Het ene na het andere dieptepunt komt voorbij en nog steeds halen we collectief onze schouders op met het gevoel, “ach, het hoort bij deze tijd van grote verwarring.” Ministers en Kamerleden kibbelen over voorgedragen oplossingen voor de verschillende crises maar de meningen tussen de politieke partijen liggen zo ver uiteen dat kordate beslissingen uitblijven. We kwakkelen verder tot de volgende crisis zich aandient; waarschijnlijk de oorlog in Oekraïne die deze winter zal escaleren als het leger van Putin de energiecentrales zo beschadigt dat reparatie en wederopbouw jaren zal duren. Miljoenen vluchtelingen zullen een “tijdelijk” onderdak willen vinden in West Europa. Toen corona kwam werden we getriggerd door emotionele beelden over uitpuilende ziekenhuizen en nu worden we overstelpt met beelden van oorlogsvluchtelingen. Overvallen door de massapsychose bereiden we ons voor met hulp van de talkshowtafels van de nationale omroepen. We moeten bereid zijn om een plekje vrij te maken.

Maakbare samenleving

Dat zou best tegen kunnen vallen in een dichtbevolkt land met veel rijtjeswoningen in de steden. Misschien dat de eigenaren van ruime villa’s enige ruimte willen opofferen maar het verleden heeft geleerd dat de bereidheid bij de elite klein is als het er op aan komt. In tijden van nood voelt de overheid zich geroepen om in te grijpen en worden we door onze Minister President toegesproken om de bevelen van de overheid op te volgen. Als het niet om vaccinatie tegen een moordlustig virus gaat, of om eerbied voor milieu, natuur en klimaat, of om aandacht voor inclusie, diversiteit en discriminatie, dan is het wel om collectief excuus voor ons slavernijverleden. We worden heropgevoed en moeten beter luisteren naar de overheid. We zijn niet alleen op de wereld maar moeten ook oog hebben voor wat er verderop gebeurt. Niet voor niets reizen onze ministers de wereld af om mondiale conferenties bij te wonen. Daar horen Rutte, Kaag en Hoekstra hoe we (financieel) kunnen bijdragen door belastinggeld in klimaatfondsen te doneren. Als ‘rijk’ land kunnen we best een steentje bijdragen. Laten we de VN, WEF, WHO en IMF helpen om de wereld te kneden volgens het model van de maakbare samenleving.

Platteland en cultuur

Hier haak ik af. Ik geloof niet in een maakbare samenleving volgens een model dat wordt bedacht door elitaire organisaties die worden gevoed met het groot kapitaal van schatrijke multinationals. Daarmee geraken we in een tijdperk waarin bewoners van autonome landen heropgevoed worden volgens de inzichten van bepaalde elites die eigen modellen creëren om de wereld te verbeteren. Onwetend hoe bijvoorbeeld de ‘inlanders’ van een ministaatje aan de Noordzee een eigen cultuur hebben waar de verschillen tussen stad en platteland er toe doen. Waar men jarenlang elkaars gewoonten en tradities heeft gerespecteerd. Waar stedelingen het heerlijk vinden om een weekje vakantie te vieren op het platteland waar de boeren op boerenhoeves landbouw en veehouderij bedrijven. Of aan de kust in de vissersdorpen waar onze beroepsvissers uitvaren om de haring voor onze smulkraampjes uit de Noordzee te vissen. Dit alles in een land waar we respect tonen voor boeren en vissers die zo belangrijk zijn voor onze voedselketen. Het is toch uniek dat het leven in de stad en op het platteland een wereld van verschil is. En daarmee ook de tradities.

Wokebeweging

Echter is er de laatste jaren een nieuwe beweging op gang gebracht die daar verandering in moet brengen. Ineens zijn de agrariërs uit de gratie geraakt omdat een (gecreëerde) stikstofcrisis ons leert dat voedsel producerende boeren ons ‘vergiftigen’ met teveel ammoniakuitstoot van hun veestapel. Hoewel behoorlijk uitgewaaierd, net zoals de uitlaatgassen van het autoverkeer en industrie in de steden, zou het ons voortbestaan bedreigen. Vreemd genoeg moeten veel boeren volgens een discutabele stikstofkaart plaats maken voor woningbouw. Toevallig worden nu ook hechte boerengemeenschappen aangevallen op hun tradities zoals het in stand van houden van het Sinterklaasfeest met een Zwarte Piet die bij kinderen niet symbool staat voor slavernij maar als kindervriend die slechts 1 keer per jaar pepernoten komt uitdelen aan onze kleintjes. Heel vreemd dat dorpen als Staphorst, Volendam en Urk, en agrarische provincies worden bekritiseerd door de woke- en cancelcultuur bewegingen afkomstig uit de grote steden. Het lijkt bijna een vooropgezet plan. Plattelanders voelen zich zo langzamerhand tweederangsburgers in hun eigen land en dan komen er vreemde snuiters uit het westen des lands in Staphorst uitleggen dat een Zwarte Piet niet zwart mag zijn, want dat is racisme. Huuh?

Mens durf te leven

Eerlijk gezegd ben ik partijdig in deze idiote ontwikkelingen omdat ik op 5 km afstand woon van Staphorst. Ik ken de mensen daar en weet dat hun arbeidsmoraal veel sterker is dan van de meeste stedelingen. Dat geldt ook voor hun onderlinge verbondenheid. Ook de kerkgang onder de oorspronkelijke Staphorsters is groot. De dankdag voor het gewas zegt iets over de agrariërs wat betreft hun inzet voor het verbouwen van voedsel en het houden van vee voor de medemens. Nu is de saamhorigheid in het dorp groter dan ooit omdat de overheid zich is gaan bemoeien met de agrarische bedrijvigheid. Veel boerenbedrijven moeten ingevolge de opgestapelde stikstofmaatregelen inkrimpen waardoor boerderijen niet meer rendabel zijn. Dat heeft enorme impact op de agrarische gemeenschap. Het kweekt wantrouwen van plattelanders tegenover de overheid. Heel opvallend dat na het Zwarte Pieten-incident in Staphorst de gevoelens van de woke-beweging zoveel media aandacht krijgen. Het lijkt of er bewust op wordt aangestuurd om meer verdeeldheid te zaaien tussen stad en platteland. Het platteland dat ook nog eens wordt ontsierd door grote aantallen windturbines. Door de overheid windmolens genoemd terwijl omwonenden het storende turbines vinden. Mechanische ondingen die het landschap ontsieren. Het is maar hoe je het uitlegt als ‘redder’ van “ons klimaat.” Het klimaat dat niet door mens en dier wordt onderhouden maar gevoelig is voor vele invloedrijke elementen die veel krachtiger zijn dan de pufjes van mens en dier. De opwarming van het klimaat kent namelijk ook andere oorzaken die groter zijn dan de invloed van mens en dier. Dat komt niet alleen door de boer en de koe. Ook niet door ons eetpatroon en ons reisgedrag. Ik zeg, mens durf te leven.

GW

16 reacties

  1. Het enige dat geprobeerd is, is met 4 ministers (geen van allen belemmerd door economische kennis) vragen in Brussel of de stikstofnormen omhoog mogen. Dat ga je niet vragen, dat deel je mede, omdat anders je land kapot gaat en de EU bijdrage vervalt. Wat een armoe.

  2. Ach gerrit, lekkere ouwe klzak.

   Eerst heel je leven, leven als dienaar van t systeem en nu je merkt dat je bedondert bent ageren.

   Best zielig. En een beetje dom zou maximuts zegen.

 1. Er is maar 1 mogelijkheid om aan al deze shit te ontkomen en dat is maken dat je weg komt uit dit achterlijk nederigland, ze plukken je kompleet kaal en ruimte om te leven is er niet meer, vrijheid heb je al ingeleverd en keuzes worden door de overheid gemaakt, elk jaar nog meer hoog geschoolde ambtenaren erbij die weer een volgende lawine aan regels voor u verzinnen, nou ik ken al 5 ondernemers die het bijltje er bij neergooien dus dat belooft nog wat.
  Wie gaat hier dan nog het geld verdienen ???????

 2. Ik woon in de stad. Met de huidige wereldbevolkingsgroei hebben we eerder meer, dan minder boeren nodig. Het voedsel dat in Nederland verbouwd wordt, wordt genuttigd door mens en dier (ook honden en katten bijv.). Of het nu in Nederland of elders op de wereld wordt verbouwd, dat maakt voor de belasting van de aarde niets uit. Hoewel ik denk dat de milieu eisen in Nederland wellicht beter zijn. Boeren behoren tot de netste mensen die er zijn met een geweldige werkhouding. Waarom zou je die willen ondermijnen?

  Blijkbaar vindt onze regering het prima om een goed verdienmodel voor ons land om zeep te helpen en onze goed gecontroleerde voedselindustrie op te heffen. Het lijkt alsof niemand kaas heeft gegeten van economie in het kabinet of het interesseert hen misschien gewoon niets. Het onderbuikgevoel van de schreeuwende minderheid regeert.

  De wereld is enorm verandert sinds het coalitieakkoord en men gaat gewoon door met de plannen. Er is inmiddels oorlog in Europa, de energieprijzen in Europa zijn zo hoog dat bedrijven in problemen komen (zelfs naar de VS willen verhuizen) en de inflatie is 17%. Om over het menselijke leed nog maar te zwijgen. De focus moet per direct anders, als het al niet te laat is.

  Er is geen acuut stikstofprobleem, als we de normen per direct aanpassen aan die van Duitsland of Denemarken. Desnoods zonder toestemming van Brussel. Er zijn nu zoveel crises in Nederland dat je echt moet gaan kiezen welke crisis je opschort anders gaan we economisch door het putje (dat is al flink gaande).

  Nog een realitycheck voor ons kabinet:

  1. er staat GEEN geldboom op het Binnenhof
  2. je kunt kale kippen (burgers en ondernemingen) niet blijven plukken
  3. bedenk goed wie het broodnodige geld verdient en wie geld kost in ons land

  1. Maar neeen! Laurie wordt wakker!
   Ja meis, ‘Ik woon in de stad’ is het al een smartcity net als phone (lees: vrijwillige enkelband)

   De rijken willen chinezen van ons maken.
   En daarmee wint u bij deze een tegoedbon van de macsprinkhaan!

   Gefeliciteerd!

  2. Veel boerenbedrijven moeten inkrimpen waardoor ze niet meer rendabel zijn en 2 à 3.000 boerenbedrijven rondom natura 2000 gebieden moeten stoppen. De opkoopregeling voor deze bedrijven wordt uiterlijk in april 2023 opengesteld. Daarvoor is een fonds van 25 miljard opgetuigd.

   Echter moeten daarnaast veel boeren hun veestapel inkrimpen en zullen ze met een wankele balans onder druk van de banken moeten stoppen. Tenzij ook deze boeren met belastinggeld overeind worden geholpen.

   Zoals Laurie aangeeft staat er geen geldboom op het Binnenhof, ergens in de catacomben van het Ministerie van Financiën staat een Schatkist die jaarlijks door boeren, burgers en buitenlui wordt gevuld. We betalen dus zelf voor het afbreken van onze voedselketen. En voor het missen van een miljardenopbrengst van de agrarische export.

   De ingreep van de regering is zo extreem dat we ons moeten afvragen hoe het komt met onze toekomstige voedselvoorziening. En dat terwijl er plannen liggen om 900.000 huizen te bouwen. Denk even na, het gaat om afbraak van onze voedselketen waarover onze regering onder druk van Brussel beslist.

   Dit soort zaken zijn van levensbelang terwijl boeren en burgers niets wordt gevraagd. Ik heb niet de indruk dat mensen lijden onder de stikstof uitstoot, misschien bepaalde soorten plantjes. Ik trek helemaal groen weg bij de gedachte dat de mens ondergeschikt wordt gemaakt aan bepaalde uitstervende plantjes. Wie bedenkt deze onzin?

   Moeten we uitgeroeid worden of zo? Waar is onze democratie? Waar is ons recht van zelfbeschikking? We leven in een technocratie met een dictatoriaal trekje. Ach ja, ik was het bijna vergeten. Er ligt een Agenda 2030 van Klaus Schwab en consorten. Dit is dus “The Great Reset.”

   1. Vooroordelen. Lust u er nog een paar?

    Een door visieloze bestuurders (ja, ook ‘Brussel) in één generatie doodgeknuffelde agrarische sector. Motto: massa = kassa!
    ‘Gedwongen’ schaalvergroting om maximaal te cashen uit de subsidiepot. De kleintjes die niet mee wilden of konden vielen af.

    Vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, subsidies, uit hoofde van welke wet dan ook: geen probleem!
    Mega uitbreidingen, mega stallen, mega bio-industrie, mega dierdichtheid, mega vervuiling, in een veel te klein, overbevolkt land, van waar uit zowat de halve wereld van vlees, zuivel en eieren moet worden voorzien.

    Waar is de mens en zijn min of meer natuurlijke leefomgeving?
    Laat de burger het wagen om zonder overheidstoestemming een afdakje bij zijn huis te plaatsen, of een zichtbaar dakraam, en hij krijgt het subiet aan de stok met Bouw & Woningtoezicht en de Welstandscommissie. Maar voor een agrarische bestemming was veel meer mogelijk.

    Protesten van burgers? Overheden en ‘onafhankelijke rechtspraak’ stuurden reclamanten steevast met een kluitje in het riet: ‘Er is voldaan aan alle Wettelijke voorschriften en bepalingen’.

    Hardnekkige bezwaarmakers tegen een voor de gezondheid ongewenste uitbreiding van een veebedrijf, midden in hun dorp, werden soms door hun gemeente zelfs verblijd met een ‘financiële tegemoetkoming’ om hun zeer terechte, maar rechteloze verzet te staken.

    Wat iedereen had kunnen voorzien gebeurt: het vlaggenschip wordt gekeerd door de wal van een land dat geldt als één van de meest vervuilde plekken in Europa, waarvan meer dan de helft wordt veroorzaakt door het buiten alle proporties gegroeide agrarische verdienmodel.

    Ja, saneren doet pijn en kost veel gemeenschapsgeld, maar het decennialang kunstmatig overeind houden van een (door de milieu-impact) niet levensvatbare industrie kost beslist nog veel meer.

    1. Citaat: “Ja, saneren doet pijn en kost veel gemeenschapsgeld, maar het decennialang kunstmatig overeind houden van een (door de milieu-impact) niet levensvatbare industrie kost beslist nog veel meer.”

     Oneens:
     Vervang “saneren” door “innoveren.” Vervang “industrie” door “voedselketen.” Vul “gemeenschapsgeld” aan met “geleend geld.” Vervang “niet levensvatbare industrie” door “agrarische export is miljardenbijdrage aan Nederlandse BBP.”

     Lijkt me toch een waarheid als een koe.

     Een van de snelst veranderende sectoren door technische innovatie is in Nederland misschien wel de landbouw sector. Precisielandbouw met behulp van Artificial Intelligence (AI) en machine learning of een drone als landbouw assistent. Duurzame landbouw is een begrip geworden waar we niet meer omheen kunnen.

     1. Een kip blijft een kip en een koe blijft een koe. En daavan zijn er in dit land minstens 50% teveel.
      Zo simpel is het gestelde.

     2. Al die kippen en koeien maken voedsel of zijn voedsel sat gegeten wordt. Er wordt niet voor de lol geproduceerd.

 3. Goed stuk, echter tegen dovemansoren, dit WEF kabinet gaat gewoon expres door met het slopen van onze welvaart, dit in opdracht van het WEF en in opdracht van die fijne vrinden uit de USA die een wig drijven tussen de EU en Rusland, dit alleen om er zelf beter van te worden, sodemieter die Amies het land uit met hun LNG en alle andere shit zooi, bah wat een boevenbende is het daar geworden zeg !
  Sluit vrede met Rusland en hef de sancties op, anders is de energie straks helemaal niet meer te betalen en gaan we inderdaad aan de bedelstaf.
  Wat een bende idioten in Den Haag !

  1. Het zijn geen idioten , kans, het zijn wefhoeren die een plan uitvoeren.
   Samen met uw dierbare koningin, maximuts, die al voorbestemd was om te trouwen met dikkop willem, sinds opa de nazi’s hielp vluchten naar argentinië.

   Zo werken de bloedlijnen…zo zijn hun manieren, jaja.

   https://youtu.be/CPiDGrz2Xdc

  2. Helemaal mee eens.
   De wef chaos wordt bewust gecreëerd. Dan de faillissementen met de werkloosheid, dan de armoede en het klootjesvolk zal de Nieuwe Wereld Orde op haar knieën aanbidden als de verlossende engel
   Als slaaf van de k.t elite, met een basisinkomen, dat door onze ?? Roverheid geregeld wordt. Ben je stout, dan korting, ben je lief dan een pluisje.
   Het voorbeeld is in China:
   het social credit system.

 4. “MOEDER, IK WÍL BOLLETJE!!”
  Verdikkeme! Wéér geen voetbalwereldtitel voor de FC Curaçao! Terwijl NL er al sinds 1974 RECHT op heeft. Bijna net zo erg als 4x ‘Rutte’ in depressie.
  NL-ers maken continu dezelfde fouten en eisen dan op hoge toon een beter resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: