De werkelijke waarde van Goud en Zilver

Iedereen weet dat goud en zilver waardevol zijn, maar er zijn slechts weinig mensen die de echte waarde hiervan beseffen. Er wordt wel gesuggereerd dat de huidige prijs van goud en zilver te hoog is na een stijging van 12 jaar. Maar is dat wel zo? Als we de echte waarde van goud en zilver kennen, hebben we een duidelijker beeld van de situatie. In dit artikel spreekt Xinshan Zhou over drie hoofdcomponenten van deze waarde van goud en tevens zilver:

 •     Monetaire waarde
 •     Commerciële waarde
 •     Culturele waarde

En als we deze componenten goed begrijpen, zullen we weten of het zinvol is goud en zilver bij de huidige prijzen aan te kopen. Dit buitengewone artikel gaat over de werkelijke waarde van Goud en Zilver en is bedoeld voor iedereen. Het doet er niet toe of je nu wel of geen goud of zilver in bezit hebt.

gouden munten

1. Goud en zilver hebben een monetaire waarde

Het principe voor een goede inschatting van deze monetaire waarde van goud en zilver is gebaseerd op het feit dat goud en zilver als geld worden beschouwd. Vele mensen beschouwen alleen papieren valuta als geld, maar dat is een foutieve gedachtegang. Papieren valuta is slechts een soort van fiatgeld en volgens Chris Mack, president van Trade Placer, is de gemiddelde levensverwachting voor fiatgeld 27 jaar. Goud en zilver zijn het echte geld en werden als zodanig al zo’n 5.000 jaar gebruikt door eigenlijk alle landen. Maar hierover kunt u vele publicaties op het internet vinden. Voor dit artikel is het genoeg te weten dat een valuta zijn koopkracht ziet verminderen als de uitgever van deze valuta, de Centrale Bank, steeds meer fiatgeld drukt. Maar geld – zoals in goud en zilver – verliezen nooit hun koopkracht, hoewel die koopkracht best kan fluctueren gedurende korte perioden. Gelukkig kan niemand nog goud of zilver drukken.

Geldhoeveelheid

Een methode om de monetaire waarde van goud te bepalen voor een specifieke valuta, is dat de geldhoeveelheid gedekt zou moeten zijn door de totale goudreserves van dat land. Die geldhoeveelheden in omloop worden omschreven door de termen M1, M2 en M3 en de goudreserve hoeveelheden, zoals bijv. de reserves van Centrale Bank, de private goudreserves, de hoeveelheid verhandelbaar goud, of de nog ondergronds aanwezige te delven hoeveelheden of alle bovengrondse voorraden goud. De verschillende soorten geldhoeveelheden in omloop moeten dan ook vergeleken worden met de verschillende soorten goudreserves. Maar de resultaten afgeleid uit deze aangepaste vergelijkingen zouden wel ongeveer hetzelfde moeten zijn.

Als voorbeeld zullen we hier de monetaire basis en de goudreserves van de FED nader bekijken om een beeld te krijgen van de waarde van goud in US$. We weten dat de FED 261 miljoen ounces aan goudreserves heeft (cijfers WGC) en de huidige monetaire basis is $ 3.398.930 miljoen (FED augustus 2013). Hieruit volgt dan een huidige waarde van goud $ 13.022 per troy ounce (3.398.930/261). Echter er zijn een aantal landen waaronder China en Canada, die niet genoeg goudreserves op dit moment hebben om hun valuta te dekken. En voor dat soort landen nemen we dan de totale wereld monetaire basis en de totale goudreserves van alle Centrale Banken ter wereld om de monetaire waarde van goud te berekenen. En gelukkig, het resultaat is bijna hetzelfde als die we vonden bij de USA, nl. 80.000 Yuan en $ 13.000 Canadian per troy ounce goud.

Zilver

Als we de monetaire waarde van zilver bekijken, dan komen we tot een verschrikkelijk hoog getal, dat slechts door enkele mensen vandaag geaccepteerd kan worden, als we de zilver reserves delen door deze monetaire basis. De reden waarom deze waarde voor zilver hoger is dan die voor goud, is dat zilver als reserve veel zeldzamer is dan goud. Volgens het Silver Institute en de CPM Group zijn de huidige regeringsvoorraden zilver zo goed als niet bestaand, vergeleken bij de 350 miljoen troy ounces van 1970. Meer dan 95% wat ooit aan zilver gedolven is inmiddels in de industrie verbruikt. Niettemin kunnen we een schatting maken van de monetaire waarde van zilver door het hanteren van een alternatieve methode, namelijk door de monetaire waarde van goud te delen door de goud/zilver prijs ratio. Hiervan verwacht de auteur dat dit ergens tussen 9 en 16 komt te liggen in de komende 5 tot 10 jaar en verder zal dalen op langere termijn. En als voorbeeld hanteert hij hier een ratio van 12,5, waarmee de monetaire waarde van zilver op US$ 1.041 en Yuan 6.400 per troy ounce uitkomt.

