Elke dag worden we overvoerd met de angstaanjagende berichtgeving over een virus dat het openbare leven volkomen plat legt. Totaal onthutst kijken we elkaar aan, en velen kunnen het nauwelijks bevatten wat er allemaal nog over ons heen gaat komen. We zijn totaal overrompeld. Toen het virus uitbrak in China haalden we in eerste instantie onze schouders op, het was de ver-van-onze-bed-show.

Bill Gates

Bill Gates, die als één van de eersten had gewaarschuwd dat hiermee mogelijk een pandemie onderweg was die de hele wereld lam kon leggen, werd door velen niet serieus genomen. Er werd beweerd dat hij aandacht wilde trekken voor zijn foundation en zijn waarschuwing dat een onbekend virus verwoestend zou werken werd door de autoriteiten stil gehouden. Toch was Bill Gates een autoriteit op dat gebied en zijn computermodellen met een simulatiefilmpje werden door de overheden wel serieus genomen. Achter de schermen werden draaiboeken gemaakt voor het geval dat.

Eeuwig optimisme

Onder de beleidsmakers die zich bezig hielden met het schrijven van de meest ondenkbare doemscenario’s heerste een bedekte angst voor het geval dat zo’n pandemie werkelijk zou uitbreken. In deze 21ste eeuw met de meest geavanceerde technologie werd niet gerekend op een mondiale virusuitbraak. De ervaringen uit het verleden met andere rampzalige epidemieën passen niet in het beeld van deze flitsende tijd. In een tijd met duizenden luchtvaartmaatschappijen en miljoenen reisbureaus die er ten tijde van de pest niet waren. Nu hebben we moderne laboratoriums met geavanceerde technologie waarmee snel vaccins en medicijnen kunnen worden ontwikkeld. En daarmee de mensheid behoeden voor een verschrikkelijke pandemie. Zo was althans de mening in de samenleving, gevoed door optimistische politici. Wetenschappers hadden  een andere mening maar hun waarschuwingen pasten niet in het beleid van de politici die in hun verkiezingsprogramma’s mooi beloftes neerlegden.

Martin Armstrong

Met doemscenario’s bereik je weinig in de landelijke politiek. Dat was iets voor de ambtenaren die zich daarmee achter de schermen bezig hielden. Natuurlijk werden er draaiboeken ontwikkeld voor alle soorten van rampen en werden berekeningen gemaakt over de maatschappelijke impact. Er moet natuurlijk voorkomen worden dat onder de bevolking paniek uitbreekt en dat rellen en chaos een ware revolutie ontketenen die de regering ten val brengen. Een volk moet kunnen vertrouwen op hun overheid. Pas in tijden van rampspoed moet blijken wie de ware leiders zijn. We zullen dat de komende jaren gaan zien. De meest dramatische scenario’s komen nu tevoorschijn. Berekend via computermodellen door economen zoals Martin Armstrong en vele andere analisten. Armstrong had via zijn inmiddels beroemde “Economic Confidence Model” voorspeld dat er een belangrijk omslagpunt lag in januari 2020. In zijn voorspelling was met een pandemie geen rekening gehouden. Zijn berekeningen waren gebaseerd op afname van economische groei door diverse externe factoren die we ook hier op Biflatie.nl al in beeld hadden. Van het coronavirus had hij geen vooraankondiging ontvangen. Virussen komen altijd onaangekondigd.

Biljoenen rond pompen

Inmiddels zijn we 2 maanden verder na het omslagpunt en zien de economische groei modellen er dramatisch uit. Er is zelfs economische krimp aangekondigd. En we zien een beurskrach die nog niet voltooid is en waarschijnlijk veel dieper gaat. Vandaag(20 maart 2020) gaan beurzen met een sprong omhoog maar dat zal van korte duur zijn. Beleggers reageren happig op opbeurende berichten in de media. Politici, centrale bankiers en verbonden economen van overheidsinstituten, roepen massaal dat we door de zure corona-appel heen moeten bijten maar dat het goed gaat komen met de honderden miljarden die worden rond gepompt om noodlijdende bedrijven overeind te houden. Opgeteld worden er wereldwijd biljoenen vrijgemaakt om de maatschappij van een ondergang te behoeden. Het is het gedrag van overheden en beleidsmakers dat we mogen verwachten in bittere tijden. Beloven dat het goed gaat komen. Het is korte termijn denken, later zien we dan wel weer.

