Van coronadictatuur naar klimaatdictatuur

Door kritische analisten wordt bij herhaling gewezen op de uitrol van de elitaire Agenda 2030. Ook in mijn columns kom ik daar vaak op terug. Voor de mainstream media blijft die agenda vreemd genoeg nog altijd een verborgen agenda. Er zijn nogal occulte plannen in vastgelegd door elitaire bestuurders van de supranationale organisaties WEF, VN, […]

The trend is your friend – welke dan precies?

De trend is je vriend, is een oud adagium in de wereld van beleggingen. Het betekent dat meeliften op een bepaalde beweging vanwege de meerderheid-der-beleggers gunstig is voor je portefeuille. Ook al heeft die meerderheid in se ongelijk – wie ben jij om daar tegenin te gaan? Je verliest geheid, tenzij… Tenzij je veel geduld […]