2. Goud en zilver hebben commerciële en culturele waarde

De culturele waarde van goud en zilver is heel moeilijk in te schatten, want mensen met een verschillende achterliggende cultuur hebben verschillende waardestandaards. En in sommige gevallen komt het voor dat die culturele waarde, de waarde van het goud of zilver zelf nog overtreft. Denk hierbij aan een gouden bord of troon ooit gebruikt door een koning, een amulet gegeven door een bloedverwant, zeldzame antieke zilveren munten enz., allen hebben een toegevoegde waarde, waarvan het moeilijk is deze exact in te schatten. Maar om de dingen wat inzichtelijker te maken gebruiken we hier een statistische methode met historische data over een periode van 70 jaar om de commerciële en culturele waarde van goud samen in te kunnen schatten in termen van monetaire waarde.

RPMV

Als we deze historische data van de monetaire basis en goud reserves in de USA gebruiken, kunnen we de monetaire waarde van goud in USD over de laatste 70 jaar na Bretton Woods (juli 1944) berekenen. Daarvoor delen we de goudprijs door de monetaire waarde, en krijgen een grafiek van de ratio tussen de prijs en monetaire waarde van goud (RPMV-gold) in de USA over deze laatste 70 jaar als in de Grafiek 1 hieronder:

monetaire waarde goud amerika

Hier kunnen we zien dat deze RPMV-gold in 1980 een top bereikte van 170%. In die tijd verwachtten de meesten in Europa en Noord-Amerika dat goud spoedig weer als geld aangemerkt zou worden. Deze 70% boven haar monetaire waarde was het maximum van RPMV-Gold. Ook zien we dat RPMV-Gold een bodem van ca. 10% drie keer bereikte in 1999, 2008 en 2013.

Toekomst

Slechts weinigen denken dat goud ooit weer als geld beschouwd zal worden in de toekomst, dit dan ten gevolge van de indoctrinatie van regeringen over de gehele wereld. Maar goed, we hebben nu een bereik in ratio vast kunnen stellen voor de commerciële en culturele goudwaarde (GCCV) dat zich beweegt tussen 10% tot 70% t.o.v. de monetaire waarde van goud. Als we ditzelfde principe toepassen voor de commerciële en culturele waarde voor zilver (SCCV) dan constateren we dat dit lag tussen 2% en 60% van de monetaire waarde van zilver over de afgelopen 70 jaar. En de ratio van prijs tot monetaire waarde van zilver (RPMV-Silver) zal veel hoger worden dan deze 60% in de toekomst, vanwege het komende tekort in zilver.

3. De waarde van goud en zilver en de toekomstige prijstrend

Nu dat we de monetaire waarde en de statistische range van commerciële en culturele waarde van goud en zilver hebben vastgesteld, kunnen we de huidige waarde van goud en zilver berekenen. Voor goud ligt dit tussen $ 13.022 en $ 22.137 (monetaire waarde plus maximum GCCV) per troy ounce. Voor zilver gebruiken we de ratio 12,5 en de huidige waarde van goud en komen dan tot $ 1.041 en $ 1.770 per troy ounce. Al deze waarden zijn slechts referentiewaarden en zullen dynamisch moeten worden aangepast aan de geldhoeveelheid in omloop en de goud reserves.

Werkelijke waarde

De toekomstige prijstrend van goud en zilver zal een beweging zijn van hun huidige marktprijzen naar hun werkelijke waarde. Als we het huidige prijsniveau vergelijken met de waarde van goud en zilver, dan weten we dat deze prijstrend alleen maar stijgend kan zijn. Op basis van bovenstaande analyse is het zinvol goud en zilver tegen huidige prijzen aan te kopen. De huidige RPVM-Gold van rond de 10% is de derde mogelijkheid die de markt ons biedt in 70 jaar tijd en we kunnen niet verwachten nog eens zo’n gelegenheid te krijgen. Die deur kon wel eens razendvlug gesloten worden. Sommigen zullen beargumenteren dat goud en zilver nooit meer als geld zullen worden beschouwd. Maar het probleem bij deze visie is dat die mensen vergeten zijn hoe lang goud en zilver al als geld gediend hebben en hoe kort de gemiddelde levensduur van fiatgeld is. En de geschiedenis heeft ons al vele malen verteld: Elke fiatvaluta zal uiteindelijk eindigen in waardeloos papier.

Valuta t.o.v. Goud

Grafiek 2 laat ons de waardeverandering van een aantal valuta’s zien t.o.v. goud over de periode 1900-2012 (WGC). Hier kunnen we goed zien hoe de waardetrend voor al die valuta’s zich naar nul beweegt. En of goud of zilver nu wel weer ‘geld’ worden of niet, één ding is volkomen duidelijk: Alle fiatvaluta’s zullen uiteindelijk falen, maar goud en zilver zullen altijd hun koopkracht handhaven. Vanuit dit gezichtspunt is iedere prijs een goede prijs om goud en zilver aan te kopen. Maar je moet je er wel goed van bewust zijn dat als je goud en zilver koopt tegen een prijs hoger dan hun werkelijke waarde, zoals de prijs van januari 1980, je een tijdelijk risico loopt. Op lange termijn zul je tot de winnaars behoren als je fysiek goud en zilver bezit in plaats van een fiatvaluta. Er zijn ook al mensen die zaken als grondstoffen, vastgoed, aandelen indexen en arbeidskosten in goud en zilver uitdrukken in plaats van in een fiatvaluta. Ook dat is een alternatieve methode om de waarde van goud en zilver vast te stellen.

