Wordt China’s Yuan de wereldreservemunt?

Mensen die al vaker stukjes van mij gelezen hebben weten zo langzamerhand wel hoe ik over China denk. Toch wil hier proberen het één en ander te verduidelijken als het aankomt op wat men doorgaans als een feit aanneemt en dat is: dat China zijn munt tot wereldreservemunt wil bombarderen als plaatsvervanger voor de US Dollar. Zelf dacht ik dat ook, maar ondertussen ben ik toch iets anders gaan denken over het belang van China in een toekomstige wereld. Ik denk niet dat dit het ultieme doel van de Chinezen is. Zelfs een soort van opdeling van de wereld in twee of meer grote machtsblokken kun je m.i. niet uitsluiten. Maar ik vermoed dat de situatie nog veel ernstiger is dan dat. Maar laat me proberen dit een beetje te beredeneren.

yuan

Ondermijning van de dollar als wereldreservemunt

De zogenaamde BRICS landen, welbekend ondertussen mag ik veronderstellen, zijn al een aantal jaren bezig hun economieën onder het dollar-juk vandaan te krijgen. De dominante rol van de dollar zit deze landen erg hoog, want op deze manier zijn zij gedwongen reserves in dollars aan te houden om aan hun internationale betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Liever zouden ze natuurlijk in hun eigen munteenheden betalen. De USA werkt hier zelf hard aan mee. De dollar wordt tegenwoordig in gigantische hoeveelheden bijgedrukt, hetgeen de waarde van de dollar uitholt en dus de ook de reserves van de betrokken landen. M.a.w. het bleef niet bij het armzalige helikoptertje van Bernanke, maar om in termen van Currency Wars te blijven, we worden ermee gebombardeerd door de enorme B-52’s. Wel blijken het toch min of meer precisie bombardementen te zijn, d.w.z. ze worden niet overal zomaar neergegooid, hoewel er altijd afzwaaiers zullen blijven. En die afzwaaiers moeten we dan maar zien als collateral damage, of de zgn. unintended consequences.

Bilaterale handelsverdragen

Wat deze BRICS landen nu hebben ondernomen is in feite niets anders dan het aangaan van bilaterale handelsverdragen onder elkaar en ook met andere landen, waarbij betalingen in hun eigen valuta een steeds belangrijker plaats gaan innemen ten koste van de dollar. Ook het opzetten van een soort van eigen Wereldbank en een aanzet tot het opzetten van een eigen internationaal betalingssysteem als tegenhanger van het SWIFT systeem, is al besproken en er werd vorig jaar zelfs in New Delhi al aangekondigd, dat deze zaken in onderzoek waren.

Politieke gevolgen

Opvallend is verder dat landen, die deel uitmaken van de SCO (Shanghai Cooperation Organisation) en andere bij de SCO aangesloten landen zowat allen hun goudvoorraden uitbreiden. De groten zijn immers Rusland en China die al deel uitmaken van de SCO. Verder zijn er aspirant-leden zoals India, Iran, Pakistan, Mongolië en Afghanistan, terwijl  Turkije onlangs de toehoorder-status heeft verkregen naast Sri Lanka en Belarus. En wat zou nu de reden voor dit opvoeren van de goudvoorraden kunnen zijn. Het is niet alleen maar terug te voeren op eeuwenlange culture tradities in de Aziatische landen, maar meer als een sound-money systeem t.o.v. het fiatgeld. Verder is de SCO niet bepaald een echt economische entiteit, (in tegenstelling tot de BRICS landen), maar moeten we deze echt zien waarvoor zij ook is opgericht en dat is een (militaire) veiligheidsorganisatie van de onderling betrokken landen. Dat werpt dan tevens toch een ander licht op de eventuele gevolgen voor de toekomstige machtsverhoudingen in de wereld. SCO en BRICS neigen steeds verder naar elkaar. Denk maar aan de drie grootste landen China, Rusland en India die eigenlijk al van beide organisaties deel uitmaken.

