Worden pensioenfondsen de nieuwe banken?

4

pensioenfondsenHet is geen nieuws dat het MKB hard wordt getroffen word door de bankencrisis. Bedrijven die jarenlang eenvoudig kredieten verkregen van banken worden plotseling zonder verdere verklaring  afgesloten van kredieten. Voor menig bedrijf heeft dit tot gevolg gehad dat ze hun deuren moesten sluiten. Zoals bijvoorbeeld het bedrijf van Alfonds Borm. Deze ondernemer was hemaal klaar met de ABN Amro, die kort daarvoor zijn bedrijf failliet had verklaard en gaf al zijn bezittingen weg. Gezonde, winstgevende bedrijven krijgen tegenwoordig van de bank nul op het rekest als het gaat om kredieten en bankgaranties (= een contract waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen). Omdat deze ontwikkeling natuurlijk een negatief effect heeft op de economische groei, doet de politiek hard haar best om oplossingen te vinden voor de afname van de kredietverstrekking van banken.

Pensioenfondsen als kredietverstrekkers?

Het kabinet is nu op het lumineuze idee gekomen om de pensioenfondsen te gaan gebruiken om kredieten aan het Midden- en Kleinbedrijf te verstrekken. We hebben het hier over dezelfde pensioenfondsen die eind 2012 in de problemen kwamen omdat de waarde van de beleggingen zo drastisch waren gedaald, dat ze niet meer konden voldoen aan alle toegezegde pensioenen en onder de benodigde dekkingsgraad kwamen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de pensioenen moesten worden verlaagd en de premie moesten worden verhoogd om de toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen blijven garanderen. Tevens heeft de overheid in de tussentijd ook nog even de rekenrente aangepast. Nu wil men dus gaan bekijken of de pensioenfondsen diensten van geldverstrekking van de banken kan gaan overnemen. Kredieten en leningen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het pensioengeld zal dus wellicht uitgeleend worden aan ondernemers.

Pensioenfondsen ook als hypotheekverstrekkers?

Ons kabinet had eerder al een topman op het gebied van oplichting en bedrog in de arm genomen om de pensioenfondsen warm te maken voor nieuwe diensten. Deze Kees van Dijkhuizen van de NIBC-bank kreeg de opdracht om de pensioenfondsen aan te sporen tot het “beleggen” in hypotheken. Beleggen uhm verstrekken? Kees van Dijkhuizen zelf zegt daarover: “Wel is het zo dat deze oplossing niet het hele financieringsprobleem van banken oplost” . Onder het mom van ‘de hypotheekmarkt een positieve impuls geven’ worden de financiële tekorten van banken op slinkse wijze rond gemanoeuvreerd. Het is de burger die op elke denkbare en mogelijke wijze wordt bestolen van haar opgespaarde gelden.