valuta en goud

4. Koop fysiek goud en zilver en geen afgeleiden

Als we op dit moment goud en zilver aankopen tegen respectievelijk circa $ 1.325 en $ 22 per troy ounce, hebben we een 9-voudige winst op goud te verwachten en een 40-voudige winst op zilver. Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, tenzij de markt 30 januari 1934 herhaalt. Het kan een paar jaar of zelfs nog langer duren, voordat ons huidige valutasysteem zal falen en een nieuw goudstandaard systeem zal worden geïntroduceerd. Waar het om gaat is dat je goud en zilver opneemt in je portefeuille. De geschiedenis leert ons ook dat zilver gewoonlijk in dezelfde richting gaat als goud. En zo lang de goudprijs blijft stijgen, zal de zilverprijs sneller stijgen dan die van goud. En als u gelooft dat de goudprijs zal stijgen, is dat geen reden om zilver links te laten liggen.

Gouden munten

Xinshan Zhou raadt iedereen aan om toch vooral iets aan fysiek bulliongoud of -zilver te kopen, zoals baartjes of munten, zoals de US Eagle, Canadian Maple, Chinese Panda, Australian Nugget enzovoort. Koop echter geen oude munten of herdenkingsmunten als de premie te hoog is, want die hoge premie zal uw winstkans verlagen. U kunt dan beter het van een lagere premie voorziene bullion kopen om uw winstkans te vergroten. U kunt natuurlijk ook andere vormen  in goud en zilver kopen, zoals de ETF’s, certificaten bij banken of andere organisaties, mijnbouwaandelen, future contracten en opties, maar dit zijn allemaal afgeleiden van goud en zilver. En deze afgeleiden zijn er voor trading, niet als investering. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat als je deze afgeleiden bezit, je in feite niets anders hebt dan papier.

Bezwaren aan deze afgeleiden

 • Bij sommige mijnen zal eens de tijd komen dat er geen goud of zilver meer gedolven kan worden, wegens uitputting; hun prijzen zullen dan scherp dalen.
 • Ook konden banken wel eens niet genoeg goud en zilver in hun kluizen hebben en zie dan maar je goud of zilver te pakken te krijgen.
 • Ook zijn er vele geruchten dat Centrale Banken hun goud verkocht of geleased hebben aan commerciële banken, die dit nog niet teruggekocht hebben. Ik kan en wil me niet voorstellen wat er zou gebeuren, mocht dat waar zijn.
 • Alle ETF’s zijn hetzelfde als bankcertificaten.
 • Future contracten en opties zijn speciaal ontwikkeld voor arbitrage, speculanten en traders, niet voor investeerders. Als je geen doorgewinterde trader bent, maar een serieuze investeerder moet je geen leverage of leningen overwegen. Je kunt in grote moeilijkheden komen bij een diepe correctie. De enige optie die je hebt is je eigen geld te gebruiken.

Katalysatoren die de prijs van goud abrupt kunnen doen stijgen

 • Als de piek in de goud- en zilverproductie bereikt is
 • Een grote of wereldoorlog
 • Wanneer de mensen hun fysieke goud en zilver weghalen bij de banken of ETF’s
 • Een short-squeeze in de futures markt
 • Default van een insolvent land
 • Superinflatie in een van de grote landen
 • Wanneer China besluit haar goudreserves bekend te maken

Er is werkelijk van alles mogelijk, zowel verwacht als onverwacht, dat een accelererende uptrend kan veroorzaken.

Bron: Xinshan Zhou

44 reacties

 1. Leuk wordt het als de FED flow moet worden gestopt omdat markten dreigen om te vallen en al die poen naar real assets vliegt.

  Goud €8000
  Zilver €600
  Bloemkool €43

  Ook fofoa’s 55k acht ik niet uitgesloten.

  Wat is de waarde van goud en zilver als iedereen in paniek van haar fiat af wil?

  En ja, als de CB’ s hun goud hebben uitgeleast dan krijgt de markt een dikke vinger, en als het verkocht is…. WW3.

  We worden ‘geregeerd’ door smeerlappen, een G20 handjeklap om een IMF wereldmunt in te voeren en edelmetaal te verbieden/taxen is ook een optie… Als vertrouwen echter volledig wegvalt zal men een munt moeten backen, en dat zal geen trillion dollar coin zijn, maar een mandje grondstof en edelmetaal. Wellicht zelfs alleen goud, voor 25% of zo.

  Gold 55k Biflaten!

