We leven al een tijdje in een aanhoudende laagconjunctuur met een kwakkelende economie wat zich uit in extreem hoge werkloosheid en een slecht draaiend MKB. Afwaarderingen op onroerend goed en pensioenen. Verschraling van ons zorgvuldig opgebouwde sociaal stelsel en wachtlijsten bij de voedselbanken. Veel narigheid onder de bevolking dus, maar toch zijn verschillende beurzen de afgelopen tijd naar recordstanden gestegen. De AEX-index sluit het jaar jaar 2013 bijvoorbeeld boven de 400 punten. De hard werkende middenklasse krijgt nauwelijks nog rente voor z’n spaarcenten en verliest allengs het vertrouwen in de banken. De Rabobank voorop nu na het Liborschandaal en de te verwachten claims. Genoeg signalen die er op wijzen dat er toch wel wat mis moet zijn met ons financiële systeem wat in feite alleen maar een fiat-geldsysteem is.

banken 2014

Schuldensysteem

Het huidige systeem is geheel losgekoppeld van de gouden standaard sedert 1971. Om het systeem overeind te houden zijn er allerlei ingewikkelde methodes bedacht om door middel van geldcreatie via centrale banken en systeembanken steeds meer geld in omloop te brengen. Eén manier van geldcreatie is de schulduitgifte van onze banken waarvan de hypothecaire en consumptieve leningen de meest bekende zijn bij ons brave burgers. Daarnaast zijn er veel andere, voor ons vaak onbegrijpelijke, afgeleide financiële producten die ook door onze banken worden gecreëerd en verhandeld. Derivaten en swaps zijn bijvoorbeeld ingewikkelde beleggingsproducten die alleen door insiders worden begrepen en veel risico’s met zich meebrengen. Zo tolt er enorm veel geld rond op de financiële markten wat in feite niet in de echte economie terecht komt en dus niet kan meedoen in het echte spel van vraag en aanbod in koopwaar en arbeid.

Twee verschillende werelden

Twee verschillende werelden dus, die alsmaar verder uit elkaar groeien. De wereld van de financiële markten met op hol geslagen beleggers en de wereld van de dagelijkse maatschappij waar een stijgend aantal mensen zich de schompes ploeteren om het hoofd boven water te houden. Dit betekent dat de boel uit balans raakt en je kunt je afvragen wanneer dit gaat wrijven. Uiteindelijk moet dit wel fout aflopen. De economie is behoorlijk elastisch maar de rek raakt er op bepaald moment wel uit, dat mag duidelijk zijn. Er is een hele carrousel op gang gebracht van zoveel complexe financiële (wan)producten door een enorm bankenkartel wat als een zwaard van Damocles boven onze hoofden hangt. Je moet een virtuoos zijn om het allemaal te snappen. Het is een feit dat de gemiddelde burger zich afzijdig houdt van zoveel onbegrijpelijke financiële producten en niet ziet dat er een enorme zeepbel wordt opgeblazen die zwaar wordt van complexiteit en daardoor wel moet gaan ploffen.

Bankensector is financieel waterhoofd

De Nederlandse bankensector is ongeveer vier keer zo groot als de Nederlandse economie en is daarmee één van de grootste bankensectoren in Europa. Dat lijkt mij nogal verontrustend. Dat betekent dat de hele Nederlandse economie is onderworpen aan de macht van de grootbanken. Wanneer een bank dreigt om te vallen dan worden onze belastingcenten ingezet om die bank overeind te houden. Inclusief alle onbegrijpelijke financiële wanproducten; dat hele circus moet gewoon door kunnen gaan ten faveure van het grootkapitaal. Op 15 oktober 2013 schreef ik het artikel “De oneindige macht van de banken” in de hoop een aantal Biflaten wakker te schudden. Gelukkig is er inmiddels een verslag openbaar gemaakt van de Commissie Wijffels met als resultaat een ‘Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector’. Een hele belangrijke notitie daarin is de volgende: “Het kabinet streeft naar een solide, transparante, integere en concurrerende bankensector die de klant centraal stelt en dienstbaar is aan de reële economie. Banken vervullen een aantal belangrijke functies in de economie en daarmee in onze maatschappij. Zij dienen te zorgen voor: een veilig en efficiënt betalingsverkeer, adequate kredietverlening aan bedrijven en consumenten, mogelijkheden om veilig te kunnen sparen en beleggen, toegang tot kapitaalmarkten voor bedrijven en internationale dienstverlening aan bedrijven. De economie is daarmee sterk afhankelijk van banken. Als de bancaire intermediatie niet goed werkt of hapert, zet dat een rem op de economische ontwikkeling. De uitdaging ligt er in de functies van banken te waarborgen, maar met een bankensector die minder grote risico’s kent dan in het verleden en wordt gekenmerkt door meer diversiteit en concurrentie.”

