Werkloosheid gaat toenemen in 2013

27

We naderen 2013 en de Nederlandse consument wordt steeds pessimistischer over de economische toekomst. De Nederlandse economie krimpt momenteel met 1,5% op jaarbasis en op kwartaalbasis bedroeg de economische krimp 0,9%. Er wordt een stuk minder uitgegeven door huishoudens en de Nederlandse huizenprijzen blijven dalen. Tevens is het aantal Nederlanders dat zijn of haar baan verliest stijgende. Het werkloosheidspercentage is in november 2012 verder opgelopen en het is plausibel dat de werkloosheid in 2013 verder zal gaan toenemen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid in november uitkwam op 552.000 personen. Vanaf het midden van 2011 is de werkloosheid flink gestegen, zoals ook in onderstaande grafiek is te zien.

werkloosheid 2013

Werkloosheidspercentage blijft stijgen

De 552.000 Nederlanderse werklozen komt overeen met 7% van de beroepsbevolking. Ten opzichte van vorig jaar steeg de werkloosheid in Nederland met bijna 100.000 mensen. Toen waren er nog 455.000 Nederlanders werkloos en kwam het werkloosheidspercentage uit op 5,8%. De Nederlandse jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7%. Van de 25-plussers is ruim 6% werkloos.

275 werklozen per dag erbij

Gemiddeld kwamen er in de afgelopen 12 maanden per dag ongeveer 275 werklozen bij in Nederland. Op maandbasis steeg het aantal werklozen met 16.000. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand toe. Ruim de helft van deze toename betrof 45-plussers. Deze generatie heeft er over het algemeen moeite mee om weer een baan te vinden. In de maanden oktober en november is de werkloosheid onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor.

Ook aantal WW-uitkeringen blijft stijgen

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november uitkwam op 322.000. Dat is een stijging van 12.000 in vergelijking met de voorgaande maand.  ruim 12 duizend meer dan in oktober. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in november met 4%. De WW-uitkeringen onder jongeren steeg met 13%, dit is een sterkere stijging dan gemiddeld. In sectoren die doorgaans in de winterperiode een sterkere stijging van het aantal uitkeringen vertonen, zoals landbouw, horeca en bouw, steeg het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. In de sectoren onderwijs en openbaar bestuur nam het aantal WW-uitkeringen af. Hieronder ziet u overzicht van de lopende WW-uitkeringen per sector.

ww uitkeringen

20% meer bedrijven failliet

Snds de kredietcrisis zijn er in Nederland ruim 200.000 mensen ontslagen. Het is een ontwikkeling die niet zal snel ten einde zal komen. Elke week gaan er weer talloze bedrijven failliet. Het totaal aantal faillissementen komt in 2012 naar verwachting uit op 8350. Dat is een stijging van 20% op jaarbasis. Ook het aantal werkgevers dat denkt in komende maanden meer banen te moeten gaan schrappen neemt toe. Volgens een onderzoek van Manpower gaat 9% van de Nederlandse bedrijven in het eerste kwartaal van 2013 mensen ontslaan. Eerder liet 4% van de werkgevers weten dat er banen zouden gaan verdwijnen.

27 REACTIES

 1. Ik verwachtte een hele hete zomer en herfst, dat viel uiteindelijk toch wel wat mee/tegen. Maar nu ik die lijn zie, djeeez, dan gaan 2013 en 2014 niet zo leuk worden.