  1. Ik denk dat de meeste biflaten toch wel in ieder geval een deel goud hebben? Ik heb zelf zilveren munten en kleine goudbaren. Niet alles in edelmetalen, maar zeker een derde van mijn vermogen. In afgelopen 5 jaar bij elkaar verzameld en wanneer mogelijk koop ik graag nog wat extra, Ook cash is trouwens belangrijk vergeet dat niet, want voordat iedereen terugvalt op fysiek, is het girale geld al niet meer beschikbaar en is de cash wel handig.

  2. Niet degenen die denken dat goud eetbaar moet zijn. Ook niet degenen die denken dat het toch ingepikt gaat worden. Jammer voor ze, ik koop straks mijn hele straat op met een paar honderd gram edelmetaal als de SHTF 😉
   ’t Is net monopoly, ik zie mijn rode hotelletjes al staan…

  1. Japan was de enige, en kon zich uit de misere manipuleren/exporteren. Worldwide debt/gdp 400%, en nu willen we ons allemaal uit de misere exporteren. Gaat niet werken.

   Van natuurlijke groei, naar groei uit schuld, naar geforceerde groei uit exponentieel opstapelende schuld, naar financial engineering, naar list en bedrog (when things get difficult, you have to lie) naar bailouts, naar bail ins.

   Panama, and counting…

   http://www.maxkeiser.com/2013/09/breaking-panama-announces-5-day-bank-holiday-bail-in-imminent/

   World wide financial fascism circle jerk; Japan koopt piigs staatspapier, PvdA koopt JSF, etc etc.

  2. Je ziet wat ervan komt, het hoeft maar lang genoeg te duren of de centrale bank vuurt een bazooka af. Hoeveel miljarden yen er nu niet gestimuleerd worden, kan zomaar fout aflopen als al het geld in omloop komt en de omloopsnelheid van het geld niet meer in de hand te houden is. Dag koopkracht.

 2. Mooi artikel, Dick.

  Je vergeet het (aller)belangrijkste argument te benoemen (om vooral geen Goud te bezitten)! Het “grote probleem” van de edelmetalen, met name Goud….,de overheid.

  Dat is, als het bankenkartel de prijs niet meer kan beheersen en dus een gigantische prijsstijging gaat komen, de overheid zal ingrijpen.

  Dat ingrijpen kan op veel manieren gebeuren;

  1. Onteigenen van fysiek bezit (met name Goud) tegen een “nep” prijs.
  2. BTW en heffingen op edelmetaal (zilver is al verhoogd en ook Duitsland gaat 19% Btw heffen op zilver in 2014).
  3. Goud bezit strafbaar stellen (net als heroine) met een gevangenisstraf van jaren.
  4. Edelmetalen op alle manieren onderdrukken en zwart maken met namen de bezitters hiervan, dat zijn de parasieten van de maatschappij (de nieuwe kop van jut, zoals de joden in 40-45).
  Deze staatsvijanden, die hun verantwoordelijk te betalen voor de crisis ontduiken, moeten worden uitgeroeit. Razia’s horen hier bij. Het hongerende volk zal tot lynchen overgaan van edelmetaal bezitters.

  O..,.nog veel plezier met je edelmetaal.

  1. Pessimisme in het kwadraat! Je hebt ook werkelijk geen fantasie. Iemand die goud bezit, zal zich liever laten opsluiten (kosten voor de staat) dan zijn spaargeld overhandigen. Edelmetalen worden al jaren lang onderdrukt en gemanipuleerd, niks nieuws op dat front. Wat een achterlijke vergelijking, goudbezitters met joden 40-45? Waar zit je? Tel Aviv? Mooi weer daar, knul?

   1. Doorgaans zijn we het erg oneens. In deze ben ik het echter erg eens met je. Het is juist het handig en voortdurend inspelen op angst dat het Orwelliaans tuig machtig maakt.

  2. Het hongerende volk snapt het nu niet, en straks ook niet.

   Het lijdt nu onder emotionele honger, door de transitie van welzijn naar welvaart, en straks onder echte, fysieke, honger.

   Eerst de elite, de politici, de grootgraaiers.

   Goldbugs jeuken alleen, ze steken niet.

   Behalve ik dan…

   🙂

  3. Martin K. : Ze komen me maar halen! Hahahahaha.

   Ik heb 1 hele simpele vraag voor je:

   Denk jij dat het NL politiekorps in staat is om elk huis langs te gaan om goud te confisqueren?

   Hahahahaha, laat me niet lachen.
   Tegen de tijd dat ze over willen gaan tot confisqueren heb ik het al verkocht voor 55k (Houtskool? 😉
   Los ik in 1 klap mijn huis af met goud, en met mijn zilvervoorraad ga ik van mijn pensioen genieten over 5 jaar 🙂

  4. Bullshit. Wie bij mij ( mocht ik het al hebben ) edelmetaal komt confisqueren thuis krijgt een 9mm tussen zijn ribben of een baseballknuppel op z’n hersens ( waar ik het makkelijkst aan geraak ). Na 10 keer proberen stopt de overheid gegarandeerd – 10 mensen jaren in de gevangenis stoppen kost bakken meer geld dan je goudklompjes afpakken. Men zegge het voort.