Bankkapitaal maakt de staat tot willoos werktuig

En nu maar afwachten of deze (mooie) visie van ons kabinet ook werkelijk ten uitvoer wordt gebracht. Eerlijk gezegd verwacht ik daar persoonlijk geen snars van. Zoals bekend regeert de macht van het grootkapitaal. En waar zit het grootkapitaal? Juist, bij onze bankensector, de zogenaamde grootbanken. Too big to fail. Een heel passend citaat is deze: “In de jongere industriële landen van de wereld vooral, is het dit bankkapitaal, dat in steeds meer grotere mate het allesbeheersende werd, de gehele industrie en de handel aan zich onderwierp, de staat tot zijn willoos werktuig maakte, de gehele politiek beheerste.”(van Jan Cornelis Ceton, – 1875-1943 – politicus van de CPN). Hoewel de uitspraak afkomstig is van een communist/marxist lijkt deze zeer van toepassing op de huidige situatie. De geschiedenis herhaalt zich. Als ik wijs op de sterfdatum van deze politicus en wat er daarna gebeurde wil ik daarmee niet een parallel trekken naar het huidige tijdperk, want daarmee zal ik direct als onrustzaaier worden betiteld. Dat zou een absurde conclusie zijn. Wat ik echter wel vrees is de kracht van de macht van het grootkapitaal. Alle beleidsvoorstellen van ons kabinet ten spijt vrees ik dat er zeer weinig zal veranderen in ons logge en machtige bankwezen. Hooguit een bonusje minder hier en daar. En weer een filiaaltje minder hier en daar. Nog meer afhankelijk van telebankieren dus en de pinpas. De flappentapper zal ook wel verdwijnen vanwege explosiegevaar. Elke nacht wel ergens een geldautomaat aan diggelen. Geen werk meer straks voor de EOD en geen contact geld meer in de portemetniks. Alle geldverkeer via internet en giraal. Kortom, de bank bepaalt de inrichting van onze maatschappij en zal spoedig ons leven beheersen zonder dat we het goed beseffen. Een heel duidelijk signaal in die richting is mijn opmerking in de afsluitende alinea hierna.

Nederland lost massaal af naar de bank

In de Financiële Telegraaf van 30 december 2013 stond geschreven dat Nederlanders in 2013 voor miljarden euro’s op hypotheken hebben afgelost. Meer dan voorgaande jaren.  Ik heb dat al vaker in mijn columns opgemerkt dat door de hoge hypotheekschulden veel  huiseigenaren met hypotheekschuld massaal zijn begonnen met aflossen. Dus zijn we nog maar aan het begin. Zo lang op termijn de huizenprijzen niet (echt) stijgen maar eerder nog zullen dalen, gaan steeds meer huiseigenaren er toe over om wat extra centjes naar de bank te brengen met verzoek het bedrag af te boeken op hun hypothecaire lening. Dit geld verdwijnt als sneeuw voor de zon en komt dus niet terecht in onze economie. Ik roep dat al vaker dat extra aflossen funest is voor ons MKB. Er gaat gewoon meer geld naar de bank in plaats van naar de meubelzaak en de kledingwinkel. Omdat het lang duurt voor dat mensen bewust worden van de echte omvang van onze schuldencrisis zullen naar mijn mening nog grotere bedragen in 2014 afgelost gaan worden. Kortom, weg geld. Ook de bank wordt daar niet rijker van. Hooguit worden hun uitstaande vorderingen wat minder risicovol. Er wordt namelijk een bedrag binnen geboekt op een openstaande vordering wat de bank tegoed heeft op u of op mij. Een puur administratieve handeling. Het geld wordt niet in de kluis gelegd. Conclusie: bank blijven de baas in 2014, ze beheersen onze maatschappij. We zijn als makke schapen geheel in de klauwen van de wolf gemanoeuvreerd.

Gerrit Welbergen

39 reacties

 1. “Je moet een virtuoos zijn om het allemaal te snappen.”

  Welnee joh, laat je dat toch niet wijsmaken. Als een of ander pikkie in de Londense City het kan begrijpen kan jij het ook begrijpen. Tis geen rocketscience. Ze zeggen dat het niet te begrijpen is om je zo van tevoren al te ontmoedigen. In de hoop dat je afziet van het bestuderen van de kleine lettertjes. Die worden expres zo klein en lichtgrijs afgedrukt. Zonder alinea’s, interpunctie en spatiering. Allemaal om je te ontmoedigen. Maar ga je er voor zitten, dan kom je er achter dat het allemaal geen hogere wiskunde is.

