Wie betaalt de Coronarekening: de zorgpremie staat al bovenaan

16

Het zal niemand verbazen dat we de komende tijd worden geconfronteerd met een waslijst van schademeldingen. Niet de materiële schade van een verwoestende orkaan, maar van een pandemie die enorme schade heeft veroorzaakt aan onze samenleving. Hoewel moeilijk vergelijkbaar zal de economische pandemieschade veel groter zijn dan de materiële schade van 10 stormen en orkanen samen geteld.

Verplicht verzekerd voor zorgkosten

Wat de verschillende soorten schade gemeen hebben is dat we ons kunnen verzekeren voor zowel stormschade als voor gezondheidsklachten. Omgeslagen over één individu zou de schade van een natuurramp, net zo goed als de kosten van een langdurige verpleging in een ziekenhuis, onbetaalbaar zijn voor de modale burger. Onze moderne samenleving staat bekend als een ontwikkelde, maar ook ingewikkelde verzorgingsstaat. We hebben de zaakjes aardig geregeld en we kunnen ons verzekeren voor allerlei onzekerheden. We betalen behoorlijke bedragen aan premies voor de vele noodzakelijke verzekeringen. De zorgverzekering is zelfs verplicht.

Zorgverzekeringspremie en zorgtoeslag

Voor veel mensen zijn de maandelijkse premiebedragen voor verzekeringen de grootste hap uit het maandelijks budget. Naast de woonlasten, zoals huur of hypotheekrente, energierekening, gemeentelijke heffingen enzovoort is het bedrag aan de verschillende verzekeringspremies enorm. We willen niet voor verrassingen komen te staan. De auto, opstal- en inboedelverzekering, allrisk, uitvaart, ongevallen, en de dure zorgverzekering. Afhankelijk van de soort dekking lopen de premies voor basis- en aanvullende zorgverzekering uiteen van een goeie 100 euro voor studenten tot soms 200 euro per verzekerde senior. Praten we nog niet over het eigen risico. Vooral bejaarde mensen en chronisch zieken zijn elk jaar hun eigen risico ad € 385 kwijt aan hun maandelijkse medicamenten en/of behandelingen. Kortom, de zwakkeren in de samenleving betalen de hoofdprijs. Verzekerden met een inkomen tot modaal komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vorm van zorgtoeslag. Deze is inkomensafhankelijk. Voor 2020 mag het inkomen niet hoger zijn dan 30.481 euro per jaar. Deze inkomensgrens geldt voor mensen zonder toeslagpartner. Heb je een partner, dan ligt de toeslaggrens op 38.945 euro per jaar.

Doorgeslagen nivellering

Mensen met een inkomen iets boven modaal missen allerlei tegemoetkomingen, een punt voor een maatschappelijke discussie. In onze Nederlandse samenleving is de nivellering naar mijn mening erg ver doorgeslagen. Nivellering is één van de redenen dat de middenklasse is uitgehold en de scheefgroei tussen de massa en de (super)rijken heeft vergroot. De inkomens- en vermogensongelijkheid is in deze tijd wel zeer extreem. En wordt nog extremer nu de Coronarekening wordt opgemaakt. Om alvast een ferme tik uit te delen is nu uitgelekt dat de zorgverzekeringspremie wel erg veel omhoog gaat. Er zijn onderhandelingen gaande tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars om de 2 miljard misgelopen inkomsten, door uitgestelde zorgverlening, en de 3 miljard extra Coronakosten te compenseren. Daarbij wordt ook gekeken of het Rijk wil bijdragen. In principe worden de zorgkosten altijd afgewenteld op de verzekerden. Dat wordt nog een dingetje, want uit de gelekte berekeningen blijkt het volgde sommetje.

Zorgpremie: 250 euro omhoog!

Een premieverhoging van ongeveer € 150,00 per zorgpolis, verschuldigd aan de zorgverzekeraar. Plus een verhoging van de procentuele zvw-bijdrage via de loonheffing van ongeveer € 100,00. Opgeteld is dat € 250,00 per persoon per jaar. Nooit eerder zijn er dit soort bedragen genoemd bij voorstellen tot premieverhoging. Het is gebruikelijk om bij dit soort onderhandelingen vroegtijdig bedragen te laten lekken. De samenleving kan zich dan al mopperend voorbereiden, waardoor ook de politieke druk vanuit de oppositie op het kabinet vergroot kan worden. Er is in deze coronacrisis al zoveel met miljarden gesmeten, nou ja geleend op de kapitaalmarkt dus, waardoor die 5 miljard tekort in de zorg ook makkelijk kan worden geleend. Of niet dan?

