Werkloosheid: Duitsland uitzondering in Europa

6

De werkloosheid volgens internationale definitie lag in Nederland in maart op 6,4%. Dit is hoger dan in Duitsland, waar het werkloosheidspercentage 5,4% bedroeg. Tot september 2012 was de werkloosheid in Nederland lager dan in Duitsland. De werkgelegenheid nam in Duitsland afgelopen jaar in vrijwel alle bedrijfstakken toe, de werkloosheid daalde, zoals hieronder te zien is in de grafiek. In Nederland is de explosie van de werkloosheid juist dit jaar begonnen.

werkloosheid nederland duitsland

Werkloosheid in Nederland hoger dan in Duitsland

Duitsland is een van de weinige landen in de eurozone waar de werkloosheid in het afgelopen jaar niet is toegenomen. Het werkloosheidspercentage lag in maart 2013 zelfs iets lager dan een jaar eerder, toen 5,5% van de beroepsbevolking werkloos was. In Nederland steeg de werkloosheid volgens de internationale definitie in een jaar tijd met 1,4 procentpunt naar 6,4%. De toename was iets groter dan de toename in de eurozone. Volgens de cijfers van het CBS is het werkloosheidspercentage in Nederland momenteel 8,1%.

werkloosheid landen eurozone

Gemiddelde eurozone: 12,1%

Sinds de Duitse hereniging was de werkloosheid in Nederland altijd lager dan in Duitsland. Dit veranderde in september 2012, toen de werkloosheid in beide landen volgens de internationale definitie 5,4% was. In de maanden erna is de werkloosheid in Nederland fors gestegen, terwijl deze in Duitsland niet veranderde. In maart 2013 was 6,4% van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, tegen 5,4% van de Duitse. De werkloosheid ligt in beide landen overigens nog ver onder het gemiddelde in de eurozone, dat in maart op 12,1% uitkwam.

Duitse werkgelegenheid groeit in alle bedrijfstakken

De ontwikkeling van de werkloosheid hangt sterk samen met de ontwikkeling van het aantal banen. In Duitsland was het aantal werkzame personen in 2012 gemiddeld 1,1% hoger dan een jaar eerder. De werkgelegenheid groeide in bijna alle bedrijfstakken. In Nederland daalde het aantal werkzame personen met 0,1%. Vooral in de bedrijfstakken onroerend goed, financiële dienstverlening en bouwnijverheid was de afname naar verhouding groot. In Duitsland nam de werkgelegenheid in het onroerend goed en de bouw juist toe. (W. Jonkers, CBS)

werkloosheid bedrijfstak