Als complottheorieën worden achterhaald door de waarheid is het te laat

De laatste tijd is de focus in mijn columns grotendeels gericht op de ontwikkelingen rondom het coronavirus en komt ook de Agenda 2030 van VN/WEF regelmatig aan bod. Het lijkt of ik daarmee afwijk van mijn oorspronkelijke doelstelling het discutabele monetaire beleid en de politieke intriges te volgen. Vanaf de financiële crisis 2009/2012 zijn er verdachte ontwikkelingen in gang gezet door de bazen van het monetaire systeem. Samen met de supranationale organisaties wordt getracht het failliete fiat geldsysteem kunstmatig draaiende te houden, oftewel op te blazen.

“Applaus voor Wopke”

Met medewerking van de politiek probeert men koortsachtig met fiscaal beleid de nationale economieën draaiende te houden. Centrale bankiers verlaagden rentetarieven in onopvallende stapjes naar nul en negatief. Ook kochten ze via QE-programma’s(kwantitatieve verruiming) slecht renderende leningen op van de bankbalansen om te voorkomen dat banken zouden omvallen. Nationale regeringen deden de rest en stimuleerden de economie met fiscale stimuleringen voor de grote multinationals en leenden gratis op de kapitaalmarkt om begrotingstekorten af te dekken. Toen corona kwam waren ‘toevallig’ de rentetarieven op de tienjarige staatsleningen negatief en kregen de ministers van Financiën geld toe toen ze de markt op gingen. Onze minister van Financiën werd gezien als de minister die het MKB redde van de ondergang. Via de NOW- en TLV-regeling werd voorkomen dat de helft failliet ging en de werkloosheid zou ontsporen. Applaus voor Wopke.

Technocratisch machtsspectrum

Ook Hugo kreeg applaus voor de wijze waarop hij de zorg redde van de ondergang. We moesten daarvoor wel een poosje op onze kont zitten om te voorkomen dat de bevolkingsgroei zou stagneren door oversterfte aan een ‘killervirus.’ Het is maar hoe je het ziet. Intussen raken de meningen verdeeld over de aanpak van de heren ministers. Overigens niet alleen deze heren maar ook de dames van Buitenlandse Zaken en Defensie, Sigrid en Ank, kregen het voor de kiezen toen bondgenoot Joe Biden een soort van verraad pleegde en zijn troepen in Afghanistan de aftocht bliezen. De wereld in verbazing achterlatend. Dit is dus de ‘nieuwe’ aanpak van de verschillende crises in deze 21ste eeuw. Via het leggen van verbanden wil ik duidelijk maken wie in feite schuldig zijn aan beleidsfouten van politieke kopstukken. Daarvoor kom ik terecht bij de globalisering die tientallen jaren geleden op gang kwam. Grenzen gingen open voor handel en immigratie  onder regie van de supranationale organisaties waarvan ontelbare zijn opgericht. Samen met ‘Big Tech’ vormen ze een technocratisch machtsspectrum.

Ons kent ons

In  topconferenties van VN, WEF, IMF, EU, etc. komen wereldleiders van meestal westerse democratieën bijeen om centrale afspraken te maken met als doel de wereld te verbeteren. De idealistische agendapunten zijn vooraf bedacht door de bestuursleden van de supranationale en intergouvernementele organisaties. Dat zijn de ongekozen lieden uit een elitaire bovenwereld. Schatrijk en merendeels ex-bestuurders van multinationale ondernemingen. Oud politici en diplomaten krijgen slim een bestuursfunctie toegewezen; dus niet democratisch gekozen. Het is ouwe jongens krentenbrood, ons kent ons. Carrièrejagers die zich hebben opgewerkt op de ladder van het grootkapitaal. Ze staan buiten de harde realiteit van de ‘onderwereld.’ Ze vliegen met regeringstoestellen en privéjets naar vergaderingen om een vooraf opgestelde agenda te accorderen. Adviezen die ten grondslag liggen aan de agendapunten zijn ingewonnen bij wetenschappers van gesubsidieerde instituten. Mooi makkelijk om zonder teveel discussie akkoord te gaan met de agenda. Blijft er meer tijd over voor de borrel en het diner.

