Het BIS in Basel komt met zware waarschuwing aan centrale banken

Sinds de val van Lehman in september 2008 hebben we niet zoveel markt-turbulentie gezien als de dag na het Brexit referendum. Naar nu blijkt, werd ook binnen Britain geen Brexit verwacht maar de roffel op de onderbuikgevoelens bleek een belangrijk onderdeel van deze uitslag. Nu is de Britse natie totaal verscheurd met zelfs kans op een uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk.

Hopelijk wordt nu binnen de Europese Unie gewerkt aan versterking van de fundamenten om een mogelijk verdere desintegratie (Le Pen, Wilders en ook elders in Europa borrelt het) te voorkomen, omdat in het andere scenario ook de euro aan de orde komt en dan zijn we terug bij de traumatische ervaringen van WO I en II, de basisgedachte van een verenigd Europa. Bij Jean Monnet, de ‘godfather’ van de Europese eenwording en ‘Founding Father’ van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap (EGKS) in 1951, zouden bij leven de rillingen over het lijf zijn gelopen bij het aanhoren van zoveel disruptieve uitingen en ontwikkelingen.

Nu was zijn gedachte om de eenheid van bovenaf op te leggen middels structuren die niet zo maar onderuit konden worden gehaald, resulterend in de EGKS en later gevolgd door de stichting van de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) in 1957 die met de blauwdruk van de BENELUX de gemeenschappelijke Europese economische belangen diende te bundelen.

Monnet had gezien dat de democratie in 1930 had gefaald en de demagogie had gewonnen. Vandaar dat Monnet zich een superstaat voor ogen had gesteld, terwijl later president Charles de Gaulle het piketpaaltje van dit gedachtegoed legde bij een ‘Europe des patries’. Wel, de huidige structuur hangt nog min of meer hier tussenin.

Hadden we met Winston Churchill, Robert Schuman, bondskanselier Adenauer en later Charles de Gaulle mensen met visie binnen onze gelederen, thans hebben we voornamelijk te doen met op de winkel passers die te weinig in staat zijn hun kiezersvolk te inspireren, resulterend in navelstaren en politieke versplintering.

Na de val van Lehman en de waterval aan gecreëerde liquiditeiten die uitsluitend ten voordele van de bovenlaag uitvielen, is het vertrouwen in de huidige politiek versterkt afgenomen. Zonder nieuwe visionaire inzichten lijkt Europa ten prooi aan verdere verdeeldheid. Vandaar de uitdrukking van auteur Frederick Forsyth die het regime van de Europese Unie onlangs omschreef als ‘Government by Deception’.

Deze kan nog veel ernstiger vormen aannemen als de euro onder de schuldendruk bezwijkt en “de bal” wederom bij de man in de straat komt te liggen. Vandaar het op zondag (26 juni) verschenen jaarrapport van de Bank of International Settlements (BIS) in Basel met de zware waarschuwing aan de centrale banken: ‘The Global Economy Can No Longer Rely On Debt, Actions Have Started To Backfire’, ofwel de uitgevoerde acties leveren een omgekeerd evenredig resultaat op. Een niet uit de luchtvallende kreet die nota bene afkomstig is van zeg maar de raad van de centrale bankiers. Zie hieronder het lijstje met toch niet allemaal “onbekende” namen:

list BIS leden centrale bank

In welke dubbelzinnige wereld leven we eigenlijk? In elk geval kan het geen bevreemding wekken dat als gevolg hiervan steeds meer onderdanen het meer en meer voor gezien houden en staat de deur voor de populisten, protectionisten en utopisten wijd open! Je moet er niet aan willen denken maar het jaar 1930 valt in de geest bijna niet meer te onderdrukken. Alleen op dit moment is er nog geen sprake van een zichtbare koopkrachtverarming maar dat is nu precies waarop de BIS doelde. Een jaar geleden deed de BIS de situatie nog af met de “gewijde” uitspraak: ‘of what use is a gun without bullits?

In het laatste rapport stelt de BIS: ‘historically low interest rates and bond-buying programs – which have sent yields below zero on more than $8 biljoen (12 nullen) government bonds – are causing anomalies (verstoringen) in asset values. Interessant was ook de verklaring van het hoofd research van de BIS Hyun Song Shin in een recent interview: ‘monetary policy is running out of room for maneuver using tools without inviting unwanted distortions’. Het antwoord hierop was: het verdubbelen van de pogingen tot structurele en financiële hervormingen maar hoe wil je die in hemelsnaam bereiken anders dan door de schuld te amortizeren en dat betekent de verarming (in koopkracht) die we nou net niet wensen!

Hoe dan ook is de banken geen lang leven meer beschoren indien hun winstgevendheid en veerkracht aldoor verder worden ondermijnd, zodat de leencapaciteit verder afneemt. Dat zie je bij veel banken van Deutsche Bank tot Société Générale S.A. maar ook de Italiaanse banken die gezamenlijk voor meer dan 360 miljard euro aan het infuus hangen. Dat kun je bepaald geen buffer noemen!