Handel valt stil

Niet iedereen vraagt zich af waar het geld zomaar ineens vandaan wordt getoverd. Niet direct belangrijk voor de werknemers van nationale trots KLM en heel veel andere bedrijven die niet meer kunnen werken. Voorlopig zijn ze even gered. De algemene mening is dat het virus na verloop van tijd doorreist naar een ander land. En dat intussen een vaccin beschikbaar komt en we met z’n allen heel snel bij de huisarts in de rij staan voor een spuit. Maar juist de doorreis van het virus naar andere werelddelen maakt dat de mondiale economie voor een groot deel tot stilstand komt. Als China denkt hun productie weer te kunnen opvoeren zal het nauwelijks lukken hun export de deur uit te krijgen. Complete werelddelen die op slot zitten zullen weinig goederen afnemen.

Helikoptergeld

Uiteindelijk zal na verloop van tijd blijken dat de tijdelijke steunmaatregelen uitgewerkt raken als het geld op is. Het geld dat centrale banken creëren door de opkoop van bergen schuldpapier van banken en bedrijven. En het geld dat overheden creëren door fiscale stimuleringen en lenen op de kapitaalmarkt. Als begrotingen uit de klauw gaan lopen en later ook de rentetarieven op de kapitaalmarkten oplopen doordat regeringen massaal moeten lenen dan is het de beurt aan het helikoptergeld. Het rondstrooien van geld door overheid en centrale banken, rechtstreeks overgemaakt op onze bankrekeningen. De allerlaatste paniekmaatregel. Op dat moment zullen bankiers graag van het toneel willen verdwijnen en nemen ze massaal ontslag. Als onze bankrekeningen worden vol gepompt dan begint het tijdperk van hyperinflatie. Dat kan het westerse monetaire systeem niet aan. Contant geld zal mogelijk uit de roulatie worden genomen om te voorkomen dat banken worden leeg getrokken. Een somber scenario en dat moeten we zolang mogelijk vooruit schuiven. Net zoals het blikje in de straat dat we alsmaar voor ons uit schoppen.

De omslag

Hoe gaan we dit geschetste doemscenario keren? Hoe gaan we straks de bedrijven na een lange periode van stilstand en kunstmatige beademing weer aan de praat krijgen? Hoe krijgen we de massa zover dat ze massaal hun geld gaan spenderen in de economie zodat zonder kunstmatige stimulering er weer echte omzetten en winsten worden behaald. Zodat er flinke belastinginkomsten worden gebruikt om de keihard oplopende staatsschuld weer af te lossen. Zodat de banken weer gezond kunnen worden en schulden worden afgelost i.p.v. afgeschreven. Het grote probleem is de dringend gewenste omslag. De omslag om van een langzame mondiale lockdown over te schakelen naar een snelle start van maatschappelijk optimisme en dat de samenleving vol spirit massaal hun opgepotte centen direct uitgeven. Alleen het echte geld kan de mondiale economie behoeden van de ondergang. Niet het kunstmatig gecreëerde geld en ook niet de enorme kredietberg.

Aftelsom

De biljoenen aan opgerakelde financiën hebben de schaarse bronnen volledig leeg getrokken. Alleen een geweldige prikkel om direct massaal te consumeren kan de enige redding zijn van een monetair systeem dat afhankelijk is van economische groei. De massale krimp die we nu voor onbepaalde tijd ondergaan moet worden gecompenseerd door eenzelfde massale plotseling ingezette groei. Liefst zo snel mogelijk en met alle werelddelen tegelijk. Zo niet, dan kunnen we langzaam gaan aftellen. Niet van 10 naar 0, maar van vele triljoenen terug naar nul. Echter gaan tellingen met zulke sommen geld vaak in miljoenen tegelijk. Mijn telmachientje kan deze bedragen niet aan. Gelukkig maar, ik wil het niet kunnen berekenen. Mijn aftelsom is alleen maar een inschatting, geen wetenschappelijke of wiskundige berekening.