  1. … en kom je erachter dat je vreselijk genaaid wordt… Daarom geven ze je bij banken ook nooit de gelegenheid om de algemene voorwaarden van iets te lezen. Dan beginnen ze te zuchten en met hun vingers te roffelen op tafel.

 2. Puntje Gerrit; de meubel- en kledingzaken zijn een verlengstuk van de tweekoppige draak ‘overheid en fractioneel reserve bankieren’. Ikea die haar transport door Tsjechische chauffeurs wil laten verzorgen; wel westerse prijzen vragen voor meubels, maar oostblok loontjes aan de kostenkant…. Logisch, dat is ondernemen. Ondernemen echter is niet langer een regionale familie business maar keihard beursgenoteerd cijfercircus. Geldt ook voor kleding; ketens die huren van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en daarmee de winkelstraten domineren; corporatisme.

  En nee, beursgenoteerde bedrijven zijn geen banenmachines maar slechts een hulpmiddel om cashflow te genereren naar de papieren economie; de wereld van de valse beloften die inteert op u en mij.

  Laten we ons vooral niet blindstaren op de kleding- en meubelzaken.

  Verder een goed verhaal.

 3. Baas boven baas. In een schuldenwereld wordt de rangvolgorde bepaald door de grootste schuldenaren. Dan zijn de banken inderdaad onbetwist de baas. Alleen de EU-banken torsen zo’n € 30 biljoen aan officiële ‘balansverplichtingen’ (aanmerkelijk hoger dan het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008).
  Overige casino-risico’s: onbekend, maar hoogstwaarschijnlijk nog een veelvoud van de officiële schulden.

  Als schuldenbaas is de bankensector dus in de eerste plaats afhankelijk.
  Van beleggers, investeerders. Van hun zombie-circuit met nationale overheden. Van centrale banken. Van hun onderlinge verwevenheid en domino-effecten. Van snelle, hoogrenderende beleggingen. Om het moral hazard spel zo lang mogelijk te kunnen voortzetten. ‘Let’s take some money before it ends badly’.
  Niet voor rekening van de grote ‘players’, maar uiteraard voor rekening van het ultieme vangnet, de belastingbetaler en spaarder.

  ‘Wie betaalt bepaalt’ gaat hierbij niet op. Alleen het private vermogen van ‘baas burger’ kan de schuldenberg nog slechten en dat zal dus gebeuren ook. Nu. Goedschiks of kwaadschiks
  Happy New Year!

 4. De banken zullen ons domineren, omdat de bank uit niets geld mag creeren en de overheid is hun grootste klant. Vandaar dat de politiek de banken niet durft aan te pakken.

  Het fiat schuldensysteem is al over de houdbaarheidsdatum, toch ploeteren we gewoon verder of er geen vuiltje in de lucht zit.

  Eens komt iemand achter de waarheid, dat schulden eigenlijk gebakken lucht zijn. Tegenover deze schulden staan namelijk geen bezittingen, dit kapitaal is geconsumeert. Mooi voorbeeld hiervan is Griekenland. Wij (Nederland) zitten tot over de oren in de schulden, denk maar aan de 200 Miljard, die Nederland garant staat voor landen, als Griekenland, Ierland, Spanje, Portugal etc. Natuurlijk zijn die schulden nooit meer te verhalen, omdat er geen bezit tegenover staat….het is namelijk geconsumeert, ja, letterlijk opgegeten.
  Met deze gelden zijn ambtenaren, pensioenen, uitkeringen etc. betaald. Het geld is dus gewoon weg! Er staat geen investering tegenover en er valt dus niets te halen.
  Jammer voor ons, als de luchtballon barst zijn we alles kwijt en straatarm…..Misschien wil een ander land ons wel ondersteunen met een noodlening van 200 Miljard…dan kunnen wij die ook gaan consumeren en zijn de amtenaren, pensioenen en uitkeringen weer voor 10 jaar gered….U moet maar denken, na mij de zondvloed.

  Nog een gelukkig nieuwjaar.

  1. Prive en nationale schulden heeft Nederland een schulden verplichting van ongeveer 1000% van het BBP tot onze oogkassen in de schulden waar nog geen generatie ooit uit kan komen, reken maar uit de consiquenties voor uw kinderen en toekomstige generaties, met dank aan Balkenende, Bos, Wellink, Dijsselbloem, Rutte en andere huichelaars en groot graaiers u mag ze nog wel even een donatie geven uit dankbaarheid.