 2. Ja ja, er komen tijden aan, dat wil je niet weten.
  En het grote pensioencomplot gaat een politieke factor van jewelste worden. En terecht!!!!
  In het verleden zijn de pesioenkassen geplunderd omdat er zogenaamd teveel geld in zat????
  En, als er nou iets voorspelbaar was dan is het wel de huidige vergrijzing ( demografie, bevolkingspiramide, een kind kan de was doen ). De tegenvallende beurzen zijn NIET de verklaring, want de pensioenfondsen gaven zelf aan dat de rendementen over het algemeen goed zijn. Zeker tot slechts een paar jaar geleden.
  Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het graaien in de pensioenkassen DOORGAAT. Het verschil is dat ze nu niet kunnen zeggen dat er overschotten zijn ( was toen natuurlijk ook niet het geval, ze verzwegen alleen de aankomende vergrijzingsgolf ), en dus doen ze het nu stiekem en onrechtmatig.
  Afijn, u kunt het over tien jaar op Zembla allemaal horen. Dus lach maar niet te hard om vb.
  Ze laten ons gewoon wennen aan het idee dat we ( zonder pensioenbreuk ) niet op 70% maar op 50% uitkomen. Dus, als iedereen gelooft dat het geld er niet is, dan hebben ze het vrijgespeeld. Zo simpel is het, maar geloof als brave burgerman vooral niet in een complot, geloof vooral dat ze tot een paar jaar geleden werkelijk dachten dat alles houdbaar was, en dat ze plotseling tot het inzicht zijn gekomen dat het 30% minder wordt ( 50 is ong. 30% minder dan 70 ). Hallo, het gaat hier niet om een kleine miscalculatie of tegenvaller, maar een derde eraf !!!!!
  En dat inclusief de aow, dus de pensioenen vallen nog meer tegen!!!!!!!
  Mensen, wakker worden er is een complot gaande die alle andere complotten in de schaduw stelt.
  En geloof het maar of niet, het geld wordt gebruikt om de euro te redden. Verklaar me maar voor gek, maar ik zie een verband; Alles, maar dan ook alles wordt gedaan om de euro overeind te houden, geen middel wordt geschuwd, ook niet het achterbaks en onrechtmatig plunderen van de pensioenfondsen, vooral door hardwerkende burgers gevuld.
  En als je na je 50 ste, na tientallen jaren opbouw, je baan verliest is alles weg. Dit komt door het systeem. Als de opbouw stopt na pakweg 25 jaar blijft er geen flikker over omdat de latere jaren steeds zwaarder meewegen.
  En aan het werk komen kun je op die leeftijd wel vergeten. Dan ben je dus echt de Sjaak, en niet zo’n beetje ook. Je bent dan bestolen, bedrogen en belazerd, en je blijft berooid achter.
  Ja, mensen ook dit is een gevolg van de euro.
  Wat een mooie droom hè, dat verenigde Europa met dat gezamenlijke rot muntje.
  Als bovenstaande niet aantoont dat er sprake is van een complot dan zul je moeten toegeven dat het niveau van onze bestuurders van een onwaarschijnlijk laag niveau is.
  Het is van tweeën één.
  Zeg het maar.

 3. Ik wens alle werkloze, neurotische, realistische, complotdenkende, verfrissende en creatieve biflaten fijne kerstdagen! En jou ook madman!

 4. @5, Dankjewel Houtskool. Deze realistische biflaat wenst, jou, verfrissende Houtskool, en alle anderen ook hele fijne kerstdagen.

 5. Deze hele puinhoop is enkel en alleen ontstaan door de bankenmaffia. Puur het overeind willen houden van banken en de gevestigde belangen bij die banken. Gevolg is dat die geen geld meer in de samenleving pompen (Basel-richtlijnen) en dat de overheid geen uitgaven meer doet (want de poen is naar de banken gegaan).

  De banken zijn – hoewel geen juridisch eigenaar – wel gewoon ‘stakeholder’ in de hypotheekmarkt. Zij zouden moeten opdraaien voor het onder water staan van woningen. Ook omdat zij aanstichter van dat onder water staan zijn omdat ze geen kredieten meer verschaffen.

  Nu willen ze dat doen via de pensioenfondsen. Onder Lubbers zijn die al leeggeroofd ten behoeve van de werkgevers en banken. En nu is het plan om de pensioenen van lui die hun hele leven keihard hebben gewerkt te gebruiken om het onder water staan van hypotheken te bekostigen. Zo wordt de gewone man twee maal beroofd.

  Echt, al het niet waar was zou je het niet geloven… En dit wordt allemaal gepikt door de massa. De generatie Lafbek die z’n smoel niet durft open te trekken. Die f*ing SBS Shownieuws door z’n lege brein laat gieren en die niks anders weet te verzinnen dan zeiken over Marokkanen. Terwijl de f*ing stropdassen gewoon je hele pensioen opvreten. Dat gebeurt NU! Op DIT MOMENT wordt jouw pensioen opgevreten! En je staart met lege ogen naar f*ing Showniews. In dit land wonen alleen maar lafbekken en idioten. En ze krijgen allemaal hun verdiende loon…

 6. @7[i] “Ik kan eerlijk gezegd niet wachten tot het “experiment” uit de hand loopt. “[/i]

  Dat wordt dan wel een paar jaartjes ‘Hutu’s vs. Tutsi’s’ in Europa Van Zaken. Ken je dat spelletje?

 7. Tissen: [i]”De schulden in Yen worden sinds kort uitgedrukt in een bedrag met 15 nullen en daardoor kan de naam Japan gemakkelijk worden verwisseld met Zimbabwe. Maar omdat Amerika hetzelfde doet, zijn de gevolgen van deze onhoudbare schuldpositie niet te merken aan de waarde van de Yen of de Dollar. Want die wordt uitgedrukt ten opzichte van elkaar en dus niet als op zichzelf staande waarde. Behalve in eigen land natuurlijk.”[/i]

  Daar zit natuurlijk ook de oplossing van het probleem. Een probleem dat is ontstaan door geld eigen waarde te geven. Maar dat begrijpt Tissen niet omdat ie ‘old school’ economics is opgeleid.

 8. @8 dave
  Het is Keynesiaanse politiek, waarbinnen men heeft verzuimd om ook de oneven hoofdstukken na te leven. Alles heeft z’n prijs. Pensioenen zijn beloftes. Zodra het demografisch evenwicht verandert, veranderen de beloftes gewoon mee. Dat noemt men politiek.

  @10 dave
  Zonder waarde is alles waardeloos.

 9. @dave

  Geld en waarde? Welnee, het meeste geld is waardeloos: nullen en enen in computers. [i][b]Dat [/b][/i]is de bron van de ellende.

 10. @8, zo is het Dave, die k-stropdassen gaan ons de das omdoen. Heb je heel goed gezien.
  Het zou best kunnen dat het geld van pensioenfondsen ook gebruikt wordt om de Nederlandse bankensector te redden, maar overal in de eurozone zijn eurofiele volksverraders bezig met ‘fondswerving’ ten behoeve van de euro.
  Dat moet je overigens ruim zien. Het directe doel is heel eenvoudig de noodlijdende economieën in Spanje en Griekenland op de been houden ( dus ook ondersteunen van de banken ). Maar uiteindelijk gaat het erom de euro te redden. Het inzetten van pensioenfondsen zal overigens op een onnavolgbare, technische, complexe manier gaan. Geen accountant die er zijn handen aan zal durven branden.
  Maar, je hebt goed gezien, dat het een illusie is om te geloven dat die honderden, nee duizenden miljarden, braaf in portomonnee van de brave spaarders terecht komt. Het is gewoon te verleidelijk zoveel geld op spaarrekeningen terwijl de problemen in Spanje en Griekenland zo groot zijn. Daarom zijn ze ook zo optimistisch, ze hebben een bron aangboord die hun op de been houdt.
  Heb jij iets van een volksopstand bespeurd sinds ze begonnen zijn te verkondigen dat voor velen het allemaal ineens wel eens 30% minder kan worden???
  Ongelooflijk hè, wat een ingekakt volkje zijn we toch geworden.
  Het dringt gewoon een beetje langzaam door tot die trage hersentjes.
  Maar de leugens stapelen zich nu zo ongelooflijk op dat zelfs “generatie lafbek” zo langzamerhand begint in te zien dat ze in hun zak genaaid worden. En niet zo’n klein beetje ook.

