Wordt de komende maanden het echte Europa zichtbaar?

De Europese Unie roept bij vele Nederlanders en talloze andere Europeanen een raar, dubbelzinnig gevoel op. Theoretisch en ook praktisch zien we best een aantal voordelen van de oorspronkelijke uit de EEG voorkomende bedoelingen. Vooral door één gezamenlijke Euro, is er echter een trein in gang gezet die ons allen steeds verder richting dictatuur voert.

laarzen

Doordat alles met alles verbonden is, de schulden van landen als o.a. Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, Italië en Frankrijk als schulden van ons allen worden gezien, zijn we in een achtbaan terechtgekomen waarvan diverse veiligheidsmechanismen defect zijn geraakt of buiten gebruik zijn gesteld. Na de handels- en muntunie wordt het nu, om uit de problemen van vooral de zuidelijke landen te komen, door de EU bonzen, als dringend noodzakelijk bevonden om ook tot een politieke en fiscale Unie te komen.

Draaien, masseren, dreigen en konkelen

Voornamelijk in de noordelijke landen wordt de weerstand tegen nog meer Europa zoals dat nu door de Eurofielen dagelijks als dringend noodzakelijk wordt benoemd, groter en groter. Er wordt van Eurosceptici en Anti-Europese krachten gesproken in de zin van mensen die niet goed bij hun hoofd zijn. Die in tegenstelling tot de voorstanders van een volledige EU, nog in middeleeuwen leven en niet weten wat goed is voor allen. Er wordt gedreigd, gedraaid en gekonkeld. Dagelijks worden er achterkamertjes bij gebouwd en dikke gordijnen voor tal van ramen gehangen. Wie niet goedschiks wil die moet maar op andere manieren leren hoe het verder moet.

Machiavelli, de EU bonzen en Griekenland

Machiavelli zou, als hij in dit tijdperk hebben geleefd, direct bij de EU als adviseur zijn binnengehaald. Zijn stelling dat het doel de middelen heiligt is natuurlijk een heerlijk goed voor Juncker, Draghi en alle verdere EU-adepten. Ook de stelling van Niccolo dat: Een heerser nooit gebrek heeft aan redenen om een gebroken belofte te legitimerenpast natuurlijk ook helemaal bij de EU. Wat hebben we rond begrotingstekorten, Griekenland en zijn schulden al niet allemaal te horen gekregen. Ook Frankrijk, Spanje en Italië hebben diverse malen standjes gehad en er werd zelfs gedreigd met boetes. Praktisch gezien blijft het niet meer dan spelen met woorden. Elk wat groter land gaat gewoon zijn eigen gang. Alleen de simpele burgers dragen de lasten van het spel der groten en machtigen. Meer EU zal dit alleen maar erger maken.

Het vervelende volk

Griekse verkiezingen, oei. De Nederlandse opinies over de stem-uitslag als er nu verkiezingen zouden zijn, oei, oei. Het gemoed van het volk in Groot Brittannië en Italië nog meer oei. Onrust. Waarschuwingen. Druk. Oproep tot verstandig handelen. Twee honderd en veertig miljard Euro die aan de Grieken is geleend! Als dat geld niet terugkomt, afgeschreven zou moeten worden tot nul! Echt oei en niemand weet wat daar de gevolgen van zouden zijn.

De verbindingen gaan uit elkaar vallen, tenzij…..

Wat mij betreft is het simpel. Niet het verstand maar het gevoel zegt dat de hele Monetaire Unie, de Eurozone en alles wat men nog in de pan op het vuur heeft staan om te komen tot een fiscale- en politieke unie uiteindelijk ten dode zijn opgeschreven. Het is onbestuurbaar complex omdat regeringen van landen uiteindelijk toch baas in eigen buik willen blijven. Ook al maak je een miljoen verdragen met miljarden regels en afspraken. Het zal allemaal niet helpen. De vrijheid van de mens gaat voor alles. Als de druk maar groot genoeg wordt, zoals bij de Grieken, dan zal men uiteindelijk kiezen voor de grote sprong. Weg met de dwangbuis. Leven betekent immers transformatie. Beter gelukkig en vrij dan gevoerd wordt terwijl je aan een ketting ligt.