Een ander verschijnsel doet zich voor in de zgn. cross currency basis swaps. Onder de theorie van de ‘covered-interest parity’ (betreft de rente die wordt toegepast bij valutatransacties) zou hier sprake moeten zijn van consistentie met de marktrente. Echter, de dollartarieven uit de swaps liggen boven LIBOR (London Interbank Offered Rate). Dit impliceert dat de partijen die middels dollar swaps dollars lenen meer betalen dan de vigerende tarieven in de open markt. Dat is toch ook te gek voor woorden?

eur usd basis swap

Het gebrek aan voldoende buffers en flexibiliteit bij de banken heeft ondertussen geleid tot toenemende economische malaise, afnemend marktvertrouwen, dalende productiviteit en dat allemaal als gevolg van dit perverse centrale bankenbeleid. Allemaal uitkomsten die sinds de introductie van de tot dan toe volstrekt onbekende en uit het niets ontlokte term quantitative easing (QE) vanaf maart/.april 2009 meerdere malen in deze column de revue hebben gepasseerd en aanleiding vormden voor het inrichten van de Strategische Modelportefeuille.. Het is nu domweg een kwestie van tijd wat er verder uit de hoge hoed wordt gebroddeld dan wel wie (‘the iron man?’) op goed moment deze kat de bel zal durven aanbinden. Donald Trump als toekomstig president heeft zich hiertoe al weten te “nomineren” door eindeloos papier te blijven drukken. Proficiat!

Tenslotte was het ‘good old’ Alan Greenspan in het laatste Bloomberg Surveillance programma die als meest simpele oplossing “de gouden standaard” wist aan te dragen. Was hij niet die bankpresident en QE “uitvinder” die het goud destijds afdeed als een ‘barberic relic’? Voorts verklaarde hij nu doodleuk: ‘I’m known as a gold bug and everybody laughs at me, but why do central banks own gold?’ Voor een dergelijke uitspraak hoef je ook als voormalig centrale bankpresident geen 90 te worden, maar nog net niet te laat om het instituut van de centrale bank af te serveren als een ‘barberic relic’, WELL DONE! Hij had met Voltaire ook kunnen zeggen: ‘après tout, une monnaie papier basée sur le seul confiance dans le gouvernement reste seulement sur le value intrinsic au zéro’. Kennelijk had hij Voltaire nooit gelezen en gezien z’n leeftijd komt dat er ook niet meer van. Wordt vervolgd.

Robert Broncel

56 reacties

 1. “Hopelijk wordt nu binnen de Europese Unie gewerkt aan versterking van de fundamenten om een mogelijk verdere desintegratie (Le Pen, Wilders en ook elders in Europa borrelt het) te voorkomen”

  Luister eens amateur, de falende fundamenten uit je natte droom utopia zijn veroorzaakt door met name de kortzichtigheid van types zoals jij.

  Ja, i’m back!

  De BIS is niets anders dan een verzameling van profiteurs en ‘progressieven’; terend op onwetendheid en angst.

  Wat een bespottelijk gecensureerde hersenspoeling zeg.

  Ik wil Koen terug.

  1. Wat wil je nu eigenlijk begrijpelijk, gecontroleerd ventileren over het artikel aan andere biflaten?

   Je ageert tegen de Feber, dat is jouw afdeling, maar wat wil je nu wezenlijk zeggen/openbaren wat betreft het geplaatste artikel, dat is voor velen veel interessanter.

    1. Allemaal leuk en aardig houtskool, maar ik heb geen zin om die Engelstalige handel te vertalen.

     Geen enkel buitenland interesseert zich voor Nederland en zijn taal ( behalve China schijnt het ), dus het is mij wel goed.

     Gevoelsmatig heb ik het stuk wel doorgenomen en het is gemiddeld, geen grote openbaringen.

    2. Lijkt me voor wat betreft het verhaal wat staat op bladzijde 151 en verder over de goudsmid en geld een onzinnig verhaal. Letterlijk een Urban Myth. Ik had hier toch wat meer inzicht van de schrijver verwacht, juist omdat hij daar spreekt over ‘receipt money’, waarmee hij, denk ik, wel probeert aan te geven waar papier fiat geld nou eigenlijk vandaan komt. En daar ligt m.i. precies de basis voor ‘sound money’ de Real Bill.

     1. Het gaat niet om geld Dick. Het gaat om macht en belangen. Sound gedecentraliseerd geld legt de macht bij jou & mij. Fiat mandaat valuta’s legt de macht bij de misleiders van de democratie.

      Het is niet technisch. Het gaat om belangen.

     2. Voor mijn gevoel, wordt je zelf volledig geleid door geld, bezit en het mogelijk verliezen ervan.
      Hoe harder je vecht voor meer geld, des te minder zal je er van over houden op het eind!!!