  5. Dappere mannen die bij mij thuis mijn goud komen ophalen cq. confisqueren. Geef ze veel succes, Trouwens los van dat, Ik heb al me goudbaartjes al lang vergokt op pokertoernooien en er is eens een paar troy ounce overboord gevallen, Dus ik heb het meer. 😉

 3. Holy smokes, mijn eerste 100 gr goud baartje kostte mij in 2005 1100 euro, dat is intussen 3100 euro waard. Met een 13.000 dollar prijskaartje voor een ounce wordt dat (tromgeroffel) 32.153 euro. (koers 1.30 dollar)

  ’t Is altijd leuk om je rijk te rekenen. Of het ooit zover komt….

 4. Goed artikel weer. De reële waarde van edelmetalen wordt pas duidelijk als de chaos uitbreekt. Ik denk dat de reële prijs pas tot stand kan komen, wanneer de manipulatie wordt gestopt. Het is meer dan duidelijk dat de financiele macht en de politiek niet gebaat zijn bij hoge prijzen van goud en zilver, daarom ook de manipulaties. 5 jaar onderzoek over de zilvermanpulatiie heeft nog steeds ‘niets’ opgeleverd. Maar er komt vanzelf een dag. http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-silver-news?oid=206370&sn=Detail

 5. Sjonge jonge, wat een reacties. Is het wel tot iedereen doorgedrongen dat dit een puur hypothetisch verhaal is en geënt op een aanname, die als volgt omschreven staat : Een methode om de monetaire waarde van goud te bepalen voor een specifieke valuta, is dat de geldhoeveelheid gedekt zou moeten zijn door de totale goudreserves van dat land.
  Dit is overigens een methode die door vele guru’s aangehaald wordt, maar al in geen 100 jaar in werkelijkheid is toegepast. Vanaf Bretton Woods gold een dekking van 40%. Wat nu bijv. als er slechts een 10% dekking in goud zou komen, is dan de huidige prijs van goud in US$ de juiste?
  Xinshan Zhou roept hier gewoon een aantal vragen op, vragen die ook Jim Rickards zich stelt, als je zijn boek tenminste goed gelezen hebt. En voor Rickards geldt dat hij meerdere prijstargets voor goud heeft opgegeven en niet slechts eentje van zo’n $ 7000 zoals door de meeste commentatoren volkomen onterecht rondgebazuind wordt.

  1. Awel Dick. Vanaf Bretton Woods een dekking van 40%, dan zit ik er met 25% niet zo gek ver vanaf, gezien de toename van de geldhoeveelheid / ontwaarding.

   ALLE speculaties omtrent de waarde van goud en zilver, zijn speculaties.

   De wereld wordt gemangeld tussen de eeuwige groei belofte en het zoveelste falen van fiat geld. Een nog nooit eerder uitgevoerd financieel experiment; een verpletterende debt/gdp ratio, krimp, vergrijzing, valse beloften.

   I don’t care about it’s price, i just buy it.

   1. Anders dan mijn naam misschien doet vermoeden ben ik geen Belg. En inderdaad zijn speculaties ook alleen maar speculaties en ook niet meer dan dat. Alleen er zijn speculaties die werkelijk ergens op gebaseerd zijn, maar ook vele die de naam ‘kretologie’ alleen maar eer aandoen.
    Dit verhaal van Xinshan Zhou is naar mijn mening goed onderbouwd en gaat heel ver over hoe hij denkt dat het in elkaar kan zitten. Je kan het met hem eens zijn of niet. Dat moet ieder voor zich uitmaken. De methodes die hij gebruikt lijken mij juist, maar het gaat om de uitgangspunten. Als deze uitgangspunten (data) niet juist zijn – en daar valt best wat voor te zeggen – dan stort de hypothese natuurlijk in elkaar ondanks dat de methode wel juist kan zijn. En het blijft een hypothese totdat daadwerkelijk vaststaat dat de uitgangspunten juist zijn.
    Wat hij ook doet – en dit i.t.t. vele anderen – is laten zien hoe hij er precies toe komt. De enigen waarvan ik echt kan nagaan dat zij ook zo werken zijn Jim Rickards en James Turk. Toch komt James Turk op heel andere getallen uit. Maar Turk hanteert een methode, die wel erg in zijn richting komt, de fearindex. Rickards gebruikt dezelfde methode als Zhou in zijn boek ‘Currency Wars’, maar wel met andere data.
    En ook op dit artikel van Xinshan Zhou valt best wel het e.e.a. af te dingen, zoals natuurlijk bijna altijd wel bij iedereen. Het is geen exacte wetenschap. Zhou gaat uit van een goud/zilver ratio van 12,5. Persoonlijk zet ik hier grote vraagtekens bij, maar vele groten in dit wereldje denken er ook in die orde van grootte over. Zhou gaat ervan uit dat er geen zilvervoorraden zijn als reserves. Ook hier heb ik mijn vraagtekens. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
    Wel stelde Zhou in het artikel nadrukkelijk dat het een dynamisch verhaal is, als de data veranderen dan verandert natuurlijk ook de uitkomst. Uiteindelijk gaat het erom of je wel of niet goud en/of zilver op dit moment koopwaardig acht en dit beoogt slechts een tool te zijn, die je bij die beslissing zou kunnen helpen. Alleen met als basis de monetaire waarde van dit ogenblik.
    Deze ligt nu volgens hem dus op ca. 10% van zijn monetaire waarde en dat is niet vaak voorgekomen. En zijn toekomstverwachting is dus dat het zal stijgen naar zijn monetaire waarde, zonder een tijdslimiet te noemen. Meer is het niet.