Vrij….

tenzij de metafoor van de zwarte laarzen werkelijkheid wordt. De mens gekluisterd. De EU in al zijn verschijningsvormen als juk op ons wordt gelegd omdat de wijzen het volk verachten en als dom benoemen. Grote rijken, grote dromen. Uiteindelijk vervalt alles tot stof.

34 reacties

 1. Lastig. ‘Kleine’ munten kunnen eenvoudig slachtoffer worden van naar rendement schooiende miljarden. Voorbeelden te over de laatste maanden. Een groot economisch blok laat de aantallen gelden; en dat geeft voordelen. Echter, de toch al schizofrene democratie verder verwateren door te streven naar verdere centralisatie t.b.v. de status quo is m.i. een misdrijf….

  We moeten het elitair gezelschap echter niet onderschatten; er liggen diverse scenario’s op de plank om in noodsituaties te kunnen doorvoeren, zoals een berg soeverein goud in diverse eurolanden die instortend vertrouwen kan herstellen. De wereld koerst af op een forse correctie waarvan we maar moeten afwachten wat en hoe groot de impact is.

  De ratten trachten iedereen aan boord te houden van het schuldenschip; reddingsbootjes aan de ketting, verkiezingsuitslagen nietig verklaard.

  Die kutboomers blijven mainstream stemmen om hun ‘rechten’ te kunnen blijven claimen, en kelderen daarmee de Titanic.

  OT, Moerstaal, zorg voor $$…… cash.

 2. Het wordt steeds duidelijker wat er aan de hand is, nochtans voortreffelijk in kaart gebracht door een aantal systeemwetenschappers. Het wordt uiterst raadzaam om de bevolking correct in te lichten maar dat zal een harde dobber worden voor beleidsmakers, en wellicht ook voor vele anderen.

  1. “Systeemwetenschappers”??

   Ik meen daar nochthans een ander woord voor te hebben uitgedokterd…??

   Grapje Werner 😉

   Vertel eens wat je weet. Of denkt te weten. Ben benieuwd.

   1. Is verbluffend eenvoudig, enkel bijzonder lastig wanneer dat niet geweten is. Exploot hieronder, de boodschap is om er niets zomaar van te geloven maar te zien of het klopt volgens wat er vandaag gebeurt.

    Chaosdynamiek in de samenleving, de transformatie van de samenleving is geen lukraak verlopend proces. Het is evenmin star en vooraf bepaald, maar volgt een herkenbaar patroon. Dit soort transformaties wordt gekenmerkt door vier belangrijke fasen.

    1. Activeringsstadium

    Innovaties op het gebied van ‘harde’ technologie (gereedschappen, machines, bedieningssystemen) maken de manipulatie van de natuur in het belang van de mens steeds efficiënter.

    2. Accumulatiestadium

    Innovaties in de harde technologie veroorzaken onomkeerbare veranderingen in de samenleving en het milieu en leiden successievelijk tot:

    een hoger niveau van hulpbronnenexploitatie
    een snellere bevolkingsgroei
    toenemende complexiteit van de samenleving en
    toenemende gevolgen voor de maatschappelijke en natuurlijke omgeving

    3. Het chaosvenster (het beslissingsvenster)

    Veranderende verhoudingen in de samenleving en het milieu zetten de gevestigde cultuur onder druk, waardoor oude, beproefde waarden en wereldbeelden twijfelachtig worden, samen met de ermee geassocieerde ethiek en ambities. De maatschappij wordt instabiel en hypergevoelig voor alle fluctuaties.

    4. Het chaospunt

    Hier is het systeem kritisch instabiel. De status quo is niet langer houdbaar en de evolutie van het systeem slaat door naar deze of gene richting, namelijk :

    Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

    De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu, creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

    of

    Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

    In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

    1. Kondratieff cycli, transities, ok, dank je.

     Op de schaal van Richter zal deze toch enige records breken dunkt me.

     En dat weet jij ook. Je gewaardeerde pogingen tot het bewerkstelligen van een ‘flow’ zijn gedoemd te mislukken. Net als mijn pogingen om enkele schapen te redden van de slacht; ofwel het delen van mijn onzekerheden en angsten….. online…. want ik ben toch niet gek?

