Basisinkomen: De voor- en de tegenstanders

Er zijn de laatste tijd behoorlijk wat discussies gaande over het begrip “basisinkomen”. Het “basisinkomen” houdt in dat iedere burger als ‘geboorterecht’ van de staat een inkomen ontvangt waarmee de belangrijkste levensbehoeften van de mens (wonen, eten, drinken en scholing) betaald kunnen worden. Voorstanders van het basisinkomen staan lijnrecht tegenover de tegenstanders ervan. Het meest gehoorde argument van de tegenstanders is: “Waarom zou je nog gaan werken, als je al een inkomen hebt”? Hieronder een opsomming van de voor- en nadelen van het basisinkomen door de voorzitter van de vereniging “Basisinkomen”, Ad Planken (voorstander)  en econoom Aldert Boonen, FNV bondgenoten (tegenstander).

Tegen

 • “Voor niks gaat de zon op. Jaarlijks een kleine 14.000 netto euro voor iedereen…dat is meer dan wat een schoonmaker verdient!
 • Moet je je voorstellen dat Rutte dat bovenop zijn salaris krijgt.
 • Ik vind dat onrechtvaardig.
 • Wie gaat dat betalen, als je iedereen te pas en te onpas geld geeft.
 • Dat kost de staat grofweg 240 miljard per jaar.
 • Meer dan zorg, onderwijs, veiligheid, wegen en ontwikkelingssamenwerking  bij elkaar.
 • Een gezin met twee kinderen zou – in de ideale situatie van de Vereniging Basisinkomen- 60.000 euro krijgen.
 • Waarom zou je dan nog gaan werken?
 • Niet voor je inkomen.
 • Werk moet lonen.
 • Ja, allerlei leuke, creatieve dingen doen, maar wie maakt er schoon, werkt in de fabriek?
 • En hoe komt de overheid aan geld voor de politieagent, de onderwijzer en de verpleegkundige?
 • Iedereen moet economisch zelfstandig zijn.
 • Je eigen broek ophouden in principe, en als je dat niet kan springt de gemeenschap bij met een uitkering.
 • Je wilt toch niet totaal afhankelijk zijn van de samenleving?
 • Weg basisinkomen. Dan sta je daar!
 • Nee, slecht idee.
 • Waar ik wel voor ben is om het inkomen niet te belasten tot 20.000 euro, met daarboven een vlaktaks en een toptarief.
 • Dan kun je ook de zorgtoeslag, huursubsidie en hypotheekrenteaftrek afschaffen.
 • Scheelt bureaucratische rompslomp én is rechtvaardig.

Vóór

 • “Basisinkomen is een geboorterecht, dat in de grondwet vastgelegd zou moeten worden.
 • Als iedereen gelijk geboren wordt,  delen we ook gelijk in de bronnen van de natuur.
 • Het is onzin dat het onbetaalbaar is om elk individu een basisinkomen te bieden van ongeveer 1200 euro.
 • Talloze rekenmodellen weerleggen dat.
 • Het kost 24 miljard per jaar.
 • Wat is dat vergeleken met de staatsschuld of de miljarden aan belastingontduiking en fraude?
 • Het is een gebrek aan politieke wil als we het niet invoeren.
 • Onrechtvaardig dat Rutte het ook krijgt, zegt u?
 • Waarom? Meneer Rutte is toch ook geboren?
 • In principe krijgt iedereen het, ongeacht leeftijd en gezinssamenstelling.
 • Veel uitkeringen komen te vervallen.
 • Dat scheelt veel geld, rompslomp en de controle instanties kun je opheffen.
 • De armoedeval verdwijnt.
 • Betalen voor arbeid is onethisch.
 • Basisinkomen zorgt voor een loskoppeling van inkomsten en arbeid.
 • Daarmee krijg je een andere relatie tot werk.
 • Dan kun je kiezen voor iets waar je je ziel en zaligheid in legt.
 • Natuurlijk wordt er dan nog schoongemaakt.
 • Iedereen wil wat doen, met mensen te maken hebben.
 • En denk eens aan de kleine ondernemer of zelfstandige: hij hoeft niet bang te zijn als het even tegenzit.
 • Het biedt bestaanszekerheid.
 • Het bestrijdt ook criminaliteit.
 • Jongeren kunnen langer leren en er is minder reden tot afgunst.”