Volgende generatie betaalt de rekening

Nou ja, ik benoem alvast een mogelijkheid. Het is helaas een keihard gegeven dat er behalve in de zorg ook in andere sectoren grote tekorten zijn te verwachten. Vooral als straks de tijdelijke noodsteun voor zelfstandige ondernemers en bedrijven per 1 juli en per 1 september wordt beëindigd. Vanwege de lage rente worden tekorten erg makkelijk afgedekt met staatsleningen. Diverse NL-staatsleningen hebben zelfs een negatieve rente. Dus, Wopke Hoekstra, ga meer lenen, de pensioenfondsen betalen de (rente)rekening. Aflossen doen we later wel. Zij het met een veel lager BBP. In een recessie, of misschien economische depressie, zal de rente- en aflossingsverplichting met de snel aanzwellende schuldenberg zwaarder dan ooit drukken op het nationaal inkomen. Ach ja, ik begon mijn column met de tekst, “wie betaalt de rekening.” Gelukkig hebben we de jongere generatie nog.

GW

16 REACTIES

 1. Tja, ze kunnen nu een hele hoop verhogingen doorvoeren onder het mom van “Corona”. Iets wat daarvoor een veel groter probleem zou zijn geweest. Gaat voor het gros van de mensen een bittere pil worden. We houden ons hart vast voor alles wat er aan staat te komen. En bedenk je goed, alles wat mee valt, wordt uitgesmeerd over een paar jaar, dus de uiteindelijke hoge rekening komt er toch wel. Er zullen veel mensen op de rem gaan staan over een paar maanden of volgend jaar, dus de consumptie gaat terugvallen.

 2. Dat is niet alles. Detaillisten en horeca lijken zich op te maken voor een inhaalslag door soms nogal bizrre prijsverhongen. Motto: nu zit er nog geld onder de mensen en kijken ze niet op een paar euro.
  Op die manier kan je deflatie-gedachtegoed voorlopig wel in de kachel!

  • Ik denk ook zeker dat er prijsverhogingen zullen gaan komen in die sectoren, wat je noemt. Daarnaast denk ik ook dat er velen versneld een buffer willen gaan aanleggen, in die handel. Toch zou het nog wel eens tegen kunnen gaan vallen, in hoeverre men dat accepteert. Ik las onlangs in een grote enquête van Kassa of Radar, weet even niet meer welke, dat men voor de meeste dingen niet echt bereid is veel meer te gaan betalen. Nu zal het een bepaald publiek trekken bij zo’n enquête (prijsbewuste) maar toch. Ze kunnen zichzelf ook in de voet schieten natuurlijk, bij te flinke verhogingen. Zelf ga ik toch echt wat selectiever worden in mijn “horecagebruik”. Gewoon eens vaker een dagje thuis eten of boterhammen mee, is niet verkeerd. Ook dat heb ik geleerd van Corona. Mijn salarisverhogingen zullen ook zeer mager zijn de komende jaren, als ik ze al krijg. En daarin ben ik beslist niet de enige.

 3. En die tienduizenden doden die het gevolg zijn van deze idioterie van uitgestelde behandeling/operaties vanwege Corona? Daar zijn geen kosten voor gemaakt. Men claimt de gederfde omzet van doden. Hoe immoreel wil je het maken! Overigens, de griepepidemie van 2018 was twee keer zo erg qua doden en toen hoorden we niets over IC-tekort, uitgestelde noodzakelijke operaties etc.

  • Misschien de naam van Willen Engel al eens voorbij zien komen. Deze jonge ‘geleerde’ met een dansschool heeft een heldere uitleg over het coronavirus. Voornamelijk te zien op de alternatieve media. Vandaag kwam deze video online: https://www.youtube.com/watch?v=psYcYTAmzlQ

   Opvallend is dat niet gebonden onderzoekers zoals Maurice de Hond en deze jongeman nauwelijks een kans krijgen om hun mening te geven bij onze (staats)omroepen. Zou maar zo kunnen dat we over een jaar zoveel weten over corona dat een lockdown helemaal niet nodig was. We zijn misschien onnodig bang gemaakt. En die angst blijft bij veel mensen hangen, vooral de senioren. De schade die dat veroorzaakt gaat ons de kop kosten. Volgend jaar betalen we de rekening op afbetaling.

   • Een aantal weken geleden heb ik al flinke twijfels en kanttekeningen/links aangegeven op uw collums van toen, maar toen leek u daar horende doof voor te zijn in uw arrogantie.
    U was toen nog helemaal in de ban van corona19 virus en het aantal besmettingen en doden wereldwijd te openbaren, is nu opeens volledig buiten beeld geraakt.
    U reageerde toen totaal niet op mijn reacties, maar dacht toen dat u alleen het licht zag en gaat nu opeens op mijn en anderen hun spoor over.
    Heet dat egocentrisch te werk gaan? , sorry, ik ben maar kort ambtenaar geweest.