     Steek ook wat energie in zelfbehoud Werner, hard assets enzo… Laat ik het zo zeggen: praktische zaken die je in een chaos moment niet kan ‘kopen’

     Peak cheap energy, en haar snel groeiende derivaten, zullen een zekere hefboom vertegenwoordigen in de komende ‘chaos’.

     1. Je noemt de Kondratieff cycli, naar mijn mening is dat een uitvloeisel van het soort economie dat we erop nahouden, logisch te begrijpen volgens die handelswijze maar niet rechtsgeldig als we een waarachti sociaal duurzame economie zouden installeren. Volgens die cyclus zouden we in Europa dan in een laagconjunctuur (neerwaartse spiraal) zitten, extreem gesteld zou politiek ons dan moeten aanraden om hier zo snel mogelijk te vertrekken. Ik weet het, het is – economisch gezien – bijna te absurd voor woorden, toch blijkt dat de gangbare gedachte te zijn.

      Wat bedoel je exact met snel groeiende derivaten?

 3. Het echte Europa bestaat alleen als continent. Het werelddeel zal nooit een politieke en fiscale unie kunnen worden. De verschillen in cultuur en denkwijzen liggen daarvoor simpelweg te ver uit elkaar. Het wordt geleidelijk aan duidelijk dat de bevolking van de verschillende staten zich begint te roeren. Het hele circus van spanningen op de financiële markten begint in 2015 weer opnieuw. In Griekenland start de victorie. Omdat de echte democratie ooit in Griekenland begon zal de onderdrukte bevolking daar als eerste weer de echte democratie gaan herstellen. De Grieken voelen zich onder druk gezet door het grote Duitsland die tezamen met de EU, ECB en het IMF enorme bezuinigingen onder controle van de Trojka hebben doorgevoerd. De gevolgen zijn bekend. Enorme werkloosheid, 250.000 mensen alleen al in Athene die door de kerken worden gevoed en een ingezakt BBP van meer dan 25 procent.

  Telkens wordt hun een worst voorgehouden door hun bedrieglijke regering met de verkondiging dat het binnenkort weer beter wordt. De Grieken geloven daar niet meer in en slaan alarm d.m.v. proteststemmen op alternatieve partijen die de bevolking willen weghalen onder het juk van de EU. Dat gaat spanningen geven op de fin. markten en om te voorkomen dat de boel gaat schuiven zal Draghi weer maatregelen aankondigen. We kennen dat circus inmiddels. De markten gaan weer opleven omdat Draghi zegt dat het allemaal goed gaat komen. Nu ja, alleen in die carrousel van het opkopen van schuldpapier dan. Daar kopen wij burgers niks voor en dat bedoel ik precies zoals ik het zeg. De beurzen zullen weer mooie cijfers laten zien en wij burgers gaan ons nog dieper in de schulden steken omdat de regering zegt dat dat goed is voor de economie. Uiteraard, de handel in schuldpapier geeft het bankwezen in Europa een enorm financieel waterhoofd en daar varen de dames en heren bankiers o.l.v. Draghi weer wel bij. De bonussen komen straks weer uit de kast vallen omdat ze er niet meer in passen. Maar dit hele circus wordt zachtjes aan doorzichtig, want we hebben dit al eerder gezien. Intussen weten behalve de biflaten steeds meer mensen dat het hele EU-circus een maffe schijnvertoning is en bedoeld alleen voor de bühne.
  Achter de coulissen speelt zich een heel ander drama af. De regisseur heeft er geen vat meer op en de souffleur kan niet meer fluisteren maar schreeuwt het uit dat de toneelspelers niet meer naar hem luisteren. Zo ongeveer is de verhouding tussen het volk van de diverse landen en het EU-parlement. De Griekse tragedie lijkt misschien meer op een klucht maar zal straks een bittere werkelijkheid zijn als na de verkiezingen in Athene een anti-EU parlement wordt gevormd. Althans, de kans daarop is groot. Om te voorkomen dat de EU uit elkaar gaat vallen zullen eerst wel weer toezeggingen worden gedaan om de club bij elkaar te houden. Maar ja, als Pietje ziet dat Jantje na veel zeuren toch z’n snoepje krijgt dan gaat ook Pietje zeuren en na een paar minuten krijgt de hele klas z’n zin. Als de hele klas z’n zin heeft gekregen doordat de juf de druk niet meer aankon dan is het laatje van het bureau in een ommezien leeg. Zo zal het ongeveer met Draghi en Juncker gaan verlopen. Door steeds meer toezeggingen aan opstandige landjes zijn straks hun beide laatjes leeg en staan de beide heren met lege handen. Dit is dan alleen het verhaal m.b.t. opstandige naties. Op de achtergrond zullen de fin. markten de politieke ontwikkelingen nauwgezet volgen en ooit zal bij de grote beleggers het besef doordringen dat de enorme opgeblazen schuldenbubbel zwaarder is geworden dan lucht en uiteindelijk zwaar gaan crashen, want parachutes voor een zachte landing kennen we in dat verband niet. Ben schrijft: “De verbindingen gaan uit elkaar vallen, tenzij…..” en iets verder, “Uiteindelijk vervalt alles tot stof.” Mijn blaasjes en zwembandje zijn opgepompt en de parachute is besteld.

