Willem Middelkoop in gesprek met Lex Hoogduin

2

Via Cafe Weltschmerz | Hoe kan het dat er in 25 jaar na het verdrag van Maastricht het met Europa zo fout is gegaan? De landen uit Europa hebben na Maastricht de macht overgenomen en interpreteren het verdrag nu zoals het hun uitkomt”.

Lex Hoogduin was ooit de gedoodverfde opvolger van DNB bestuurder Nout Welling, maar werd door Klaas Knot gepasseerd. Sinds 2004 is Hoogduin hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties.

Hoogduin loop niet weg voor verantwoordelijkheid, maar zou het zelf erg moeilijk vinden nu (mede)verantwoordelijk te moeten hebben voor het ECB beleid. Klaas Knot de huidige directeur van de DNB heeft ook openlijk kritiek geuit op het ECB beleid, maar probeert er, volgens Hoogduin het beste van te maken. “Hij zit in een moeilijke positie met een minderheid binnen het ECB die het met hem eens is. Een burgemeester in oorlogstijd”.

Klaas Knot en zijn collegae van de andere Europese centrale banken hebben onder persoonlijke titel, als monetair deskundige zitting in de bestuursraad van het ECB. Zij worden per toerbeurt uitgenodigd om over onderwerpen te stemmen. Hoewel de bestuurders niet hun landen vertegenwoordigen, is het roulatiesysteem daar wel op ingericht. Grote landen rouleren minder dan de kleintjes. Daarnaast heeft het effect van “one man, one vote”, tot gevolg dat de stem van de president van de Bundesbank even zwaar weegt als die van Malta of Cyprus. Volgens Hoogduin zien we daardoor dat ook Bundesbank directeur Jens Weidmann pijnlijk moet toezien dat dit QE opkoopbeleid voort gaat.

Hoe kan het dat er in 25 na het verdrag van Maastricht het met Europa zo fout is gegaan? Volgens Hoogduin is het onmogelijk gebleken in een verdrag afspraken werkelijk te verankeren. Noord Europeanen, met name Duitsers denken dat als je iets in regels vastlegt dit ook door iedereen gerespecteerd wordt. De Zuidelijke landen hebben daar een ander idee over met daarbij een meerderheid van stemmen binnen de ECB. Hoogduin; “Zij hebben na Maastricht de macht overgenomen en interpeteren het verdrag nu zoals het hun uitkomt”.