Wereldhandel is in elkaar gezakt (maar niet alleen door Corona)

0

Dat weten we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat elke maand de statistieken publiceert. De recentste zijn dan over de periode tot en met april 2020. Pas op 24 juli 2020 zal de periode inclusief mei bekend zijn. Het is dus nog afwachten of er vandaag, maandag 29 juni 2020, al sprake is van enige verbetering. De recentste statistieken zijn behoorlijk somber, wat met de Coronacrisis nog niet achter de rug niet verwonderlijk mag zijn. Het virus zelf heeft een nieuw triest record opgetekend van over de 10 miljoen besmette personen wereldwijd. En over de 500.000 overlijdens. De hoogste toename op dit vlak kennen de VS, Brazilië en India.

Handelsoorlog

De data tot en met april 2020 tonen dat de wereldhandel met 12,1 procent gekrompen is tegenover maart 2020. Nergens was sprake van groei, wel integendeel: ´-23% for both the eurozone and the US, -21% for Latin-America, -14% Japan, and -11% for other advanced economies. Imports declined most in Latin-America (-18%), the eurozone (-17%), the US (-11%), and other advanced economies (-15%).´ We merken echter aan onderstaande grafiek dat de neergang al veel eerder inzette. En wel rond oktober 2018, toen van beide kanten met invoertarief verhogingen gezwaaid werd. Die toen ingezette handelsoorlog zou in de jaren erna ook niet meer ophouden. De Coronacrisis is dan de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Van bad timing gesproken… Eigenlijk is de wereldhandel tien jaar terug in de tijd geworpen. Het was de Trump administratie die als eerste China de handelsoorlog verklaarde.

Vooruitblik

Over de Verenigde Staten, tot nader order de grootste economie ter wereld, zijn voorlopende indicatoren beschikbaar. Die berekende schattingen of aanwijzingen zijn dan reeds met inbegrip van mei 2020. Maar ook deze tonen nog geen verbetering. Het valt te betwijfelen of dit redelijk snel wel het geval is, met het blijven toenemen van besmettingen en overlijdens…