Zilver populair onder investeerders in 2012

4

De vraag naar zilver was robuust onder investeerders in 2012. Dat blijkt uit cijfers van de World Silver Survey 2013, samengesteld door de Silver Institute. In totaal kochten investeerders 252.7 miljoen ounce zilver, een hoger aantal dan de 250.6 miljoen ounce uit 2011, maar net niet hoger dan het record aantal van 257.7 miljoen ounce uit 2010.

zilver wereld

Investeringszilver: +24%

Vooral de categorie investeringszilver vertoonde een stijging van maar liefst 24% ten opzichte van 2011. In de World Silver Survey wordt deze categorie benoemd als Implied Net Investment (houd in: fysieke baren, ETF’s en activiteiten op de Comex) en zette in 2012 een record neer van 160 miljoen ounce. De vraag naar munten en medailles viel afgelopen jaar echter iets tegen. Dat aantal viel van 118.3 miljoen ounce in 2011 naar 92.7 in 2012. Toch is de totale investeringsvraag naar het blinkende edelmetaal opvallend stabiel de afgelopen tijd. Al drie jaar is bijna een kwart van de totale vraag naar zilver afkomstig van investeerders. Vooral China was een sterk groeiende markt voor munten.

Fabricatie

Ondanks de populariteit onder beleggers wordt zilver nog steeds het meest gebruikt ter fabricatie. Daaronder wordt verstaan: industriële vraag, fotografie, sieraden en zilverwerk. Door de opkomst van digitale fotocamera’s werd er steeds minder zilver gebruikt in de fotografie. Ook zilverwerk wordt steeds minder gemaakt. Opvallend is dat zilver de afgelopen jaren wel populair blijft als sieraad. Waarschijnlijk zijn gouden sieraden voor veel mensen te duur geworden en is de populariteit van zilveren sieraden vooral te danken aan substitutievraag.

Industrieel gebruik

Industriële vraag bleef echter ook achter, want vertoonde een daling van 4% naar 465.9 miljoen ounce. Dit werd vooral veroorzaakt door de financieel-economische problemen in ontwikkelde wereld. Uit China en India bestond nog wel een groeiende behoefte aan industrieel zilver. Ook verkochten veel zilverproducenten hun afdekkingen. In totaal werd er voor 41.5 miljoen ounce aan afdekkingen verkocht. Een teken dat producenten positief stonden tegenover de toekomstige prijs van zilver.

Verschuiving

Gezien de recordverkopen van zilveren American Eagles in de afgelopen maanden lijkt zilver nog steeds in 2013 populair onder investeerders. Deze investeerders zijn belangrijk voor de zilvermarkt, want het is vrijwel de enige sector die nog groeiende is. Door de financieel-economische perikelen is zilver ter fabricatie tanende. Ironische genoeg zijn het juist deze perikelen die zorgen voor een groeiende belangstelling voor het investeringszilver.