 5. De laatste maanden komen er nu toch wat meer berichten naar buiten dat de banken en hun handlangers zich zorgen beginnen te maken over de hedendaagse nieuwsvoorziening. Banken en overheden zijn het alleenrecht op nieuwsvoorziening in de laatste 10 jaar kwijtgeraakt. In recente verkiezingen konden we zien dat nieuwe media voor het eerst doorslaggevend was. Toen ik vroeger opgroeide bij opa en oma werd er geen moment getwijfeld, De omroepster, bankdirecteur, pastoor en onze M.P, allemaal spraken ze de waarheid. Nu ze de laatste jaren stuk voor stuk door de mand zijn gevallen gaat een steeds groter gedeelte van het volk op zoek naar de waarheid. Deze zoektocht kan wel eens een bedreiging zijn voor ons “democratisch” bestel. Economisch herstel zal zal het volk eerste weer even in rustiger vaarwater brengen. Komt dit er niet, dan gaan we links of rechtsom grote veranderingen zien.

 6. “Het huidige systeem is geheel losgekoppeld van de gouden standaard sedert 1971.”

  Daarom zal goud mi veel, veel duurder gaan worden dan nu het geval is. Momenteel is goud ongeveer 1% van de wereldwijde financiële waarden. Tijdens de vorige vier financiële crisissen was dat tussen de 17 en 27%.
  Gekeken naar geschiedenis en bij een verder statisch geheel kan goud dus makkelijk naar 17 x $1200 = $ 20400,=

 7. En maar de banken de schuld geven. En dan gaan wij onderbouwen met semi communistische en socialistische theorien.
  Zolang jullie de burgers stemmen op sociaal democratische partijen, zul je een land hebben waar je een grote overheid hebt, die heel geld nodig heeft. Waar haalt de overheid haar geld vandaan? Dat is bij de belastingbetaler en bij de banken (geld lenen).
  Zolang jullie vinden dat een vrije markt niet goed is, zul je dus het enige andere model moeten hanteren, namelijke politieke regulering van de markt. Andere modellen zijn er niet.

  1. Te éénzijdig wat je zegt Hart. Volgns mij is op Biflatie bijna niemand tegen de vrije markt. Dat wil niet zeggen dat er geen spelregels voor banken, overheden en financiële markten nodig zijn. Er is geloof ik redelijk consensus over het feit dat de crises vanaf 2008 voor een belangrijk deel zijn veroorzaakt door de deregulering van het kapitalisme, en vooral van het bancaire wereldje. Probleem is dat het kortetermijn denken inherent is aan het kapitalisme, en dus is het een illusie om te denken dat het kapitalisme in zijn ‘zuivere’ vorm de problemen van de wereld kan oplossen. Dus: vrije markt waar het kan, en regulering waar het moet. Langs die lijn sheiden zich de verschillende politieke opvattingen. Zonder regels voor de banken, gaan ze zeker door met hun perverse spel omdat hun mentaliteit niet is veranderd en ook niet zal veranderen. Je zou ook kunnen zeggen dat er regels nodig zijn om de hebberigheid, de domheid en machtswellust van de economische en politieke elite te bedwingen. Het is niet anders.

   1. Ik heb uw verhaal 2 keer moeten lezen, ik blijf mij verbazen. Misschien toch maar enkel definities
    Vrije markt: contractvrijheid tussen 2 partijen waarbij de overheid geen invloed mag uitoefenen zowel niet direct of indirect. De markt (koper en verkoper) bepalen zelf de condities.
    Kapitalisme: een sociale handeling tussen 2 partijen waarbij beide een contact aangaan die vrijwillige tot stand komt waarbij eigendomsrechten over en weer gaan, omdat beide partijen er beter van worden.
    Dit moet u niet verwisselen met monopolies van banken en financiele instituten, gecreerd door de overheid dmv regulering.
    De overheid zal niet stoppen met reguleren omdat dit de aard van het beestje is.
    Sinds wanneer kun je met inkt op papier hebberigheid, domheid, machtwellust en een elite bedwingen.
    Het is juist dankzij de regelgeving dat er machtsconcentraties ontstaan, want via regulering – om zogenaamd de consument te beschermen – ontstaan er een beperking in de aanbodzijde van de economie. Geen echte nieuwe banken, geen nieuwe aanbeiders, dus beginnen de prijzen te stijgen.
    Dit vind ik echt een giller: bedwingen van de politieke elite via regels. Wat een grap, de grootste overtreder van de wetgeving is de overheid. Zelfs de nationale ombudsman zegt dat politiek alleen aan zich zelf denkt en dat zij ver van de burgers staat. Wat zegt de gemiddelde burger: de politek heeft geen oog voor de burger, kijk maar naar Balkenende. Het werd het verdrag van Europa, ipv de grondwet. Tja, de overheid zit toch dieper in uw hoofd dan u denkt.

