Volgende crisis in 2012

Mensen willen het niet horen, maar de volgende crisis staat alweer voor de deur, zegt methodoloog en onafhankelijk onderzoeker Sander Boelens. Hij voorspelt in 2012 een pensioencrisis die zijn weerga niet kent.

De politiek heeft zijn mond vol over het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar de AOW is met het oog op de vergrijzing niet het enige probleem, zegt methodoloog en onafhankelijk onderzoeker Sander Boelens. Ook het systeem van aanvullende pensioenen dat Nederland heeft, is in zijn ogen onhoudbaar.

“De kern van het probleem is dat men na de Tweede Wereldoorlog onvoldoende heeft gekeken naar de effecten van internationaal op grote schaal belastingvrij collectief en individueel beleggen en sparen voor pensioen”, legt Boelens uit. Er waren volgens hem veel te weinig beleggingsmogelijkheden voor al het geld dat wij opzij zetten. Met als gevolg dat het de pensioenbeleggingen zelf zijn geweest die de prijzen van beleggingsproducten opdreven.

Moeten de enorme hoeveelheden aandelen weer verkocht worden omdat de babyboomers met pensioen gaan, dan is het aanbod van aandelen zo groot dat de prijs verder zal dalen. De pensioenpotjes zullen als gevolg daarvan dus veel leger zijn, dan algemeen wordt aangenomen.

Om de pensioenen te kunnen blijven betalen, zijn de pensioenpremies inmiddels verhoogd. Omdat werkenden ook al de AOW voor alle ouderen moeten opbrengen en dienen bij te dragen aan de stijgende zorgkosten, leidt dit volgens Boelens tot een sociale ramp. Tegelijkertijd wordt ook van de jongeren verwacht dat ze voldoende kinderen krijgen om de bevolking niet nog verder te laten krimpen. “Onmogelijk”, zegt Boelens, “jongeren moeten al zoveel betalen dat ze dan geen loon meer zouden overhouden.”

Hier komt nog bij dat de meeste andere Europese landen geen of nauwelijks een kapitaalgedekt aanvullend pensioensysteem kennen, maar alleen een stelsel waarin de werkenden de pensioenkosten van de mensen die dan oud zijn, betalen (een zogenoemd omslagstelsel, gelijk onze AOW). Omdat er ook in die landen als gevolg van de vergrijzing veel meer ouderen dan jongeren zijn en de jongeren dit niet langer zullen kunnen opbrengen, zal de overheid daar bij moeten springen. Met als gevolg dat de staatsschuld in die staten toeneemt en daarmee de inflatie.

Boelens: “Omdat wij dezelfde munt hebben, de euro, hebben wij daar in Nederland ook hinder van. Om nog maar te zwijgen van de last die wij zouden hebben van het failliet gaan van een land als gevolg hiervan. Kijk maar hoeveel Griekenland ons nu al kost.”

In de Verenigde Staten is de situatie ook prangend. “Daar beleggen mensen sinds 1980 via zogenoemde 401K-regelingen niet alleen massaal voor hun pensioen (en zullen hun pensioenpotjes straks leger blijken te zijn dan ze gedacht hebben), maar is het ook nog zo dat veel medische ingrepen alleen door de staat vergoed worden als je ouder bent dan 65. Als het even kan, stellen mensen die vlak voor hun pensioen zitten, ingrepen dus uit tot na hun 65ste. Dit zal de overheid zo veel extra kosten dat het best kan gebeuren dat Amerika de rente over zijn leningen dan niet meer kan betalen.” Boelens schat dat dit in 2012 zal zijn. “Dan wordt de top van de naoorlogse geboortegolf in de VS 65.”Of een Europees land of Amerika als eerste om zal vallen en vervolgens de rest mee zal slepen, vindt Boelens lastig te voorspellen, maar dat er een enorme crisis aan zit te komen, staat voor hem buiten kijf.

De crisis afwentelen, gaat niet meer lukken, denkt Boelens. Daarvoor is het te laat. Toch ziet hij zichzelf niet als doemdenker of onheilsprofeet. “Nee, voor babyboomers zal het heel onaangenaam zijn, dat zij minder te besteden hebben dan gedacht. Maar voor de meeste anderen zal het even vervelend zijn – een crisis is natuurlijk niet leuk – maar daarna zal het beter worden, omdat op de puinhopen een nieuw stelsel kan worden opgebouwd.”