Bedreiging binnenlandse markten en soevereiniteit

De dollar is niet alleen een economisch maar ook een politiek wapen van massadestructie geworden. Als je mij vraagt spelen de Amerikanen duidelijk met vuur, want door middel van het dollarwapen proberen ze landen onder druk te zetten om politieke hervormingen door te voeren. Dit betekent vaak zonder meer een regelrechte aanslag op de soevereiniteit van een land. En dat is nou precies waarvoor de SCO destijds is opgericht. Eigen veiligheid staat voorop (militair, terrorisme bestrijding,  politiek en in mindere mate economisch) en één van hun uitgangspunten daarbij is dat een wettig regime gerespecteerd dient te worden, wat niet wil zeggen dat ze het altijd eens zullen moeten zijn met de politiek van de betreffende president, koning of despoot. Het zegt wel dat ze de soevereiniteit van een land hoger stelt dan enig politiek of economisch belang. En als er in een land een binnenlandse revolutie begint, zullen zij ook de uitkomst van die revolutie moeten accepteren. Interventie in binnenlandse zaken op militaire wijze, ondersteunen zij niet of moet ik zeggen niet meer.  Nu geef ik dit natuurlijk een beetje eenvoudig weer, maar in essentie komt het hier wel op neer.

Wat is dan wel mijn angst en hoop bij de Chinezen

Waar ik niet zo bang voor ben is hun enorme productiecapaciteit. Ik vergelijk voor mezelf de situatie van China met die van Japan een 40-tal jaar geleden. Door hun goedkope arbeidskrachten en vaak state-of-the-art productiemogelijkheden waren zij in staat, ondanks dat ze nauwelijks zelf grondstoffen hadden, vooral op prijsbasis concurrerende producten op de markt te brengen. Niet altijd kwalitatief hoogstaande producten, maar toch. En door hard te werken, veel te investeren in machines, nieuwe productiemethodes en vooral ook scholing werd de productie-output allengs hoger en kwalitatief ook steeds beter. Dat houdt ook in dat de levensstandaard van dat soort landen zal gaan stijgen en meer in de pas zal gaan lopen met de rest van de wereld. Daardoor kan hun concurrentie-kracht gaan afnemen als ze niet tijdig de juiste maatregelen treffen om het juiste evenwicht tussen deze krachten te vinden.

De Chinezen zullen nog een fors aantal van dit soort inhaalslagen moeten maken, maar daar maken ze wel voortvarend werk van door middel van hun 5 en 10-jaren planning. Misschien lopen zij later wel tegen dezelfde problemen aan zoals die in Japan. Het ligt natuurlijk voor de hand dat in een land dat in korte tijd zo’n enorme groei doormaakt, waarbij veel deviezenreserves worden opgebouwd, dit niet zonder problemen gepaard gaat. Zowel door binnenlandse als buitenlandse investeerders, de regeringen, regio-overheden, banken etc. zullen natuurlijk fouten gemaakt worden, die hun weerslag zullen hebben op de totale economie. In dat verband hoeven we alleen maar naar onszelf te kijken.

Euro SDR

De SDR (Special Drawing Rights) als valuta

Iets anders is natuurlijk, ziet China haar Yuan nu op langere termijn graag verheven worden tot wereldreservemunt? Als je de Chinezen zelf mag geloven ligt dit niet in de bedoeling en daar komt tevens mijn grote vrees. Zij hebben zich meermaals positief uitgelaten over de SDR, maar dan wel inclusief de Yuan met de restrictie dat ook goud deel zou moeten uitmaken van die SDR. Zelf denk ik dat de Chinezen er op enig moment voor zullen kiezen een vorm van goudstandaard in te voeren. Hoe dit gerealiseerd zou moeten worden is nu nog een open vraag.