     3. Hoe kan iemand zo gefrustreerd raken over ‘domweg geld’.
      Dan moet je toch wel veel geld verloren zijn met domme acties, of je ben volledig op de hobbel gebracht door manipulators.

      Wordt wakker man en zet jezelf weer op de rails.

     4. Het verlies van “geld” , is keihard bij je terecht gekomen.
      Waarschijnlijk door verkeerd uitgepakte speculatie.

      Ik hoop, dat alle speculanten op termijn kapot gaan.

     5. Ik heb nog zo hard m’n best gedaan, maar ik kon eigenlijk totaal geen kennis toevoegen met wat jullie toevoegen.

      Ik vind het eigenlijk wel triest, want ik sta altijd open voor nieuwe kennis en wetenschap.

      Het valt me op, dat slappe gelul over geld en belangen, dat is al reeds lang bekend en heeft een achterhaalde waarde in de tijdscyclus.

      U blijft hangen op een oude plaat.

    3. Wat wil je me nu eigenlijk nog bijleren hout, met die nietszeggende links?

     Vertel me liever persoonlijke kennis of ervaringen, daar kunnen we eventueel samen wat mee verder komen.

     Met alle respect voor jou, maar elk een 1 gooit er maar engelse links op, om op zijn/haar manier maar weer een ‘interessant bijdrage’ te leveren.

     ‘Een keer’ een interessante link is ok, maar we leven hier in Nederland, met al zijn lokale problemen en goedheden, dus laten we het begrijpelijk en actueel houden voor de gemiddelde Nederlander en geen bananen landje willen zijn.

     Daar zijn onze politici al volop mee bezig.

     1. Bertus bepaalt even voor Biflatie dat Engelstalige links niet kunnen op een Nederlandse site.. Het is dus echt een domme boer die vroeger niet heeft opgelet met Engelse les.. Bertus heeft het liefst Jip en Janneke taal en gewoon in het Nederlands.. In het Nederlands zeggen eigenlijk alle artikelen over Fukushima dat er helemaal niets aan de hand is.. In het Engels daar in tegen , komt er een andere mening naar boven.. Maar dat is te moeilijk voort onze Bertus.. Grappig voor iemand die in Argentinië woont…en vast blijft houden aan de Nederlandse taal.. Whoehahaha…

     2. Ik heb geen Engelstalige site’s nodig om de toestand van Fukuchima te kunnen beoordelen.

      Jammer, dat je onvoldoende geïnformeerd bent over goed informerende Nederlandstalige site’s, omdat je meent dat de Engelstalige je meer of betere info verschaffen.

      Japan en de Angelsaksische landen zijn 2 handen op 1 buik.
      Dus misleidende info van die kant is zeer groot.

      Niets is te moeilijk voor mij, wanneer het de waarheid weergeeft.

      Ik ben inderdaad een groot voorstander van de Nederlandse taal, dit in tegenstelling tot diegenen die hun moedertaal verlogenen door dommigheid en onzekerheid.

      Tot ze op zeker moment hun voordeel er mee kunnen doen, dan draaien ze plots 180 graden om ‘de ratten’.

     3. Als je jezelf goed beschouwd, dan ben je een dolende persoon in een eindeloos niemandsland.

      Als je nog een zinvolle reactie wil geven, zal ik daar met alle plezier op antwoorden.

      Wil je me voorts blijven aanvallen en kleineren, dan gaan we door tot het eind van het spel.
      Het is jouw keuze.
      Er is geen sprake van een tijdklok tijdens het spel.
      Je bent een leuke tegenspeler, niet tussentijds opgeven he.
      De bookmakers hebben je op kleine winst staan, en terecht.

     4. Bertus, ik kan hier de honderden artikelen die ik heb gelezen niet voor je samenvatten. Uiteindelijk, na enige verdieping, kun je verbanden gaan leggen, en ga je steeds meer begrijpen over energie, groei, geld, valuta’s, afnemend rendement, financialisering, monetair beleid etc etc

      5 jaar geleden wist ik er geen reet van. Nu wel. Daarvoor heb ik veel lastige engelstalige ‘shit’ moeten lezen.

      De nietszeggende link gaat over de achterliggende gedachte van de matrix. Een must read om zaken beter te begrijpen.

      Ga uit van je eigen kracht, en wees geen schreeuwende peuter om de tiet.

      Daar zijn onze politici al volop mee bezig.

     5. Wat je allemaal gelezen hebt, kan ik niet over oordelen, maar weet wel, hoe meer troep dat je van anderen leest, hoe meer je in vertwijfeling wordt gebracht en op een dwaal spoor.

      Al die onzin uit het verleden kan ik niks meer mee en laat ik ook direct los.
      Alleen als leerstof kan het nog nut hebben voor de toekomst.

      “Ga uit van je eigen kracht, en wees geen schreeuwende peuter om de tiet.”

      Ik ben en blijf altijd uitgaan van mijn kracht, gevoel en intuïtie.
      Dit in tegenstelling tot jou, die zijn kracht en overtuiging uit artikelen moet zuigen van andere wazige figuren, met wie weet wat voor intenties.