  1. Zorgen om Rusland zelf of om de doelbewuste poging van Brussel en Washington om Rusland zowel economisch als geo-politiek uit zijn tent te lokken?
   Godhemeldank zit Putin daar nog steeds stevig in het zadel. Die ex-DDR-KGB’er weet precies waar men op uit is en hapt slimgenoeg niet toe.

 4. Uiteindelijk is het zo dat Europa een proeftuin is van het samenvoegen van een groep landen om zo een cluster te creeren met een centraal bestuur.
  Een tussendoel naar een wereldregering waarbij een klein groepje de controle heeft over alle voorzieningen van levensbehoefte. Water, voedsel, energie , grondstoffen enz.

  En een oplossing?
  99 procent v an de mensen is afhankelijk van deze gecontroleerde voorzieningen en wordt gedwongen door fysieke arbeid in te ruilen voor flutpapiertjes die geld worden genoemd.
  De enige oplossing om hier buiten te komen staan is een leven op te bouwen waarbij je in je eigen basisbehoeften kan voorzien op een stukje land wat van jou is, dus schuldvrij.

  Dit is voor velen onmogelijk en daarom is er voor velen helemaal geen oplossing.
  Want mensen zitten vast in schulden , en de verantwoordelijkheid voor gezin/familie.
  Daarom zullen ze noodgedwongen alles slikken tot op de rand van de afgrond.

  Pas als de situatie zo erg is geworden dat er eigenlijk niets meer te verliezen valt is de kans op opstand aanwezig. En tot die tijd sukkelen ze verder. Met een hoop gemor en gefilosofeer maar machteloos om werkelijk iets te veranderen in eigen leven.

  Het klinkt misschien hopeloos, maar dat is het voorlopig ook vrees ik.

  1. Er zijn 2 wetten :

   De eerste wet is gemaakt voor de massa door de kleine eliteclub, gecontroleerd door de aangestelde wetshandhavers, politie en leger desnoods met geweld.

   De tweede wet geld voor de elite zelf en luidt : doe wat je wilt.

   frappant hierbij is die 2e wet ook gelijk de voornaamste regel volgens Aleister Crowley, de bekendste satanist , die deze aangaf in zijn boek : The book of Law…

   Do as thou wilt shall be the whole of the law…

   Frappant dat deze satanaanbidder dit aangaf, en opvallend dat dit ook lijkt te gelden
   voor de satanistische psychopaten die de dienst op dit moment uitmaken..

  2. “Uiteindelijk is het zo dat Europa een proeftuin is van het samenvoegen van een groep landen om zo een cluster te creeren met een centraal bestuur”

   Inderdaad, een vooruitziende gedachte, probleem is dat de bevolking hier nooit tevreden mee zal zijn zodat steeds meer landen/burgers in een soortement van IS-achtige anarchie opstand komen, waardoor ook het leven van de elite uit angst zal bestaan, er zijn nu al veel amerikanen die niet naar Europa op vakantie durven te gaan, het wordt in de toekomst enkel onrustiger.