Fractioneel bankieren

Ondanks de verwachting dat onder de SDR er in ieder geval voor een deel een einde komt aan de unieke positie van de US dollar ten gunste van een soort van wereldorganisatie, verwacht ik niet dat het systeem van fractioneel bankieren daardoor zal veranderen. Volgens mij kun je een vrije markt nooit bereiken met zo’n gekunstelde van bovenaf geleide SDR. Zelfs niet als men goud onderdeel zou maken van dit SDR valuta mandje. In ieder geval is het wachten op het definitieve besluit om goud tot Tier 1 te verheffen. Want als ik het goed beluisterd heb is dit nog steeds niet echt het geval en is de uiteindelijke beslissing hiertoe weer uitgesteld naar ergens midden dit jaar. De aanwijzingen worden wel steeds sterker, maar we weten het pas als het echt zover is.

19 reacties

 1. Hoe we het ook draaien of keren, een ding is zeker en dat is, dat de Westerse wereld niet meer de alleenherschappij in handen heeft. De technologische voorsprong (macht) is verleden tijd.

  Zonder deze technologische voorsprong kunnen we niet concureren met de BRIC, die zijn immers veel goedkoper en hebben ook bedrijfsgunstige wetgeving (milieu, arbo etc.)

  Langzaam maar zeker zal de rol van het Westen minder gaan worden, daarbij zal de koek ook eerlijker worden verdeelt.

  Helaas betekend dit, dat de “verwende Westerse burgers” het wat zwaarder zullen krijgen. Dit in tegenstelling tot de BRIC-burgers, die iets meer welvaart zullen krijgen.

  Zowel de US Dollar als de Euro zullen verder gaan afzwakken dat kan niet anders!

  Het zal nog zeker een decenia in beslag nemen voor er meer gelijkheid in de wereld is. Dus wij een decenia inleveren en de BRIC een welvarend decenia.

  Eind goed, al goed.

  1. Een bullshit reactie martink. Het ‘westen’ is toe aan een nieuwe fase, de transitie van ‘welvaart op de pof voor de happy few’ naar welzijn voor velen.

   Brics ondergaat momenteel de transitie van armoede naar tijdelijke kunstmatige welvaart.

   Het is niet het geld dat de evolutie bepaalt, maar haar pijnlijke ervaringen. Laat de Brics lekker knuffelen met Monsanto voor haar, door messed up vakbonden goedgekeurde, schamele loontjes. Afgeroomd door het inmiddels in het westen geprofessionaliseerde financieel fascisme.

   Het is net griep, martink, het gaat de wereld rond en wordt steeds slimmer.

  2. Martin, ik zie technologie nog steeds als het beste exportartikel uit de Westerse wereld op dit ogenblik. Industrieel stellen we steeds minder voor, de uitzondering van bijv. Duitsland daargelaten. Daarom moeten we (het westen dus) voorzichtig met die technologie omspringen.
   Maar hou ook in gedachten dat technologie op vele fronten geldt. Als voorbeeld: de Russische vliegtuigindustrie drijft erg op aerodynamica, de Amerikaanse daarentegen gebruikt echter veel computerkracht om de zaak vliegend te houden. Wat is nu beter? De wetenschap met aerodynamica of computertechnologie? Beiden zorgen voor bijzondere prestaties. Zelf ben ik geneigd de voorkeur te geven aan aerodynamica omdat je dan minder afhankelijk bent van toch kwetsbare technologie.

 2. U geeft met uw kennis een beeld van wat er gaande is.
  een kleine toevoeging, Tier 1 ratio is uitgesteld wegens gebrek aan fysiek goud.Want als tier1 ingesteld wordt dan moeten de landen exakt aangeven hoeveel onbezwaard goud zij bezitten.
  China bezit heel veel onbezwaard goud; toekomstig goud door het opkopen van de naked shorts, veel meer dan de Westerse media en Overheden de mensen doen geloven.
  De VS heeft nimmer zoveel fysiek gehad als China nu heeft, haar eigen bevolking nog niet mee gerekend.
  mvg

  1. Ik schat zelf in dat Japan, China en de USA over veel meer goud beschikken dan ze aangeven. Denk erom dat we in dit edelmetaalwereldje eigenlijk alleen maar spreken over de cijfers van het WGC. En die kloppen wat mij betreft van geen kant en dat heb ik al vaak aangegeven. Buitendien wat de Centrale Banken wel of niet in bezit hebben is voor mij niet interessant, wel waar ze over kunnen beschikken. En dat kon wel eens veel meer zijn dan iedereen denkt en aanneemt.