“Koop massaal aandelen”

Misschien heeft Martin Armstrong inmiddels een berekening kunnen maken. Indien dat het geval is zou ik hem willen vragen die berekening maar niet openbaar te maken. Dan slaat de schrik om het hart bij de beleggers die ons nu weer doen geloven dat het goed komt. Zou het niet beter zijn om nu massaal in aandelen te stappen om onze AEX weer 200 punten omhoog te duwen? De hysterie van nu vervangen door de opwinding van grote koerswinsten op de beurs. Dat onze pensioenfondsen flinke sprongen maken en bedrijven hun kapitaalverlies weer goed maken. “Hoe moeilijk is dat?”

GW8 reacties

 1. In de VS heerst de angst dat een virus meer schade toebrengt aan de economie dan een financiële crisis a la Lehman Brothers in 2009. Dat zal binnenkort blijken als het banenrapport in april wordt gepubliceerd. Experts verwachten een banenverlies dat met gemak het slechtste banenrapport van de maand maart 2009 kan overtreffen. Toen verloren 800.000 Amerikanen hun baan. Sommige analisten verwachten een aantal dat richting de 2 miljoen zou kunnen gaan. Dat soort cijfers werden ook geteld tijdens de Grote Depressie van de jaren 30 in de vorige eeuw.

  In 2019 voorspelden sommige economen een recessie die ergens zou beginnen verderop in dit decennium. Met een pandemie was toen nog geen rekening gehouden. Ik vrees dat beleggers nog lange tijd erg nerveus blijven en veel kapitaal gaan verliezen. Maar wat is erger? Een belegger die kapitaal verliest of een werknemer die zijn baan verliest.

 2. Out of all odds. En de lang verwachte correctie. Verlies en profijt, deur aan deur. Want de bronnen zijn niet ‘leeg’, maar ‘ongelimiteerd’.
  Hedgers en shorters wedden en verdienen grof aan turbulenties, terwijl
  bbp-verwachtingen tot wel -25% worden bijgesteld. Zelfs dán is de ballon nog niet helemaal leeg, maar zal ook de welvarende minderheid van de wereldbevolking waarschijnlijk snakken naar een nieuw begin.

  1. Behalve China volgen er meer landen die onbetrouwbaar zijn. Het zijn de voorboden van geopolitieke onrust. In deze onvoorspelbare tijdfase is het zaak om de geopolitieke ontwikkelingen en de macro-economische bewegingen goed in de peiling te houden. Als de kapitaalvernietiging op de beurzen aanhoudt dan springen beleidsmakers van centrale banken en overheden in de paniekmodus. Dat is de eerste reactie op de elite die hun belegd vermogen zien kelderen. De tweede paniekreactie komt wanneer ontevreden burgers zich gaan roeren die het beleg op hun boterham gaan missen. Dit is voorspelbaar maar hoe de chaos zich voltrekt is moeilijk te voorzien.

   1. Op https://www.raptureready.com/2020/03/20/prophetic-implications-of-coronavirus-part-1-2-by-bill-wilson/ “Prophetic Implications of Coronavirus: Part 1 & 2 :: By Bill Wilson”:

    Part One

    China’s coronavirus is a revealer of prophetic events, perhaps a type and shadow of what is to come. We have seen just how small the world is. Humanity is globally connected in this 21st Century. What happens in China can determine what happens in Ohio, or even in a small rural community in Africa. We can see how quickly devastation, panic, economic disaster, sickness and death can occur. If it gets worse and worse, we could see how nations can rise up against nations and how famines and wars could quickly develop. The tighter food and medical supplies become, the more likely the love of many shall wax cold. Neighbor could turn against neighbor, family member against family member. This is prophetic.