      “en wees geen schreeuwende peuter om de tiet.”

      Wie denk je dat je voor je hebt beste?
      Bega niet dezelfde fout, als die anderen al gemaakt hebben.
      Ik heb het geheugen van een olifant, auw, ik heb net een klap gekregen van een zich niet zelfbewuste mens.

      Kan je wel goed backgammon spelen?, ik betwijfel het.

     6. Ik lees slechts tussen de regels bertus. Daar ben ik goed in.

     7. Ik heb de indruk, dat je zomaar klakkeloos info loost, zonder deze eerst eens goed tegen het licht te houden, of goed tot je door te laten dringen.

      Posten om te posten is weinig zinvol.

      Wat voor zin heeft het, als je honderden artikelen leest en na de tiende al de connectie kwijt bent geraakt.
      Doe het dan in kleine stapjes en maak daar een gedegen persoonlijk uittreksel van.

      Op de eerstgenoemde manier draait het steeds uit op een wazig, onsamenhangend gebrabbel.
      Daar heeft niemand iets aan.

      De matrix heeft velen in de ban.
      Leuke commerciële Hollywood film, maar het is maar een opstapje naar een persoonlijke bewustwording, die ieder zelf behoort te ervaren.

      Tot zover info deling en dat allemaal gratis en voor niets.
      Wat ik er voor terug gekregen heb is weinig soeps geweest tot op heden, maar aan elke liefdadigheid komt op zeker moment een einde voor diegenen die het waard bleken, of konden waarderen.
      Ik heb er overal een heel goed gevoel over.

      Geven is altijd minder moeilijk geweest dan accepteren.
      Jezus kan er over mee praten.

    1. Hallo jsmid,

     Je richt je aan mij, op mijn vorige reactie aan houtskool.

     Je suggereert, dat ik de auteur zou zijn, die in verband met het interview zou staan met Ad Broere.

     Niets is minder waar.
     Ik begrijp niet, waar je de vrijheid en brutaliteit vandaan haalt, om mij hier aan te linken.

     Afgezien daarvan, vind ik ook, dat Ad Broere wel een punt maakt met zijn openbaringen in dit interview.

     jsmid,ga mij niet meer linken aan iets of iemand waar ik geen connectie mee heb, ik volg alleen mijn eigen pad.

     Wil je opnieuw de gebraden, half gare haan uit te hangen?

     Je bent gewaarschuwd!!

    2. Hoe vergaat het je momenteel beste, bekende man.

     Ik weet, dat je een lafhartig figuur bent, maar je moet de volgende zet doen op het schaakbord.

     Je lijkt in het voordeel te staan, ik ben benieuwd.

     1. Bertus weet echt veel over andere mensen… Vanuit zijn luie stoel in Zuid Amerika…

     2. Het gaat er niet om waar je op deze aardkloot verkeerd, maar om wat je te vertellen hebt aan een breed publiek.

    3. Volgens mij, wil je graag dat er een vloek over je uitgesproken wordt.
     Niet door mij, want dat doe ik niet.

     Maar je lokt het wel tot het uiterste uit, volgens de signalen die ik over je binnen krijg.

     1. Sjezus Bertus.. Wat ben je toch een gefrustreerd ventje.. direct met iedereen in de aanval als een wantrouwig overdreven conclusies trekkende KLEUTER.. Lafhartig figuur ben jezelf , op de manier hoe jij mensen benaderd.. krijg ik bijna medelijden met je..

     2. Money, je weet dat ik een redelijk mens ben, maar ben af en toe wel eens stekelig.

      Ik doe dat niet zomaar, maar omdat mijn gevoel lampje gaat branden.

      Jij beredeneerd de meeste zaken nog met je verstand, maar die brengt je niet altijd tot de kern van de waarheid.

      Wanneer jij je gevoel en intuïtie gaat losmaken en activeren, dan zul je ook tot andere conclusies gaan komen.

      Mijn intenties zijn juist eerlijkheid en harmonie, maar zo zit onze aardse wereld nog niet in elkaar.

      Ik heb geleerd waarheid van misleiding te onderscheiden.

      Zolang als iemand op Biflatie ongestoord 10 of een meervoud hiervan verschillende namen kan aannemen, blijft het een verwarrende en vervuilende zooi.

      Je weet toch ook wel waar de schoen wringt, doe je niet voor als een naive poster.

      We blijven het spel spelen volgens de huidige spelregels.

      groet

     3. Nee Bertus … , Je bent een zeer stekelig en gefrustreerd persoon en af en toe ben je redelijk.. Lees nou is je eigen onzin !!! Volgen binnenkomende signalen kan jij vertellen dat iemand een vloek over zich uitgesproken wilt hebben ???? Wat voor bijdrage is dit nou ? Je zet jezelf te kijk.. met je Jomanda signalen…

     4. Mensen steken, dus ik ook als ik geprikt word.
      en Ik ben soms ook net een bij die zich aangevallen voelt en er voor gaat, vooral als bepaalde mensen niet zuiver handelen.

