Waarom China de goudprijs veel hoger stuwt

18

Een gastbijdrage van Olav Dirkmaat van GoldRepublic | De laatste langjarige bullmarkt in goud, en in iedere andere grondstof, vond zijn oorsprong in de Verenigde Staten van Amerika en de destijds minder verenigde staten van Europa. Het was een tijdperk waarin China in onverbiddelijke armoede verkeerde. Goud was een statussymbool onder gepriviligieerde Chinezen die intiem verbonden waren met het communistische regime. Voor de minder gelukkigen was iedere dag slechts een overlevingsgevecht. Niettemin ontdekten de Chinese communisten geruime tijd voor de val van de Berlijnse muur zelf ook dat hun socialistische heilstaat louter leidde tot schaarste en hongersnood.

china goud GR

4200 Chinese Kentucky Fried Chicken’s

Markthervormingen werden ingezet, met als merkwaardige apotheose de opening van de eerste Kentucky Fried Chicken eind jaren ‘80. De tweede Chinese revolutie was echter pas net begonnen toen destijds de goudgekte tot een hoogtepunt kwam; de VS en Europa waren vooralsnog de dominante pionnen op het bord, ook wat betreft de goudvraag. De Chinezen hadden meer aan het hoofd dan dat barbaarse overblijfsel van vervlogen tijden.

Er is sindsdien veel veranderd. Er bestaan inmiddels meer dan 4.200 Chinese filialen van Kentucky Fried Chicken. De CEO van de fastfoodketen, David Novak, meent zelfs dat dit de eerste inning van een honkbalwedstrijd van negen innings betreft. Zonder blikken of blozen voorziet hij op termijn het 20.000e filiaal te openen. Inderdaad, de toenemende koopkracht van de Chinezen is duidelijk zichtbaar op uiteenlopende vlakken.

China en de goudprijs

De verschuiving van economische stootkracht naar Azië is ook voor goud een factor van onschatbaar belang. Evenwel ga ik graag de uitdaging aan om deze factor voor u in waarde uit te drukken. Wat betekent China nou precies voor de goudprijs? Ik bespreek een aantal factoren waarmee we niet het ‘grote plaatje’ maar het ‘nog grotere plaatje’ kunnen zien, zonder verstrikt te raken in de dagelijkse stortvloed aan “nieuws”: we bekijken de Chinese spaardrift en de huidige goudbezittingen van de Chinezen en hoe zich dit tot de rest verhoudt — zowel historisch als geografisch.

Chinese goudvoorraad: onbekend

Waar we het niet over hebben is de Chinese centrale bank. Ondanks dat ik niet vies ben van een goede weddenschap, blijft de goudwoede van Chinese overheidsfunctionarissen een volkomen raadsel. Bovendien is er al genoeg geschreven door diegenen die de People’s Bank verdenken van een voorbedacht complot om opnieuw een goudstandaard in te voeren. Een, wat mij betreft, te gul compliment voor ambtenaren, die volgens dit vertelsel in staat en bereid zijn om een veelomvattend plan te bedenken waarin zij hun eigen voorrecht om geld te drukken vaarwelzeggen. De Chinese centrale bank zal vast goud aankopen, maar het is wachten tot zij weer openheid van zaken geven voordat we hier wat zinnigs over kunnen zeggen.

Sparen in China

Dus, de spaarzucht van de Chinese bevolking. Hoe groot is die? De bruto spaartegoeden — het bruto binnenlands product min de consumptie — bedroegen in 1980 een nietige $65 miljard dollar, of ongeveer $65 dollar per Chinees hoofd. Vergelijk dat met de huidige €330 miljard euro van de Nederlanders — bijna €20.000 euro per hoofd. Ondertussen hebben de Chinezen in 2011, ruim dertig jaar later, al bijna $3.000 dollar per hoofd.

Spaartegoeden verdubbelen iedere 3 jaar

Maar nu hebben we het belangrijkste nog niet eens benoemd. De Chinese spaartegoeden groeiden de afgelopen tien jaar met jaarlijks (gemiddeld) 23%. Voor de snelle rekenaars, dit betekent dat de Chinese spaartegoeden iedere drie jaar verdubbelen. Het is een kwestie van tijd voordat China als onomstotelijke economische wereldmacht wordt geaccepteerd: Europeanen en Amerikanen hebben ongelukkigerwijs de illusie dat hun hegemonie de komende decennia een simpel gegeven is. De Chinezen hebben binnen het bestek van een decennium meer geld vrij ter investering dan wij. Als landen beursgenoteerde ondernemingen zouden zijn, zou een pientere belegger een aandeel China verkiezen boven zijn westerse tegenhangers.

