Wie zijn de grootste vervuilers?

1

Vervuilers specifiek dan wanneer we het hebben over de uitstoot van koolstofdioxide of koolzuurgas. CO2 ook wel genoemd. Tezamen met 7 andere meer of minder schadelijke gassen, vormen ze een geheel van broeikasgassen. Deze geven het zogenoemde broeikaseffect; de opwarming van de aarde, elk met hun eigen impact. Er zijn de natuurlijke broeikasgassen zoals methaan en waterdamp. Maar voor de CO2 toename in steeds hoger tempo vooral sinds 1990, is de Moderne Mens in grote mate verantwoordelijk. (Verbranding van kolen, aarolie en aardgas.) Daarover zijn zowat alle niet ‘gesubsidieerde’ (!) wetenschappers het eens.  

The usual/unusual suspects

‘This week’s chart uses the most recent data from Global Carbon Atlas to demonstrate where most of the world’s CO₂ emissions come from, sorted by country.’ De informatie beschikbaar handelt over 2017. Het is normaal dat er altijd over het ‘verleden’ gesproken wordt, eer alle data verzameld zijn. Dan was China op het gebied van C02 uitstoot de grootste boosdoener. Gevolgd door in rangorde: de VS, India, Rusland en Japan. Per inwoner gemeten is de rangorde echter al helemaal anders. Check it out. Boodschap in het bijzonder voor de klimaatontkenners: kijkt ook u vooral naar wat ù binnengekregen heeft aan vervuilde lucht…!

Klik hier voor de ware grootte

Over de auteur

Zet de dagelijkse economische en maatschappelijke onderwerpen uiteen.