    • Het lijkt mij vrij normaal dat een mens van mening kan veranderen. Als er iets als een pandemie op je afkomt dat door de overheid als iets groots wordt behandeld dan ben je als niet ingewijd burger in de materie wel even op je hoede. Als in de tijdlijn er diverse publicaties opduiken met andere wetenschappelijk onderbouwde analyses dan de heilige regels van het RIVM dan kan men tot andere inzichten komen. Als straks de pandemie voorbij is en onze regering onder druk van de Tweede Kamer de boel gaat evalueren dan zal men de vastgeroeste theorieën van het RIVM indien noodzakelijk gaan aanpassen.

     Er is nog een WHO die mondiaal richtlijnen oplegt, die nadat de verschillende wetenschappers zich daarover hebben gebogen, moeten worden aangepast. Dan ben je een heel eind verder in de tijd. Zo werkt dat nu eenmaal tussen overheden en hun wetenschappelijke adviesbureaus. Ambtelijke organisaties werken nu eenmaal traag.

     De oplettende burger is in die tijd al een eindje verder na raadpleging van de diverse alternatieve nieuwsbronnen op het www. Zo werkt dat nu eenmaal in een complexe samenleving. Het is goed dat de burger zaken ter discussie stelt maar gelukkig worden de diverse onderzoeken getoetst door de overheid alvorens ze heilig te verklaren.

    • Toch kort ambtenaar geweest? Dan weet u hoe dit verschijnsel wordt gemoemd: ‘Voortschrijdend inzicht’ (beter laat dan nooit).

   • U lijkt nu opeens het licht te zien, mede door reacties van anderen, maar reageert hier volledig egocentrisch met veel openbarende video’s en niet op reacties van anderen eerder.
    U heeft er veel moeite mee, dat anderen meer info of een veel beter gevoel hadden in een eerder stadium.

   • De medische inhoud van deze video klopt in grote lijnen met de werkelijkheid.
    Andere feiten zijn van een nog hoger gehalte, vergeleken met andere onafhankelijke onderzoekers.

  • Precies Joost, 2018 was normaal en nu is het een pandemie. De massa moet nu bang, gehoorzaam worden en in een blijvende dwangbuis worden gedirigeerd.
   Tijdens de griepgolven van 2017-18 gingen er gewoon mensen dood, werd ook nauwelijks sectie op verricht.
   De overheid heeft alleen belastinggeld/inkomsten te besteden en die gaan flink afnemen, terwijl het begrotingstekort gaat toenemen, dus weten we wel waar dit toe gaat leiden.
   Flinke belasting en lasten verzwaringen en dit werkt namelijk indirecte inflatie in de hand op termijn en geen deflatie.

 4. Ik en andere “gezonde menselijke doordenkers” vragen zich in alle medisch gangbare logica af, hoe kan dit “zogenaamde covid19 virus” zich in een normaal verspreidingstempo zich binnen 8 weken nadat het in China bekend was geworden zich over de hele wereld verspreiden, zelfs in Papua New Guinea, met alleen inheemsen.
  Bill Gates en George Sores lijken hier een aardig deuntje in mee te spelen.
  Sommige Amerikaanse wetenschappers waarschuwden al in oktober 2019, dat er een zeer gevaarlijk virus op komst was.
  Waren dit reeds klokkenluiders?

 5. De prijsverhogingen in verschillende sectoren, evenals de prijzen van groente en fruit die de afgelopen maanden al met 10% zijn verhoogd, blijven gewoon gewoon doorgaan.
  Er is geen inflatie hoor!!

  De horeca verhoogd in navolging van hun klaagzang over hun negatieve inkomsten t.g.v van de corona crisis gewoon flink hun prijzen.
  Logisch, zij willen ook overleven.

  Ze doen maar, wij gaan dit jaar voorlopig niet meer op een overspannen terras meer zitten, terwijl er +/- 30 mensen aan de kant en het horeca personeel je zo snel mogelijk zien verdwijnen.
  We redden ons wel in de vrije natuur.
  Nu lijkt er opeens weer meer ruimte te zijn, 1,5 meter niet meer zo noodzakelijk, wat een huichelaars, de economie krijgt het zwaar te verduren, dan gaan ze opeens hypocriet worden.
  Zij zien ook zeer donkere wolken naderen, maar dat weten wij nog niet zogezegd.

 6. De consument gaat in principe alle prijsverhogingen betalen, zoals dat al door het kabinet den Uyl is voorgekauwd. De invoering van hun BTW tarief van 3% ( was tijdelijk voor 3 jaar ) ,is hedendaags 21% geworden, zelfs het schoenmakerstarief is opgehoogd naar 9%.
  Dit is in de lijn van die smerige Katholieke Colijn voor de oorlog, belasting op schoenen-verzolen,
  belastingplaatjes op fietsen, de bevolking kon wel van vissenkoppen soep koken, dat was heel gezond.
  Zou best wel kunnen zijn!, maar die poop vrat zich vol met schelvis en een fles beste wijn er achteraan.

  Terwijl zij zelf tussen de zijden lakens sliepen.
  We leven nu in Aquarius, dus gaan we nu onze eigen weg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.