Waar gaat het geld heen?

Maar wat doen de Chinezen momenteel met dat geld? Op de spaarrekening? Nee, dit levert een gegarandeerd verlies op. Er bestaat een prijsplafond voor spaarrentes en de reële rente — spaarrente min inflatie — is negatief. De aandelenmarkt dan? Ook niet, te volatiel. Na een piek in oktober 2007, daalden de Chinese beursindex met een weerzinwekkende 70%, genoeg om de Chinese middenklasse af te schrikken. Bovendien is het niet toegestaan om in buitenlandse aandelen te beleggen. Vastgoed? Tot een recent verleden wel. Vastgoed werd als een inflatiehedge gezien, maar verliest dit aanzien nu de vastgoedzeepbel eindelijk leeg begint te lopen.

Wat blijft over? Jawel, goud. Dat schaarse, glimmende edelmetaal zit nog lang niet in een bubbel en is hét alternatief voor een keuze-verwaarloosde Chinese spaarder. Het is niet voor niets dat Chinese huisvrouwen in de rij staan om goud — in wat voor vorm dan ook — in te slaan. Valt dit te zien in de cijfers? Zonder twijfel. Van 1993 tot 2013 was de correlatie tussen de goudprijs en de totale som aan Chinees spaargeld .93, en de laatste tien jaar nam deze correlatie toe tot zelfs .99. Zie ook onderstaande grafiek.

goud grafiek 1 GR
Bron: IndexMundi

De toekomst van goud

Dit fenomeen is, zoals alles op aarde, niet oneindig. Er komt een moment dat deze correlatie niet langer stand houdt en betekenisloos wordt. Er komt een moment dat dit gegeven irrelevant is voor onze beleggingsbeslissingen. Er komt een moment dat de overheid de beleggingsbeperkingen voor Chinese burgers wegneemt en er meer keuzevrijheid voor de investerende Chinees komt, ook buiten de eigen landsgrenzen. Er komt zelfs een moment dat de Chinezen hun hoop in goud verliezen en hun heil zoeken in andere beleggingsklasses.

In dat licht is het ontzettend belangrijk om te weten hoe dichtbij dat moment is. We bekijken daarom, als laatste, hoe diep de Chinezen hun voeten al in het goud hebben genesteld. Goud is een zeepbel wanneer, bij wijze van spreken, de kapper naar u toekomt om over zijn belegging in goud te praten. Het is wanneer het onderwerp van gesprek op verjaardagsfeestjes, en ook in de ochtendbladen wat dat betreft, goud is, en niet langer de gesteldheid van het treinvervoer in Nederland. In een ware zeepbel heeft iedereen goud, wil iedereen goud, en praat iedereen over goud.

Hoeveel goud hebben de Chinezen nu?

Kortom, hoeveel goud hebben de Chinezen al? Uit een schatting van de China Gold Association blijkt dat de Chinezen iets meer dan 5 gram goud per hoofd van de bevolking hebben. Wanneer we dit vergelijken met het wereldwijde gemiddelde van meer dan 23 gram, dan is dit bijzonder laag. Wanneer we dit vergelijken met de waarschijnlijke privé goudbezittingen van Amerikanen en Europeanen, nog veel lager. Een doorsnee bewoner van dit aardoppervlakte heeft dus bijna vijf keer meer goud dan een Chinese deelgenoot. Ondanks de Aziatische “goudgekte”, waarover veel gezegd en geschreven wordt, is de hoeveelheid goud in Chinese handen schamel. Om naar de 23 gram te gaan, zouden zij meer dan twintig miljoen kilogram goud — 20.000 ton — moeten kopen. Dat gewicht is gelijk aan zestig volledig afgeladen Boeing 747 vliegtuigen.

