Amerikaanse centrale bank: tussen hamer en aambeeld

15

kaartenhuisIn het artikel “Von Greyerz : FED zal niet gaan taperen” maakten wij nog allusie op de mogelijkheid dat de Amerikaanse centrale bank geld zou blijven printen en dus niét zou gaan “taperen”.  Waar zowat de hele beleggerswereld ervan uitging dat de kwantitatieve verruiming beperkt zou worden, presenteerden wij u een contraire mening.  We vertellen nu waarom.

Wat doet de FED precies?

Elke maand creëert de Amerikaanse centrale bank 85 miljard dollar (!) uit het niets, gewoon intikken op de computer, om Amerikaanse staatsobligaties en Amerikaanse hypotheken in te kopen.  Het is de ultieme Ponzi sceme, een kaartenhuis dat absoluut niet mag omvallen of… het zou de hele Amerikaanse economie plus het grootste deel van de wereldeconomie ten val brengen.

Wie begrijpt dit nog?

Vraag uzelf eerlijk af, en uw buren, uw familie, kennissen en vrienden: begrijpt u ten volle wat hier aan de hand is? Neem nu bijvoorbeeld QE, Quantitative Easing.  Blijkt dat zelfs van de Amerikaanse burgers slecht 1 op 4 weet wat dit betekent! QE is met een mooi woord “geldverruiming” maar eigenlijk is het gewoon geld – dollars – printen, bij verzinnen, uit het niets.  Konden wij als burgers dat ook maar hé? Het is de allerslechtste “oplossing” voor een systeem dat op zijn laatste benen loopt (Zaïre en Zimbabwe deden dit ook en gingen uiteraard economisch ten onder)… maar tegelijk de énige oplossing nog die rest.

De FED kàn niet anders meer

De wereld moét Amerikaanse staatsobligaties (schulden dus) blijven kopen om de schulden van dat land betaalbaar te houden. Sommige landen zijn al begonnen met of minder te kopen, of helemaal niet, of zelfs ze te verkopen! Ze doen dat omdat ze het vertrouwen in de VS en hun USDollar aan ’t verliezen zijn.  Feit blijft dat iémand ze moet kopen en dus doet de FED het zelf maar.  De staatsschuld groeit immers nog elke dag – de FED kan niet anders…  Indien dit zo voortgaat – en de trend lijkt definitief ingezet – zal de Amerikaanse centrale bank op een gegeven moment de gehele obligatiemarkt in eigendom hebben, tegen haar wil, een situatie die in de wereldgeschiedenis nog niet voorgekomen is.

Dit zou slecht kunnen eindigen

Kort gezegd: ze schrijven schuldbekentenissen uit – US treasuries – en kopen die vervolgens zelf in met verzonnen dollars.  Het is de waanzin ten top gedreven maar… àlles om het kaartenhuis nog even recht te houden.  We eindigen hier met de voorspellende woorden van genoemde fondsmanager Egon von Greyerz : “Dit gaat slecht, heel slecht eindigen”.  Nog niet duidelijk genoeg? Klik hier voor een bijkomende handleiding.  We gaan hier onze eigen voorspellende woorden aan toevoegen: Alan Greenspan, de vorige FED-baas, heeft met zijn easy money policy van de jaren negentig onbewust de Crash van het jaar 2000 veroorzaakt; Bernanke, voor even nog de baas van de FED, doet precies hetzelfde maar dan in veelvoud.  Ook nu zit er waarschijnlijk een nieuwe Crash in de pijplijn.  ’t Is enkel een kwestie van tijd…