Meer op Gewoon-Nieuws

22 reacties

 1. Met rechten komen plichten en vice versa. Daarom ook een basis economie, en geen basis inkomen.

  “socialism is a great thing, until you run out of other peoples money”

  Margaret Thatcher

 2. Dit is het beste systeem wat er is, al het werk dat je oppakt loont,
  veel werk is seizoenswerk, op deze wijze hou je echt iets over aan asperge steken, of een ouderwetse krantenwijk

  in de perioden dat er weinig/geen werk is, heb je niet de stress dat de huur e.d. betaald moet worden, ook de mogelijkheid om een opleiding te volgen om daarna betere perspectieven te hebben op meer verdienen

  plus verdwijnen van administratieve rompslomp van het herberekenen van een uitkering als je tijdelijk werk hebt gedaan, de drempel op werk aanpakken verdwijnt, omdat je er niet financieel op achteruit zou kunnen gaan

 3. bij het basis inkomen denk ik wel aan een absoluut minimum inkomen om van te bestaan, zoiets als 90% van de huidige bijstandsnorm, alleen indien je zelfstandig woont en boven de 23 jaar, niet voor scholieren en thuiswonende kinderen

  1. Een basisinkomen dat 10% lager ligt dan het huidige sociaal minimum. Ga je werken, dan komt het loon bovenop het basisinkomen. Voor volledig en duurzame arbeidsongeschikten komt dan een arbeidsongeschiktheidstoeslag bovenop het basisinkomen.

 4. Het geboorterecht van iedereen is Godsbewustzijn ontwikkelen. Voor de rest moeten mensen gewoon hun plichten doen en niet zeuren.

  1. Van dat recht wordt de wereld alleen maar slechter. Aangezien veel gelovigen dus zeuren, breekt er nog wel eens een oorlog uit.

   1. Religie veroorzaakt geen oorlog… Je moet rijk en elitair zijn om in politiek of religieus wereldje een hoge plek te krijgen. Rijke mensen profiteren altijd van oorlog en veel rijke mensen die oorlog uitlokken hebben ook iets met religie te maken. Daar naast zijn veel oorlogen ‘ethisch correct’ gemaakt dmv religie zoals de kruistochten. Ja daar is religie gebruikt als gereedschap, maar religie is niet de oorzaak. Het is niet alsof de 99% van de mensen die elke week naar de kerk gaan oorlog willen…

    Heel gangbaar om religie de schuld te geven van alles, maar als je weet hoe politici en religieuze leiders werken kom je er snel achter dat het niet zo simpel is.

 5. Geen enkele prikkel om iets te doen gaat gewoonweg niet werken. Kijk maar hoe lui veel kinderen zijn (incl de mijne) pas als ze het huis uit worden gegooid gaan de meeste zich eht ontplooien en wat nuttigs doen. Als je dat weghaalt blijven ze hun leven lang lui.

  Verder en nog VEEL belangrijker is dat als de bedenker van zo’n systeem denkt dat het 24 miljard per jaar kost kan hij niet rekenen tenzij we maar 1.6 miljoen nederlanders hebben. 240 miljard kost het ideetje en dat is dus tegen de 40 van het GDP aan. Gaat nooit werken dus onzin idee.

 6. Ik ben voor een basisinkomen voor de noodzakelijke zaken, woning, energie, studie en eten/drinken. Dit scheelt veel regelingen, subsidies, uitkeringsvormen en dito overheidsinstanties.

  Via een basisinkomen zou je eigenlijk grotendeels kunnen hervormen.
  Eigenlijk hebben we nu al een soort van basisinkomen geregeld via de bijstand … dit is alleen een andere negatieve vorm…

  Daar bovenop zou er een stukje individuele economie moeten plaatsvinden. Waarbij ieder die werkt, kan profiteren van extra welvaart.
  Dit gelimiteerd, omdat dan weer alles richting neo liberalisme loopt …

  Wat ik eigenlijk voorstel is combineer het beste van twee werelden.