Big Media

Geaccordeerde voorstellen worden niet altijd geapprecieerd door de nationale parlementen waardoor het kan gebeuren dat agendapunten zoals ‘klimaatopwarming door de mens’ niet in alle landen zonder morren worden geaccepteerd. Hierdoor worden centraal gepresenteerde plannen niet altijd synchroon uitgerold en is enige vertraging vaak ingecalculeerd. Vervolgens is het aan de internationaal opererende media om de beelden wereldwijd in de huiskamers te brengen van die landen waar men voorop loopt met het uitvoeren van de bekende Agenda 2030 van VN/WEF. Landen waar de energietransitie vlot verloopt krijgen via de media volop positieve aandacht, terwijl trage landen kritisch worden belicht. In landen waar de coronavaccinatieprogramma’s soepel verlopen zien we dezelfde positieve aandacht van de media. Het machtige persbureau Reuters speelt hierin als ‘inhuurkracht’ een belangrijke rol.

De Rothschilds

Reuters voorziet zowel de gedrukte pers als de audiovisuele media van artikelen en reportages. Wereldwijd heeft Reuters 200 vestigingen en 17.000 werknemers. Reuters en ook persbureau “Associated Press” zijn eigendom van de Rothchild familie, de familie die een belangrijk aandeel heeft in de Agenda 2030. Ik schrijf niet in termen van complottheorieën maar over een vooropgezet plan van elitaire machtswellustelingen. Met een beetje googelen vind je volop belangenverstrengeling met onderlinge verbanden naar schatrijke families. In mijn vorige column plaatste ik in een commentaar deze link. Na een beetje googelen vond ik nu deze opvallende familieband tussen Klaus Schwab en de familie Rothchild. Onze redder in nood van het WEF die de boel gaat resetten stamt dus rechtstreeks af van de Rothchilds. Geen theorie maar aangetoond via stamboomonderzoek.

Complotdenken

Intussen staan nationale regeringen onder invloed van de lobby van het grootkapitaal en gaat de uitrol van een fascistische agenda ongemerkt aan het volk voorbij. Een agenda waarvan de afspraken nooit zijn voorgelegd aan de wereldbevolking. Niet voor niets moesten referenda verdwijnen. Pas bij de uitvoering van de opgelegde agendapunten wordt er gemopperd als blijkt dat het ideaal van de elite niet bepaald de droom is van de onderkant van de samenleving. Als het agendapunt ‘Financiële Crisis 2022 E.V. Jaren’ wordt uitgerold zal de meute het doorkrijgen. Als doelen versneld moeten worden gehaald, zoals de oude Klaus Schwab wanhopig voorstelt, en afspraken elkaar gaan overlappen, dan is de chaos compleet. Ouwe Klaus wil zijn ideaal graag verwezenlijken voordat hij afscheid neemt van zijn hervormde wereldheerschappij. Misschien kan hij nog snel de transhumanistische agenda uitrollen waarbij hij als eerste de experimentele injectie neemt waardoor zijn DNA hem onsterfelijk maakt. Gelukkig is dit dan weer complotdenken van een fantaserende columnist.

GW

15 reacties

 1. Dag Gerrit. Heel interessant vind ik dat eigenlijk pas recent wordt vermeld dat Marianne Rothschild nog een zoon zou hebben (Klaus Schwab). In een bron die ik raadpleegde zou ze enkel twee dochters hebben https://www.holocaustcenter.org/visit/library-archive/oral-history-department/schwab-rothschild-marianne/ Maar dat was in 2003. Hebben we hier niet te maken met een beetje framing? Er wordt verteld wat de mensen willen horen. Of gaat het om voortschrijdend inzicht?