      Frustratie heb ik al jaren achter me gelaten, omdat dat geen enkele toegevoegde waarde heeft in het geheel.

      Soms ben ik redelijk, zoals ervaren word.
      Vergeet niet, dat er een schifting moest plaatsvinden, tussen poppenkast figuren en serieuze posters.

      De afgelopen jaren dat ik op Biflatie gepost heb, heb ik dat altijd met goede intenties en naar waarheid gepoogd te doen.
      Elk mag en kan het verleden er op nakijken.

      Ik heb Biflatie altijd een goede toekomst toegewenst en nog.
      Je kan een site sneller afbreken dan opbouwen.

      Maar het ging mij er ook om, hoe wij als bezoekers en posters elkaar naar een hoger plan konden tillen door waardevolle informatie en gedachten uit te wisselen.

      Ik heb nu al vele malen meer persoonlijke informatie vrij gegeven dan dat menigeen zou doen of durven.

     5. Je hebt kennelijk echt het geheugen van Dombo.. Of kan je niet lezen ? Persoonlijke informatie ? Heb hier meerdere malen uitnodigingen met e-mail geplaatst voor een goed gesprek aan tafel. Heb met aantal mensen van hier ook daadwerkelijk prive gesproken. Ik schrijf juist altijd vanuit mijn eigen situatie/gevoel met tekst en uitleg. Mensen die goed lezen en onthouden weten inmiddels zelfs hoeveel kinderen ik heb , welke leeftijd ikzelf heb en mn kids , wat voor werk ik doe , enz.. Dat ik bewust 4 dagen in de week werkt laat zien dat ik echt geldbelust bent zoals jij zegt. Beste berstus je hebt het echt zo vaak mis over mij..Je bent zelf een tijdje geleden begonnen met onbeschoft en respectloos persoonlijk te reageren naar mij.. Als ik kritiek heb tegen jouw persoonlijke bevindingen richting mij doe je dat af met Jomanda shit !
      Het valt me op dat eventuele nieuwkomers , met je Jomanda shit als basis door jou onbeschoft beantwoord worden met nietszeggende aantijgingen , vol in de aanval met achterlijke aannames over iemand zijn oprechtheid , visie of mening. Waar je het lef vandaan haalt om mensen vanuit het niets te beschuldigen en allerlei complottheorieën over mij en Madman tegen jou te verzinnen is apart te noemen.. Het zal wel iets met ego te maken hebben of zoiets.
      Maar in het belang van Biflatie ( wat er nog van over is ) is het misschien beter als wij niet meer op elkaar reageren.. Eerlijk is eerlijk na het lezen van mijn reactie moet je natuurlijk weer even terug blaffen en dat is okay maar dan is het klaar voor mij. Wacht… je kan natuurlijk ook de wijste wezen van ons twee , Boertje !

     6. Beste Money,

      Zoals je weet, laat ik bijna nooit een laatste reactie van een ander onbeantwoord.
      Je noemt mij direct al een Dombo, daar heb je het recht toe, of je gelijk hebt is een tweede.
      Ik weet niet waarom of je zoveel taal fouten maakt, maar dat maakt mij ook niet zoveel uit.

      Het klopt inderdaad, dat je geruime tijd hebt samengespannen met Madman tegen mij en Biflatie.

      Daar zijn mijn tegen reacties op gebaseerd geweest.
      Van Madman krijg je nog geen tot weinig steun meer ( onder weer een nieuwe nickname ).
      Wat voor een wazige, angstige, domme figuur is dat, waar je je steeds aan vastgehouden hebt.

      Je schertst “met Jomanda shit !” naar jou of anderen toe, maar dat is jouw beredenering van mijn inzichten en gevoel.
      Dit is een Kamikaze poging van jouw, om andere medestanders voor je scheve opvattingen te winnen, temeer, omdat Madman het bos is ingevlucht.
      Waarom kan je je eigen problemen niet oplossen, zonder er leugens of anderen bij te betrekken en voor je gammele kar te spannen.
      Als je niet zo chaotisch zou denken en redeneren, dan zou je er stukken verder mee komen.

      Mijn ego is zwaar ondergeschikt aan de informatie die ik over een ander binnen krijg en zelf over beschik.
      Een mens is een aards wezen, die het meest hardleers, hardvochtig en vervreemd is op deze planeet.

      Onze conversaties hebben je waarschijnlijk al meer kennis en bewustzijn opgeleverd dan al die zogenaamde ‘prive gesprekken samen.

      We staan nu dus ongeveer quitte wat de lerende reacties aangaat, als je nog een keer behoefte hebt aan een eerlijk, leuk opbouwend gesprek, dan sta ik daar altijd voor open.

     7. We zullen van de fake jsmid eerst niet veel meer vernemen onder deze naam!!!!!!

     8. Je bent een volger van madman, met 100+ nick namen omdat hij zich door zijn complexen niet eerlijk overeind kan houden.

      Wil jij dit zelfde eindeloze pad volgen?

      Wat je gaat doen, is jouw eigen beslissing, maar je kookwekker loopt inmiddels wel af.

     9. Medelijden is voor de zwakken, medeleven voor de mensen die uitgebuit worden en aan de onderkant van de samenleving zijn belandt, lijkt me meer op z’n plaats.

      Mensen zijn/worden al verpest vanuit het nest waar ze uit kropen.
      Je kan het ze niet kwalijk nemen, maar je kan ze ook niet serieus nemen.

      Velen zijn/worden vergiftigt zonder het zelf te weten.

     10. Op je eerste antwoord had ik gewoon op kunnen reageren maar van dat getier erna druipt de wanhoop vanaf.. Ik hoop oprecht voor je dat je ooit is aanvoelt dat je de plank zo mis slaat.. met je ” signalen “…
      Als je echt zo’n gevoelsmens bent , is het blijkbaar een kutgevoel wat je ervaart..
      Dat je ook nog zo’n goed gevoel over Biflatie.nl en de directie hebt is me echt een raadsel en wil toch zeggen dat je je antenne iets beter af moet stellen..? Kijk eens terug in de archieven en bekijk de activiteit van de laatste maanden is.. Thats another biscuit…

     11. Waarom heb je niet/ kon je niet op mijn eerste zin reageren?
      Omdat je er niets mee te schaften hebt op jouw manier.
      Jij gaat alleen voor jezelf en de rest moet het zelf maar uitzoeken.
      Dat is een persoonlijke keuze, die je later nog eens zal gaan heroverwegen.

      Ik heb geen planken vastgeslagen, ik loop er meestal gewoon overheen.

      Wat mijn gevoelens betreft, heb ik er zelden een kut gevoel over, of het moet al over jouw mentaliteit of intenties gaan, of 1 van je soortgenoten.

      Kijk eens terug op je eigen privé leven, of dit in 1 streep positief verlopen is en/of voor de toekomst zo blijft/wordt.

      Ik heb iets met eerlijke,oprechte mensen die door omstandigheden tussen wal en schip zijn terecht gekomen.

      De tweede straalt allesbehalve wanhoop uit, maar is een verzameling van levenservaring en mensenkennis.

      Wat Biflatie betreft, daar heb ik tot op heden geen negatief gevoel over.
      De site is overgegaan in nieuwe handen, nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe intenties en ambities.

      Als iets overgaat in andere handen heb je altijd aanloop problemen.
      Ik heb er goede hoop op, dat de nieuwe kapitein met zijn bemanning het schip onder controle krijgen, in rustiger vaarwater terecht komen en niet op zand banken of kliffen zullen stuk lopen.

     12. Je bent gewoon een dom werktuig van iemand die iets slimmer is dan jij.
      Heb daar vrede mee en meer niet.

  2. Waarom deze aanval op Robert Broncel?

   Als je meerdere artikelen van hem gelezen zou hebben, zou je mogelijk tot een andere uitspraak zijn gekomen.

   Geen mens kan de wijsheid volledig in pacht hebben en alle wegen doorgronden in deze fase.

   Het gaat er niet om, wat je van een ander wilt of verlangt.

 2. Kijk eens naar de beurs van Londen. Precies één handelsweek na de Brexit staat de beurs op het hoogtepunt in 10 maanden. Voor Engeland is het D-day.
  Natuurlijk zal de elite altijd blijven vertellen dat het slecht is om eruit te stappen. Het tegendeel blijkt nu al. Als wij eruit stappen besparen we …. Schrik niet… Honderd miljoen per week.
  En dat is dan alleen nog maar de financiële afdracht.
  We besparen ons ook allerlei politiek geneuzel en ergernis.
  Wees nou eerlijk: De EEG was nuttig en werkte prima. Goede handelsovereenkomsten en werkbare grenzen die ieder voor zichzelf bewaakte.
  Nu zitten we met een leger bedriegers en graaiers in Brussel.
  Juncker geeft openlijk toe dat hij liegt als dat nodig is voor het ‘goede doel’ Nee, nog erger: van hun riante salarissen betalen ze ook nog eens 0% belasting.
  Geen wonder dat ze hel en verdoemenis preken voor landen die eruit willen. Het gaat nl. om hun eigen baantjes.
  Onze pensioenen zijn afgelopen woensdag vrijgegeven om te gebruiken in Zuid Europa ( binnen 12 uur tijd stemde de Tweede Kamer akkoord! ) Kijk eens op http://www.langleveeuropa.nl. Dan zie wat er achter de schermen gebeurd. Zijn dat de voordelen van Europa? Voor de gemiddelde Nederlander is “Brussel” toch bijna een vloek aan het worden? Gelukkig zijn er nog politici die zich niet onderwerpen aan het politiek correcte denken; zijn gebruiken hun verstand en worden daarom geboycot door de elite.