 11. @8 @12
  Geld, waarde etc. is wat de doorsnee aardbewoner eraan geeft

  “price discovery”

  Misbruik en manipulatie van waarde echter (leveraging in welke vorm ook) is de boosdoener. Het is van alle tijden, en het is een natuurlijk verschijnsel. In een geavanceerde samenleving zijn ook de manipulaties geavanceerder, maar veel meer dan de tulpebollenmanie is het niet. De impact zal wel groter zijn.

  Men blijft net zo lang via democratische wegen aan de tepel van de overheid hangen tot de melk op is. Opportunistisch. Unsustainable. Exponentiele groei wordt opgevolgd door exponentiele krimp. En in eerder genoemde geavanceerde samenleving is exponentiele krimp een ‘dooddoener’.

  Deal with it.

 12. @11 Houtskool, dat veranderen van het demografisch evenwicht was en is nauwkeurig voorspeld. Dus er had NOOIT een greep in de pensioenkassen gedaan mogen worden. Dat wordt overigens NU volop toegegeven ( o.a. Door Lubbers ) maar niet teruggeveven.
  En over een x aantal jaren, dan is het makkelijker, zullen nog veel ernstigere schuldbekentenissen volgen.
  Het is een subtiel spelletje, over tien jaar zullen ze zeggen dat ze het met de beste bedoelingen via allerlei vage ( volgens hun legale constructies ) geleend hebben. Juist om de pensioenen te redden want die hebben ook geinvesteerd in Griekse obligaties enz enz ).
  Zo zal het gaan, zolang het volk nou maar denkt dat dit allemaal complotverhaaltjes zijn, hebben ze vrijspel.
  Hoe is Griekenland überhaupt toegelaten tot de eurozone??
  Daar zijn wel mensen tegen geweest, maar niet omdat ze door hadden dat de hele eurobende één grote oplichtersbende was.
  Als iemand had gezegd dat er sprake is van een complot ( deels intuïtie, deels verstand ) dan was ie toch ook een roepende in de woestijn geweest?
  Maar de geschiedenis bewijst inmiddels dat ie gelijk gehad zou hebben. De cijfers waren inderdaad zorgvuldig gemanipuleerd. Er zijn zelfs ontslagen gevallen bij mensen die niet wilde meewerken aan valse statistieken. Later is hen het zwijgen opgelegd. Dat is echt gebeurd, geen verhaaltje.
  Het is ook een bekend psychologisch fenomeen dat als iedereen roept dat een witte deur rood is, degene die zegt dat ie wit aan zichzelf gaat twijfelen. Is ook echt waar.
  Als iedereen maar roept dat er geen complot is dan gaat zelfs een kritisch denker daaraan twijfelen. Ook als er wel sprake is van een complot.

 13. @15 VB
  Helaas is jouw betoog slechts een voorspel van het drama dat zich binnen afzienbare tijd binnen een groter publiek zal gaan afspelen. Wijsheid is waarborg VB, maar het volk heeft gestemd. Vergeet het verleden en haar beloftes van ‘eeuwige groei’ en ‘eeuwige waarde’. Elke generatie krijgt haar Waterloo.

  Gelukkig is edelmetaal altijd ‘on topic’, heheh…

  http://www.zerohedge.com/news/2012-12-24/eric-sprott-why-are-investors-buying-50-times-more-physical-silver-gold

 14. @16, wijze woorden Houtskool die ik ook deel. Maar, ik vind wel dat er VEEL MEER controle en toezicht ( niet door Brussel uiteraard ) moet komen op onze pensioenen. En daar dienen de beste onafhankelijke mensen voor geselecteerd te worden. En het mag best wat kosten ( meer dan twee jsf straaljagers ) want het gaat om HEEL VEEL GELD.
  Gaat natuurlijk niet gebeuren, nee natuurlijk niet.
  Maar ik voorspel dat die hele pensioenkwestie, heel belangrijk gaat worden. De gemoederen gaan oplopen, let maar eens op.
  Alle 50 plussers gaan zich politiek roeren omdat het voor hen al dichterbij komt EN omdat ze al heel lang aan hun pensioen bijgedragen.
  Overigens vind ik wel dat de jongeren net zo goed de dupe kunnen zijn. Dus er moet gewoon een heel groot onderzoek komen. Het liefst een paar grootschalige onafhankelijke onderzoeken naast elkaar.
  “Vertrouwen is goed controle is beter”
  Wie zei dat ook al weer, KTM ?