  1. Dag Ivo, mijn bewering over een opvallende familieband tussen Klaus Schwab en de familie Rothchild is niet gebaseerd op voortschrijdend inzicht maar een melding op basis van een beetje googelen. Ik ben natuurlijk geen onderzoeksjournalist en bezit niet de kennis waarmee ik websites kan beoordelen op betrouwbaarheid van hun informatie. Kost veel tijd om brononderzoek te doen.

   De afbeelding met de bloedverwantschap van de Rotchilds zou gemanipuleerd kunnen zijn. Daarmee raken we een teer punt. Welke info kunnen we dan nog vertrouwen op het world wide web? Het stikt er van de complottheorieën, dat mag duidelijk zijn. Maar ook van vermeende complottheorieën die achteraf bewaarheid worden. Daarom blijf ik vasthouden aan mijn stelling dat er sprake is van behoorlijk wat belangenverstrengeling tussen multinationals, intergouvernementele organisaties, diplomaten en sommige regerings- en overheidsfunctionarissen.

   Met de opkomst van de globalisering is een elitair netwerk gekweekt waarin het goed toeven is voor de superrijken en hun afhankelijke politieke lakeien. Ik haat politieke intriges.

   1. Als je maar zorgt dat iets voldoende wordt herhaald dan wordt het waarheid. Dat was al zo voor de opkomst van het internet. Als er bronnen van recente datum zijn die elkaar herhalen dan moet je oppassen. Om ons iets te doen geloven zijn alle middelen goed en dus ook manipulatie. Nu ben ik geen dienaar van Schwab maar wel een dienaar van de waarheid, ook al is die niet altijd te achterhalen.

    Columns schrijven is een intensieve bezigheid. Je moet niet alleen veel aan onderzoek doen maar ook nog op een boeiende manier kunnen schrijven. Vermits mij dat niet is gegeven kan ik jou alleen maar bewonderen.

    Het feit dat andere, vaak gemeenschappelijke, belangen het maatschappelijk belang overstijgen is van alle tijden. Er zijn nu eenmaal clubjes die eer en geweten niet hoog in hun vaandel dragen en daarin heb je gelijk. Voor mij is er een geen probleem dat jij de luis in de pels bent. Bedankt ook voor de correcte reactie.

  1. Deze informatie komt rechtstreeks van de site van het WEF en maakt deel uit van hun manier van propaganda voeren voor de Agenda 2030 met de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Deze info wordt gezamenlijk gedeeld met de VN. Speciaal voor ons land is deze website: https://www.sdgnederland.nl/sdgs/ in het leven geroepen. We willen natuurlijk allemaal graag een betere wereld en kunnen daarbij wel wat propaganda gebruiken, toch(!?).

   SDG Nederland wordt weer aangestuurd door een Directeur die voor een periode van 5 jaar is gedetacheerd vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, ja hoor het Ministerie van Sigrid Kaag. Zie dit document: https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/12/BeloningsbeleidStichtingSDGCharter.pdf Tsja, wat moet ik daarover zeggen. Verwijs ik even naar mijn vorige commentaar onder de reactie van Ivo.

   Overigens vind ik het bericht over de presentatie van het WEF nogal angstaanjagend. Moeten we dat allemaal accepteren? Wat kunnen we hier tegen in brengen als deze informatie door de (staats)omroepen klakkeloos als overheidspropaganda in onze huiskamers wordt gebracht?

   1. Goed onderzoekswerk verricht Gerrit zie ik !.

    Tja ik weet ook niet meer wat ik er allemaal van denken moet. Naast angstaanjagend is dit ook gewoon zorgwekkend en bijna dystopisch. Vooral omdat kritische journalistiek, met een kaarsje gezocht moet worden. Het lijkt wel een slechte James Bond film. Wat staat ons nog allemaal te wachten ?!.