 3. “The BIS board of Direstors”.

  Het valt op, dat landen als Engeland, Belgie, Frankrijk, Italie, VS elk 2 leden/zetels in deze criminele banken organisatie hebben en de rest maar 1.

  Wat is hier eigenlijk de bedoeling/oorzaak van.
  Moeten we het BIS zien als een een verderfelijk instituut/organisatie, die verwikkeld is in een strijd met andere internationale geld/macht organisaties om te overleven en de macht?

 4. de superstaat waarin ‘Monnet had gezien dat de democratie in 1930 had gefaald en de demagogie had gewonnen’
  De superstaat heeft meerdere malen bestaan in de geschiedenis en is keer op keer uitelkaar gevallen omdat de afstand tot de inwoners te groot is geworden, voorbeelden Soviet Unie, Het koloniale bestuur van de de kolonieen, het romeinse rijk dat van een oligarchie van de patriciers overging naar dictatuur van diverse keizers waarvan een groot deel gestoord was.
  Het enige wat garantie geeft voor vrede en veiigheid is samenwerking en voorkomen dat machtsfactoren te groot worden, dus maak de banken en multinationals klein en de wereld wordt een stuk gezelliger, tevens is het een heel eng gegevens wanneer politieke (niet gekozen leiders) zichzelf politieke en strafrechtelijke immuniteit gaan verlenen zoals de bankiers in Basel, dat riekt echt naar een dictatuur

 5. Ben het eens met Houts.., Wat een kul verhaal..

  Men schrijft.., ” Deze kan nog veel ernstiger vormen aannemen als de euro onder de schuldendruk bezwijkt en “de bal” wederom bij de man in de straat komt te liggen.” ??? De man in de straat hoort bij machte te zijn om de falend besturende elite af te kunnen zetten in een democratie. Wat flauw om te redeneren dat als de bal bij de man in de straat ligt de problemen nog erger worden. De propaganda is vandaag echt bizar te noemen !! Moedwillig worden mensen voorgelogen en bewust gemanipuleerd !!! Als de info goed is , word de bevolking vanzelf bewust van de stand van zaken..

  Men schrijft…, “In welke dubbelzinnige wereld leven we eigenlijk? In elk geval kan het geen bevreemding wekken dat als gevolg hiervan steeds meer onderdanen het meer en meer voor gezien houden en staat de deur voor de populisten, protectionisten en utopisten wijd open! ???
  Onderdanen het voor gezien houden ?? Mooie omschrijving voor diegene die er nog wel in mee gaan.. ONDERDANEN.. en wat is er negatief aan , als meer mensen de hele EU voor gezien houden ?
  De deur staat open voor realisten ! Triest dat als je een tegengeluid geeft , je gelijk een populist bent ! Zoals wanneer je kritisch over Joden bent , je gelijk een antisemiet word genoemd. Alles is netjes afgebakend en dit PRO EU artikel helpt daar mooi aan mee..
  In Luxemburg zijn twee klokkenluiders VEROORDEELD die belastingfraude openbaar hebben gemaakt.. Alles is netjes afgebakend hoor..

  1. Je lijkt toch met je collega/vriend(en) teveel emotioneel en denigrerend te reageren op het artikel van Broncel.

   “Men schrijft”, wie mogen dit zijn?

   “Triest dat als je een tegengeluid geeft , je gelijk een populist bent”.
   Wie mogen dit zijn met naam?

   Laat je niet bedwingen, maar spreek je persoonlijk vrij uit.

   1. Hahaha je bent gewoon niet serieus te nemen.. wispelturig , onder invloed en lekker onbeschoft.. je lijkt wel n klein kind met je kortzichtige opvattingen… o,nee dat zijn je jomanda signalen… en dat is jouw waarheid… hoe dom kun je zijn…

    1. Komt over als een kinderlijke, volgzame, geïndoctrineerde reactie waar weinig tot geen persoonlijke inbreng in zit.

     Als je iets persoonlijks kon melden, dan zou ik er nog een passend antwoord op kunnen geven.

    2. Volgens mij, ben je nog te dom, om 1 van de 1000 spelletjes pesten met kaarten te kunnen winnen.

     En toch steeds een grote bek opzetten tegen een ander.
     Neem een voorbeeld aan die iets minder dommer voorbeeld van je ‘Madman’.

     Die zet jou mooi in de wind, onnozele.

    3. Waarom kan je je niet simpel aards uitdrukken zonder de nadruk te leggen op je tekortkomingen.

     Je spreekt hier over mijn invloed, terwijl je voormalige vriend zich liet vollopen met illegale gestookte troep en je zelf in een latere reactie de toetsjes niet meer kon vinden doordat je het niet helemaal zuiver meer zag.

     Je moet niet meer drank nemen dan je aankan.
     De tekst hierboven, heb je ook wel 2 uur over gedaan, gezien de opbouw van het verhaal.

     Ga een ander geen sukkel noemen, terwijl je het zelf bent.

