Allen en alles in recessie/Payback time

6

Dat is een van de harde feiten die we moeten constateren, samen met onze Nederlandse experte Madelon Vos. Overheden hebben het zwaar en weten niet meer waar het fiatgeld te zoeken. Bedrijven ook want vele zullen deze Coronacrisis niet overleven. En tenslotte hebben burgers het eveneens zwaar te verduren. De werkloosheid loopt immers op als een van de trieste gevolgen. Het zal vrezen wij alles naar minder, kleiner, bescheidener gaan. Maar houden we ergens toch in het achterhoofd: alles en iedereen betaalt vandaag de prijs voor het verleden. Vanwege totaal onverantwoorde roekeloosheid in de omgang met geld en dit sedert decennia. We (nou ja) zijn geen goede huisvaders en huismoeders geweest. Het is payback time…

Schuldkwijtschelding

Payback time? Niet echt natuurlijk want de schuldenberg die we met z´n allen opgebouwd hebben en nog, kan niet meer op een natuurlijke manier worden afgebroken. Met afbetalen, rente, intresten betalen om zo langzaam, heel langzaam weer naar een ´normale´ wereldeconomie te evolueren. Dus zullen er drastische maatregelen moeten komen. O.i. zal dit onder veel meer inhouden: de kwijtschelding van bepaalde schulden. Gewoon doen alsof, met z´n allen afspreken dat die schulden er nooit geweest zijn. Dus opnieuw net als na de Kredietcrisis van 2009 geen lessen geleerd. Laat ons gewoon een heleboel van die schulden schrappen. Want de ontwikkelde landen, de industrielanden zijn er financieel-economisch al erg slecht aan toe. Stellen we ons voor hoe het dan wel in de ontwikkelende landen gesteld is. Heel wat van hen kreunen onder de dollar-genomineerde schulden. Nou ja, en nu laten we Madelon haar licht schijnen op deze materies. Het gaat namelijk helemaal niet goed met – ook – de bankensector.