Wanneer gaat een bank failliet ?

7

Momenteel staan de kranten dagelijks vol met artikelen over de problematiek rond banken in Griekenland en Spanje, maar ook in de rest van Europa staan weer (of: nog steeds) veel banken op de rand van de afgrond. De vraag is nu: wanneer is een bank nou echt failliet? Kan een bank niet gewoon extra geld creëren uit het niets? Waarom gaat een bank überhaupt failliet? En, hoe staat het er met de Nederlandse banken voor?

Wat betekent failliet

We zullen eerst eens moeten kijken wat “failliet” of “bankroet” nou betekent. Een faillissement wordt uitgesproken wanneer schuldeisers beslag leggen op het gehele vermogen van een persoon, organisatie, bedrijf of land. Dit is vaak het logische gevolg van een situatie waarin er niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden. Oftewel: de schuldenaar is insolvent geworden; er is geen solvabiliteit meer.

Wanneer wordt een bank insolvent

En nu komen we bij de kern van de zaak. Voor we het over faillissementen gaan hebben, moeten we dus eerst kijken naar het punt waarop een bank insolvent wordt. Net als bij bedrijven is dat eigenlijk simpel: zodra een bank meer schulden heeft dan het aan eigendommen en vorderingen heeft, is een bank insolvent. Het eigen vermogen wordt in dat geval negatief.

Ook kan je naar de hefboomratio kijken. Die geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (de schulden) aan. Deze ratio wordt hoger en hoger naarmate een bank richting bankroet gaat. Een ratio boven de 20 geeft aan dat een bank zich in de gevarenzone begeeft. Zodra het eigen vermogen richting de nul gaat, kan de ratio zich richting het oneindige bewegen. Boven de 30 wordt als zeer kritiek ervaren.

Zodra een bank insolvent wordt, hoeft een bank nog niet direct failliet te gaan. Maar zodra de schuldeisers hun geld opvragen, zal de bank in gebreke blijven, en dan volgt snel een faillissementsprocedure. Tot op heden is de praktijk dat banken veelal gered worden, waarbij miljarden aan burgergeld verdwijnen. Lees verder op Realiteitsblog.nl