Von Mises theorieën: oplossing voor de huidige crisis?

1

von misesHet Ludwig von Mises Instituut Nederland nodigt u uit voor de komende conferentie in Utrecht. Prikkelende voordrachten, interessante inzichten en nieuwe contacten wachten u, beloven de organisatoren.

Conferentie

Von Mises Conferentie 7 september 2013.  Aanmelden kan via deze site.  Komen aan bod: voordrachten in het Engels als “De morele gevolgen van de verzorgingsstaat”; “Islam en vrijheid”; “Dubai : Libertarian Utopia?” en “Democratie versus vrijheid en welvaart”.

Valabele alternatieven

“De Oostenrijkse School – onder leiding van Mises – biedt een alternatieve verklaring waarin pieken en dalen veroorzaakt worden door de manipulatie van rentestanden door de Centrale Bank, in een ijdele poging om de economie te stimuleren of te stabiliseren”.  Zij staat hiermee lijnrecht tegenover de Keynesiaanse visie, die blind was voor de huizenbubbel en de financiële crisis.  Keynes’ volgers pompen de economie op met goedkoop krediet en verhoogde overheidsuitgaven, wat de ellende alleen maar verlengt.  Als er iets ons uit de huidige impasse, ja zelfs de neerwaartse spiraal kan redden, is het wel de Oostenrijkse School, gestoeld op de theorieën van Ludwig von Mises.  Een zeer gekend, integer en respectabel aanhanger van deze is bijvoorbeeld de Amerikaan Dr. Ron Paul, oud-senator.  In beter gezelschap kun je eigenlijk niet vertoeven!