 3. Maar willen die Bric landen qua welvaart (ik bedoel dus een samenleving met een welvarende middenklasse zoals wij dat in de jaren 90 nog hadden) gelijk komen met westerse landen dan zal er welvaart naar de allerarmsten toe moeten en naar de middenklasse. Hetgeen gerealiseerd moet worden met opleiding voor die armen zodat ze welvaart kunnen verdienen. Dit kunnen die armen uitgeven zodat er ook een middenklasse ontstaat.

  Ik denk dat die brics-landen vooralsnog een welvaartspiramide instant zullen houden met in de top de allerrijkste 1 %, een relatief kleine middenklasse en onderaan een relatief heel erg grote onderklasse in al zijn diversiteit ofwel die mensen die net genoeg geld verdienen om niet te verhongeren.

  Die brics landen weten dat ze de welvaart die ze nu hebben alleen kunnen houden met spotgoedkope arbeid.
  Rusland zou niets liever willen dan zelf geproduceerde goederen willen exporteren maar helaas komen ze nog niet verder dan olie en gas. Noem mij een product dat in nederland verkrijgbaar is en dat uit rusland komt?
  Het meeste dat china produceert zijn producten van beursgenoteerde bedrijven uit west-europa en de vs. Die bedrijven produceren daar omdat de (slaven) arbeid daar nog altijd spotgoedkoop is.

  Maar goed een beetje opleiding kan wonderen doen en daar zijn die brics landen wel mee bezig. Als Nederland qua arbeid niet goedkoper gaat worden en de grenzen openhoud voor buitenlandse werknemers (wat in een open economie wel moet) dan gaat er in Nederland nog heel veel werkgelegenheid overgenomen worden door buitenlanders waarbij iedereen zo stadich aan vervangbaar is van dokters tot specialisten van zorgpersoneel tot hoogkwalificeerde ict-ers.

  1. Zolang u of de meeste mensen in de samenleving geld nog koppelen aan welvaart of welzijn, zal de grote verandering bij de werkende mensheid, nog wat langer duren dan hij zal gaan duren.
   Geld staat namelijk voor voortdurende slavernij.

 4. Je wordt als westers land uiteindelijk beter gekopieerd (door waarschijnlijk de bricslanden) dan dat jij het origineel kan maken.
  Ofwel de wet van de remmende voorsprong.
  Volgens wikipedia:
  De wet stelt dat een voorsprong op een bepaald domein er vaak toe leidt dat er weinig stimulans is om verdere verbetering of vooruitgang op te zoeken, zodat een ander je vroeg of laat voorbijstreeft. Door te berusten in een voorsprong word je geremd om nog verder te gaan.
  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_de_remmende_voorsprong)

  En als je nagaat dat er in nederland werkelijk helemaal niks van de kenniseconomie terecht is gekomen dan moeten we voor de middellange termijn inmiddels rekening houden met een worst-case scenario waarbij een hoop negatieve trends samen zullen komen. Ofwel een verlies-verlies situatie.
  Onlangs zat een voetbalclub als feyenoord ook in een verliessituatie. Ze hebben voorkomen dat het een verlies-verlies situatie ging worden (met als mogelijke uitkomst een faillissement) door net op tijd hun laatste beetje geld in talent te investeren. Zodoende konden ze de verlies situatie omzetten in een bijna normale situatie. Het is nog geen win-situatie want daar hebben ze nog te veel schuld voor.
  Gelukkig hadden ze de juiste mensen geselecteerd die de talenten op juiste waarde kon schatten. Elk geboortejaar barst van voetbaltalent tot advocaten en medisch specialisten talent. Uiteraard moet je die talenten er wel uitvissen, begeleiden en opleiden.

  Als ik zie wat voor niveauloze politieke debatten we hebben, weet ik inmiddels ook dat deze niveauloosheid gaat doorwerken op universiteiten op de middellange termijn. En dat proces is al begonnen en al even bezig.
  Nederland zit dus in een verlies situatie. Eerst gaat het geld het land uit en dan het talent.