    1. Inderdaad ja, wat staat ons nog allemaal te wachten. Kijk daarvoor naar het huidige politieke landschap in ons eigen kleine kikkerlandje. Word je niet bepaald vrolijk van. We zien volop verdeeldheid en een kabinetsformatie die niet opschiet en mogelijk dreigt te mislukken. Zelfs interne verdeeldheid binnen de versnipperde politieke partijen, zoals nu in de PvdA en eerder CDA. Zo meteen ook de VVD? Tsja, als we er dan als kleine natie niet zelf meer uitkomen dan wordt er reikhalzend gekeken naar de overkoepelende intergouvernementele organisaties. Heel toevallig hebben VN/WEF en cs een prachtige Agenda voorgesteld. Opvallend genoeg hebben de linkse politieke partijen daar wel oren naar. Rechtse partijen denken er uiteraard anders over. Hoe dan ook, we komen altijd weer uit bij de politiek die het moet oplossen. Ik vraag mij af of de massa die druk is met hun werk, gezin, huisje, boompje, beestje enzovoort, voldoende beseft wat er zich boven onze hoofden afspeelt.

     Niet eerder in onze vaderlandse geschiedenis was de hoop zo sterk gericht op elitaire organisaties die ver af staan van het volk. Als er hel en verdoemenis wordt gepredikt met de boodschap dat we ten onder zullen gaan indien we niet gehoorzamen aan Big Brother, Big Tech, Big Farma, Big Banks en cs dan luistert de massa graag naar de Grote Redder van de Great Reset. De aangeboden oplossing die van de wereldbevolking vraagt om op de rem te staan. Zo simpel is het. Blijf binnen met griep en ook verkoudheid, laat je vervuilend bakkie staan, vlieg minder, ga niet feesten, eet minder vlees, doe mee met Woke, BLM en BBB, etc, etc. Betaal intussen de hoofdprijs voor een onderkomen en accepteer hoge energietarieven. Neem genoegen met negatieve rentetarieven, met hogere inflatie, krapte in de zorgsector en andere dienstverlening aan het volk. Kortom, ga consuminderen. Dit is zo ongeveer de boodschap van hogerhand. Alleen degenen met een analytisch denkvermogen begrijpen dat mooie plannen van idealisten in de uitvoering gedoemd zijn te mislukken.

 2. Ha! ‘Alice in boevenland’! Met (hopelijk) vele, spannende vervolgen. Precies wat deze slaapsite als opkikkertje nodig heeft! Maar, hallo, je hebt ’t daarbij toch niet over Nederland? Hier gebeurt zoiets niet. Kijk maar naar de ‘Panamapapers’. Bijna vergeten kost. Net zoals de ‘lekkages’ van Assange en Snowden.
  Sindsdien wordt de lekkerste contrabande nog slechts achter gesloten deuren gedeeld. Of via multiversleutelde netwerken, waar zelfs Bellingcat nog geen vinger achter krijgt.
  Niettemin: waar een wil is, is een weg. Als een ex-belastingsnuffelaar écht gaat snuffelen is geen enkel huisje meer heilig.
  PS: zorg wel voor een goede snorkel, want het is gevaarlijk snuffelen in een riool.

 3. We zijn op het punt beland dat alles politiek aangestuurd is. De beslissingen van de centrale banken worden politiek aangestuurd. Grote druk aan centrale banken om maar rentes te blijven verlagen (continue lager dan de werkelijke inflatie) en obligaties van falende landen op te kopen (whatever it takes). Statistiekbureau’s onder grote druk van hun opdrachtgever (de overheid). Universiteiten en wetenschappers afhankelijk via hun geldverschaffers – eerste, tweede, derde geldstroom. hoe onafhankelijk zijn ze nog? Pers en media – of helemaal onderdeel van de staat of daardoor gesubsidieerd. Dankzij Covid-19 is nu ook het voltallige bedrijfsleven (denk aan KLM) en MKB genationaliseerd.
  Meeste directeuren van welke organisatie dan ook afkomstig uit de politiek (commissariaat vd media, CBR (alexander Pechtold), raad van commissarissen (Jan Peter Balkenende ING)
  Bedrijven die nooit winst maken (Tesla bijvoorbeeld) die overeind blijven door ongelimiteerde subsidie vanuit onbeperkte geldstromen richting de beurzen
  En nu kunnen ze wachten op Klaus ‘en andere Rothschilds’ op het grote teken om de hele boel op te blazen. Alleen zij weten het exacte moment wanneer die beurs ploft.
  En onderzoek eens hoeveel geld er al in cryptomunten en blockchain is geinvesteerd door VN en IMF. Het antwoord zal je verbazen.
  Politici, alles sturen ze aan en overal kom je ze tegen…behalve als het PVV of FvD, etc… is

  1. Gelukkig zijn er steeds meer lezers hier die het grote plaatje doorzien. Benieuwd hoe er gestemd gaat worden indien kabinetsformatie mocht mislukken.

