Wetenschap meer en meer in vraag gesteld: na klimaatontkenners nu ook vergrijzingsontkenners

9

Vergrijzingsontkenners heten zij die ontkennen dat er sowieso een probleem bestaat of op komst is van een verouderende bevolking. Net als klimaatonkenners lijkt het maar een raar, verward zootje, niet gehinderd door al te veel kennis. Sinds ene D.T. in de Verenigde Staten de term ‘fake news’ lanceerde kort na zijn benoeming in 2017, zien hele bevolkingsgroepen overal spoken. Niets en niemand wordt nog geloofd. Dat is best wel handig voor populisten en andere volksmenners. Die burgers in een bepaalde, hen goed uitkomende richting willen sturen. Zo worden ook de waarheid en de realiteit begraven en wint degene die het luidst en hardst roept. Het is positief om kritisch te zijn, om in vraag te stellen. Ook wanneer het overheidsinformatie betreft. De overheid is een drukkingsgroep net als andere lobbygroepen. Maar laat ons het ook niet al te gek maken. Door het ‘obvious’, het vanzelfsprekende in vraag te gaan stellen. De aarde draait nog steeds rond de zon: feit! De zwaartekracht bestààt: feit! Het gros van de mensheid is dom, makkelijk te manipuleren, praat elkaar maar na en is meestal maar half op de hoogte: feit!

Struisvogelpolitiek

Het is een aloud recept en het werkt nog steeds prima zo te merken. Het meest extreme soort van dergelijke ‘ontkenners’, stelt ook dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. (Dit laatste heet negationisme, is onwettelijk en dus strafbaar.) Achter dit soort foute gedachtengang zitten ultrarechtse krachten, die heimwee hebben naar een nieuwe sterke man. Het zijn fascisten die een illusoir wereldbeeld koesteren van een zogenaamd ‘zuiver’ ras. Neen er is niks mis met het klimaat! (Dan kan de vervuilende industrie gebaseerd op fossiele brandstoffen nog een decennium of wat meedraaien; hoeft die niet te reorganiseren, te transformeren, weeral geld uitgespaard.) Maar wat zijn de motieven achter het ontkennen van het vergrijzingsprobleem?

Oud, ouder, oudst

Volksgezondheidenzorg.info: ‘De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2018 waren er ruim 779.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4,5% van de bevolking. Van de 65-plussers was 24% ouder dan 80 jaar.’ Nog wat feiten: ‘In 2018 was bijna een vijfde (19 %) van de EU-bevolking 65 jaar of ouder. Het aandeel personen van 80 jaar en ouder zal tegen 2100 naar verwachting meer dan verdubbelen, tot 14,6 % van de gehele bevolking.‘ ‘Door langdurig lage geboortecijfers en een hogere levensverwachting verandert de vorm van de bevolkingspiramide in de EU-28. De belangrijkste verandering is waarschijnlijk een duidelijke overgang naar een bevolking met veel meer ouderen. In verschillende EU-lidstaten is deze ontwikkeling al te zien.’

Het probleem dat oorzaak is van de meeste andere problemen: overbevolking

Natuurlijk kunnen oorlogen, ziekten en andere calamiteiten de bevolkingsaangroei afremmen. Maar het effect is te verwaarlozen. Er komen almaar meer mensen bij op de wereld. En de samenstelling ervan is ook gekend en te projecteren naar de toekomst toe. Méér mensen op aarde, en ook meer oùdere mensen onder hen. Ontkennen dat dit een probleem is, is o.i. waanzin en een toonvoorbeeld van struisvogelpolitiek. Verenigde Naties: ‘The world’s population is expected to increase by 2 billion persons in the next 30 years, from 7.7 billion currently to 9.7 billion in 2050 and could peak at nearly 11 billion around 2100.’ Dat is één probleem: teveel mensen op een te kleine oppervlakte. Tweede probleem: die mensen worden ook nog eens te oud. ‘Langer werken, minder pensioen, duurdere gezondheidszorg, of erger de gezondheidszorg die het groeiende aantal hulpbehoevenden niet meer kan te hulp schieten. Welke obstakels en uitdagingen brengt de vergrijzing met zich mee?’

Zien is geloven

De Zweed  Aron Strandberg  maakte reeds in 2016 een schitterende graphic animation, een GIF, bewegende grafiek. Nog geen sikkepit verouderd BTW. Visualizing Our Rapidly Aging World. Must see, niet te missen! Klik vooral hier! Ook op Twitter te zien en volgen. Hé, is Strandberg misschien ook zo’n ‘klokkenluider‘? Moeten we deze en andere brengers van slecht nieuws dan niet opsluiten? Want: gevààrlijk, gevààrlijk? Zie ook Julian Assange en Edward Snowden misschien…? Idee van ondergetekende om op de eigen vraag te antwoorden: wie of wat zit er achter de vergrijzingsontkenning? Het is geen samenzwering maar een heleboel lieden hebben nu eenmaal een hekel aan boodschappen, boodschappers met slecht nieuws. Of heeft u een andere verklaring misschien, beste lezer? Bent u het eens of oneens met wat hier geponeerd wordt? We vernemen het als altijd graag…

‘Vergrijzingsontkenners klinken zoals klimaatontkenners’