 7. Nou, als de keuze is om die 24 miljard per jaar te gebruiken om verdampte waarde op bankbalansen en beleggingsbeurzen aan te vullen of voor een basisinkomen, dan is de keuze snel gemaakt.
  Desondanks ben ik principieel tegen het basisinkomen omdat het verkeerde mensen aantrekt en mensen de prikkel tot het voorzien in eigen inkomen wegneemt.
  Dat het mogelijk is dat je door te gaan werken er honderden Euro’s per maand op achteruit te gaan vind ik een regelrechte schande. Mijn tante zit nu in die situatie en ze wordt door de gemeente in feite gedwongen om te stoppen met werken; de gemeente betaalt haar liever een volledige bijstandsuitkering dan een aanvulling tot bijstandsniveau (ongeveer 300 Euro per maand) en zo zal geschieden. Zoiets is met vrij eenvoudige wetgeving tegen te gaan; klaarblijkelijk ontbreekt de politieke wil.
  Belangrijker dan een basisinkomen is- en vooral wordt- het recht op krediet om een bedrijf op te starten of over te nemen. Voorheen was het zo dat als je bij de bank aanklopte voor krediet om een eigen bedrijf op te starten/over te nemen, je daar alleen kans op maakte indien je voldoende overwaarde kon inbrengen (op zich wel logisch dat van de kredietnemer ook een risico-inbreng wordt verwacht). Of dat een eerlijke of efficiënte manier is om de succesvolle ondernemers van de (leen)kneusjes te onderscheiden laat ik maar even in het midden… Anyway, voor een bepaalde generatie is het ontbreken van overwaarde de reden dat de deur tot ondernemerschap definitief wordt dichtgeslagen. Daarmee wordt structurele schade aan de economie toegebracht die nog minstens 50 jaar zal doordreunen; geen nieuwe bedrijven = geen waardecreatie, veel minder innovatie, stokkende bedrijfsoverdrachten (die an sich ook een motor zijn voor economische groei). In een land met alleen maar loonslaven wordt niets (nieuws) opgebouwd. Een onderbelicht probleem dat als een donkere wolk boven de toekomst van de Nederlandse economie samenpakt.

  1. Ik ben het met je eens. Het wordt te makkelijk, als je de zekerheid hebt dat het er altijd is en altijd zal zijn. ER zijn genoeg mensen die willen werken, hun tijd nuttig willen besteden en wat bijdragen, maar er zijn ook veel mensen die liever niets doen en profiteren van het feit dat de rest belastingcenten afdraagt.

   1. het klopt helemaal wat je zegt. er zijn mensen die niets willen doen, maar. ik ken namelijk persoonlijk nu ook een mens die niets wil doen, en die ook niets doen. ook in deze systeem en IN DEZE TIJDEN. als je een systeem eenmaal doorhebt kan je het gebruiken. ongeacht welke systeem. any way die mensen heb je en zij zullen niet veranderen. de rest van ons wordt toch echt wel gek na 3 weken niets doen. ik ken dus alleen 1 persoon die echt echt zo is, en alle andere (hele vele;) zijn echt liever bezig met iets.

 8. zijn er werkelijk lui die dat er tegein brengen; waarom zou je nog gaan werken? Wat een kul-argument zeg. Geestelijke armoe. Waarom zou je nog gaan werken. Als je dat als argument verzint is er iets grondig met je mis. Dan heb je een diep wantrouwen jegens je medemens, veroorzaakt door wantrouwen jegens jezelf. Net als die waard en zijn gasten. Iedereen die dit als tegen-argument gebruikt is dus een lui varken.

  De drukste tijden, met de meeste inspiratie, beleef ik als ik vrij heb. Als ik tot niks verplicht ben. Dan komt er werkelijk iets zinnigs uit mn handen. En zo is dat bij de meeste mensen. Alleen bij varkens die dit soort tegen-argumenten verzinnen is dat kennelijk anders. Die zouden zelf wegrotten in hun bed als ze niet wordt verteld wat ze moeten doen. Van dat volk dat zich verveelt als ze werkloos zijn. Braindead…

  1. Bedankt Dave, Ik ben zo’n varken dat zegt dat mensen dan niets meer produceren/doen omdat ze gratis geld krijgen. zijn nu al hele volkstammen van!!!
   Maar dit varken kan wel rekenen in tegenstellign tot de naivelingen die het een goed plan vinden! Kosten zijn niet 24 miljard maar 240 miljard! Het kost 40% van het hele national product om iedereen gratis geld te geven. maar omdat het zo’n goed plan is doen we het wereldwijd en dan moeten we 130% weggeven van de 100% die we produceren.
   Dat kan niet Dave of tover jij geld uit het niets Mr Mugabe?

   Eerst nadenken voordat je domme hersenspinsel plempt. excuses voor de grove reactie maar anderen braindead noemen en zelf geen hersens hebben vind ik nogal beledigend voor iedereen die wel logisch nadenkt.

