Wereldeconomie: groeiende kans op economische crisis door junk bonds

7

Dat is waar Michael Pento van Pento Portfolio Strategies voor waarschuwt. Hij was einde juli te gast op SilverBullionTV. Pento voorspelde alvast correct de renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank op 31 juli 2019. De 0,25 basispunt verlaging is de eerste in tien jaar. De aandelenmarkten hadden veel meer verwacht. Hij is een bekend geldbeheerder en schrijver van een boek met een veelzeggende titel. The Coming Bond Market Collapse. How to Survive the Demise of the U.S. Debt Market.’ Pento was duidelijk te vroeg met zijn voorspelling van het instorten van de Amerikaanse obligatiemarkt. Maar blijft bij zijn stelling en zou weldra wel eens gelijk kunnen krijgen.

Verloop van het interview

Discussed in this interview: 
01:33 Update on the yield curve inversion
03:46 Fed will inject monetary stimulus
07:00 100% chance for Fed rate cut
10:34 What would prick the Everything Bubble?
12:13 Nucleus of the next crisis is the threat from junk bonds
15:29 Why are recessions outlawed by central banks?
18:26 Judy Shelton supporting the Gold Standard
21:20 Buy gold because the money printing game is over

‘Alles is een bubbel’

De ‘Everything Bubble’ noemt Michael Pento het. Het aftellen naar een recessie is begonnen, zegt hij. De aandelenkoersen zijn veel hoger dan in het jaar 2000. Net als de schuldenbergen zoveel groter geworden zijn. Plus de huizenmarkt zit in een bubbel. De junkbond markt is 5,4 trillion dollars groot. Een recessie en/of hoge inflatie kunnen deze doen exploderen. Forbes doet over die junk bonds ook zijn duit in het zakje. ‘(…) the risk these so-called “junk” bonds carry are at a historically high level. In fact, I would judge the risk of having a large chunk of your portfolio in U.S. Corporate Bonds rated BBB or BB or lower to be as high as it has been in my 33-year investing career.’

Ondertussen in Europa

In de Europese obligatiemarkt zijn de eerste junkbonds al opgedoken met een negatieve rente. Bloomberg zegt er het volgende over in juli 2019. ‘Central bankers hinting at more monetary stimulus have depressed yields so much that even some European junk bonds trade at levels where investors have to pay for the privilege of holding them.’ De Nederlandse Vereniging Voor Credit Management (VVCM) dan. ‘Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is fundamenteel verkeerd en werkt juist averechts. Het lage rentebeleid en de momenteel zelfs negatieve rente van de ECB vagen niet alleen spaarders en pensioenfondsen weg, maar brengen zelfs de wereldeconomie in gevaar.‘ Dit zijn inderdaad erg ongewone toestanden. Negatieve rente: gaan we ermee moeten leren leven? Voor hoe lang dan wel en waartoe zal dit dan leiden…?