Wetenschap meer en meer in vraag gesteld: na klimaatontkenners nu ook vergrijzingsontkenners

Vergrijzingsontkenners heten zij die ontkennen dat er sowieso een probleem bestaat of op komst is van een verouderende bevolking. Net als klimaatonkenners lijkt het maar een raar, verward zootje, niet gehinderd door al te veel kennis. Sinds ene D.T. in de Verenigde Staten de term ‘fake news’ lanceerde kort na zijn benoeming in 2017, zien hele bevolkingsgroepen overal spoken. Niets en niemand wordt nog geloofd. Dat is best wel handig voor populisten en andere volksmenners. Die burgers in een bepaalde, hen goed uitkomende richting willen sturen. Zo worden ook de waarheid en de realiteit begraven en wint degene die het luidst en hardst roept. Het is positief om kritisch te zijn, om in vraag te stellen. Ook wanneer het overheidsinformatie betreft. De overheid is een drukkingsgroep net als andere lobbygroepen. Maar laat ons het ook niet al te gek maken. Door het ‘obvious’, het vanzelfsprekende in vraag te gaan stellen. De aarde draait nog steeds rond de zon: feit! De zwaartekracht bestààt: feit! Het gros van de mensheid is dom, makkelijk te manipuleren, praat elkaar maar na en is meestal maar half op de hoogte: feit!

Struisvogelpolitiek

Het is een aloud recept en het werkt nog steeds prima zo te merken. Het meest extreme soort van dergelijke ‘ontkenners’, stelt ook dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. (Dit laatste heet negationisme, is onwettelijk en dus strafbaar.) Achter dit soort foute gedachtengang zitten ultrarechtse krachten, die heimwee hebben naar een nieuwe sterke man. Het zijn fascisten die een illusoir wereldbeeld koesteren van een zogenaamd ‘zuiver’ ras. Neen er is niks mis met het klimaat! (Dan kan de vervuilende industrie gebaseerd op fossiele brandstoffen nog een decennium of wat meedraaien; hoeft die niet te reorganiseren, te transformeren, weeral geld uitgespaard.) Maar wat zijn de motieven achter het ontkennen van het vergrijzingsprobleem?

Oud, ouder, oudst

Volksgezondheidenzorg.info: ‘De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2018 waren er ruim 779.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4,5% van de bevolking. Van de 65-plussers was 24% ouder dan 80 jaar.’ Nog wat feiten: ‘In 2018 was bijna een vijfde (19 %) van de EU-bevolking 65 jaar of ouder. Het aandeel personen van 80 jaar en ouder zal tegen 2100 naar verwachting meer dan verdubbelen, tot 14,6 % van de gehele bevolking.‘ ‘Door langdurig lage geboortecijfers en een hogere levensverwachting verandert de vorm van de bevolkingspiramide in de EU-28. De belangrijkste verandering is waarschijnlijk een duidelijke overgang naar een bevolking met veel meer ouderen. In verschillende EU-lidstaten is deze ontwikkeling al te zien.’

Het probleem dat oorzaak is van de meeste andere problemen: overbevolking

Natuurlijk kunnen oorlogen, ziekten en andere calamiteiten de bevolkingsaangroei afremmen. Maar het effect is te verwaarlozen. Er komen almaar meer mensen bij op de wereld. En de samenstelling ervan is ook gekend en te projecteren naar de toekomst toe. Méér mensen op aarde, en ook meer oùdere mensen onder hen. Ontkennen dat dit een probleem is, is o.i. waanzin en een toonvoorbeeld van struisvogelpolitiek. Verenigde Naties: ‘The world’s population is expected to increase by 2 billion persons in the next 30 years, from 7.7 billion currently to 9.7 billion in 2050 and could peak at nearly 11 billion around 2100.’ Dat is één probleem: teveel mensen op een te kleine oppervlakte. Tweede probleem: die mensen worden ook nog eens te oud. ‘Langer werken, minder pensioen, duurdere gezondheidszorg, of erger de gezondheidszorg die het groeiende aantal hulpbehoevenden niet meer kan te hulp schieten. Welke obstakels en uitdagingen brengt de vergrijzing met zich mee?’