 6. Persoonlijk heb ik ‘vrij veel moeite’ met de volgende stelling :

  ” Meer dan 95% wat ooit aan zilver gedolven is inmiddels in de industrie verbruikt.”

  Want voor zover ik weet is er (OOK sinds het ‘foto(-ontwikkeling)-tijdperk’ NOOIT méér dan 70% van het jaarlijkse en wereldwijde gedolven zilver ‘definitief’ (industrieel) verbruikt.
  De afgelopen 80 jaar dus.

  De afgelopen 20 tot 40 eeuwen is er gemiddeld zo’n 10 tot 15 keer méér zilver gedolven dan goud ; een vaststaand gegeven.

  Dat er dus méér goud dan zilver zou zijn is dus klinkklare nonsens, al zou ik er grààg in geloven gezien mijn … ehh … voorraadje heheh …

  Neemt niet weg dat wanneer er eenmaal een (half-)wereldwijde ‘fiat-paniek’ uitbreekt onder de bevolking, er ENORM veel vraag naar (fysiek) zilver zal ontstaan.

  Kijk, wanneer enkele honderden miljoenen personen (/partijen) tegen elkaar (zullen) gaan opbieden, maakt bovenstaande Leugen (‘er is meer fysiek zilver dan goud’) natuurlijk weer helemaal goed.

  Heheh …

  1. Stel dat slechts 100 miljoen mensen slechts 100 troy ounce zilver kopen in een jaar, om wat voor reden dan ook. Dan heb je een (extra) vraag van 10 miljard troy ounce in een jaar. En dat met een totale jaarproductie van rond de 900 miljoen troy ounce.

   Inderdaad, we hebben nog niets gezien. Temeer omdat mensen zilver nu nog juist vaak aanbieden bij de opkoper. Én de zilverprijs nog steeds bepaald wordt via de ultra corrupte papierhandel in zilver door de geldmaffia (de US/GB overheden) in NY en Londen.
   De meeste mensen in het “vrije” Westen zijn momenteel nog steeds niet geïnteresseerd in zilver als zijnde geld. Ze zien de marktbewegingen mogelijk wel maar concluderen; te risicovol, wat heb je er aan? Dat maakt ze tot pechvogeltjes, gek gemaakt door het Orwelliaans westers tuig.

   Datzelfde tuig inspireert er op een ander niveau voor dat burgers geen interesse tonen in spiritueel leven, behalve in slap gezever erover. Dat laatste onder het genot van overheerlijke kruidenthee, een biologisch koekje, geurige fair trade wierook uit Nepal en een alleraardigst spekstenen beeldje van buddha.

   De atheïsten spelen het best intelligent, via Orwelliaanse en massieve staatspropaganda voor het sprookje van Darwin en de fantasie van de zgn. oerknal. Het onderwijs en de media worden er ook voor gebruikt, zoals ze in Noord Korea doen. Onderdrukking van de massa’s is daarmee een simpel feit geworden.

   Nihilisme en politiek geloofsgeld, belangrijke voorwaarden voor de inrichting van een moderne slavenstaat. In zowel arbeidsomstandigheden als mentale omstandigheden.

   Pavlov zou er waarschijnlijk zeer bewonderend over oordelen, als mechanistisch wetenschapper zijnde.
   Stalin en Pol Pot zouden kwijlend toekijken, jaloers op de zeer grootse resultaten van de Westerse onderdrukkers.

   En het volk? Ach, zij kijken P&W, DWDD, kritische docu’s en natuurlijk de VPRO. En hebben nog wat sex, snuiven nog een lijntje. Of twee. Da’s vrijheid, je weet wel …

  2. Laat een ding duidelijk zijn. Al het Zilver wat ooit is gedolven bestaat nog steeds.
   Het is dus niet verloren, maar ligt op de vuilnisbelt of bodem van de oceaan of ergens op een zolder.
   Zilver kan NOOIT worden vernietigd, Zilver is een element (Ag) en dat kan niet door mensen worden veranderd. (Ook niet met straling).

   Het verhaal is dus heel simpel, als de vraag (en dus de prijs) flink stijgen zal het economisch rendabel worden oud zilver te gaan recyclen….en er is meer dan genoeg oud zilver (alles namelijk).

   En over de prijs van edelmetaal valt geen bal te zeggen. Het mag historisch gezien nog laag staan (vergeleken met de middeleeuwen of romeinse tijd). Nu, staat het nog altijd hoog, vergeleken met het jaar 2000.