    1. Beste man, de verbazing is geheel wederzijds. De ontkenning dat de deregulering onder Reagan hoofdoorzaak van de kredietcrisis is, dat is pas een giller. Het is duidelijk dat u een geharnast vijand van de sociaal-democratie bent en dat ontneemt u, vrees ik, het zicht op de realiteit. Ik ben ook geen vriend van onze huidige overheid, maar ik denk om geheel andere redenen dan u. Het is de elite die de staat overgenomen heeft , ter verlenging van haar tentakels om het volk nog beter in een wurggreep te houden. Het volk zou uit alle macht moeten proberen zich aan die wurggreep te ontworstelen, en de macht moeten opeisen.
     L’etat, c’est nous, zal ik maar zeggen.
     Ik moet daar direct aan toevoegen, dat het volk helaas nog niet zo ver is. Het merendeel verkeert in duisternis en heeft geen benul wat voor een ramp zich aan het voltrekken is. De ‘democratische’ uitholling van de democratie onder aanvoering van Democraten’66.

    2. @Hart,

     Grappig, voor de reacties van VB heb ik altijd maar 1 X nodig om te lezen. Vrij heldere taal over het algemeen. Ook voor deze was 1 X voldoende.

     Tijdens het lezen van uw reactie lees begon ik spontaan een parallel te bedenken:
     Vuurwerkverkoop. “Als u maar betaalt kunnen we ALLES leveren. ALLES ! Desnoods een handgranaat.”
     Totaal ondenkbaar in Nederland en misschien maar goed ook.

     Andere denkbare voorbeelden van een andere soort:

     De Duitse autoindustrie heeft veel in de melk te brokkelen in de Duitse politiek.

     of…

     De wapenlobby in de VS.

     Tja… dat zijn eigenlijk wel rare belangen. Hoewel die wapenlobby dan weer wel veel steun ondervindt door veel Amerikaanse burgers, dat dan weer wel.

     Elders schreef ik een reactie op dit artikel wat mij een vreemde gang van zaken lijkt als het gaat om overheidsregulering, gewoon in Nederland overigens…

     Waarmee ik maar wil zeggen dat er niet een hele strikte muur tussen overheid en banken(bedrijven) zal bestaan.

  2. Hart, het is beslist niet zo dat er slechts 2 modellen bestaan, er worden simpel weg in onze westerse wereld geen andere modellen (om je leven, lees: samenleving in te richten) toegestaan. Dat is de gekozen vorm van de ware dictatuur.

   1. U heeft gelijk. Ook ons politiek systeem wil geen concurrentie met andere systemen. Dit zie je sterk terug in de regelgeving van de afgelopen 70 jaar. Elke markt is ondergeschikt gemaakt aan de wet. De communisten probeerden hun wereld te plannen en dit is helemaal mislukt. Wij echter trachten de wereld te vervatten in wetten. En ook dit gaat helemaal mislukken.
    Ik begrijp ook wel dat mensen graag risicoloos en beschermd willen leven, maar zo steekt de natuur niet inelkaar. Uiteindelijk zul je eindigen in een gouden kooi, die nooit veilig genoeg wordt geacht.
    Het gevolg van dit denken: wetsgetrouwe burgers, gehoorzaam, volgzaam, luisteren en veel dromen, denken niet na (hoeft ook wet, zolang het maar geregeld is), in het kort, dociele mensen, die heel snel bang worden.
    Wat moet je hebben om nu te kunnen overleven; zelfstandigheid, zelfredzaamheid, creatief denken, dit creert individueel denken mensen die staat zijn zich zelf te redden. Deze mensen zijn niet snel bang, en druven moed te tonen. Maar, deze groep heeft ook geen overheid nodig, oeps, dat is concurrentie voor de overheid. De overheid wilt graag creatieve mensen hebben, maar wel binnen door hun verzonnen raamwerk.

  3. Volgens mij een voorbeeld van verkeerde regulering van de overheid:
   Een fragment:

   “Op Terschelling beheerst de strijd tussen de twee veerdiensten al jaren de gemoederen. EVT is met Doeksen en het rijk verwikkeld in een slepende rechtsgang.

   Minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur & Milieu) ziet concurrentie op de veerverbinding als ongewenst. Zij wil de komende vijftien jaar een verbod op passagiersvervoer door EVT.

   Het slechte financiële resultaat van EVT is te wijten aan ‘hoge juridische aanloopkosten’, zegt directeur Erwin Rob. Ook dit jaar zal de rederij volgens hem afsluiten met rode cijfers. Toch is hij nog niet van plan om de stekker eruit te trekken. ‘Het gaat enorm renderen, als we maar eenmaal onbeperkt mogen varen. Daarom doet Doeksen er ook alles aan om ons tegen te houden.'”

