Disclaimer

Aansprakelijkheid

Biflatie.nl is in géén geval aansprakelijk voor beschadiging in welke vorm dan ook door de inhoud van de artikelen en door teksten van gebruikers op Biflatie.nl. Tevens kan Biflatie.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor de uitingen en reclame van adverteerders. Biflatie.nl is in géén geval aansprakelijk voor content geplaatst door onze bezoekers.

Bezoekers & Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid om te reageren. Discussies dienen ontopic (zo dicht mogelijk bij het desbetreffende onderwerp) te blijven. Tevens gelden er de algemene regels voor normaal en goed gedrag, er wordt respect getoond voor andere gebruikers en scheldwoorden zijn niet gepast. Wanneer een bezoeker zich niet aan deze regels houdt, heeft Biflatie.nl het recht om de reacties te wijzigen of te verwijderen. Biflatie.nl behoudt tevens het recht gebruikers bij misdragingen/provocerend gedrag tijdelijk of voorgoed te bannen (ip block). Indien u enige vorm van schending van wetsovertredingen ziet, kunt u dit melden door een e-mail te sturen aan info{at}biflatie.nl. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk onderzoeken en de nodige maatregelen nemen. De mening van de verschillende auteurs en bezoekers hoeft niet overeen te komen met de mening van de redactie van Biflatie.nl.

Copyright:

Teksten geschreven door personen van Biflatie.nl vallen onder bescherming van auteursrecht. Indien u een artikel integraal wilt herpubliceren, stuur dan even een e-mail naar info{at}biflatie.nl. Dan is het verder geen probleem, mits in het artikel de hyperlink naar de bron wordt geplaatst en de vermelding van de auteur erbij staat. Het niet nastreven van deze regels kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Privacy:

U kunt zich registreren indien u wilt reageren. Biflatie.nl zal onder géén enkele voorwaarde deze gegevens verkopen/doorsturen aan derden. Het staat u volledig vrij gegevens te verstrekken aan Biflatie.nl, u kunt ook reageren zonder te registreren. Wanneer gegevens worden verstrekt, zullen deze zorgvuldig en zo anoniem mogelijk worden behandeld.