Wordt ook uw pensioen verlaagd?

7

De Nederlandse pensioenfondsen waarschuwen. De kans dat uit te keren pensioenen reeds in 2020 of 2021 lager uitvallen, is reëel. Door de wereldwijd gedaalde beurzen einde 2018 zijn heel wat fondsen in problemen geraakt. Hun dekkingsgraad is daardoor te laag geworden. Zo zijn alvast in moeilijkheden: de metaalfondsen PME en PMT. Zorgfonds PFZW. Ambtenarenfonds ABP. 

Hoe kon het zo vlug gaan?

Nog in september 2018 stonden twee Nederlandse pensioenfondsen in de top tien van de wereld. We hebben er toch net tien mooie jaren van stijgende beurskoersen opzitten, dankzij de economische groei? “Wij kunnen onze deelnemers niet goed uitleggen waarom de pensioenen verlaagd moeten worden in een tijd van economische groei”, stelt werknemersvoorzitter Jos Brocken van PMT. Maar waarom lukt het dan wel bij BpfBOUW, het fonds voor de bouwsector? Want daar slagen de beheerders er zelfs in om twee jaar op rij een pensioenverhoging door te voeren? Misschien allen daar eens in de leer gaan? En van beheerder veranderen?  

‘Pappen en nathouden’

De Telegraaf noemt het ronduit een pensioenpuinhoop. En: ‘Als iets het spreekwoord van de zachte heelmeesters en de stinkende wonden illustreert, is het de Nederlandse pensioencrisis.’ Het is een oud probleem dat steeds maar verder weg in de tijd werd geduwd. Hoog tijd om door de zure appel te bijten, vindt de krant. Een compleet nieuw pensioenstelsel dringt zich op. ‘Miljoenen mensen zien hun pensioen of pensioenopbouw stilstaan, omdat die niet wordt aangepast aan de prijsstijging. Per saldo dus een verslechtering. En daar bovenop dreigen voor deelnemers aan enkele grote fondsen ook nog eens harde pensioenkortingen.’ Hier ziet u een video getiteld ‘Pensioenen: we zijn hartstikke de klos’. Een overzicht van alle pensioenfondsen in Nederland treft u hier aan. Tezamen met de talloze wetten, regels en voorschriften.