    Christ warned in Matthew 24 and Luke 22 about events leading up to his return. He said in Matthew 24:6-8, “And you shall hear of wars and rumors of wars: see that you be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in diverse places. All these are the beginning of sorrows.”

    He goes on to say that many shall be offended, there will be many false prophets that will deceive many, the love of many shall wax cold, and in verse 13, he says, “But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.”

 3. Het ergste is voor de economie, dat niemand weet hoe lang het duurt. Aandelenmarkten worden nu wéér kunstmatig opgepompt, maar in feite zijn de winstvooruitzichten van bedrijven dramatisch, en die worden ook niet snel beter, een paar bedrijven daargelaten, bijvoorbeeld de supermarkten.

  Wat wel ‘mooi’ is aan deze crisis, dat men erachter komt dat je met veel minder ook blijft leven. Het is het uitgelezen moment om eens tot jezelf te komen en na te denken over welke zaken je nu echt gelukkig wordt. Ik zit hier thuis met mijn familie, nog nooit eerder samen zoveel tijd doorgebracht. En daar vind ik ook nu rust.

  Natuurlijk is het wel zo dat je van externe zaken, feestjes, uit eten, sportclub ook gelukkig kan worden, maar het zijn veel externe prikkels. Men is nu steeds meer op zizchzelf aangewezen. Intern. Op zich kan je daar als mens, best veel van leren. Ook fijn dat het internet bestaat trouwens. Moet je bedenken dat we dat niet hadden gehad!!!!

 4. Op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-maken-dezelfde-fouten-als-in-de-kredietcrisis~b3893625/ “We maken dezelfde fouten als in de kredietcrisis”.

  Op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zorgen-in-duitsland-dit-lijkt-op-het-draaiboek-voor-een-rechts-populistische-machtsgreep~b0ec49f6 “Zorgen in Duitsland: ‘Dit lijkt op het draaiboek voor een rechts-populistische machtsgreep’”:

  Citaat:

  Zorgen in Duitsland: ‘Dit lijkt op het draaiboek voor een rechts-populistische machtsgreep’

  Burgerrechten en persoonlijke vrijheden verdwijnen massaal onder dwang van de coronacrisis. Juist in Duitsland ontstaan zorgen over het leven na de crisis: gaan de grenzen dan weer open en nemen we dan weer vluchtelingen op?

  Sterre Lindhout20 maart 2020, 21:58

  Toch leven juist in Duitsland ook andere zorgen. Zorgen die niet het virus betreffen, maar de toestand waarin covid-19 de Europese maatschappijen zal achterlaten als het voorbij is getrokken, ooit.

  ‘Tegen elke prijs?’ Zo luidt de titel van een ingezonden stuk in de Süddeutsche Zeitung waarmee historicus René Schlott deze week een steen in de vijver wierp. ‘Met adembenemende snelheid en een duizelingwekkende bereidheid van de bevolking worden rechten opgeschort die gedurende eeuwen moeizaam bevochten zijn.’ Schlott, medewerker aan het Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, voegt toe: ‘Dat doet het virus niet, dat doen wij zelf.’

  Hij betwijfelt, zegt Schlott donderdag aan de telefoon, of Europa na de pandemie weer z’n oude, vrije democratische zelf zal worden. De gesloten grenzen, het buiten werking stellen van Schengen, de opnamestop voor vluchtelingen, somt Schlott op: ‘als zulke maatregelen eenmaal bestaan, blijken ze vaak lastig terug te draaien. Er is een precedent geschapen.’

  Verwijzend naar Angela Merkel in 2015: ‘Hoe kan een politicus hierna nog geloofwaardig verdedigen dat het sluiten van grenzen voor vluchtelingen uit humanitaire overwegingen geen optie is?’ Als hij niet beter zou weten, schrijft Schlott, lijken de gebeurtenissen van afgelopen week op ‘het draaiboek voor een rechts-populistische machtsgreep’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: