Wat er gebeurt als de olie-boycot mislukt

9

De berichten die men met betrekking tot de globale economie en scheepvaart in de main stream media tegenkomt, zijn meestal onvolledig en vaak zelfs onjuist. Ikzelf hoop hiermede mijn kleine steentje te kunnen bijdragen aan de informatieverstrekking aan eventueel geïnteresseerden. Zelf vaar ik mijn gehele carriere op zee, in de off-shore en op de handelsvloot op verschillende scheeps types, begonnen als matroos, alle rangen doorlopen en ondertussen als kapitein. De Straat van Hormuz is een smalle zeestraat gescheiden tussen de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Iran. De breedte bedraagt slechts 21 zeemijl (39 km). De scheepvaart beweegt zich door verkeersscheidingsstelsels, een soort van snelwegen op zee waarbij voorgeschreven is waar men mag varen. Dit maakt het praktisch bevaarbare water nog veel smaller.

17 miljoen vaten olie worden hier dagelijks per schip door getransporteerd, dit is 35% van alle olie wereldwijd die per schip getransporteerd wordt. 85% hiervan gaat richting Azië! Voor Iran zou het zeer eenvoudig zijn om het internationale handelsverkeer in de Straat van Hormuz te stremmen. Slechts door af en toe er in het geheim met kleine bootjes een paar zeemijnen te droppen volstaat. Als er gevaar voor zeemijnen bestaat zal geen kapitein met verantwoording voor schip en bemanning daar vrijwillig er zijn schip doorheen varen. Omdat het vaarwater zo smal is en direct aan de kust van Iran kunnen ze daar iedere keer weer in het geheim een paar zeemijnen droppen en klaar.

Op het moment zijn er 4 Amerikaanse mijnenvegers stand-by. Toch zal alles dan volledig gestremd worden, de olieprijs zal naar een record hoogte gaan. Alleen is het dus zo dat 85% van deze olie richting Azië gaat, dit is de reden dat ik denk dat Iran dit niet zal doen. China en Iran hebben geen problemen met elkaar. Verder is het zelfmoord. De reactie van het westen zal ongetwijfeld furieus zijn. Mogelijk zal Iran van toegang tot de Straat van Hormuz afgesneden worden door een stuk kust te bezetten. Voor de Iraniers is het erg onverstandig daadwerkelijk de Straat ven Hormuz te blokkeren / stremmen. Daarintegen heeft het bluffen erover al een groot effect op de olieprijs. Lees meer over dit unieke verhaal op Goud-Portal.