Vrouwen, meisjes, werkneemsters #MeToo: Samen sterk dus verenig u!

1

10 Miljoen dollar, zo’n negen miljoen euro, is de schadevergoeding die een Chinees bedrijf in de VS moet betalen aan 1000 werkneemsters. We schrijven december 2019. Niet alleen werden zij sinds 2014 allemaal te weinig betaald in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Sommigen moesten ook nog zwaar grensoverschrijdend gedrag dulden: seksuele intimidatie dus. Wanneer gaan wij mannen ons danig verouderde bastion eindelijk opgeven? Onze ‘macht’ delen? Dit is niet meer 1919 maar 2019, toch?

Genderongelijkheid

Gelijke verloning voor gelijk werk. Het zou de evidentie zelf moeten zijn. Gelukkig voert de EU ook op dit vlak strijd; tegen genderdiscriminatie. ‘The largest county administrative board in the west of Sweden, Vastra Gotaland, carried out a gender wage survey of all 650 employees in 15 sections. It was found that women earned less on average in equal jobs than men. Steps were taken to remedy this situation.’ Dus kijk: bedrijven, directies erop wijzen, kan al helpen. Zoniet mogen dames, meisjes die zich aldus benadeeld weten, gerust naar de rechter stappen. Genoemde tien miljoen dollar was dan nog slechts een minnelijke schikking die getroffen werd. Dus doén!

Het kan nog erger

Dat is wat beschaafde landen doen. Moeten doen. De EU, wijzelf kunnen niet spreken voor andere, niet Europese landen. Maar we kunnen ons best voorstellen hoe erg het daar dan wel is gesteld op dit gebied. Wanneer zelfs beschaafde landen (nou ja…) het slechte voorbeeld geven? Gelijk loon is niet alleen een (wettelijke) evidentie, het is ook een teken van respect. Het andere uiteinde van het spectrum, de ultieme respectloosheid is dan wel (seksuele) intimidatie. Helemaal tot handtastelijkheden en nog veel erger. Ondergetekende is een mannelijke feminist (jawel die bestaan.) Dus letten we misschien nog meer dan andere leden van het mannelijk geslacht op maatschappelijke wantoestanden qua genderongelijkheid. Zo ergeren we ons blauw wanneer oudere heren politici samen debatteren over zoiets als abortus. Wat is er verworden van de leuze van eertijds: Baas In Eigen Buik?

#MeToo

Gelukkig zijn er bewegingen zoals #MeToo. Deze ontstond in 2017 na een ander schandaal dat al decennia in de doofpot stak. De hashtag werd op Twitter breed gebruikt ‘nadat Hollywoodproducent Harvey Weinstein door verschillende vrouwen van seksuele intimidatie was beticht.’ Niet altijd komt dit soort machtsmisbruik aan het licht. Of wordt er gevolg aan gegeven. Zo zette president Trump zijn volle gewicht achter de benoeming voor het leven van Brett M. Kavanaugh. Als rechter bij het Hooggerechtshof in de VS. De hoogste (rechts)autoriteit dient in principe toch van onbesproken gedrag te zijn…NOT! Niet in de VS, niet in zijn geval, en zeker niet door Donald Trump. Die eertijds zelf nog graag ‘grab them by the pussy’ sprak en naar verluid ook deed. Dit soort mensen, met de hoogste, grootste en verst reikende macht, zou een positief voorbeeld moeten zijn voor, in dit geval, het mannelijke geslacht….

Tolerantie

Dit gezegd zijnde mag de slinger der tolerantie ook weer niet de andere kant uitzwaaien. Een keer een meisje of dame achterna fluiten, is dat erover? We weten het niet, maar denken toch van niet. Misschien dat een enkel lid van het vrouwelijke geslacht er aanstoot aan neemt. Maar het is in se een onschuldige uiting van bewondering, toch. Ook zou het nog moeten toegestaan blijven een vrouw of meisje een ‘voorstel’ te doen. Om samen te gaan kameren bijvoorbeeld. Want zij kan ook gewoon nee zeggen, dit afwijzen. Het mag niet zo zijn dat mannen op de duur schrik krijgen nog maar een blik te werpen op vrouwen (laat staan een knipoog geven…!)

Macht

Vrouwen die slechter auto zouden rijden dan mannen. ‘Domme blondjes’. De vooroordelen zijn legio maar gelukkig meest nog onschuldig van aard. Veel erger is het wanneer vrouwen en meisjes beschouwd worden als makkelijk te domineren, te intimideren. Wegens fysiek meestal minder sterk. Te bepotelen en, het allerergst, te verkrachten zelfs. We lezen online net vandaag, 3 december 2019 over alweer een (groeps)verkrachting, in Den Bosch ditmaal. En zopas was het in India ook al prijs, de zoveelste keer daar. ‘The gang rape of a veterinary doctor whose body was set on fire and dumped under a bridge has sent shockwaves through India, with hundreds of women taking to the streets in protest.’

Misbruik

Dit soort vreselijke en intrieste verschijnselen maakt o.i. deel uit van een veel bredere nefaste stroming. Geïnitieerd altijd door mannen. Gericht altijd tegen ‘zwakkeren’. Vrouwen en meisjes; kinderen (fysiek misbruik en kinderarbeid); weerloze dieren (proefdieren en de jacht op wild). Zelfs en zeker de natuur moet er aan geloven. Want ook die kunnen ze ‘gebruiken’, misbruiken. Het is alles overheersen, macht uitoefenen, misbruik maken van. Voor geldelijk gewin en ter bevrediging van seksuele behoeften. Shame on us, men of all ages!!

Toevalligheden

Dus wij vinden het prima wanneer schandalen als rond wijlen Jeffrey Epstein uitkomen. Die helaas niet meer ter verantwoording geroepen kan worden. Noch kunnen eventuele medeschuldigen voor het gerecht gebracht worden. Mind you: niks tegen betaalde sex, zolang er vrijwilligheid is en die vergoeding relatief voldoende genoeg. Iets heel anders natuurlijk is wanneer er minderjarigen bij betrokken zijn. Die moeten uiteraard dubbel beschermd worden. Maar via Epstein zal nog weinig boven water komen. Voor zijn overlijden was een extra bewaking teruggeroepen. En toeval of niet: de camera die zijn deur en gang moest controleren, was ook buiten werking…