijk. De Belgische journalist/schrijver Chris de Stoop heeft over de migratie van toen en nu een schitterend boek geschreven. ‘Wanneer het water breekt’ heet het. Lezen hoor! Het laat toe je ook eens in de plaats van de vluchteling te zien, te voelen. Wat ze moeten achterlaten, wie ze waren, wie ze nu zijn, véél van hen hoor! Het is in het algemeen een rijkdom om ‘vreemdelingen’, asilezoekers, vluchtelingen, migranten op te nemen. Of je nu gelovig of niet bent. Maakt niet uit. Als je maar ménselijk bent… En zijn we dat au fond niet allemaal…? 

Last minute

Chili stapt alvast uit het Pact. Verder lezen we dit vanochtend vroeg op NU.nl:

‘In Marrakesh is maandag de topconferentie van de Verenigde Naties waar over het migratiepact wordt gestemd. Het pact is een 34 pagina’s tellend document dat richtlijnen over een ordelijke en veilige migratie bevat.’ Dat het niet bindend is dat pact, dat vermeldden we reeds, wat ook veelzeggend is hé… En nog: ‘Meerdere landen, zoals de VS, Hongarije en Oostenrijk, hebben besloten het pact niet te tekenen. In België viel zaterdagavond het kabinet bijna over de zaak. Nederland tekent het pact wel.’ Een pluim voor onszelf!