   Het verval van het Romeinse rijk duurde enkele eeuwen voordat het totaal was ingestort en het heeft eeuwen geduurd voordat er weer stabiele landen ontstonden die de veiligheid en welvaart boden vergelijkbaar aan het Romeinse rijk

   1. Verandering komt niet vanzelf. Praten is stap 1, maar als het daarbij blijft , blijft alles zoals het is.
    Er is moed en inspanning en opoffering nodig van elk die verandering wil doorvoeren.
    En het begint bij ieder voor zichzelf om te beslissen dit te doen en daarna ermee te beginnen in zijn of haar leven.
    En de verhalen van , als ik het doe gaan der rest wel door…het gevoel van onbetekenend zijn, is een truuk en een onwaarheid die in ons hoofd is gestopt.
    Het begint juist bij die ene. En die ene zijn wij allemaal.

 5. je hebt als kiezer geen invloed meer op het bestuur, de meeste wetgeving, monetair beleid komt uit Europa, De controlerende macht het Europarlement heeft praktisch geen enkele macht over het dagelijks bestuur van Europa,

  Het huidige model vertoont griezelig veel overeenkomsten met het kiesmodel uit de oude soviet unie, In de soviet unie waren ook verkiezingen in getrapte vorm, in de zin van een groep kiest een persoon, dit persoon kiest met andere gekozen personen weer een persoon, dit persoon kan weer met anderen een persoon kiezen, zodat op het laatst een dermate trapsgewijs kiessysteem ontstond dat de afstand tot de burger te groot werd.
  in de huidige vs zijn de kiesmogelijkheden ook beperkt, maar daar worden het huis van afgevaardigden en het congres onafhankelijk gekozen van de uitvoerende macht: de regering, waarbij het congres en de senaat daadwerkelijk een machtsfactor zijn tegenover de president en zijn ministers.

  In de EU is er geen macht van het parlement tegenover de dagelijks bestuurders. verder is een van de belangrijkste zaken die ontbreekt aan de EU; een goede controle door de pers. het ontbreekt aan kranten en radio/televisie media die de instellingen van de EU goed controleren. De burger weet momenteel niet wat besloten wordt en het is al helemaal niet duidelijk wie de beslissingen nemen. De invloed van de burger is weg net zoals zijn betrokkenheid bij deze griezelige nieuwe vorm van de soviet unie en de NSDAP.
  De soviet unie had nog allerlei sociale programma’s voor de arbeider om zich te ontwikkelen en gratis medische zorg, dit kent de EU niet. De EU komt daarentegen de laatste jaren steeds meer op voor een kleine elite groep van extreem rijken.

  een Gestapo en KGB varianten zijn er ook al lang, iedere toets die wij indrukken op internet wordt opgeslagen en door middel van het aanklikken van welke websites wij intoetsen worden hele digitale dossiers over ons aangelegd.

  Terugkomend op de grieken, ik vraag mij af wat er zou gebeuren als de complete Griekse bevolking (zoveel zijn het er ook niet, 11 miljoen) met zijn allen emigreren naar noord Europa, de grenzen zijn ten slotte weg waardoor ieder Europese dakloze het recht heeft om hier te komen wonen/bedelen, eens kijken hoe ze in Brussel reageren als er plotsklaps 100.000 Griekse dakloze/werkloze mensen gaan bivakkeren rond het EU parlement, het zijn Europeanen dus ze mogen niet worden weggestuurd. 1 miljoen Griekse vluchtelingen naar Nederland, 4 miljoen naar Duitsland, drie miljoen naar Frankrijk en de rest naar het verenigd koninkrijk. Eens zijn hoe groot de verdraagzaamheid dan nog is bij het EU parlement.

 6. Werner, inderdaad, laagconjunctuur is een lachertje. Ons op de mouw gespeld door de groeidoctrine; aan ons door de systeempooiers opgedrongen ambities.

  Met snelgroeiende derivaten bedoel ik de biljoenen aan papieren iou’s die hun bestaansrecht ontlenen aan groei uit goedkope energie.

  1. Inderdaad Houtskool, het is een lachertje als we het minimaliseren, een sociaal drama in realiteit. Wat die derivaten betreft voor goedkope energie, persoonlijk vind ik dat Kafka verhalen, redelijk schizofreen. Beetje zoals die Bitcoin affaire, ik sta er nog steeds stomverbaasd naar te kijken wat daar allemaal mee gebeurt. Maar misschien hebben we zoiets nodig om ons bewust te worden van deze tragische situatie? Wie weet?

