Wat zeggen de grote economen over de crisis? (deel 3)

0

tinbergenVrijdag 18 oktober 2013 was de Nederlandse Economen Dag – de dag waarop economen samenkomen om te discussiëren over actuele thema’s.  Nobelprijswinnaar voor Economie 2013 professor Robert Shiller hield er de Tinbergenlezing : “Bubbles, Financial Crises and the Good Society”.  Jan Tinbergen (1903-1994), zie foto, was de eerste die in 1969 de Nobelprijs Economie mocht ontvangen.  Volgens Tinbergen was bijvoorbeeld de euro een mislukking an sich die onevenwichten vergroot en camoufleert.  Wie hier dieper op wil ingaan raden wij volgend artikel aan getiteld “De Eurocrisis Begrijpen”.

De IJdelheidsindex

Kun je je voorstellen dat er zoiets als een IJdelheidsindex bestaat met de 10 meest bescheiden maar ook de 10 meest onbescheiden Nederlandse economen? Is dat typisch Nederland – alles wat ook maar een ietsje er bovenuit steekt kortwieken…? In de laatste categorie is volgens die index de onbetwiste winnaar “Sweder van Wijnbergen, de eloquente econoom bekend van zijn TV-optredens waarin hij graag hoofdschuddend en interrumperend de incompetentie van politici, journalisten en andere al dan niet toevallige gesprekspartners pleegt duidelijk te maken. Een goede tweede is Sylvester Eijffinger,  achtvoudig winnaar van de prijs voor meest mediagenieke professor van de universiteit van Tilburg”.  U vindt de volledige index hier terug. 

“Bescheidenheid is een mooie deugd” zei wijlen econoom Jan Pen eens.  “Alleen is het niet mijn deugd”.  Niets mis met een beetje ijdelheid wat ons betreft, zolang die maar gestoeld is op echt kunnen.

Economenblog

Een collectief van Nederlandse topeconomen startte met www.economie.nl een blog.  Het wordt goed bijgehouden en aangevuld en je treft er interessante artikels op aan.  Lees bijvoorbeeld het stuk van 8/10 van professor Bas Jacobs over Klaas Knot, president van De Nederlandscha Bank, met felle kritiek.

Economen Top 40

Elk jaar publiceert ESB Onderwijs & Wetenschap de Economen Top 40 van Nederlandse origine; die van 2012 vindt u hier.

Blijven de Nederlandse economen stil over de crisis?

“Op het afscheidseminar van Coen Teulings kwamen Jean Pisany-Ferry, Juergen von Hagen en Martin Wolf ieder met hun versie van de eurocrisis. Pisany-Ferry kwam met een subtiel betoog over de status quo van Europese maatregelen. Von Hagen benoemde de verschillende typen muntunies waar we volgens hem uiteindelijk bij zouden uitkomen. Martin Wolf vergeleek de euro met een slecht huwelijk en wenste ons ‘veel succes’.

Maar de bottom line was dat niemand antwoorden had. Over de basisingrediënten van de crisis kan iedereen het wel eens worden. Landen in een muntunie zijn gevoelig voor volatiele kapitaalstromen, banken en overheden raken verstrengeld in een verstikkende omarming, nationale regeringen voeren te weinig structurele economische hervormingen door, het bankentoezicht in veel landen laat te wensen over, en de optelsom van publieke en private schulden is in sommige landen wel erg hoog.

Economen zijn het echter fundamenteel oneens over de juiste behandeling van de patiënt. Op de korte termijn gaat het om de vraag hoe we uit de crisis komen.  Wat is de juiste mix van hervormen en bezuinigen? Hoe maken we de bankensector gezond? Welke rol moet monetair beleid spelen? Op de lange termijn gaat het om de vraag hoe een stabiele muntunie er uitziet. Hoeveel verzekering moeten landen elkaar bieden? Welke vorm moet deze verzekering krijgen? Welke grenzen moeten we stellen aan fiscaal beleid? Hoe zorgen we voor bankentoezicht dat het Europese belang vooropstelt?

Wat opvalt, is dat er in Nederland nauwelijks inhoudelijke discussie onder economen plaatsvindt over deze vragen. Op het bij het afscheidseminar veelvuldig genoemde boek ‘Europa in Crisis’ na, zul je tevergeefs zoeken naar een brede Nederlandse studie die een poging doet genoemde vragen te beantwoorden. En je zult zelfs weinig seminars vinden waarin deze thema’s aan de orde komen. Dat is op zijn zachtst gezegd jammer want de spannendste hoofdstukken van de eurocrisis zouden wel eens voor ons kunnen liggen.

– See more at: http://www.economie.nl/weblog/de-europese-schuldencrisis-waar-blijven-de-nederlandse-economen#sthash.Q8Levq5e.dpuf”

Bestuurders eerste verantwoordelijken, economen tweede

We gaan hier tot slot nog een lang maar belangrijk want indringend en uiterst kritisch stuk aanhalen van de Universiteit van Groningen; althans wegens kopijrechten de titel en de inleiding.  Het volledige artikel treft u hier aan – beslist doorklikken!

“DE CRISIS EN HET SLECHTE GEHEUGEN VAN ECONOMEN

De crisis roept vragen over vooruitziende blik van economen. Maar hebben economen echt een nieuwe kijk nodig? Nee, niet echt volgens de Groningse economen Bezemer, Brakman en Garretsen. Wat zij wel nodig hebben is een opfriscursus geschiedenis van het economisch denken, waarbij de oude economen als Keynes en Minski aan herwaardering toe zijn. Door geld als een sluier op te vatten is de invloed van geld en schulden steeds meer buiten beeld geraakt terwijl de geschiedenis van crisis leert hoe belangrijk een zicht op bankbalansen is”.

(Zo wij merken dat dit op prijs gesteld wordt, zal de serie artikels “Wat zeggen de grote…” verder gezet worden)