Worden bedrijven veiliger dan landen ?

1

bondsDe geschiedenis leert dat landen failliet kunnen gaan. Nu de meeste Westerse landen zich enorm in de schulden hebben gestoken, zijn er genoeg beleggers die ervan overtuigd zijn dat dit in de nabije toekomst weer gaat gebeuren. Zelfs aan de VS, de grootste economie ter wereld, wordt getwijfeld. Nu wil ik geen discussie starten of dit wel of niet mogelijk is, maar sinds deze maand zijn er wel bedrijven die door de markt als veiliger worden beschouwd dan de Verenigde Staten. Grafiek hiernaast via Wall Street Journal.

Lagere rentes

Er is een nieuwe ontwikkeling zictbaar in de obligatiemarkten: op dit moment zijn de rentetarieven van zeer solide bedrijven als Exxon Mobil en Johnson & Johnson lager dan die van een vergelijkbare obligatie uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Deze bedrijven kunnen dus goedkoper lenen dan de Amerikaanse staat wat dus impliceert dat deze bedrijven, volgens de markt, veiliger zouden zijn de Amerikaanse overheid. Ook heeft bijvoorbeeld Exxon Mobil een betere kredietrating, een lagere debt-to-revenue ratio en hebben zij juist schulden afgebouwd.

overzicht

En lagere CDS spreads

Daarnaast zijn nu ook de spreads van de Credit Default Swaps (CDS) van sommige bedrijven lager dan die van de Amerikaanse staat, wat betekent dat het goedkoper is een obligatie van deze bedrijven te verzekeren, wat inhoudt dat ze als veiliger worden beschouwd. Exxon Mobil bijvoorbeeld heeft een 5-jaars CDS spread van rond de 16 basis punten waar de Amerikaanse overheid een spread heeft van 37 basis punten. Ook Merck & Co, Chevron, McDonalds, Walt Disney, 3M, Johnson & Johnson en Walmart worden door beleggers als veiliger gezien op basis van CDS spreads.

Nieuwe Safe-haven?

Nu er meer en meer wordt getwijfeld aan de solvabiliteit van Westerse landen is het niet vreemd dat solide bedrijven als veiliger worden beschouwd. En geef ze eens ongelijk; indien een land failliet zou gaan (of de munt wordt niets meer waard) kun je beter in aandelen en obligaties van solide bedrijven zitten dan in cash of staatsobligaties.

Disclaimer: dit artikel is puur informatief en is is niet bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling tot het kopen of verkopen van aandelen,  grondstoffen en of andere financiële producten. Auteur is geen beleggingsadviseur. Het zijn slechts expressies van ideeën. Auteur heeft geen positie in bovengenoemde obligaties.