De vraag waarom je dit verhaal zo weinig hoort, vindt Boelens een verkeerde. “Ik kan zo twintig boeken noemen waarin delen van dit verhaal staan.” Waarop hij allerlei buitenlandse boeken uit zijn boekenkast haalt: ‘Der Crash kommt’ van Max Otte, ‘The second Great Depression’ van Warren Brussee en ‘Quand les autruches prendront leur retraite’ van Alain Madelin en Jacques Bichot. Ook besteden de Duitse kranten volgens hem wel veel aandacht aan het onderwerp.

In Nederland willen mensen het niet horen, geeft hij toe. Zelf denkt hij dat dit een gevolg is van de visie van de dominante generatie: de babyboomers. “Zij gaan nog altijd uit van groei. In de jaren zestig kon dat ook, maar inmiddels niet meer. Europa heeft een geboortecijfer van 1,4. Economische groei op de middellange termijn is dan een illusie.”

Bron: Z24

9 reacties

 1. Ik hoop dat Sander Boelens een ware visionist is met zijn rooskleurige kijk op de toekomst.
  Via een niet erkende wetenschap – de 5-elementenleer als zijnde een onderdeel van een oeroude doctrine die nog in de acupunctuur wordt gebruikt – voorspelde ik deze mondiale crisis al in 1981.
  Toen werd ik niet gehoord, omdat men meende dat ik gek was en nu word ik niet meer gehoord, omdat men bang is voor al te negatieve berichtgeving.
  Voor uitgebreidere info zie http://www.wetenschap-eindtijd.com waar o.a. ook een video-interview staat over dit kosmisch gestuurde fenomeen.
  We mogen dan misschien wel denken dat wij alles kunnen besturen, maar er zijn nu eenmaal krachten die wij nu niet en nooit niet kunnen beheersen.

 2. @Frank
  Kende je mijn site al dat je dit zo stelling met me eens ben?
  Ik vraag dit, omdat het beslist geen alledaagse kost is en mijn ontrafelingen ongeveer 40 jaar research kostte.
  Erger is nog dat velen het nu met eigen ogen kunnen zien en niemand aan de bel trekt om dit in de publiciteit wil brengen.
  Zo ben ik al jaren een roepende in de woestijn en zie ik met lede ogen toe hoe het mensenspel ziende blind en horende doof de eindstreep nadert.
  Uit jouw reactie blijkt voor mij ook dat het voor jou totaal zonder emotie lijkt te zijn. Het lijkt wel of mijn verhaal een soort ‘ver van mijn bed show’is.
  Niemand beseft dat mensen zoals nu Sander Boelens – maar dit geldt voor iedereen die een afgestudeerde functie in de maatschappij vervullen – lijden aan tunnelvisie. Op zulksoortige mensen denken wij te moeten vertrouwen.
  De media spelen in dit spel een steeds grotere rol en zij weigeren bij hoog en bij laag – en mede gestuurd door staatsrechtelijke regels – om een ander geluid te publiceren.
  Dit gebeurt niet alleen in Nederland als stipje op de wereldkaart, maar overal.

  Dan de politici…
  We hebben net de verkiezingen gehad en het mij valt op hoe ook nu weer weinigen echt beseffen dat de introductie van een meerpartijenstelsel niet veel meer is dan onderdeel Amerika-politiek van de verdeel en heers.

  Hoewel ik geen complot-denker ben en tot voor kort nogal onwerelds als het gaat over wereldpolitiek zelf, kreeg ik nog niet zo lang geleden De Boogeyman van Peter Stuivenberg onder ogen en… toen werd mij duidelijk dat niet alleen wij Nederlanders – met onze koninklijke Bilderberg – als ware vasallen en/of pionnen van Amerika functioneren.

  Helaas Frank.
  De toekomst is een absoluut zwart gat.

 3. Eenzijdig verhaal omdat er alleen wordt gesproken over een tekort en het vasthouden aan een Euro en Eu.
  Hij begrijpt niet dat de Eu en de Euro een project zijn de OWG of de Oligarchy welke de States al in handen hebben.