Aardverschuiving

Als we naar de samenstelling van de goudvraag over tijd kijken, zien we eenzelfde patroon. In 1980 kwam slechts 11% van de goudvraag uit Oost-Azië en het Indisch subcontinent, i.e., China en India. Anno 2010 is dit opgelopen tot ver boven de 50%. Daarentegen kwam in 1980 tweederde van de goudvraag uit Europa en Noord-Amerika, terwijl in 2010 dat nog maar 17% is. Een betere duiding van de aardverschuiving in het economische krachtveld bestaat er niet.

gold_demand_bij regio
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. Bron: Bloomberg, LBMA, Thomson Reuters, World Gold Council

Chinese tijdperk breekt aan

Kortom, goud en de langjarige bullmarkt in goud waren in de jaren ’80 een Amerikaans en Europees onderonsje. Het komende decennium is het echter een Chinees en Indiaas tête-à-tête. Het Chinese spaargeld groeit als kolen en de inflatiehedge van bakstenen — vastgoed —valt uit de gunst. Wanneer de grote dagbladen eindelijk doorhebben wat er gaande is in het Oosten, zal de goudprijs al veel en veel hoger staan. Het is, ook voor goud, het tijdperk van een hernieuwde Chinese hegemonie. En deze transitie gaat ongetwijfeld gepaard met veel hogere goudprijzen.

Olav Dirkmaat van Gold Republic

Gratis seminar met Willem Middelkoop

GoldRepublic organiseert een gratis en vrijblijvende seminar op woensdag 16 oktober 2013 in Antwerpen met als gastspreker Willem Middelkoop. In dit seminar presenteert Willem Middelkoop — auteur van Als de dollar valt (2007), De permanente oliecrisis (2008), Overleef de kredietcrisis (2009) en Goud en het geheim van geld (2012) — aan de hand van belangrijke historische gegevens, de ware aard van geld en de rol van goud door de geschiedenis van de mensheid heen.

U kunt u hier gratis inschrijven.

18 REACTIES

 1. Er is maar 1 partij die de goudprijs bepaald…….het bankencartel.

  Dit noemt men manipulatie……o, ja , die overigens niet is aan te tonen. Er komt nooit een onderzoek, dus er is niets aan de hand.

  Als de wereld in brand staat en in de papieren valuta het vertrouwen is verloren, dan kan mogelijk goud en zilver een kleine rol gaan spelen.

  Helaas zijn er dan zoveel problemen, dat U blij mag zijn de dag te overleven!

  • Of dat een kleine rol zal zijn mag je betwijfelen. Bij de drie vorige monetaire crisissen afgelopen eeuw werd er tussen 18 en 28% in goud belegd van het wereldwijd aanwezige geld. Momenteel is dat grofweg 2%.

   Tel daarbij op dat het politiek geloofsgeld wereldwijd een gigantisch grote vlucht heeft genomen met als anker de doodzieke “geloofs USD”.

   Tot nu toe verloopt het in golven, de waardeafname van de USD. Wanneer er een mondiale geloofscrisis bij komt aangaande het geloof in het politiek geld zijn de rapen wellicht gaar. Maar “overleven” doe je sowieso niet. Het materieel lichaam is ontworpen om verwoest te worden. Ondanks grote ziekenhuizen, talloze medische gereedschappen en technieken. Vanaf je geboorte ben je aan het sterven. Zo simpel is dat. 🙂

   • Rob, hoe moeilijk kan het nou zijn te bedenken, zeker nu, dat de waarde van de dollar enorm is afgenomen. Wat er nu plaatsvindt met de goudprijs en de dollar is niets anders dan gerommel in een wel heel klein marge. Wat maakt het nou uit of de dollar 1/1900 of 1/1300 ounce goud is. Of zelfs 1/1000. Praktisch (bijna) waardeloos, blijft praktisch (bijna) waardeloos. En dan geeft het meteen aan welk item echte waarde heeft. Onze procentenjongens, die hebben een geweldige tijd, want 100, 200 en meer procent vliegt je om de oren. Ja geen wonder als je van 1/200 of zelfs 1/35 dollar vandaan komt.
    Trouwens dat moet je voor de aardigheid het bovenstaande ook eens met zilver doen. Daar kun je wel m.i. bepaalde conclusies uit trekken.
    Het verband met geboorte en sterven zie ik echter niet, ik begrijp wel wat je bedoelt. Het klinkt alleen wat erg negatief. En vanuit goud gezien, is er dan toch blijkbaar ook iets als het eeuwige leven.

    • “… de goudprijs en de dollar is niets anders dan gerommel in een wel heel klein marge …”

     Helemaal mee eens.

     Ik reageer verder op wat Martin K. zegt aangaande “overleven”.

     Leven is eeuwig, alleen leven in de materiële wereld bevindt zich in de zich eeuwige cyclus van geboorte en dood. Totdat je deze cyclus doorbreekt middels spiritueel leven. Erkenning dat materieel leven miserabel is kan het begin zijn van spiritueel leven. Da’s héél positief, transcendentaal zelfs want je komt uit alle illusies. bv De illusie dat “het zelf” dood zou kunnen gaan.

 2. Dat gezeur over goud. Ja,goud zal meer waarde hebben bij een Crash dan je gewone geld . Je krijgt geen dividend over. Als je er voor de lange duur inzit prima. Verder overdreven hype. China heeft ook een megaschuld net als de rest van de wereld.

 3. Bizar dat in dit artikel NIET staat dat China sinds een jaar of 10 goudproducent nr1 wereldwijd is en geen ENE REET ervan heeft geëxporteerd sindsdien-gn-gnn …

  Jaarlijks komen er dan ook zo’n 6.000 personen in hun mijnen om, maar aan spleetoogkes schijnt er géén gebrek te zijn, dus mag dat de prêt (èn de prijs) niet drukken, hè ?

  O ja, surprise-surprise ; the Fed schijnt te gaan ‘pamperen’ ipv ‘taperen’ heheh …

  http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2013/10/5_The_Fed_Is_Going_To_Shock_The_World_By_Increasing_QE.html

  Kijk, als je dan toch een muur in rijdt, doe het dan goed hè ?

  Ik bedoel, met 250 of met 300km/u ; het resultaat is eender hihi …

   • Als je cijfers kunt geloven, Koos. Niet dat ik twijfel aan dat China nu de grootste goudproducent is, maar wel aan hun cijfers, net zoals ik twijfel heb aan de overige cijfers. Het wachten is op de nieuwe opgave van China inzake het goud van hun Centrale Bank. Laatste cijfer ca. 1054 ton uit 2008/9. Wie zegt ons dat dit cijfer juist is? De VS die al ca. 20 jaar ca. 8133 ton heeft is al net zo ongeloofwaardig. Als China volgend jaar het nieuwe cijfer bekend maakt, neem jij dat dan als zoete koek aan? De een heeft baat bij het zo hoog mogelijk opgeven van zijn voorraad, de ander door het zo laag mogelijk op te geven. Maar goed, ook over dit onderwerp schrijf ik al veel langer. WGC, IMF, PBOC, FED afin noem ze maar op, iedereen heeft wel redenen om bepaalde opgaves te doen, die hun zaken intern recht doen. Ook de grote verhalen over de aankopen van Centrale Banken, wat een onzin. Het is gewoon een verschuiving van de aantallen van de een naar de ander. In 1971 was er ca. 30.000 ton bij de Centrale Banken, in 2012 ook ca. 30.000 ton. Er zit misschien een 10% verschil tussen toen en nu op enig moment. Maar als je 1940 er ook nog bij neemt 1940: ca. 38.000 ton, dan moet er toch echt wel lampje gaan branden. En vanaf 1970 is er wel volgens het USGS zo’n 80.000 ton aan nieuw goud gedolven. Betrouwbare cijfers???? Vergeet het maar. En als je contact met mij persoonlijk wilt opnemen, dan kun je wat mij betreft mijn emailadres opvragen bij Koen Dil, eigenaar van deze site.

 4. Deze wil jullie niet onthouden, omdat hij vrij aardig aangeeft hoe het goudwereldje functioneert.

  http://www.gotgoldreport.com/2013/10/china-surreptitiously-acquiring-gold-via-the-perth-mint.html

  Lees vooral de commentaren goed, dan wordt er misschien het e.e.a. duidelijk. Die commentaren zijn trouwens niet van de eerste de besten, echt gerenommeerde namen.
  En om in de stijl te blijven van het stuk: mijn bron gaf op mijn vragen over Bron Suchecki ca. een half jaar geleden aan, dat hij hem kent als een integer persoon. Good Bloke, waren de exacte woorden. Bon Suchecki heeft lange tijd nauw met hem samengewerkt.
  Toch voel ik mij niet geroepen mijn bron te openbaren, dus zullen jullie het hiermee moeten doen. Een kwestie van vertrouwen.

 5. China stuwt lager de goudprijs misschien wel nu weer onder de 1300. Gisteren nog 1330. De manipuleerders gaan het winnen denk ik

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.