    1. Misschien ligt het aan mij, alles wat maar in de buurt komt van speculatie om de speculatie is mi een achterhaald verhaal. We nemen ook hier wellicht een ander standpunt in, we streven naar een normale arbeidsprestatie van +/- 20 hr per week en pas dan gaan we kijken naar de beschikbare grondstoffen. Als we spreken over een waarachtig sociaal duurzame economie met behoud van efficiëntie/technologie dan durven we daar vandaag amper over door te denken, veel te schokkend wanneer we een verschillenanalyse zouden opmaken. Maar misschien is er niet genoeg geld in de wereld om zoiets te realiseren? 🙂

     1. Helemaal juist. Wat ik wil zeggen is dat het huidige circus onderuit gaat door peak cheap fossiele energie, hoogstwaarschijnlijk voor 2020. De wereld wordt zo gedwongen om te leven binnen de grenzen van fysieke capaciteit.

      De biljoenen aan iou’s blazen op. Omdat ze niet meer kunnen groeien door een gebrek aan goedkope energie.

      Dat zijn fundamentele zaken en geen speculatie.

      “Living within our means” wordt afgedwongen, daar hoeven wij niets aan te doen. Het hele shitcircus om geld boeit mij ook niet, ik verdiep me erin om in te kunnen schatten welke kant het op gaat. Peak growth zorgt automatisch voor een meer sustainable situatie, de transitieperiode wil ik echter wel graag in 1 stuk doorstaan.

      Peakoilbarrel heeft NIETS met speculatie te maken, eerder met fundamentele veranderingen die, uiteraard, worden doodgezwegen door onze geliefde leiders.

     2. Ben het volkomen met je eens Houtskool, het is eigen aan deze tijd dat het systeem onder zware druk komt te staan. Het is vergelijkbaar met een stervensproces, inclusief de stuiptrekkingen van diegenen die kost wat kost hun ‘hachje’ willen redden. Finaal zal dat niet baten, het is een uiterst woelige periode waarvan we hopen dat de schade beperkt zal blijven. Een volgende mondiale catastrofe is echter niet uitgesloten, laat ons hopen dat we dit keer op tijd wakker worden voor de vreedzame alternatieven die kant en klaar op de tafel liggen. Biflatie, hoeveel eenvoudiger kan het nog zijn/worden?

 7. Met de Griekse verkiezingen van 25 januari in zicht, met de bijna zekere overwinning van de Syriza partij heeft Europa er weer een onzekere factor bij. De maanden er op volgend zullen er veel scenario’s voorbij komen, maar uiteindelijk zullen de Grieken gewoon bij de EU blijven en qua terugbetaling meer lucht krijgen… Iedereen blij, en onder het mom van een systeemrisico dat het over kon slaan op andere EU landen geaccrediteerd.

  Het probleem van Europa is in mijn optiek dat het iedere keer dit soort probleemgevallen heeft. Er is geen enkele vorm van stabiliteit. En de laatste stabiele factor van ‘vrede’ is vakkundig door de Amerikanen teniet gedaan met de vervanging van het regime in de Oekraïne. Vergeleken met de economische en politieke gevolgen hiervan is Griekenland slechts een kleine regenbui op een druilerige herfstdag.

  Europa zit in een neerwaartse spiraal, het gaat van kwaad tot erger. Geen wonder dat beleggers zich afkeren van Europa en hun heil zoeken in de US Dollar. Europa is de speelbal van technocraten en autocraten. De enige oplossing die zij aandragen is een volledige politieke en fiscale Unie, een doel die zij van het begin af aan al voor ogen hadden, en deze zal er vroeg of laat ook komen, mits ‘een black swan event’ alsnog een begin zal betekenen van het einde van de Euro in haar huidige vorm. Ik spreek bij deze graag deze ene nieuwjaarswens uit…

 8. Met de Griekse verkiezingen van 25 januari in zicht, met de bijna zekere overwinning van de anti-Euro partij heeft Europa er weer een onzekere factor bij. De maanden er op volgend zullen er veel scenario’s voorbij komen, maar uiteindelijk zullen de Grieken gewoon bij de EU blijven en qua terugbetaling meer lucht krijgen… Iedereen blij, en onder het mom van een systeemrisico dat het over kon slaan op andere EU landen geaccrediteerd.

