Wanneer gaat de zon weer schijnen ?

46

De Nederlandse politici leggen de burgers steeds hogere lasten op. Als deze daarop reageren door steeds minder te besteden dan roept onze premier op om toch alsjeblief de portemonnee te laten rinkelen. Er is immers economische groei nodig. Ouders geeft met vrije hand en nu belastingvrij aan uw kinderen! Ondertussen stijgen de overheidstekorten elke minuut, krijgen we te horen dat we straks “misschien” wel tot ons 75ste jaar moet blijven werken. Als toetje wordt het belastingvrij sparen voor het latere pensioen flink gekort, wordt de AOW gepersonaliseerd, de WW-periode ingekrompen en is het de bedoeling dat de bijstandsregeling verwordt tot een soort arbeidskamp voor een kleine portie dagelijks voedsel.

economische zonneschijn

Overdreven of toch nog optimistisch?

In een eerder artikel ging het mede over Japan. Jongeren zien het daar niet meer zitten. Hebben geen mogelijkheid en ook geen zin om voor peperdure huisvesting te betalen. Ze willen geen vast verkering, niet trouwen en ook geen kinderen. Bij gebrek aan beter blijven ze thuis wonen. In de VS blijkt het inmiddels al een graadje erger te zijn geworden. Een studieschuld waar je je hele leven voor moet blijven betalen? Géén of een tijdelijke, zeer slecht betaalde, baan? Oneindig solliciteren en werken tot op een leeftijd waarop je er dood bij neervalt? Steeds meer jongeren hebben er geen zin meer in. Willen niet langer studeren, niet solliciteren. Wat blijft is wonen bij je ouders, computeren, gelijkgestemden zoeken en dan…?

Rehn: Nederland doet het slecht

De binnenlandse bestedingen blijven laag of lopen zelfs nog terug. De huizenmarkt en de hypothekenschulden zijn als een blok aan ons been. Omdat we nu al weer een tijdje horen dat het beter gaat sprak ik gisteren een makelaar aan bij mij in de buurt en vroeg hem of de gouden tijden al weer waren teruggekeerd. Na enig gnuf, wrue en pfue bracht hij naar buiten dat het helemaal niet beter gaat. De verkoop is minimaal. Vooral wat de duurdere huizen betreft, zeg maar vanaf vijfhonderdduizend euro, zit de boel, zeker in krimpregio’s helemaal op slot. Volgens commissaris Rehn is er een grote kans dat ons land volgend jaar de drie procentnorm niet gaat halen. Ondanks alle slagen die hij om zijn arm houdt en het praten met politieke watten in de mond om maar niet duidelijk te hoeven zijn, haalt een goed toehoorder er echt wel uit dat somberheid troef is.

De toekomst van de westerse wereld

Op dit moment zijn tal van regeringen, ook in Nederland, bezig om oude systemen van macht en belangenverstrengeling koste wat het kost in leven te houden. Manipulatie, machtsmisbruik, ongelimiteerd geld drukken, afluisteren, spioneren niets is te dol. De eigen wetten worden met voeten getreden. Daar waar burgers ook voor kleine vergrijpen zwaar gestraft moeten worden, kunnen overheden en daaraan gelieerde particuliere firma’s gewoon hun gang gaan. “Het landsbelang” gaat voor en boven alles.

Liever minder geld dan ontslag!?

Er is in diverse artikelen te lezen dat werknemers best loon willen inleveren om hun baan te behouden. Dit fenomeen is al meerdere jaren in volle ontwikkeling en wordt op vele wijzen misbruikt. Het inleveren van vakantiedagen, allerlei vergoedingen en toeslagen en ook echt loon. Pas nog vertelde iemand dat hij en zijn collega’s al meerdere keren “vrijwillig” een flink deel van hun loon hadden ingeleverd. Het was kiezen, meedoen of het bedrijf failliet. Ondanks het inleveren bleek de man met de zeis al achter de deur te hebben meegeluisterd. Over en uit en…. WW op basis van het laatst verdiende loon.

Krijgen wij wat we verdienen?

Een hele kleine groep mensen ziet het hele gebeuren met argwaan aan en neemt zijn eigen maatregelen zonder er over te praten. Niet omdat er geen behoefte is om te informeren, te overleggen, te waarschuwen of samen te werken aan duurzame oplossingen. Nee er zijn gewoon bijna geen gesprekspartners. Het gros van de mensen maakt zich niet druk en wil er bewust niets mee te doen hebben. Het valt allemaal wel mee. Het komt vanzelf wel weer goed.