   Zoals gezegd, als het echt fout gaat en paniek uitbreekt, omdat de valuta’s gaan instorten, als oorlog een serieus probleem wordt, dus bij ons in de achtertuin. ……pas, dan kan edelmetaal gaan pieken, maar dan zijn er meer zorgen…..zoals aangegeven.

   1. zilver wordt wel verbruikt, denk alleen al aan de fotografie waarin met zilveroplossingen wordt gewerkt, zilver wordt gebruikt in de chemische industrie, zilver wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel en antibiotica, het wordt gebruikt in electronica, het is theoretisch mogelijk om dit verwerkte zilver terug te winnen, maar de hoeveelheid zilver en de te gebruiken energie maken dit in economisch opzicht onrendabel, dit zilver kan dus als verloren worden beschouwd,
    neem als voorbeeld een oude zwartwitfoto, denk je nu echt dat het rendabel is om dit terug te gaan winnen? zilverlaagje op een spiegel?

    het is handiger als je je eerst goed inleest in een onderwerp voordat je je mening verkondigt

  3. Ik denk dat we hier een beetje doorheen moeten kijken, die 95% bedoel ik. Want wat wordt verstaan ‘is door de industrie verbruikt’. Het maken van sieraden wordt m.i. hier ook onder verstaan. En dan nog heel iets anders: er is een geval bekend (?), waarbij een enorme hoeveelheid zilver echt aantoonbaar gebruikt is door de industrie, maar nog steeds als reserve wordt. Het gaat me hier te ver om het geheel uit de doeken te doen, maar volgens mij zit er een heel grote kern van waarheid in. Als blijkt dat dit verhaal op waarheid berust, dan komt de hele situatie ook bij zilver v.w.b. het naked shorten op een wankele basis te staan.
   Misschien in de toekomst eens iets voor een artikeltje?

  4. Ik moest zoeken naar wat je bedoelde met er is dus meer goud dan zilver enz. Daarbij kom ik tot de conclusie dat je dat onderdeeltje uit het artikel niet goed gelezen of begrepen hebt. Hij spreekt daar over zilver als onderdeel van de reserves en dat is natuurlijk heel iets anders dan zoals jij dat interpreteert. Om te beginnen maakt zilver al helemaal geen deel meer uit van de officiële reserves en het lijkt me dan ook volkomen duidelijk dat Xinshan Zhou de algemene rederneertrant van de grote jongens volgt.
   Dat er 20 tot 40 eeuwen gemiddeld 10-15x meer zilver gedolven is dan goud, is voor mij geen vaststaand gegeven. Dat zou nl. betekenen dat we redelijk goed zouden weten hoeveel goud er ooit gedolven is en als er al iets onduidelijk is dan zijn het wel de cijfers van het WGC, IMF resp. USGS. Maar ik geef toe dat je je natuurlijk wel ergens op moet baseren. Het wordt aangenomen – net zoals nu met de voorraden van de Centrale Banken – en je weet ook hoe daar over het algemeen over gedacht wordt. Manipulatieverhalen, nietwaar?
   Verder doe je het net voorkomen alsof dat een goud/zilver prijsratio van 10-15 zou rechtvaardigen op basis van hoeveelheden. Het is een prijsratio en geen hoeveelhedenratio. Voor het laatst is deze prijsratio nog eens vastgesteld door Sir Isaac Newton op ca. 16 in zijn tijd als muntmeester (opgetrokken van ca. 15), wat in die tijd best de nodige internationale consequenties had. Dat het tot een hoeveelhedenratio is verworden ligt hem in het feit van vage economische aannames zoals, als er 10x zoveel geld in omloop komt, dan wordt alles 10x duurder. Ik gaf al eens aan dat de goud- resp. zilverprijs al vele eeuwen gemanipuleerd wordt, d.w.z. vastgepind op deze vastgestelde ratio van 15-16, maar dat is iets wat niemand schijnt te snappen. Beargumenteren is één kant van het verhaal, kwantificeren een ander.

 7. als goud te populair wordt voor het volk, dan wordt het aan banden gelegd. in 1933 het jaar dat Hitler aan de macht kwam, was ook het laatste jaar dat het gouden tientje werd geslagen in nederland, het duitse geld werd geslagen uit goedkopere metalen, veel minder zilver voor munten, in de VS werd het verboden voor particulieren om gouden munten te bezitten, deze moesten verplicht worden ingeleverd. iets vergelijkbaars is altijd mogelijk in een land of EU

  1. In de jaren dertig was een rigide goudstandaard onderdeel van het monetair probleem. De komende jaren zal goud blijken juist een deel van de monetaire oplossing te zijn.
   Sinds Nixon is goud volledig weg het formele monetaire systeem. Politiek geloofsgeld “de USD” heeft goud wereldwijd vervangen als basisgeld.

   Tegen welke prijzen en wanneer gaat goud terug komen binnen het geldsysteem lijken me de relevante vragen.