Zien is geloven

De Zweed  Aron Strandberg  maakte reeds in 2016 een schitterende graphic animation, een GIF, bewegende grafiek. Nog geen sikkepit verouderd BTW. Visualizing Our Rapidly Aging World. Must see, niet te missen! Klik vooral hier! Ook op Twitter te zien en volgen. Hé, is Strandberg misschien ook zo’n ‘klokkenluider‘? Moeten we deze en andere brengers van slecht nieuws dan niet opsluiten? Want: gevààrlijk, gevààrlijk? Zie ook Julian Assange en Edward Snowden misschien…? Idee van ondergetekende om op de eigen vraag te antwoorden: wie of wat zit er achter de vergrijzingsontkenning? Het is geen samenzwering maar een heleboel lieden hebben nu eenmaal een hekel aan boodschappen, boodschappers met slecht nieuws. Of heeft u een andere verklaring misschien, beste lezer? Bent u het eens of oneens met wat hier geponeerd wordt? We vernemen het als altijd graag…

‘Vergrijzingsontkenners klinken zoals klimaatontkenners’

9 reacties

 1. Dus, de mensen als ik die de tv shows en nos/rtl nieuws niet altijd hapklaar aan nemen, en soms gewoon sceptisch zijn of naar hun onderbuik gevoel luisteren;die zijn slecht, en dom.
  Thats it, ik geloof fake news.

  Misschien moet je je eens wat meer verdiepen waarom mensen sceptisch zijn Joost.

  Waarom zoeken sommige mensen verder?

  1. Beste Rasit, u begrijpt me verkeerd. Ik schrijf wel degelijk dat het net heel goed is kritisch te zijn, sceptisch, zoals u, heel goed dus; maar dat je niet moet gaan ontkennen dat het gras groen is, bij wijze van spreken. Of aan de zwaartekracht. Zo twijfel ik er bv niet aan dat er iets grondig mis is met het klimaat, en dat dit door de mens veroorzaakt is. Dat overbevolking van deze planeet het probleem is dat de oorzaak is van heel véél problemen (oa dat klimaat). Dat staat mij vrij hé? Dus in deze geloof ik de wetenschap. Dat is, tussen haakjes, iets waaraan je m.i. niet mag twijfelen. Het is geen poll van ‘ik ben voor’ of ‘ik ben tegen’. Misschien bent u het daarmee wel eens en begrijpen we mekaar nu beter? Grtjs, J.

    1. Beste Jan, momenteel veel werk ivm Coronavirus je begrijpt, sorry voor de late reactie ook…dus geef ik een paar artikels door die handelen over het specimen ‘klimaatontkenners’, hoop dat je niet denkt dat ik me er vlugvlug vanaf wil maken! Maar lees deze eens als je wilt, dan kan ik altijd nog op het onderwerp terugkomen, bedankt voor je reactie!

     https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/waarom-ontkennen-mensen-klimaatverandering
     https://www.mo.be/de-ontwikkelaars/klimaatontkenners-50-tinten-stilstand
     https://joop.bnnvara.nl/opinies/wie-is-de-klimaatontkenner-van-het-jaar
     https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/wat-gaat-er-om-in-het-hoofd-van-klimaatontkenners/

 2. Hallo! Uit eigen ervaring kan ik je verzekeren dat er vóór de oorlog, dus vér voor Donald Trump, ook al gelogen en bedrogen werd. Sterker nog: de oorlog is er door ontstaan en zal dra worden gevolgd door een nieuwe. Omdat liegen, bedriegen en ontkennen in de genen zit van ‘onze verantwoordelijken’. In Den Haag en Brussel. De Ruttes en
  Timmermansen, het barst er van de Pinokkio’s. De kranten staan dermate vol net selectief gekleurde nepinformatie dat ik er soms zelfs de kachel niet mee aan het branden krijg. Maar ook dat is niet nieuw.

  Overbevolking? Amahoela! Woon zelf in een zogenaamde krimpregio. Mooie natuur. Sommige overlevenden krimpen van de pijn, andere van het lachen, maar verreweg de meesten zijn intussen weggekrompen.
  Geen school meer, geen openbaar vervoer, geen bank, geen geldautomaat, geen winkel, geen café, zelfs geen brievenbus. Wel hebben we nu de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’(WMO) en
  binnenkort misschien ook, voor grijze mantelzorgers onmisbare, voorzieningen als glasvezel en 5G.
  Af en toe een gierende ambulance, om weer een fossiel voorgoed te verwijderen. Niemand die het ontkent, waarom ook?

  Niemand ook die ontkent dat het steeds warmer wordt. Vijftig jaar geleden zeiden we tegen elkaar: “Oei! De regen is zuur!” Toen was ons milieu al naar de piloten en dat wisten we. Het was ‘vijf voor twaalf”. Dus moest het glas naar de glasbak en moest worden gestopt met het roken IN het vliegtuig. Maar de grote vervuiling ging lekker door, want de economie trok als een tierelier en iedereen wilde –desnoods op de pof- een hap uit de koek. Vadertje staat gaf het voorbeeld, we consumeerden ons een ongeluk aan cholesterol en olie. Ons
  Gronings gas was voor eeuwig schoon.

