De werkelijke waarde van Goud en Zilver

44

Iedereen weet dat goud en zilver waardevol zijn, maar er zijn slechts weinig mensen die de echte waarde hiervan beseffen. Er wordt wel gesuggereerd dat de huidige prijs van goud en zilver te hoog is na een stijging van 12 jaar. Maar is dat wel zo? Als we de echte waarde van goud en zilver kennen, hebben we een duidelijker beeld van de situatie. In dit artikel spreekt Xinshan Zhou over drie hoofdcomponenten van deze waarde van goud en tevens zilver:

 •     Monetaire waarde
 •     Commerciële waarde
 •     Culturele waarde

En als we deze componenten goed begrijpen, zullen we weten of het zinvol is goud en zilver bij de huidige prijzen aan te kopen. Dit buitengewone artikel gaat over de werkelijke waarde van Goud en Zilver en is bedoeld voor iedereen. Het doet er niet toe of je nu wel of geen goud of zilver in bezit hebt.

gouden munten

1. Goud en zilver hebben een monetaire waarde

Het principe voor een goede inschatting van deze monetaire waarde van goud en zilver is gebaseerd op het feit dat goud en zilver als geld worden beschouwd. Vele mensen beschouwen alleen papieren valuta als geld, maar dat is een foutieve gedachtegang. Papieren valuta is slechts een soort van fiatgeld en volgens Chris Mack, president van Trade Placer, is de gemiddelde levensverwachting voor fiatgeld 27 jaar. Goud en zilver zijn het echte geld en werden als zodanig al zo’n 5.000 jaar gebruikt door eigenlijk alle landen. Maar hierover kunt u vele publicaties op het internet vinden. Voor dit artikel is het genoeg te weten dat een valuta zijn koopkracht ziet verminderen als de uitgever van deze valuta, de Centrale Bank, steeds meer fiatgeld drukt. Maar geld – zoals in goud en zilver – verliezen nooit hun koopkracht, hoewel die koopkracht best kan fluctueren gedurende korte perioden. Gelukkig kan niemand nog goud of zilver drukken.

Geldhoeveelheid

Een methode om de monetaire waarde van goud te bepalen voor een specifieke valuta, is dat de geldhoeveelheid gedekt zou moeten zijn door de totale goudreserves van dat land. Die geldhoeveelheden in omloop worden omschreven door de termen M1, M2 en M3 en de goudreserve hoeveelheden, zoals bijv. de reserves van Centrale Bank, de private goudreserves, de hoeveelheid verhandelbaar goud, of de nog ondergronds aanwezige te delven hoeveelheden of alle bovengrondse voorraden goud. De verschillende soorten geldhoeveelheden in omloop moeten dan ook vergeleken worden met de verschillende soorten goudreserves. Maar de resultaten afgeleid uit deze aangepaste vergelijkingen zouden wel ongeveer hetzelfde moeten zijn.

Als voorbeeld zullen we hier de monetaire basis en de goudreserves van de FED nader bekijken om een beeld te krijgen van de waarde van goud in US$. We weten dat de FED 261 miljoen ounces aan goudreserves heeft (cijfers WGC) en de huidige monetaire basis is $ 3.398.930 miljoen (FED augustus 2013). Hieruit volgt dan een huidige waarde van goud $ 13.022 per troy ounce (3.398.930/261). Echter er zijn een aantal landen waaronder China en Canada, die niet genoeg goudreserves op dit moment hebben om hun valuta te dekken. En voor dat soort landen nemen we dan de totale wereld monetaire basis en de totale goudreserves van alle Centrale Banken ter wereld om de monetaire waarde van goud te berekenen. En gelukkig, het resultaat is bijna hetzelfde als die we vonden bij de USA, nl. 80.000 Yuan en $ 13.000 Canadian per troy ounce goud.

Zilver

Als we de monetaire waarde van zilver bekijken, dan komen we tot een verschrikkelijk hoog getal, dat slechts door enkele mensen vandaag geaccepteerd kan worden, als we de zilver reserves delen door deze monetaire basis. De reden waarom deze waarde voor zilver hoger is dan die voor goud, is dat zilver als reserve veel zeldzamer is dan goud. Volgens het Silver Institute en de CPM Group zijn de huidige regeringsvoorraden zilver zo goed als niet bestaand, vergeleken bij de 350 miljoen troy ounces van 1970. Meer dan 95% wat ooit aan zilver gedolven is inmiddels in de industrie verbruikt. Niettemin kunnen we een schatting maken van de monetaire waarde van zilver door het hanteren van een alternatieve methode, namelijk door de monetaire waarde van goud te delen door de goud/zilver prijs ratio. Hiervan verwacht de auteur dat dit ergens tussen 9 en 16 komt te liggen in de komende 5 tot 10 jaar en verder zal dalen op langere termijn. En als voorbeeld hanteert hij hier een ratio van 12,5, waarmee de monetaire waarde van zilver op US$ 1.041 en Yuan 6.400 per troy ounce uitkomt.