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3308162/2012/08/30/Uitdager-in-strijd-veerdiensten-Wadden-aan-rand-van-de-afgrond.dhtml

   Nou heb ik me niet heel erg goed verdiept in dit nieuwsbericht. Maar wat ik hier lees is volgens mij behoorlijk ongezond.

   Hoezo ? Ze wil een verbod op concurrentie ? En concurrentie wordt nog eens bemoeilijkt door ‘juridische aanloopkosten’.

 8. Machtig hoe mensen als Bos, Rutte, Jager, Dijsselbloem, Balkenende, Groenink, Wellink en co met een dikke grijns op hun waardeloze bek ons als een stelletje Joden in Nazi Duitsland achtereenvolgens hebben afgeslacht en in een bodemloze put van ellende genaamd Euro Europa hebben gestort en nog steeds zowat de enigste Nederlanders zijn met een dik betaalde baan en zelf lekker leven van een riant salaris dikke woning dikke auto dik pensioen en vergrote welvaart allemaal op de kosten van de bevolking.
  Wie denken deze mensen wel niet dat zij zijn? Wie denken deze mensen wel niet dat wij zijn?

 9. “Goedschiks of kwaadschiks”. Goedschiks is dan in mijn beleving: “krampachtig” doorgaan met aflossen van private schuld. Kwaadschiks is: Bij dreigend faillissement het onteigenen van (een deel) onze spaarcentjes. Leuke vooruitzichten voor 2014 en volgende jaren. De schuldenberg blijft ons nog jaren achtervolgen. Voorzichtige banken bij hun kredietverlening, wat betekent minder investeringen bij ons MKB. Hypotheken vanaf 2014 met alleen een annuïteitenschema met daardoor hogere maandlasten en bij nieuwe hypotheken een lagere hoofdsom. Dus blijvend dalende huizenprijzen. Overigens behoort een lening sowieso afgelost te worden; alleen waren we dat de laatste jaren vergeten. De huizenprijzen stegen tot in de hemel. We vergaten echter de donkere wolken achter de horizon.

 10. Misschien bedoel je de “zonvloed”. Op de beurzen schijnt de zon al enige tijd overvloedig. De kachel kan uit nu, zelfs de winter wintert niet meer. Als de beurzen stijgen volgt de reële economie onder normaal gesternte altijd met ongeveer een half jaar. Zou een astroloog mij kunnen uitleggen of voor de hardwerkende middenklasse de zon dan toch weer gaat schijnen in 2014?

  1. De beurzen zijn al vele jaren de grip op de realiteit verloren het word ook wel liefkozend de papieren economie genoemd maar heeft barw einig metd e realiteit te maken behalve dat het grote graaien daar blijft doorgaan omdat ze al dat stimulerings geld in de equities pompen en we daar nu weer inflatie te zien krijgen, wacht maar tot dat geld uit equities en bonds metd e volgende correctie doorstroomt de echte economie in dan ga je zien wat hyper inflatie precies inhoud..

 11. In feite geef ik niet de banken de “schuld”. Het systeem waarop de westerse welvaart is gebouwd gaat momenteel geheel bank, sorry ik bedoel geheel mank. Sinds de loskoppeling van de goudstandaard in 1971 wordt er in het fiat-geldsysteem onnoemelijk veel geld in omloop gebracht door schuldcreatie via de banken. Dat is een langzaam gegroeid proces(eigenlijk abces), waardoor de bankensector een waterhoofd heeft gekregen. Puur zo gegroeid vanuit de door ons, de maatschappij dus, gecreëerde behoefte. We zullen het moeten accepteren; het is de wal die het schip keert. Echter is door dit foute systeem een orakel(heiligdom van banken en overheid) geschapen die nu zichzelf in stand moet houden door het uitknijpen van hun onderdanen. Ach, het is maar hoe je het wilt zien. Maar dat we zijn opgescheept met een systeem wat aan alle kanten wankelt mag voor mij duidelijk zijn. Alleen blijft mijn grote vraag hoe we dit gaan oplossen.

  1. Ik geloof oprecht dat de top van het bankwezen en de politiek meer schuld heeft dan de gemiddelde burger. Ik vind wel dat de burger veel kritischer moet zijn en had moeten zijn. Maar het ‘financiële systeem’ heeft er alles aan gedaan om de mensen gek te maken en het slechtse in hen naar boven te halen.
   Het volk maakt al heel lang duidelijk dat ze willen dat Europa een stapje terug doet, en dat het afgelopen moet zijn met onveranwoord financieel beleid met haar perverse prikkels.
   Het volk is helaas onnozel, maar de bestuurders in de politiek en de banken zijn schuldig.