  Terwijl ons Koningshuis bestaat uit grootaandeelhouders in de ultieme vervuiling, waarin ook wij als belastingbetalers hebben geïnvesteerd en de pensioenfondsen -met ónze premies- hebben belegd, blijkt het plots -tot ieders schrik- al vijf over twaalf te zijn. Jezusmina, alle hens aan dek voor het klimaat!

  We zijn stumpers, de natuur lacht om ons en zal zich met horten en stoten aanpassen. De mens niet, die wordt steeds zieker van zijn eigen drek. Hij gooit biljoenen zonder resultaat in een bodemloze put. Als schaamlapje, of als nieuw verdienmodel.
  Milieubewuste, moderne staten hebben al veel geld en moeite gestoken in futuristische klimaatplannen. Terwijl ze tegelijk ook naarstig op zoek zijn naar exploiteerbare olie- en gasvelden.

  Zijn we schizofreen of paranoia, of allebei?

  Laat ze maar, met hun erkennen, ontkennen en leugens. Ik heb vrede gesloten met de natuur en mijzelf. Probeer mijn pijp en mijn houtkachel te laten dampen en de eigen boontjes te blijven doppen, zonder ons te laten opsluiten in een konijnenhok met een cipier voor de deur. Ik heb mij voorgenomen niet meer te schrikken van de jankende sirene van de volgende ambulance.

 3. ‘In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%.’

  Da’s mooi.Van 0,3 miljoen i65-plussers n 1900 naar 3,2 miljoen in 2018.Een toename van 900% of wel een vertienvoudiging van de grijze plaag. Dat hebben we toch maar mooi overleefd . Met een flink toegenomen materiele welvaart zelfs. Maar nu gaat dus een verder toename van het aantal 65-plussers met 25% ( 4,4 miljoen 65-plussers rond 2040 bij het pieken van de vergrijzing) ons toch nog nekken. En wie iets anders beweert is een ‘vergrijzingsontkenner’. Wat is de straf? het pilletje vanDrion?

 4. Beste Joost heb je ooit het zwartboek van communisme gelezen? indien niet laat me
  weten dan stuur ik je een link. Ultra links is net zo gevaarlijk als ultra recht als het niet erger is.
  Wie kent de joodse massamoordenaars in de soviet Unie o.a Beri, Ghendrik Yagoda, Lazar etc?
  Niemand natuurlijk want dat past niet in het straatje. Nee we tolereren en sterker promoten deze
  ultra linkse partijen naar hartelust.

  1. Beste Pieter, dank voor uw reactie. Toevallig ben ik zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van het communisme. Dus geen nood iets te sturen en ik ben het volledig met u eens: ‘Ultra links is net zo gevaarlijk als ultra recht als het niet erger is.’ Maar ultra links is zo goed als uitgestorven hoor. Individuele stemmen misschien her en der, Cuba kun je nog communistisch noemen, Noord Korea eigenlijk niet echt, is een absolute dictatuur. Over wat erger is kunnen we een heel debat voeren (niet hier): ultrakapitalisme of ultracommunisme. Laat ons volstaan met dat het eerste ‘gewonnen’ heeft. Zelfs in de miserabelste economische omstandigheden zal een mens van nature toch voor vrijheid kiezen. Denk ik. Maar Pieter, hoe zijn we eigenlijk op dit onderwerp gekomen? Hadden we het niet over het geloof/ongeloof in wetenschap? Grtjs, J.

   1. Beste Joost dat is nu juist het punt de EU (SSR) groeit nu langzaam naar een
    communistische dictatuur. Je kan het zo duidelijk zien de ECB gecentraliseerde
    geldmacht, EU gecentraliseerde soort polit buro meeste niet eens gekozen,
    fiskale unie etc, etc. Europa is beter af zonder de Eu meer vrijheid op alle gebied.
    Europeanen kan men niet in een pot samen gooien dat gaat nooit lukken daarvoor
    zijn de verschillen te groot. Vandaar het makabere plan van onze politici om dmv
    massa emigratie de oorspronkelijke bevolking weg te krijgen. Het is pure waanzin mensen binnen te laten en die ook nog te betalen om hier te zijn. Eigenlijk de snelste manier naar een bankroet met een niet onwaarschijnlijk scenario nl. een bloedige burgeroorlog. Voor mij is de Eu een pachtige naam die haar communistische agenda listig maskeer. De tijd zal het leren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.