  Laat de nederland uit de euro stappen en uit de eu.En daarmee uit de OWG van Rockefeller en soortgenoten Bilderberg Skull and bones Trilater com etc .

  Dat kost geld en aanzien doch levert veel meer op.Dat kan je berekenen nu al..en de winsten zijn gigantisch. Niet alleen op financieel doch ook op sociaal en cultureel en menselijk vlak.

  De Euro wordt misbruikt door het OWG om en zekere armoede en chaos te creeren schulden die alleen maat toe KUNNEN nemen door de invoering van een euro.
  Bestudeer de Euro en achtergronden en ontdek dat jawel schulden alleen maar kunnen toenemen niet afnemen door de Euro.
  Deze zijn namelijk zo met elkaar verbonden bij invoering en ontwikkeling.
  Dat wat nu gebeurt in de Eu en mede Euro was al omsloten bij en voor aanvang.

  Begrijp wat er achter speelt.

 4. beste Max,
  Natuurlijk leren economen in hun studietijd niets van deze alliantie van Nederland met Amerika. Dit is ook pas echt goed duidelijk geworden met het vrije medium internet en de onthullingen van Stuivenberg.
  Die hele wereldcrisis nu stond al in het draaiboek van de duistere krachten achter de Amerikaanse politiek en niet te vergeten Israel.
  Naar mijn bescheiden mening is Nederland – met als pion in dit spel Balkenende – door Amerika bewust gebruikt om tweedracht te zaaien in Europa.
  De EU heet niet voor niets “Europese Gemeen-schap”.
  Ik schreef hier op de volkskrantbolg in Januari dit jaar al een artikeltje [
  http://www.vkblog.nl/bericht/298812/Gaat_de_euro_eerder_vallen_dan_de_dollar%3F ]
  Een andere pijler in dit Amerika-beleid was de introductie van de democratie met zijn meerpartijenstelsel om in ieder land verdeeldheid te zaaien.
  Via een heel andere weg – ik was ooit kanker-researcher – zag ik zo’n 30 jaar geleden alle aspecten van die kwaadaardige ziekte in onze wereldsamenleving en werd bang. Ik werd bang voor de toekomst voor mijn kinderen.
  Dit deed mij op een wereldcongres een lezing houden “Cancer,it’s like economy” en toen werd ik ‘afgeslacht’door het systeem.
  Nu zo’n 30 jaar na dato en met de informatie die ik nu heb was het heel begrijpelijk, maar toen snapte ik er geen snars van.
  Inmiddels is het hele spel van Rottschild & Rockefeller & Bilderberg al een publiek geheim, maar de schrijvende pers mag er nog absoluut niet over praten.

  Je zegt wel zo simpel dat we uit de euro moeten stappen, maar het is nu wel “als het kalf verdronken is”.
  Het spel is gespeeld en Amerika bereid zich voor op de Derde Wereldoorlog en zoekt nog slechts naar een goeie “false flag” waar zijn bondgenoten met de gebrainwashte burgers intrappen.

  Via RTLZ en Middelkoop probeerde ik dit naar buiten te brengen, maar RTLZ bande mij en Middelkoop denkt met zijn goudhandel nog snel effe de buit binnen te halen en dan naar Zuid Amerika af te reizen. Althans dat was wat hij mij telefonisch vertelde.
  Natuurlijk geloofde hij er geen snars van dat deze wereldse ontwikkeling onderdeel is van een kosmische cyclus, die culturen laten komen en gaan via een vast stramien. En al helemaal niet dat we aan het einde staan van het evolutie-proces.
  Als ik dan ook nog vertel dat dit al minstens 6000 jaar geleden tot in de finesses in kaart is gebracht, haal ik alleen de lachers op mijn hals.
  Helaas is het niet anders.
  En helaas gaat het tot nu toe precies zoals ik al voorspeld had.[www.wetenschap-eindtijd.com ]

 5. Siegfried:
  Dank je voor juiste en eerlijke commentaar. Klasse en goed dat t te lezen is. Er is moed nodig en bewijst klasse om dit te melden.

  Over de kosmische cyclus hebben velen geen weet of kennis.
  Mijn kennis gaat niet verder als de Akasja kronieken welke enkele zeer belangrijke werken en boeken heeft opgeleverd . Zie o.a. Levi the aquarian gospel of jezus christ.