 15. @18, klopt wel hoor, want wie controleert de controleur. Nee, even serieus: controle heeft haar waarde tot nog toe niet bewezen. En we moeten ons ook niet verliezen in controles, echter we kunnen ook niet zonder, en tegelijkertijd moet we verder.

 16. @17 : Nee, ik weet niet wie dat ooit heeft gezegd. Churchill misschien ? In ieder geval iemand die een afkeer van statistieken had.

  Trouwens, ‘controles’ betekenen alleen voor naïevelingen tijdelijk uitstel van executie.
  Kijk, de ‘belanghebbenden’ stellen natuurlijk hun eigen ‘controleurs’ aan in dit door-en-door corrupte tijdperk.
  Is wèl zo makkelijk, hè ?
  En een stuk goedkoper natuurlijk, onderaan de legale (fraude-)streep.

  ‘ Meten is weten ‘ , die uitspraak lijkt er wat op, en doet wèl een belletje bij me rinkelen ; die komt van dat home improvement programma van rtl4 van een jaar of 3 geleden hihi.

  Nico-nogwat heette die gast geloof ik.

 17. @ktm, priecies k-puntjes die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben met elkaar verbinden, verbanden zien.
  Daar gaat het om.
  PS je blijft altijd met het probleem van wie controleert de controleur. MAAR, het KAN natuurlijk gebeuren dat er een bonafide tussen zit die er doorheen prikt. Wat zal er dan gebeuren?
  Kans is niet zo heel erg groot, dat realiseer ik me wel.

  Joseph Stalin heeft dat trouwens gezegd. Die crimineel vertrouwde niemand. Logisch.
  Och, het klonk wel leuk in de context van m’n verhaaltje.

 18. Uitstekend artikel: 2012 werk en werkeloosheid – MKB en haar faillissementen ongeveer 13.000 in 2012 dus reken op gelijk aantal in 2013 – immer verder teruglopende vraag naar consumptie artikelen.
  Hogere Staats schuld van Nederland — door het ESM ECB en IMF geldzucht –van 9 miljard in 2013.
  Verantwoordelijk voor Staatsschulden van knoflook landen. Ziet Target II 200 miljard kost ons dit.
  De geld stroom: van de burger naar Overheden en de overheden in knoflook landen via Banken welk van hun negatieve posities af willen via jouw rug – socialize losses privatize profits methodiek.

  Vertrouwen again:
  Onbegrijpelijk dat een Bea- koningin nog durft te beweren dat je in Europa moet blijven vertrouwen.

  Vertrouwen gebaseerd op Goedgelovigheid.

  Alias Kersttoespraak 2012:

  Vertrouwen: meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen -Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
  -Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan. (EU Euro Europa 4DE Reich Global Governance torenhoge schulden, armoede werkeloosheid.) -Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt.

  GOEDGELOVIGHEID -Lichtgelovigheid: te associëren met twee elementen: Onnozelheid lichtgelovigheid
  – tendency to believe too readily and therefore to be easily deceived.

  = Klucht: volkse vermaak centraal stond: overspel, ..Goedgelovigheid en dronkenschap zijn dan de meest voorkomende thema’s.
  = Zo uit de Orale fase : …..fixatie kan leiden tot passiviteit, goedgelovigheid, onvolwassenheid en onrealistisch optimisme, en ook tot de …
  De orale fase is de eerste fase in onze ontwikkelingen heeft betrekking op de eerste 21 maanden van het leven. Vormt deze fase de eerste relatie tussen een kind en Moeder.
  De duur van de fase kan verschillen per cultuur; in sommige culturen is het normaal voor een kind om een aantal jaarborstvoeding te krijgen en in andere culturen is dit veel korter. Sommige stammen in Afrika en het zuiden van de Grote Oceaan zien de maag als de zetel van de emoties,.
  De focus van bevrediging ligt bij deze fase bij de mond. Genoegen wordt gehaald uit borstvoeding en het verkennen van de omgeving (nieuwe voorwerpen in de mond doen.
  Goedgelovigheid ontstaat grotendeels in deze periode van leven!

  Hoe lang duurt t voordat een Nederland eigen Goedgelovigheid wil doorzien en inzien.
  Zie en neem waar hoe de oer-Hollandse Goedgelovigheid moet blijven.
  De kunst van het brengen Goedgelovigheid is deze te laten doorgaan als gelovigheid
  de vertrouwen-boodschap.

  Hoe houdt je Nederlander Schaap ?
  Bea –117 miljoen per jaar aan Bijstandsuitkering en een vermogen van 6.8 Miljard – ze betaalt geen successierechten- noch inkomsten belasting –noch vermogensbelastingen.

  Op allen en terug naar de orale Fase.
  Bea en Sachs halen hun genoegen uit het – aan jouw tepel te blijven zuigen-. Al komt er alleen nog water uit…ze blijven sucken.
  Als het water stopt gaat je vlees eraan! Be aware.

  De kunst van Goedgelovigheid is deze te laten doorgaan als gelovigheid = vertrouwen.
  Goede Doelen en Goedgelovigheid Brussel..Straatsburg ESM ECB enz zijn niet meer dan een orale fase.
  Hoe onvolwassen Goedgelovigheid enerzijds doch erg diep- zit dwz teruggrijpt op een doorgemaakte fase in je leven.

  Vernomen dat haar Kerst boodschap wordt ingegeven
  door haar adviseur Victor v. Halberstadt – die van GSachs- . Hij levert de onderwerp en het thema in grote lijnen.
  De toespraak wordt dan aangepast voor en aan.. ‘Jan achter de Buis ‘.
  Hoe houdt je een Nederlander een G.Sachs schaap. Dus… arm en dom.

  Een toespraak aan het gepeupel kan er nog wel vanaf. Jij geeft de melk en een stukje van je tepel in 2013. That hurts.!
  Ze spreekt mijn Goedgelovigheid- onnozelheid aan i.p.v. gelovigheid in…natuurlijk neem ik dat heel serieus.
  2013…. het jaar voor inzicht in Goedgelovigheid daarmee een zekere verandering.. Verandering van en in bewustzijn van ..is het begin.

 19. Even ondeugend: Lijkt me een mooi thema voor een kersttoespraak net voor of tijdens het Kerstdiner.

  Thema Kersttoespraak 2012 : Rijk en wetend
  van Goedgelovigheid naar Beter…

  ( i.p.v. arm en dom….houdt u ze arm dan houd ik ze dom…)
  Voor een vleugel van… of poot van..of goed glas .. maak ik gaarne rijk en wetend.

 20. ik denk dat heel nederland onderhand wel beseft dat we belazerd worden. Niks democrarisch meer in dit land. Het heeft niks met lafheid te maken…….vertel mij maar eens wat je kunt beginnen tegen het systematisch uitkleden zoals onze overheid dat doet bij de nl bevolking. Ze hebben de bevolking gewoon in de tang. En als er dan al iemand is die zijn mond open doet…..precies dan wordt die omgelegd! Of geloven jullie het verhaal rondom de dood van pim fortuin nog steeds? In mijn beleving is dat echt niet door een milieuactivist gedaan hoor. Nee…..wij leven al lang niet meer in een vrij land. Onze privacy ligt op straat en we hebben allemaal zonder het te beseffen een enkelband. Ik ben niet meer trots op nederland!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.