Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2010 verder opgelopen

De stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in 2010 naar verhouding even groot als de werkloosheidstoename bij autochtonen. In 2010 was 12,6% van de niet-westerse allochtonen werkloos. Onder autochtonen lag de werkloosheid op 4,5%. Een jaar eerder waren deze percentages 10,9% en 3,9%. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Hoewel de werkloosheid in Nederland de laatste tien maanden van het vorige jaar daalde, was de gemiddelde werkloosheid in 2010 onder autochtonen en niet-westerse allochtonen hoger dan in 2009. In 2010 hadden 95.000 niet-westerse allochtonen en ruim 280.000 autochtonen geen werk. Van de niet-westers allochtone mannen was 12,3% werkloos. In 2009 was dit nog 11,2%. De werkloosheid onder niet-westers allochtone vrouwen is toegenomen van 10,5% in 2009 naar 13,0% in 2010.

In het begin van de economische crisis nam vooral de werkloosheid onder de mannen toe. In 2010 vlakte deze stijging af en is vooral de werkloosheid onder niet-westerse vrouwen toegenomen. In 2010 was de werkloosheid onder niet-westers allochtone jongeren 23%. Hoewel het werkloosheidspercentage ten opzichte van 2009 is toegenomen, is het aantal werkloze niet-westerse jongeren gelijk gebleven. De stijging van het werkloosheidspercentage is volledig toe te schrijven aan een daling van het aanbod van jonge allochtonen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze langer onderwijs volgen.

Hetzelfde beeld is terug te zien bij autochtone jongeren. Het aantal jonge autochtone werklozen was gelijk aan een jaar eerder, terwijl het werkloosheidspercentage wel iets opliep. Net als in andere jaren was van de vier grootste niet-westerse groepen de werkloosheid het hoogst onder Marokkanen en het laagst onder Surinamers, namelijk 14,6% en 10,3%. Vooral onder Marokkanen en overige niet-westerse allochtonen is de werkloosheid in 2010 toegenomen. De laatstgenoemde groep betreft vooral personen uit het Midden-Oosten. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.