Home Werkloosheid

Werkloosheid

Werkloosheid in Nederland blijft maar stijgen

30
De werkloosheid in Nederland zit sinds de kredietcrisis in een stijgende trend. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid in Nederland nam in februari 2014 met...

Waarom we de NOS niet meer serieus kunnen nemen

59
Het gaat de goede kant op. CPB cijfers zijn positief voor het kabinet. Een sterke groei van de wereldhandel. Bedrijven gaan meer investeren. Overheidsfinanciën...

Arbeid zal nooit meer hetzelfde zijn

48
Door de alsmaar oplopende werkloosheid zien we tegelijk een opkomend probleem ontstaan in de werkende klasse. De werkende klasse bestaat uit geschoolde en ongeschoolde...

Werkloosheid in Frankrijk naar hoogste punt in 16 jaar

11
De één na grootste economie van Europa heeft het economisch nog altijd zwaar. Uit recente cijfers blijkt dat de werkloosheid in Frankrijk is gestegen...

Nog meer slecht nieuws voor de Europese arbeidsmarkt

7
In navolging van: Slecht nieuws voor de Europese arbeidsmarkt | De trend naar slecht betaald werk zet gestaag door in Europa. Voor zover er...

Slecht nieuws voor de Europese arbeidsmarkt

1
Wie redt Europa (of toch zeker zij die nog werk hebben en het hopen te behouden, en natuurlijk het werklozenleger van 26 miljoen Europeanen...

Het probleem van het overaanbod

7
De grootste uitdaging van de globale economie is die van het overaanbod : teveel arbeidskrachten, teveel productiecapaciteit en teveel kapitaal voorhanden.  Dit overaanbod is...

“Is de crisis voorbij?”

4
Dat vraagt professor doctor René Tissen, hoogleraar economie zich af in een column op RTLZ.  Het is echter een retorische vraag die hij stelt. ...

Arbeid versus kapitaal : de opkomst van het precariaat

13
Precariaat is een sociaal-economisch begrip en een samentrekking van de woorden precair (onstabiel, voorwaardelijk) en proletariaat (de arbeidersklasse).  Het is de Britse professor Economie...

De toenemende ongelijkheid

2
Het is de Occupy beweging die de slogan "We are the 99 %" uitvond, met 1 % van de wereldbevolking die het overgrote deel...

Crisis in 2014 of geraken we uit de put?

27
De Nederlandse economie is officieel uit recessie want groeide in het derde kwartaal met 0,1 %, na 4 kwartalen van daling.  In Visie op...

De machine vervangt de mens – in de fast food nu ook weer

2
Hééft de horeca het tegenwoordig al moeilijk; betàlen ze in de fast food  nog slechts de minimumlonen; hébben deze werknemers al meestal twee banen...

Eigen volk eerst

7
Wie in Nederland na 1 januari 2014 nog personeel wil aanwerven van buiten de EU zal scherpere regels moeten volgen, want we gaan Fort...

“Recessie is voorbij”

9
Ha! Opluchting! Maar wie verder leest dan deze kop uit de Telegraaf verneemt al vlug dat het om "een gevoel" gaat van de president...

De kostprijs van een baan

1
Elk capabel bestuur wil jobs creëren, zijn burgers aan werk helpen.  Dat is toch waar een goed draaiende economie op steunt, niet? Nou, dan...

“Onze welvaart is een omgekeerde piramide die wankelt!”

10
Dat is de bijzonder verontrustende conclusie van een studie verricht door econoom en politicus Lode Vereeck. Hij voerde de berekeningen uit voor België en...

U zoekt een baan? Wij geven unieke tips!

3
Biflatie als arbeidsbemiddelaar met 10 beroepen waarin u onmiddellijk werk vindt; de meest vreemde jobs ter wereld; offshore werk dat op u ligt te...

Werknemer versus Werkgever (deel 2)

2
Vervolg van deel 1 | Waar we de arbeidssituatie van de werknemer bekeken hebben en we de grote knelpunten hebben belicht met aanbevelingen, veranderen...

Werknemer versus Werkgever (deel1)

1
In deze tweedelige reeks gaan we na onder welke druk beide partijen staan, de werknemer zowel als de werkgever.  Van beide kanten heerst er...

Kroniek van aangekondigde massaontslagen en een boodschap van hoop

1
We zitten momenteel en al 5 jaar trouwens in een wereldwijde crisis, economisch, financieel en monetair.  Nogal wat politici nationaal en internationaal spuien de...

De jeugdwerkloosheid – generation screwed

7
Neen, waarom zou alleen Europa lijden onder het fenomeen jeugdwerkloosheid? Steken we bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan over naar de VS : "An entire generation...

De jeugdwerkloosheid – een verloren generatie?

6
De voorbije crisisjaren (nou ja, voorbij?) is het percentage werkloosheid onder jongeren beneden 25 jaar in Europa gestegen naar een gemiddelde van 23,1 procent. ...

Moeten langdurig werklozen iets terugdoen voor de samenleving?

17
De EU telt momenteel ongeveer 27 miljoen werklozen waarvan 6 miljoen jongeren.  't Is een gans leger, een land op zichzelf geworden.  Her en...

De arbeiders komen in opstand

3
En dit is waarschijnlijk slechts het begin. "Bangladesh op straat voor hoger minimumloon" kopt De Tijd. Vanuit het grootste lage-loon-land China bereiken ons soortgelijke...

Alleen nog maar rijken en armen deel 2

11
In navolging van deel 1 | Dat de middenklasse verdwijnt geldt voor Europa en de Verenigde Staten.  In Azië daarentegen zoals in India en...

Alleen nog maar rijken en armen deel 1

28
De middenklasse is aan het verdwijnen, dat is de onheilspellende boodschap die onderzoekers aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België) brengen.  Enkel nog topjobs...

Het tij keren voor de BV Nederland

3
Onderzoeksbureau Panteia stelt dat dankzij een pakket van maatregelen gericht op het Midden- en Kleinbedrijf er volgend jaar 100.000 banen bij kunnen komen.  Maar...