Wereldwijde werkloosheid stijgt in 2013 naar nieuw record; vicieuze cirkel

17

Uit een recent rapport van de International Labour Organization (ILO) blijkt dat de wereldwijde werkloosheid in 2013 naar een nieuwe record zal stijgen. Tevens gaat de ILO ervan uit dat de wereldwijde werkloosheid tot 2017 zal blijven toenemen. In 2012 steeg het aantal werklozen in de wereld met 4 miljoen. Volgens het rapport komt de stijging van de werkloosheid met name dor de stijging van het werkloosheidspercentage in de geïndustrialiseerde landen. Sinds de val van Lehman Brothers zijn er in de Westerse wereld zo’n 28 miljoen nieuwe werklozen bijgekomen.

wereldwijde werkloosheid

202 miljoen werklozen in 2013

Sinds de kredietcrisis is de mondiale economische groei aan het vertragen en neemt in veel landen de werkloosheid toe. Recent bleek nog dat de werkloosheidspercentage in Nederland uitkwam op 7,2%. Gemiddeld kwamen er in Nederland in 2012 zo’n 10.000 werklozen bij iedere maand. Volgens ILO zal de wereldwijde werkloosheid in 2013 met 5,1 miljoen gaan stijgen naar een totaal van 202 miljoen werklozen. Dat zijn ongeveer 4 miljoen werklozen meer dan het vorige record, dat werd gevestigd in 2009. Tevens verwacht de organisatie dat er in 2014 nog eens 3 miljoen extra werklozen bij zullen komen, waardoor er volgend jaar in totaal 205 miljoen mensen zonder werk zitten.

De tendens is duidelijk

Een groot probleem op de arbeidsmarkt wereldwijd is dat de nieuwe banen die beschikbaar komen, vaak niet door iedereen kunnen worden ingevuld. Veel werklozen beschikken niet over de competenties die door bedrijven worden gevraagd voor een arbeidsplek. In het rapport van de ILO wordt gesproken over ‘skill and occupational mismatches‘. Anno 2013 hebben de werkgevers keuze te over. Op veel vacatures in Nederland wordt door honderden mensen gereageerd. Dit is natuurlijk ook niet zo gek als je kijkt naar het aantal werklozen en de hoeveelheid openstaande vacatures. Er zijn in Nederland inmiddels 571.000 mensen werkloos, terwijl er maar zo’n 100.000 vacatures openstaan. In 2008 waren er nog minder dan 300.000 werklozen in Nederland. De tendens is duidelijk, de werkloosheid stijgt en het aantal vacatures neemt af.

vicieuze cirkel economie

Een vicieuze cirkel

Doordat er steeds meer mensen worden ontslagen ontstaat er als het ware een vicieuze cirkel. Het gemiddelde inkomen komt onder druk te staan door de stijgende werkloosheid. De bestedingen dalen, ofwel de consumptie daalt, er worden minder aankopen gedaan, hierdoor dalen de omzetten van de winkels, die bestellen minder producten, waardoor de industrie minder gaat produceren. Dit alles heeft weer een negatief effect op de economische groei en de arbeidsmarkt, want er wordt minder winst gemaakt en omdat de vraag daalt, zijn er minder mensen nodig. Als de groei niet door de consument kan worden bewerkstelligd, moet dit worden ingevuld door andere bronnen. De export van Nederland blijft nog enigszins op peil, maar ook de overheid zal waarschijnlijk meer moeten gaan doen om te economische motor van Nederland aan de gang de houden.

Vooral jongeren zitten in de penarie

Sinds de crisis is het meer dan duidelijk geworden dat de jongere generatie grote problemen heeft met het vinden van een baan. Tijdens een recessie zijn bedrijven minder snel geneigd om nieuwe mensen aan te nemen. Voor ondernemers is het ook afwachten wat er nog komen gaat. De macro-economische gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op. Daarom worden er door bedrijven er minder risico’s genomen en wordt er minder geïnvesteerd, dus is er minder werk. Steeds meer ondernemers zetten flexwerkers in of werken uitsluitend met nul urencontracten, zodat ze zeker weten dat ze gedurende economische mindere tijden, geen hoge arbeidskosten meer hebben. Volgens de laatste raming van ILO zijn er wereldwijd momenteel 73,8 miljoen jongeren werkloos. Naar verwachting zal dit aantal tot 2014 nog eens met een half miljoen gaan toenemen. Sinds de introductie van de euro is de jeugdwerkloosheid in vrijwel alle landen van de euro toegenomen. Alleen in Duitsland is de jeugdwerkloosheid gedaald, zie onderstaande grafiek, via Zero Hedge.

jeugdwerkloosheid 2013

Griekse en Spaanse jeugdwerkloosheid

Het is de grote vraag of Spaanse en Griekse jongeren (jeugdwerkloosheidspercentages stijgen richting de 60%!) ooit nog kans te maken op de arbeidsmarkt. Een enkeling wordt ondernemer en begint in de handel van slakken, maar de overgrote meerderheid kan niet anders dan afwachten, toekijken en protesteren. Dergelijke lange periodes van werkloosheid, vroeg in het leven van iemand die is afgestudeerd, kan schadelijk zijn voor de carrière. Er wordt geen ervaring opgedaan en de vooruitzichten op die ervaring, een baan en een inkomen, worden vrijwel iedere maand slechter. Dit maakt het des te moeilijker om op latere leeftijd een geschikte arbeidsplek te vinden, maar ook om gemotiveerd te blijven.