   1. Het ‘grotere plaatje’, waaruit blijkt dat we met z’n allen op een steeds kleiner wordende ijsschots zitten? En dan toch nog benieuwd zijn naar de afloop?
    The show must go on!

    1. He PJ… ik ben niet zo slim.. wat bedoel je met ijsschots? Bedoel je global warming? Bedoel je ook met met z’n allen een bevolking op de aarde van inmiddels meer dan 7 miljard, waardoor grondstoffen schaars worden en natuur verdwijnt?
     Bedoel je dan dat het een goede zaak is dat urgente actie komt om de aarde te redden en dat dat alleen zal lukken met een gezamelijke wereldwijde aanpak via overkoepelende organisaties? Waarbij bijvoorbeeld centrale banken ook samenwerken met milieuorganisaties door aan financiering groene doelstellingen te verbinden (green bonds)? We geraken dan in een glas halfvol / glas halfleeg discussie. De een maakt zich ernstige zorgen om de status van onze planeet en hoopt dat met harde maatregelen het tij gekeerd kan worden. De ander ziet de urgentie niet in of vindt dat de oplossing niet zou moeten komen vanuit grote supranationale organisaties.
     Het zou mooi zijn als we een dergelijke discussie op een volwassen wijze zouden kunnen voeren… Ik zie nu een sterke polarisering in de wereld tussen pro en anti zullen we maar zeggen… toch gaat het niet lukken als we niet naar elkaar kunnen luisteren

     1. + 1
      Citaat: “……. dat urgente actie komt om de aarde te redden…….” Urgenda doet hiervoor z’n uiterste best: https://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/klimaatzaak-urgenda

      Helaas zie ik ook sterke polarisering en niet alleen op gebied van de stikstofcrisis. Als we het onderling niet eens worden dan grijpt meestal de ‘meester’ in de klas in. De grote supranationale organisaties doen hun uiterste best

     2. @Emile: inderdaad. Mooi dat je hierop serieus reageert.
      De smeltende ijsschots zou model kunnen staan voor onze kleiner wordende leef- en discussieruimte. Omdat er al zo lang wordt gekletst. Over het ‘redden van de aarde’, bijvoorbeeld. Daar gaat het helemaal niet om, de planeet redt zichzelf wel. Desnoods ten koste van het leven. Dat proces is intussen een -goeddeels onomkeerbare- existentiële bedreiging geworden voor de mens.

      Het is als steeds vragen naar de bekende weg, als een soort ontkenning.
      De grote tegenstelling tussen de traditionele (fossiele) economische groei in de welvaartswereld en de kwaliteit van onze leefomgeving. Maar er is nu meer.
      Onzekerheid en weerstand groeien. Nutteloze (politieke) egotrippers zien hun kans om met draconische maatregelen de samenleving nog meer te ontwrichten. Sceptici roepen om een bewijs voor de oorzaak van alle ellende, alsof daarmee de gevolgen omgedaan kunnen worden gemaakt.

      Toevallig zie ik net een bijna eindeloze stoet oldtimers (vooral oude, Engelse sportauto’s) voorbij rijden. Kabaal en rook als het Laatste Oordeel. Maar wel opgetogen gezichten onder de ‘caps’ van de inzittenden.
      Misschien moet ik dit hopeloze eindtijdgedoe maar aan de kapstok hangen, mijn oude kar oplappen en mij aansluiten bij de levensgenieters. Zolang het nog kan, zolang het nog mag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: