Werkloosheid in Nederland blijft maar stijgen

30

werklozen nederlandDe werkloosheid in Nederland zit sinds de kredietcrisis in een stijgende trend. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid in Nederland nam in februari 2014 met 13.000 toe. Gemiddeld werden er per dag in februari 465 personen werkloos. Het totaal aantal werklozen volgens de officiële cijfers komt nu uit op 691.000 personen. Dat is 8,8% van de Nederlandse beroepsbevolking. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in februari 2014 net als in januari uitkwam op 460 duizend.

Faillissementen en ontslagen

Dat de werkloosheid blijft stijgen is op zich niet gek, want nog steeds worden er veel mensen ontslagen. Zoals bijvoorbeeld 600 gedwongen ontslagen bij TBI, 150 ontslagen bij ACI Adam en een verdwijnen ook een paar honderd banen bij verschillende bouwbedrijven. Nog meer gedwongen ontslagen bij Vestia. Ook in de transport business gaat het alles behalve lekker. Het is zelfs zo slecht gesteld dat er voor de eerste keer in de geschiedenis een filiaal van Hema failliet is verklaard. Dit zijn slechts de berichten van afgelopen week, dat u het even weet.

Toename werkloosheid

De werkloosheid is in februari voor de derde maand op rij gestegen. Het aantal werklozen is daarmee weer vrijwel even hoog als in juli 2013. Gemiddeld nam de werkloosheid de afgelopen drie maanden met 13.000 per maand toe. De werkloosheid steeg in deze periode het hardst bij de 25- tot 45-jarigen: maandelijks met gemiddeld 7.000. Het aantal werkloze jongeren is de afgelopen drie maanden nauwelijks toegenomen.

22% meer WW-uitkeringen op jaarbasis

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in februari 2014 met 0,1 procent af tot 460.000. In vergelijking met een jaar eerder waren er 22% meer uitkeringen. De sterkste stijging deed zich voor vanuit de sectoren vervoer/opslag en zorg/welzijn. Het aantal uitkeringen nam in februari alleen toe onder 45-plussers. Het meest steeg dit aantal bij de 55-plussers. Onder 45-minners nam het aantal lopende WW-uitkeringen af, waarbij de daling het grootst was onder jongeren tot 25 jaar.