  Beide processen zijn al begonnen. De klok tikt richting 5 voor 12 voor nederland.

  Op de middellange termijn welteverstaan.

 5. Prachtig Dick! Een koppeling aan goud gebeurt alleen als ook de dollar die koppeling krijgt. Anders is het meteen WW3. Het blijft gissen, tier1 voor goud ondermijnt op dit moment de dollar ook, het benadrukt het belang van echte waarde en zet de dollar verder onder druk. Het militaire apparaat van de VS is groot, en er zal flink worden uitgepakt bij een serieuze aanval op de dollar. Een revaluatie van goud, zodra papier en fysiek een flitsscheiding hebben getekend in Bretton Woods 3?

  Frankrijk heeft overigens ook een directe betrekking met de yuan afgesproken, op punten kan men zaken doen zonder tussenkomst van de $. Frankrijk…. En niet Europa…

  Grote krachten aan het werk.

  Got gold? 😉

  1. Frankrijk heeft overigens ook een directe betrekking met de yuan afgesproken, op punten kan men zaken doen zonder tussenkomst van de $. Frankrijk…. En niet Europa…

   Frappante mededeling.
   Heb je hier ook een bron van?

 6. Zorg voor fysieke fitheid, voor kennis van de planten en dierenwereld…Permacultuur, jagen, overleven.
  Het zoveelste “romeinse rijk” staat op instorten….en ook al is dit voor velen ondenkbaar zal het velen de kop kosten uit vertrouwen op de sprookjeswereld die hen voorgehouden werd.

  Overdreven?

  Je komt er vanzelf achter….

  1. Nee hoor, zeker niet overdreven. Terecht zelfs. Een gezonde geest in een gezond lichaam is iets wat ik iedereen toewens. Alleen deed het Romeinse Rijk er zo’n 1000 jaar over om in te storten. Zoveel tijd heb ik niet (meer), zelfs niet met een gezonde geest in een gezond lichaam.

 7. Beste Biflatie redactie,

  Weet je wat ik zo enorm vreemd vind en eigenlijk te gek voor woorden is
  dat ik zomaar hier zie het portret van Mao een van de grootste massamoordenaars in de wereldgeschiedenis.

  Als Biflatie nu een bankbiljet van Duitsland hier zo neerzetten met het portret van Adolf Hitler dan zou de wereld in NL te klein zijn.

  Waar komt deze dubbele standaard, deze hypocriete instelling van de gemiddelde Nederlander toch vandaan? Altijd deze selectieve verontwaardiging! Het is toch echt niet te geloven dat in 2013 de kennis van de geschiedenis van China zo ondermaats is in NL.

  Ik begrijp nu steeds beter dat het onderwijs in Nl vooral op het gebied van geschiedenis enkel en alleen gaat over de 2 WO en ook deze is zodanig geschreven dat ook hier niets van klopt.

  Het zou de redactie toch wel sieren geen foto,s met lachende massamoordenaars zo hier te plaatsen. Maar ja over smaak valt niet te twisten, en als je niet word gehinderd door enige kennis maakt het blijkbaar niets uit.

  1. Waar denk je dat de US dollar en het Engelse Pond voor staat, Indianen en Aboriginals, Boeren oorlog Zuid Afrika, weet u nog?

 8. @ Bertus zo is dat inderdaad natuurlijk , desalnietemin haalt geen nederlandse journalist het in zijn hoofd zomaar een foto van Adolf in een artikel zonder dat er een negatieve ondertoon is. Het heel vreemde is dat als we het over de grootste misdadigers in het verleden hebben in Nederland Stalin / Mao en hun handlangers vrijwel onbekend zijn in het nederlandse bewustzijn. Volledig gehersenspoeld zijn de kaaskoppen.

 9. Ik denk niet dat de waarde van het geld, of werkgelegenheid de grootste prioriteit bij machtsblokken heeft.
  Eerst moet de grote Olympische strijd gestreden worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.