   1. De goudstandaard was en is helemaal geen probleem, wel het feit dat Jef, Piet en Pol zwaar was gaan lenen om aandelen te kopen waarvan de prijs zogezegd tot in de hemel ging groeien. Plus dat overheden STEEDS 150 uitgeven als ze maar 100 hebben, kwestie van Sinterklaas te kunnen spelen voor hun kiezers. In de 19e eeuw was er decennialang een goudstandaard en “surprise, surprise” : geen financiële schokken, industriële revolutie, enorme stijging van de levensstandaard, overheidsbegrotingen in evenwicht. Ja, dat was vast iets heel slechts, de goudstandaard. Sedert dat we die globaal afgeschaft hebben zijn er alleen maar verzwegen inflatie, bankenroof van je spaargeld en stijgende overheidsdeficits. Mooi, toch??

 8. geld is een ruilmiddel om producten te verwerven die je nodig hebt om van te leven, dus stel dat het financieel systeem op zijn gat gaat, dan heb je het meest aan het ouderwetse zilveren muntgeld waar je brood, melk, eieren mee kan betalen, goud bullion is leuk voor vermogen maar erg onhandig voor de dagelijkse boodschappen, zelfs zilver bullion is hier al een te groot formaat voor, eigenlijk zou je 1/4 en 1/8 ounce zilver moeten hebben voor de boodschappen, wanneer het digitale cijfertjesgeld faalt

 9. bij het delven van edelmetaal wordt meer zilver gedolven dan goud, de verhouding zou historisch 1 goud en 15 zilver zijn,

  zilver kent meer industriele toepassingen, daarom is van het gedolven zilver in verhouding minder over dan van goud,

  de historische verhouding tussen de goud en zilverprijs was altijd 1:15, maar omdat goud beter bewaard wordt dan zilver zou de verhouding tussen goud en zilver eerder 1:10 moeten zijn,

  op dit ogenblik kost goud 50 keer meer dan zilver, je kan hieruit afleiden dan zilver momenteel ondergewaardeerd is of goud overgewaardeerd.

  ik vermoed dat met de technologie van de toekomst, elektronica, zonnecellen, zilver bij waterzuivering en als antibiotica de vraag naar zilver zal stijgen, dus toch maar wat zilver kopen?

 10. Goud is uitermate geschikt als opslag van vermogen.
  Zilver is uitermate geschikt voor ruilhandel als het valutasysteem in elkaar dondert.
  Cash euro’s zijn uitermate geschikt om een plotselinge bankcrisis te doorstaan
  Een voedselvoorraadje is uitermate geschikt om een transportcrisis te doorstaan.
  Een vuurwapen is uitermate geschikt om je gezin en huis te beschermen in een oproer met plunderingen.
  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een pensioen zijn waardeloos als de instantie aan wie je je premies hebt toevertrouwd, niet meer kunnen betalen.

  1. Een realist. I fully agree. Alhoewel : cash Euro’s ? ’t Is ook maar papier hoor, een bankencrisis kan heel makkelijk ( en waarschijnlijk ) een monetaire crisis triggeren.

 11. de hele discussie over goud is geworteld in het feit dat het huidige financiele systeem een zwak en onbetrouwbaar systeem is.

  de overheden van de wereld proberen krampachtig het papieren/digitale geldsysteem door te drukken en te handhaven, terwijl de fundamenten uiterst instabiel zijn, bij een computerstoring is een land al totaal ontregelt met miljarden schade, terwijl met het vroegere zilveren en gouden muntgeld de wereld gewoon door kan gaan.

  wanneer computers/elektriciteit falen dan breekt er paniek/plunderingen/honger uit, denkt de overheid nu echt dat als mensen niet meer kunnen pinnen ze braaf op de bank een boek gaan lezen. 1 grote magnetische zonnestorm en de elektriciteit kan het al begeven.(is al een keertje gebeurt in de geschiedenis)

  je kan overal ter wereld met goud en zilver inkopen doen, terwijl digitale schuldbekentenissen enkel vertrouwenswaarde hebben. ik begrijp niet waarom de overheid zo fanatiek en in mijn ogen wanhopig een systeem wil handhaven en verder doorvoeren wat in de kern zeer zwak is.en het risico in zich meedraagt van het instorten van de samenleving.
  een simpel computervirus kan de samenleving al miljarden kosten.

  helaas ontbreekt het bij het bestuur aan gezond verstand, zelfs de idealistische droom om te denken dat als er geen contant geld meer is er geen criminaliteit zou zijn is onzin, vaak vult de zwarte economie leegtes op die de gewone economie niet kan oplossen, de soviet economie kwam nog het meest in overeenstemming met totale economische controle en dit ontaarde in een menselijk drama, waarom stapt de EU opnieuw in deze valkuil.

  de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen

 12. Het argument van de confiscatie van edelmetalen is zo zwak/dom! Want in der tussen wordt op dit moment je fiduciaire spaargeld geld geconfisqueerd door middel van inflatie. Nog maar niet te spreken over de bail ins.
  Daarnaast bepaald de elite wat er gebeurt en hun geld is goud en zilver. Denk je dat zij willen dat de overheid hun goud en zilver in beslag neemt?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.