 6. De correcte zin van Voltaire is:
  « une monnaie papier, basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui l’imprime, finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c’est à dire zéro.”
  Zoals boven opgeschreven heeft hij geen betekenis en zit vol fouten.

  Daar ben het niet geheel eens met de context zoals in het stukje genoemd wegens het volgende;

  Een oplossing is het onmiddellijk afschaffen van de FED, het IMF en de ECB. Landen de soevereiniteit teruggeven van het uitgeven en beheren van hu eigen geld.
  Het conglomeraat van private banken, lees elitaire oppermachtige individuen heeft menig economie gesloopt en aan het financieel infuus gekregen. Vervolgens vindt er een privatiseringsgolf plaats in die landen waarbij de bankmannetjes vooraan staan met nep geld om alles voor een fooi te kopen. Bedrijven en instituten, vaak opgericht met gemeenschapsgeld. Een mooi voorbeeld hiervan waren de margin loans in de jaren 1920 in de VS.
  Alle ellende is begonnen in de vooravond van WO1 met oa de heren J.P Morgan, de Rockefellers en Rotschilds die in de avond van 23 december 1913 toen alle congresleden graag kerst wilden vieren even een handtekening lieten zetten door president Wilson om de Act te passeren.
  De Euro is onhoudbaar en de EU zal afbrokkelen doordat landen gaan afhaken, het is onvermijdelijk als Brussel doorgaat zoals nu. Koopkrachtverlies en groeiende armoede in een klassenmaatschappij waar corporate fiscism de dienst uitmaakt. Dit heet ook wel vrije markt economie.

  1. De incestueuze circulaire tussen academici, politici, mandaatgeld-monarchen en overige betaalde belangen zoals de NOS.

   Inderdaad Bram, wat dan wel weer leuk is; als het spel zichzelf overspeelt, wanneer Renzi de vinger plaatst op de gevoelige Deutsche Bank plek, is dat een teken dat het elitair gezelschap cannibaliseert.

   En da’s mooi, heeeel mooi….

   Enjoy the show!

 7. Op http://www.z24.nl/economie/ecb-wil-dat-monte-paschi-meer-rommel-opruimt “Italiaanse bankencrisis dreigt na koersval door Brexit-referendum”

  Oei, gaat dit leiden tot een grote financiële meltdown in Europa waarbij banken (dreigen te) omvallen en het niet of maar zeer beperkt mogelijk is om te pinnen? In combinatie met de vluchtelingencrisis, rechts-populisme, Brexit kan dit leiden tot een grote revoluitie in Europa waarbij een sterke leider aan de macht kan komen.

  1. Zo dramatisch zou ik het plots ook weer niet zien, de Italiaanse banken stonden er al heel zwak.
   Na de Brexit is er een belangrijke schakel tussen weg gevallen.

   Alle banken, overheden en daarmee het hele financiële systeem zijn als een onnatuurlijk zwak web met elkaar verbonden, dus het wegvallen van de 1, verzwakt de rest van het web/systeem.

   Wat zou die sterke leider ons moeten brengen?

 8. Inderdaad DrM,, na dieper onderzoek blijken de Italiaanse banken tot op heden een financiële betaling achterstand van klanten te hebben van €350- 400 miljard.

  Lang leve het Europese vloerkleed van 150 x 500 meter groot, waar alle problemen onder geveegd werden tot dusver.

  En dit is nog maar het begin van de openbaringen.
  Na de Brexit, lijkt dit een slag veld te gaan worden.

 9. Ik ben het eens met Houtskool. Niet zo heel veel mis met Broncel zn artikel hoor, maar ik mis Koen ook wel.

  Dan had er hier al lang een week een artikel gestaan over de toxische assets van Deutsche Bank en de komende Brexit crisis. Want iedereen ziet het aankomen, CB’s moeten de problemen oplossen. Steeds maar weer. Onhoudbaar op termijn. Banken zijn zwakke broeders en vuile bandieten. Meer van dat wil ik lezen. Maar zal er misschien niet inzitten meer hier.

 10. Tja, dementerenden kan je beter altijd gelijk geven ipv er tegen in blijven gaan… ze zullen het nooit snappen…

 11. Je praat, in je onwetendheid over versterking van de fundamenten binnen de EU.

  Wat deze fundamenten voor de Europese mens gaan/al reeds betekenen kan je schijnbaar niet duidelijk maken in je volgzame, op geld beluste jacht naar meer.

  Je hangt je op aan bestaande goden.

  Je noemt een veel verder ontwikkeld mens dan jij ‘ een amateur ‘ en kortzichtig.

  Je zegt dan, ik ben terug.
  Terug van wat?
  Je hebt het afgelopen jaar nauwelijks een persoonlijk ingekleurde reactie geplaatst.

  Mensen zijn vaak een duplicaat van waar ze een ander van beschuldigen.
  Volgens mij, ben je gewoon een verslaafde pikketrekker.
  Laatstgenoemde staat gewoon in het woordenboek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: