Ben Bernanke blijft mysterieus over exit QE

11

De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve heeft onlangs tijdens een vergadering van the House Financial Services Committee in Washington over de economische groei in Amerika, fors wat onduidelijkheid geschept. De respons over het te voeren beleid van de Fed hebben meer vragen dan antwoorden opgeleverd. Bernanke blijft zeer mysterieus over een exit strategie. De belangrijkste vraag waar het Committee maar geen duidelijke reactie op kreeg, ging over hoe de FED een einde gaat maken aan de Quantitative Easing programma`s.

ben bernanke

Voorlopig geen ‘exit plan’

Woensdag 27 februari gaf Bernanke tijdens de vergadering aan dat hij verwacht dat de bezittingen op de balans van de Fed niet op de financiële markt verkocht gaan worden als onderdeel van het ‘exit plan’ van de stimulerende maatregelen (QE etc). In ieder geval ‘voorlopig’ niet, aldus Helicopter Ben. Zodra deze financiële producten (o.a. obligaties) massaal op de markt komen zullen de rentes op deze producten naar verwachting flink gaan stijgen.

Basel III op de pof

De stijging van de rente op bijvoorbeeld staatsobligaties, zorgt ervoor dat de risico`s op deze producten gaan toenemen. Dit is iets waar het Basel Committee na het besluit van Basel III nu weer op terugkomt. Ze gaan het zelfs toestaan om controlerende instanties de banken te verplichten om (nog) meer kapitaal vast te houden omdat ze blijkbaar voorzien dat rentes en andere risicovolle zaken een toekomstig potentieel probleem kunnen vormen. Hoe mysterieus en onbegrepen Ben Bernanke ook is, de voorzitter van the Basel Committee on Banking Supervision, Stefan Ingves, lijkt te anticiperen op de vooruitziende blik van Bernanke.

Het effect van nieuwe regels

Al het werk om het renterisico te verlagen, alsmede de plannen om te kijken of de regels simpeler kunnen worden opgesteld, lijken de puzzel nu compleet te maken aldus Ingves. We kunnen ons dus gaan opmaken voor een nieuwe ronde vernieuwende, strengere en betere regels voor de bankenwereld, maar het blijft afwachten of banken zich hiervan iets zullen aantrekken en of dit het gewenste effect zal geven.

The Sequester

President Obama heeft in de tussentijd de wet getekend dat inmiddels in de volksmond de “sequester” wordt genoemd; een bezuiniging van 85 miljard als gevolg van onderhandelingen eerder in 2011 om het schuldenplafond te verhogen. Soort van Fiscal Cliff, maar dan in het klein. “Deze bezuinigingen zullen ons banen gaan kosten en de economie schade toebrengen en de Republikeinen zijn dom en zelfingenomen geweest om niet open  en eerlijk de onderhandelingen over dit onderwerp in te gaan”. Kortom, de schuld wordt weer naar de andere kant geschoven en een oplossing wordt maar niet gevonden.

Creatief boekhouden

De overheid en bankenwereld zijn de ene na de andere maatregel, aanpassing of hervorming aan het doorvoeren om de rust te bewaren of, beter nog, om het hoofd boven water te houden. Amerikaanse bedrijven gaan heel creatief om met de regels. Ze verplaatsen namelijk gewoon al hun kapitaal inclusief geboekte winsten naar het buitenland. Op deze manier hebben 60 grote multinationals al $166 miljard  buiten bereik van de Amerikaanse belastingdienst weten te houden. Plaatsen ze dit geld in bijvoorbeeld Nederland en je pakt het een beetje goed aan als brievenbusmaatschappij, dan hoeven ze helemaal geen belasting te betalen! Alles blijkt maar weer bij het oude te blijven zonder ingrijpende veranderingen: arm blijft arm, rijk wordt rijker. De grote bedrijven hebben de macht. Alleen wordt de groep armen met de dag groter en de rijken kunnen zich geen slechtere vijand wensen dan een vijand die niets meer te verliezen heeft.