Alleen nog maar rijken en armen deel 1

28

rich poorDe middenklasse is aan het verdwijnen, dat is de onheilspellende boodschap die onderzoekers aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België) brengen.  Enkel nog topjobs en rotklussen blijven straks over.  Tijdens crisissen verdwijnen middenklasse-banen het snelst maar ook in goede economische tijden sneuvelen ze!

Naar een wereld in tweedeling

De middenklasse slinkt en snel ook, het is een trend die zich sinds de jaren ’80 al voortzet.  Bedrijven automatiseren processen waardoor er minder mensen nodig zijn, zoals autoassemblage in een fabriek.  Andersoortig werk dat typisch middenklasse werk is zoals loonadministratie op kantoor, wordt uitbesteed aan het buitenland.  Laagbetaalde jobs blijven wel bestaan zoals werk in de horeca, schoonmaak, zorg en bijvoorbeeld receptionisten, omdat ze lokaal zijn, niet te verhuizen en niet vervangbaar.  Hoogbetaalde jobs natuurlijk ook zoals arts, IT-specialist, biowetenschapper of chemicus – werk dat niet door computers of robots kan gedaan worden.

Voorgoed verloren

Armoedeonderzoekers vrezen dat deze middenklasse jobs ook voorgoéd verloren zijn, zelfs bij een economische opleving; het werk is gewoon weg : vervangen of verhuisd.  Ergo : de middenklasse job, de middenklasse zelf, verarmt, verdwijnt.  Dit is de eerste reden waarom die middenklasse wordt weggevaagd. De tweede reden is even cruciaal en wordt straks gepresenteerd : stay tuned = wordt vervolgd!)