   1. Ik houd er in de regel niet zo van mensen hier bij naam te noemen, maar bij deze acht ik het verdedigbaar faal-met-stip te noemen: Nout Wellink. En is die mooi en geruisloos via de achterdeur afgevoerd of niet?

  2. Geld-banken-schulden-politiek: symptomen uit een vicieuze cirkel, die slechts kan worden doorbroken door (directe) democratie.

   ‘De staat, dat zijn wij’: is dat zo?
   Nee, wij leven in een partijen-staat, die wordt gevormd door politieke belangenclubjes, samen nog geen 3% uitmakend van het aantal kiesgerechtigden, die op kosten van de belastingbetaler vrijelijk hun wanbeleid mogen botvieren.

   “Die Bürger müssen die Demokratie als offene Gesellschaft erzwingen”, schrijft DWN zeer terecht. Iets dat niet alleen voor Duitsland geldt, maar voor het hele bankroete, Westerse bestuursmodel.

   “Die Bürger müssen sich den Staat zurückholen, weil er ihnen gehört”.

   Wij kunnen het op biflatie en andere ‘realistische’ sites (technisch/filosofisch) over vanalles en nog wat hebben, maar zolang deze eenvoudige kernwaarheid wordt genegeerd blijft het bij impotent gebrabbel in de marge. Die hooguit leidt tot de conclusie dat onze problemen feitelijk ‘onoplosbaar’ zijn.

   De discussies zouden zich dus moeten toespitsen op de vraag hoe de burger meer grip kan krijgen op het beleid.

 12. De eniste oplossing is een complete burger oorlog dat zullenw e ook gegarandeerd krijgen.
  De mensen aan de macht zullen ten koste van alles de status quo proberen te handhaven daarmee hebben ze al vele grenzen van het toelaatbare overschreden zoveel zelfs dat het complete vertrouwen afgebroken is het is wachten op de eerste bank runs die de banken als domino steentjes doen omvallen.
  Dan gaat u zien waar wij mensen allemaal toe instaat zijn als men niet meer op zijn of haar bank rekenig kan iloggen en erachter komt dat hun pensioen en bezittingen zijn geconfiscreerd om een bank een paar maand langer overeind proberen te houden.
  Dan gaat u werkelijk zien hoe verdeeld intolerant antisociaal en antisolidair de westerse bevolking werkelijk waar is geworden.

 13. Iedereen probeert een mooer beeld te scheppen en de hoop nog enigzins op te houden, maar laat me u metd e werkelijkheid confronteren, Italie heeft een hooivork beweging en opstanden in het hele land, Griekenland heeft een Nazi partij en opsatnden, Spanje heeft opstanden, Cyprus heeft opstanden, Portugal heeft opstanden en Ierland zal ook snel volgen.
  Zijn we nou werkelijk waar zo blind of zo arrogant dat we het hele zooitje voor onze ogen zien afbrokkelen en in elkaar storten en dat we werkelijk waar de illusie hebben dat hier nog een beschaafde weg uit deze situatie is?
  Droom maar lekker verder idealisten zou ik zeggen, voor 125 miljoen werkloze onder de armoede grens levende Europeanen zijn we dat station al gepasseerd en is er geen beschaafde weg meer uit en dat zullen we heel snel allemaal gaan zien wanneer de bom in et falliete monetaire systeem van het westen compleet barst.

 14. Het feit dat er toenemend geweld is tegen onze hulpverleners in de Oudejaarsnacht geeft volgens mij aan dat er een onderliggende broeiende agressie oplaait bij de ontevreden bevolking in onze grote steden. Door de grote werkloosheid en racistische tegenstellingen in de achterstandswijken uit zich deze ontevredenheid in agressie bij grote feesten waarbij men massaal op de been komt. Niet alleen om feest te vieren maar steeds meer met de bedoeling om de onvrede af te reageren tegen overheidsdienaren in uniform die gewoon hun werk staan te doen. Nota bene het redden van medeburgers die het slachtoffer worden van de door hen zelf in gang gezette ongeregeldheden. Er zou door onze politici eens nagedacht moeten worden over de oorzaak van deze geweldsuitingen. De opmerking van Opstelten dat men met de poten van onze hulpverleners moet afblijven is natuurlijk zeer terecht maar tegelijk ook dom en onnozel. Een typisch populistische opmerking van een politicus die daarmee niet de discussie in gang zet met als doel het oplossen van de oorzaak van de toenemende agressie op straat. Een legermacht van 10.000 agenten inzetten tijdens de oudejaarsviering geeft zeker te denken. Weer een flinke post op de begroting van onze gemeenten met als resultaat een nog groter tekort. Gaan we met z’n allen weer voor opdraaien.

 15. Geld-banken-schulden-politiek: symptomen uit een vicieuze cirkel, die slechts kan worden doorbroken door (directe) democratie.