2. Goud en zilver hebben commerciële en culturele waarde

De culturele waarde van goud en zilver is heel moeilijk in te schatten, want mensen met een verschillende achterliggende cultuur hebben verschillende waardestandaards. En in sommige gevallen komt het voor dat die culturele waarde, de waarde van het goud of zilver zelf nog overtreft. Denk hierbij aan een gouden bord of troon ooit gebruikt door een koning, een amulet gegeven door een bloedverwant, zeldzame antieke zilveren munten enz., allen hebben een toegevoegde waarde, waarvan het moeilijk is deze exact in te schatten. Maar om de dingen wat inzichtelijker te maken gebruiken we hier een statistische methode met historische data over een periode van 70 jaar om de commerciële en culturele waarde van goud samen in te kunnen schatten in termen van monetaire waarde.

RPMV

Als we deze historische data van de monetaire basis en goud reserves in de USA gebruiken, kunnen we de monetaire waarde van goud in USD over de laatste 70 jaar na Bretton Woods (juli 1944) berekenen. Daarvoor delen we de goudprijs door de monetaire waarde, en krijgen een grafiek van de ratio tussen de prijs en monetaire waarde van goud (RPMV-gold) in de USA over deze laatste 70 jaar als in de Grafiek 1 hieronder:

monetaire waarde goud amerika

Hier kunnen we zien dat deze RPMV-gold in 1980 een top bereikte van 170%. In die tijd verwachtten de meesten in Europa en Noord-Amerika dat goud spoedig weer als geld aangemerkt zou worden. Deze 70% boven haar monetaire waarde was het maximum van RPMV-Gold. Ook zien we dat RPMV-Gold een bodem van ca. 10% drie keer bereikte in 1999, 2008 en 2013.

Toekomst

Slechts weinigen denken dat goud ooit weer als geld beschouwd zal worden in de toekomst, dit dan ten gevolge van de indoctrinatie van regeringen over de gehele wereld. Maar goed, we hebben nu een bereik in ratio vast kunnen stellen voor de commerciële en culturele goudwaarde (GCCV) dat zich beweegt tussen 10% tot 70% t.o.v. de monetaire waarde van goud. Als we ditzelfde principe toepassen voor de commerciële en culturele waarde voor zilver (SCCV) dan constateren we dat dit lag tussen 2% en 60% van de monetaire waarde van zilver over de afgelopen 70 jaar. En de ratio van prijs tot monetaire waarde van zilver (RPMV-Silver) zal veel hoger worden dan deze 60% in de toekomst, vanwege het komende tekort in zilver.

3. De waarde van goud en zilver en de toekomstige prijstrend

Nu dat we de monetaire waarde en de statistische range van commerciële en culturele waarde van goud en zilver hebben vastgesteld, kunnen we de huidige waarde van goud en zilver berekenen. Voor goud ligt dit tussen $ 13.022 en $ 22.137 (monetaire waarde plus maximum GCCV) per troy ounce. Voor zilver gebruiken we de ratio 12,5 en de huidige waarde van goud en komen dan tot $ 1.041 en $ 1.770 per troy ounce. Al deze waarden zijn slechts referentiewaarden en zullen dynamisch moeten worden aangepast aan de geldhoeveelheid in omloop en de goud reserves.

Werkelijke waarde

De toekomstige prijstrend van goud en zilver zal een beweging zijn van hun huidige marktprijzen naar hun werkelijke waarde. Als we het huidige prijsniveau vergelijken met de waarde van goud en zilver, dan weten we dat deze prijstrend alleen maar stijgend kan zijn. Op basis van bovenstaande analyse is het zinvol goud en zilver tegen huidige prijzen aan te kopen. De huidige RPVM-Gold van rond de 10% is de derde mogelijkheid die de markt ons biedt in 70 jaar tijd en we kunnen niet verwachten nog eens zo’n gelegenheid te krijgen. Die deur kon wel eens razendvlug gesloten worden. Sommigen zullen beargumenteren dat goud en zilver nooit meer als geld zullen worden beschouwd. Maar het probleem bij deze visie is dat die mensen vergeten zijn hoe lang goud en zilver al als geld gediend hebben en hoe kort de gemiddelde levensduur van fiatgeld is. En de geschiedenis heeft ons al vele malen verteld: Elke fiatvaluta zal uiteindelijk eindigen in waardeloos papier.

Valuta t.o.v. Goud

Grafiek 2 laat ons de waardeverandering van een aantal valuta’s zien t.o.v. goud over de periode 1900-2012 (WGC). Hier kunnen we goed zien hoe de waardetrend voor al die valuta’s zich naar nul beweegt. En of goud of zilver nu wel weer ‘geld’ worden of niet, één ding is volkomen duidelijk: Alle fiatvaluta’s zullen uiteindelijk falen, maar goud en zilver zullen altijd hun koopkracht handhaven. Vanuit dit gezichtspunt is iedere prijs een goede prijs om goud en zilver aan te kopen. Maar je moet je er wel goed van bewust zijn dat als je goud en zilver koopt tegen een prijs hoger dan hun werkelijke waarde, zoals de prijs van januari 1980, je een tijdelijk risico loopt. Op lange termijn zul je tot de winnaars behoren als je fysiek goud en zilver bezit in plaats van een fiatvaluta. Er zijn ook al mensen die zaken als grondstoffen, vastgoed, aandelen indexen en arbeidskosten in goud en zilver uitdrukken in plaats van in een fiatvaluta. Ook dat is een alternatieve methode om de waarde van goud en zilver vast te stellen.

valuta en goud

4. Koop fysiek goud en zilver en geen afgeleiden

Als we op dit moment goud en zilver aankopen tegen respectievelijk circa $ 1.325 en $ 22 per troy ounce, hebben we een 9-voudige winst op goud te verwachten en een 40-voudige winst op zilver. Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, tenzij de markt 30 januari 1934 herhaalt. Het kan een paar jaar of zelfs nog langer duren, voordat ons huidige valutasysteem zal falen en een nieuw goudstandaard systeem zal worden geïntroduceerd. Waar het om gaat is dat je goud en zilver opneemt in je portefeuille. De geschiedenis leert ons ook dat zilver gewoonlijk in dezelfde richting gaat als goud. En zo lang de goudprijs blijft stijgen, zal de zilverprijs sneller stijgen dan die van goud. En als u gelooft dat de goudprijs zal stijgen, is dat geen reden om zilver links te laten liggen.

Gouden munten

Xinshan Zhou raadt iedereen aan om toch vooral iets aan fysiek bulliongoud of -zilver te kopen, zoals baartjes of munten, zoals de US Eagle, Canadian Maple, Chinese Panda, Australian Nugget enzovoort. Koop echter geen oude munten of herdenkingsmunten als de premie te hoog is, want die hoge premie zal uw winstkans verlagen. U kunt dan beter het van een lagere premie voorziene bullion kopen om uw winstkans te vergroten. U kunt natuurlijk ook andere vormen  in goud en zilver kopen, zoals de ETF’s, certificaten bij banken of andere organisaties, mijnbouwaandelen, future contracten en opties, maar dit zijn allemaal afgeleiden van goud en zilver. En deze afgeleiden zijn er voor trading, niet als investering. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat als je deze afgeleiden bezit, je in feite niets anders hebt dan papier.

Bezwaren aan deze afgeleiden

 • Bij sommige mijnen zal eens de tijd komen dat er geen goud of zilver meer gedolven kan worden, wegens uitputting; hun prijzen zullen dan scherp dalen.
 • Ook konden banken wel eens niet genoeg goud en zilver in hun kluizen hebben en zie dan maar je goud of zilver te pakken te krijgen.
 • Ook zijn er vele geruchten dat Centrale Banken hun goud verkocht of geleased hebben aan commerciële banken, die dit nog niet teruggekocht hebben. Ik kan en wil me niet voorstellen wat er zou gebeuren, mocht dat waar zijn.
 • Alle ETF’s zijn hetzelfde als bankcertificaten.
 • Future contracten en opties zijn speciaal ontwikkeld voor arbitrage, speculanten en traders, niet voor investeerders. Als je geen doorgewinterde trader bent, maar een serieuze investeerder moet je geen leverage of leningen overwegen. Je kunt in grote moeilijkheden komen bij een diepe correctie. De enige optie die je hebt is je eigen geld te gebruiken.

Katalysatoren die de prijs van goud abrupt kunnen doen stijgen

 • Als de piek in de goud- en zilverproductie bereikt is
 • Een grote of wereldoorlog
 • Wanneer de mensen hun fysieke goud en zilver weghalen bij de banken of ETF’s
 • Een short-squeeze in de futures markt
 • Default van een insolvent land
 • Superinflatie in een van de grote landen
 • Wanneer China besluit haar goudreserves bekend te maken

Er is werkelijk van alles mogelijk, zowel verwacht als onverwacht, dat een accelererende uptrend kan veroorzaken.

Bron: Xinshan Zhou