  Bak heeft niet voor niets zijn opleiding gehad aan t IVLP dus volledig Rockefeller en usa geindoctrineerd.
  Bush is zelf een lid en vertegenwoordiger van Skull and Bones heeft er zelfs lezingen voor gegeven .

  S&Bones blijken een groep van 3500 intelectuele Elite te zijn in de States geronseld via Harvard welke o.a. de aanvoer van all opiaten nu uit Afganistan in handen hebben.De geldbedragen ermee zijn giga.
  Vrij logisch dat de soldaat ervoor t vaderland moet vechten en sterven.

  Uiteraard mag de amerikaanse burger dit niet te weten komen …
  Inzicht en kennis maakt zelfstandig en meester dat voelen velen als een bedreiging. Slachtoffer zijn is de trent en geaccepteerd. Meester zijn is taboe.
  De massa moet opiated worden…. slachtoffers nodig dus.
  zoals TV opiates the masses en RTl doet er vrolijk aan mee.
  Het gaat omtrent financien doch het opiateren is gelijkende in ook op dit gebied.

  RTL heeft dus niets aan mensen die meester zijn alleen aan slachtoffers de belegger die gelooft in manipulatie d.w.z. gemanipuleerd worden.

 6. Max,
  Helaas is het wat het is en precies zoals jij het beschrijft, maar …
  Ondanks de giga-leugen die ons allen beheerst en ons naar de afgrond leidt, is er ook een giga joke te melden.
  Misschien ken je de Bijbelse voorzeggingen die ons niet alleen met het kruis des doods voor dit aeoon voorspelde.
  Er wordt daar ook het 1000 jarig vredesrijk voorzegd als de Satan/Duivel gevangen is. Ongetwijfeld ken je Amerika’s hetse tegen het kwaad. Dit is ons door deze geheime sektes die de wereld regeren ingepeperd en daar vechten ze met de Westerse alliancie [ons Christen-Balkje voorop] tegen.
  Maar die Satan/Duivel is de mens met ons Westerlingen voorop, omdat wij de wereld leegvreten.
  Daar gaan die “Illuminatie” de fout in en ondanks het feit dat zij als bescherming tegen de fall out ondergrondse steden in Zuid Amerika bouwden [ ik kende een van die grootmagnaten ] zullen zij daar gezellig – met Bea erbij – een langzame en gruwelijke dood sterven. We leven – in Bijbelse termen gesproken – aan het einde van de 6-de kosmische dag en dat betekent dat er een ijstijd aankomt die groter is dan toen de dinosaurus verdween.
  Maar hoe het ook zij, ik had dit verhaal nooit naar buiten gebracht als er geen apotheose achter deze zelfvernietiging van het mensdom was.
  Of anders gezegd: Dit hele evolutieproces had wel degelijk zin. Ook dit is ooit geweten en nagelaten als “Het allergrootste [de kosmos ] en het allerkleinste [een atoom] hebben de weg naar onsterfelijkheid gevonden. Alles daartussen is behebt met tijdelijkheid.
  Ik heb dit op video vastgelegd en is te vinden op http://2012.jazeg.nl
  Als je toevallig mensen kent die hierover zouden kunnen schrijven -eventueel via een interview – zou dit geweldig zijn.

 7. zoek een keer de top 10 of top 100 beleggingen van het abp op en krijg de schok van je leven,
  Het abp kan onmogelijk aan zijn verplichtingen gaan voldoen, binnen 10 jaar worden (net zoals in argentinie) alle pensioenfondsen gecollectiviseerd en de huizen van de failliete huizenbezitters opgekocht door de woningbouwverenigenen, kan je je eigen huis terughuren.

 8. Het zal tijd worden dat het tij gaat keren.
  Wellicht worden we dan weer eens een beetje normaal daarna.

  Op alle terreinen is de wereld al jaren kompleet gestoord.
  Alles lijkt zichzelf in stand te willen houden en als de dood te zijn overbodig te worden.
  We produceren niet meer om de bevolking te bedienen, we produceren om te produceren

  Van mij mag de economie kompleet instorten en heel veel ego’s knakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.