  ‘De staat, dat zijn wij’: is dat zo?
  Nee, wij leven in een partijen-staat, die wordt gevormd door politieke belangenclubjes, samen nog geen 3% uitmakend van het aantal kiesgerechtigden, die op kosten van de belastingbetaler vrijelijk hun wanbeleid mogen botvieren.

  “Die Bürger müssen die Demokratie als offene Gesellschaft erzwingen”, schrijft DWN zeer terecht. Iets dat niet alleen voor Duitsland geldt, maar voor het hele bankroete, Westerse bestuursmodel.

  “Die Bürger müssen sich den Staat zurückholen, weil er ihnen gehört”.

  Wij kunnen het op biflatie en andere ‘realistische’ sites (technisch/filosofisch) over vanalles en nog wat hebben, maar zolang deze eenvoudigekernwaarheid wordt genegeerd blijft het bij impotent gebrabbel in de marge. Die hooguit leidt tot de conclusie dat onze problemen ‘onoplosbaar’ zijn.

  1. Over de arrogantie en macht van de banken: met het oog op de steeds lagere rentes op de spaarrekening wilde SW een premiedepot openen om een deel van die spaartegoeden vast te zetten zodanig dat over X jaren de hypotheek afgelost zal zijn. Spaartegoeden waar ik nu dus vrij over kan beschikken vastzetten in een depot voor een maandelijkse betaling (van Rabo naar Rabo). Hoe moeilijk kan deze klantenwens zijn zou je zeggen? Wel, het kan gewoon niet. Geen discussie mogelijk.

   Ik ben als nul dus wel goed genoeg om elke maand de hypotheek te betalen tegen een te hoge rente (Libor) en te accepteren dat mijn spaarrente ongeveer elke twee maanden met 0,1% zakt, ik mag blijkbaar niet mijn eigen geld zodanig strategisch wegzetten dat ik meer zekerheid over de toekomst krijg. Vraag me daarbij af of de Rabo ook zo omgaat met de groe klanten en ondernemers…

   1. Ja dat doen ze ook daar ..
    Heb wekelijks te maken met deze ‘instelling of mentaliteit’ en dat is niet alleen Rabo , ING en Abn zijn vaak nog een tikkeltje arroganter..
    R.uimt A.lle B.edrijven-(B.oeren) O.p.

    Van hoogmoed naar arrogantie naar zich Ueber zijn –wanen– dit ligt onbewust opgeslagen en weten sommige wel doch de velen niet–

    Banken ECB Fed heersen niet alleen met absolute macht, maar ook met absolute arrogantie.
    Zien zichzelf als een god en eisen, dat anderen hen ook zo zien en behandelen en benaderen. (Zie Monsanto en gen tech dna manipulatie ik sta boven het dna en de christelijke god).

    Vermeld het zich Ueber menen/wanen van Banken Ecb GSachs/ fin Elite reeds jaren lang. Niet voor niets.
    En de gevolgen ervan voor ons en het MKB elke dag elk uur zijn zeer destructief.
    Als 2e poot is er het scheppen van een crisis- chaos naar willekeur en als t hen uitkomt. Bijv. : ‘Never let a good crisis go to waste’ :GSachsRahm
    Deze crisis en chaos begint meestal – vaak niet op de fin. markten .
    Vaak is er een politieke maatschapp. ramp chaos bijv. het binnenvliegen WTC gebouwen 9/11. Heel bewust minitieus voorbereid met o.a volledige NSA coordinatie.

    Dat heeft hen -Banken Multinationals- heel veel opgeleverd.(En ook de Nsa heerst als nooit tevoren)
    Je praat hier niet over biljarden doch triljarden.

    Je kan er een heel kaaiman eiland van op bouwen.

    Ze gaan ver heel ver omdat ze menen het recht te hebbenzo ver te gaan.
    Herhaal: hoewel dit een onbewust werkend mechanisme ( wanen overtuigingen ect) is is de uitwerking dagelijks zichtbaar en zal immer toenemen omdat Zij die Eu voor dit doel op poten -op stelten hebben gezet.
    Hopelijk kan je dit lezen en doorzien want velen weten t doch vinden t te zwaar om te zich mee te dragen d.w.z te zien. Heel begrijpelijk.

    Doch alles wat maar aan de oppervlakte komt is meegenomen en komt in het daglicht -bewustwording . Licht kan het n.m.niet verdragen.
    Licht d.w.z. ook als het zichtbaar wordt voor velen is komt er kentering omkering inzicht.

 16. Er is in 2013 ongeveer 2 miljard extra afgelost op hypotheekschuld, bij een totale hypothekschuld van meer dan 700 miljard. Hoezo massaal aflossen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: