Wat is de Fiscall Cliff precies?

10

Opeens heeft heel Amerika het erover: De “fiscal cliff”. Als er voor 2013 geen oplossing is, dan treedt automatisch een pakket maatregelen in werking. Een aantal belangrijke steunmaatregelen in de Verenigde Staten lopen op 31 december af en forse verhogingen van verschillende belastingen zullen dan automatisch worden doorgevoerd. Opmerkelijk is dat pas na de verkiezingen in de Verenigde Staten dit nieuws naar buiten is gekomen. Sindsdien zijn de financiële markten nog maar met één ding bezig; de financiële afgrond. Lees meer op Goudvergelijken.nl

fiscal cliff