  2. Gek antwoord eigenlijk , braindead , of , dat volk dat zich verveelt als ze werkloos zijn .
   Zo tegenstrijdig , vertaald is het hersendood en wanneer men hersendood is heeft men toch geen besef meer of je werkeloos bent en dat je dan je eigen loopt te vervelen.
   Komt nog bij het nodige schelden op ons als volkssoort met een bestempeling van lui varken terwijl ik juist heb vernomen dat men hersendood is .
   Zo tegenstrijdig , zo zielig dit , dat het te zot voor woorden is om het eigenlijk te plaatsen.
   Gelukkig maar , dit is ook democratie .

 9. Waar ik woon komt 94% niet uit Europa.

  Boven mij woont een gezin met 8 kinderen.(10)
  4 zijn getrouwd en wonen niet meer thuis.(14)
  Inmiddels hebben ze 12 kleinkinderen. (26)
  2 mensen hiervan hebben werk.
  Hoeveel subisidie of toeslagen daar binnenkomt kan ik niet vertellen.

  Daarboven woont een ongetrouwde vrouw.
  Deze vrouw heeft geen werk, maar krijgt elke 3 of 4 jaar weer een kind.
  Alle kinderen hebben andere vader.

  Naast mij wonen asielzoekers.
  Hebben geen werk, roken veel. Hebben ook in de winter een groot raam open. Verwarming moet wel overuren maken.

  Ook nog een buurvrouw van middelbare leeftijd die recht heeft op thuishulp, omdat ze waarschijnlijk erg ziek is. Haar kinderen komen haar regelmatig opzoeken, wonen in de buurt.

  Ik denk dat 70% in deze buurt geen werk heeft.

  In de avond en nacht hoor ik politiehelicopters in de lucht.
  Regelmatig is er een inval of politiebezoek met arrestatie.
  Ik hoop niet dat al deze mensen straks weer thuis komen met een enkelband.

  Een basisinkomen zou een godsgeschenk zijn voor deze mensen.

  Al zullen de meesten Alla hiervoor bedanken.

  Laatst kwam ik wel een islamitisch man tegen met een grote baard. Hij groeten mij vriendelijke en begon zijn beklag over de buurt waar hij was komen wonen. Niet iedereen heeft dus dezelfde normen en waarden.

   1. Nee ik werk 3 dagen in loondienst en heb een eigen winkel.

    Wordt in de nacht wakker, omdat ik een politiehelikopter hoor of er wordt een politieinval gedaan. Mijn waakhonden slaan dan alarm.

    Gluren is dus niet nodig, jij kent toch ook je buren?

    AIVD plaats zelf hier wel zijn afluisterapparatuur in ziggo kasten.

    Ik geef alleen een opsomming van feiten.

    1. Zit je maar te jennen hoor, Geintje.
     Maar buren met waakhonden is idd een gruwel, ik heb ook een hekel aan die k..honden. Vooral in een wat mindere buurt waar juist veel politie aanwezig is.
     Zoiets als een gillend autoalarm in een roestige Lada.

 10. Een basisinkomen is een utopische gedachten die nimmer gerealiseerd zal worden. Inmiddels moeten we toch wel weten dat de overheid zich niet bekommert om het welzijn van haar burgers. Die afhankelijkheid naar de overheid is een vertrouwenskenmerk wat men zich zo snel mogelijk moet afleren. De overheid zorgt niet voor basisinkomen, de overheid zorgt niet voor gezondheid of vrijheid. De overheid doet er alles aan om de mens klaar te stomen voor een maatschappij waarin het hele leven gewerkt mag worden. Als men harder werkt of iets slimmer is dan de rest kan men in een groter huis wonen met iets meer privileges. En als men het perfecte, zuinige leven heeft geleid om dit door te geven aan een volgende generatie wordt hier gemiddeld 1/3 van afgepakt! De overheid geeft geen vrijheid, de overheid pakt vrijheid af. De overheid helpt niet mee vrijheid creëren, de overheid werkt tegen. Je moet alles zelf doen! Als je blijft wachten tot de overheid jou vrijheid komt brengen, dan zul je alleen vrij zijn in je dromen. Gebruik je eigen intellect, die heb je gekregen om je eigen vrijheid, je hoogste geboorterecht te claimen.

 11. Er valt best wel wat te zeggen voor zo een basisinkomen. Maar ik stel wel voor dat we het combineren met een werkverplichting. Dat betekend dus dat iedereen of op school zit of werkt in welke vorm dan ook.
  En om dat basisinkomen te kunnen betalen belasten we dus de eerste 12000 per jaar voor 100% en alles daarboven op de gangbare manier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.