  Het probleem van Europa is in mijn optiek dat het iedere keer dit soort probleemgevallen heeft. Er is geen enkele vorm van stabiliteit. En de laatste stabiele factor van ‘vrede’ is vakkundig door de Amerikanen teniet gedaan met de vervanging van het regime in de Oekraïne. Vergeleken met de economische en politieke gevolgen hiervan is Griekenland slechts een kleine regenbui op een druilerige herfstdag.

  Europa zit in een neerwaartse spiraal, het gaat van kwaad tot erger. Geen wonder dat beleggers zich afkeren van Europa en hun heil zoeken in de US Dollar. Europa is de speelbal van technocraten en autocraten. De enige oplossing die zij aandragen is een volledige politieke en fiscale Unie, een doel die zij van het begin af aan al voor ogen hadden, en deze zal er vroeg of laat ook komen, mits ‘een black swan event’ alsnog een begin zal betekenen van het einde van de Euro in haar huidige vorm. Misschien tegen beter weten in, ik spreek bij deze graag deze ene nieuwjaarswens uit!

  1. En volgens de Grieken kunnen “we” zonder de Duitsers. Ach guttegut, die zwoegende Duitsers, op zoek naar het ideaal, afgeroomd door hun eigen corporate ‘bazen’…. Net zo achterlijk als de Hollanders.

 9. Bundesregierung hält Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro für verkraftbar

  Merkel en straks vast ook alle andere regeringsleiders zitten zich nu al lekker in te dekken. De EU kan een Grexit nu wel aan. Ja heerlijk! wat dacht u dat er zou gebeuren als ze zou zeggen dat de exit van de Grieken een ramp zou worden voor Europa. Instortende beurzen, rijen voor de banken. Het blijft één groot spel dat alleen uit jokers bestaat. De komende dagen en weken zullen gebruikt worden om de Grieken bang te maken met alle middelen die er bestaan. Voor ons –EU- zijn jullie Grieken inmiddels niet meer dan rook, afwaswater van gisteren. Het licht in Griekenland kan gewoon uit. Begin maar vast te sparen. Als de Grexit er zou komen dan zal Premier Rutte over pakweg een maandje bij ons allemaal aanbellen. Er moet een kleine tien miljard worden binnengehaald. Mocht u boos worden omdat volgens u toch echt beloofd is dat de Grieken alles zouden terugbetalen en ook nog eens mét rente, dan zal Rutte u vast en zeker omstandig uitleggen dat niet echt voor 100% beloftes zijn gedaan. Beloftes die wel zouden gedaan werden begeleid met een gebaar van gekruiste vingers, onzichtbaar voor u achter de rug gehouden. U weet wel….

  Als extra.
  Als het er op aan zou gaan komen dan zullen veel zogenaamd harde uitspraken van Merkel en andere als vloeibare was blijken te zijn. Niemand zal de verantwoordelijkheid willen of durven dragen voor het sluiten van de Griekse deuren. De onderhandelingen zullen 24 uur per dag en wekenlang gaan duren met als ultiem doel om de Grieken toch binnen te houden.Krachtige uitspraken voor de media en het volk, geheime toezeggingen en steun voor de Grieken. De EU van alledag. Alles van waarde is weerloos. Eerder behaalde resultaten zijn geen garantie voor….

  1. maart zijn er verkiezingen, de komende weken wordt langzaam de partij-propaganda machine opgestart, de vvd en pvda gaan publiekelijk heel hard ruzie maken om zich te profileren, terwijl ze samen in een achterkamertje ons uitlachen. Het is iedere verkiezingstijd hetzelfde trucje en heel veel kiezers trappen er in.

   De massa is een grote groep en de intelligentsia een hele kleine (om uit te gaan van Hitler zijn filosofisch gedachten goed) Dezelfde oude trucjes werken keer op keer. Wat mij er trouwens aan doet denken dat de overheid hoeft helemaal geen censuur toe te passen, je laat het de mensen/media het zelf doen, als je het voor elkaar krijgt om kritische mensen uit de samenleving flink te plagen/buiten te sluiten, dan kiezen de meeste mensen eieren voor hun geld en censureren zij zichzelf, een soortement van angstcultuur die zelfcensuur oplevert.

  2. Er gebeurt veel in onze wereld, vooral veel stuiptrekkingen om een systeem in stand te houden dat – willens nillens – ten dode opgeschreven is. Zoals je eerder terecht op aanstuurde, wanneer gaan we de oplossingen cultiveren? Dat er oplossingen zijn, is geen vraag meer maar zoals de stelling luidt ‘ongekend is obemind’. En dat is werkelijk geen cliché maar een nuchtere en indringende waarheid. Het is de evidentie zelve, biflatie biedt ons alle flexibiliteit om tegemoet te komen aan al deze monetaire verzuchtingen.

 10. Merkel en Schäuble roepen het al. De eurozone kan best zonder Griekenland. http://www.telegraaf.nl/buitenland/23515819/___Duitsland_kan_leven_met_Grexit___.html . Typisch dat nu juist in het weekend deze berichten door de MSM(lees: anonieme regeringsbronnen) de wereld in worden geslingerd. De tactiek is wel erg doorzichtig zo langzamerhand. Voordat de financiële markten maandag weer openen worden er geruststellende woorden gesproken door de machtigste regeringsleider in de EU. We hoeven dus niets te vrezen van die aanstaande Griekse verkiezingen, als het al misloopt dan vangt de rest van de EU de schade wel op. Daar komt het een beetje op neer. De beurzen kunnen weer rustig hun weg naar omhoog vervolgen met een beetje steun in de rug van Draghi en Brussel zorgt voor de rest. De rest betekent wel de miljarden aan noodsteun die afgeschreven kan worden. We kunnen dag zeggen met ons handje en zien onze centen niet terug. De belastingbetaler draait er voor op straks. Zo heeft Juncker en de zijnen afgesproken. Met een bail-out zullen de banken gered worden die dreigen om te vallen bij hun verlies op de Griekse staatsleningen, c.q. deelname aan de noodsteun. Merkel zegt over voldoende instrumenten te beschikken om een nieuwe financiële crisis het hoofd te bieden. Neem van mij aan dat Merkel dit bedoelt: wij belastingbetalers zijn de instrumenten die een nieuwe financiële crisis het hoofd gaan bieden. Beste biflaten, wees op uw hoede! Ik wil hopen dat er nog andere wakkere lieden zijn die ook de woorden van Merkel op een juiste manier weten te vertalen.
  Piet Pineut

 11. Voor Griekenland is een exit zo slecht nog niet. Terug naar de Drachme, flink bijdrukken om de schuld terug te betalen en dan de munt laten devalueren om zo je exportpositie te versterken en het toerisme een flinke Boost te geven. Zijn slechts een paar voordelen.

  1. Hé, Matthijs, HOE hààl je ’t in je hoofd om gewoon nuchter na te denken !

   Bah ! ! !

   Dit soort “infecte gedachten” worden door de E.U. niet, ik herhaal : NIET gewaardeerd.

   Het is maar dat je ’t weet ..!

   😉

 12. Daar komt nog bij dat Hellas voor zo’n 300-400 milJARD $ aan aardolie binnen de territoriale wateren heeft liggen, dus dat land heeft gewoon PRIMA economische vooruitzichten !

  Daar hebben ze voor de rest geen gyros- of sirtaki-toeristje voor nodig heheh …

  Eééén fokking “crisis-fake-nep-komedie” die zich voor onze ogen afspeelt.

  De (grondstof-magere) Noord-Europeaan moet UITGEZOGEN worden, dazzal ! ! !

  Noorderlijke pesjoenkasjes hélemaal leeggezogen door die vervloekte goldmanSachs-djoew-maffia ! ! ! ! !

 13. Wat moet het wel voor gevolgen hebben voor ons wanneer Griekenland, Italië en Spanje de Eurozone verlaten en deze uit elkaar spat? Zal dat dan ook leiden tot de totale ineenstorting van het huidige financiële en monetaire systeem?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.