Bewogen en gewelddadige dag van burgerprotest

3

55 Gewonden In Parijs. 125.000 Franse betogers meest met gele hesjes hebben over heel Frankrijk verspreid hun ongenoegen, woede, protest laten horen en zien. Voertuigen gesneuveld en vele ruiten op de weg die ze aflegden. 8000 Agenten probeerden de massa in te tomen. 700 Betogers werden aangehouden. Het is de vierde zaterdag van gelehesjes protest, les gilets jaunes. De ‘toegeving’ van president Macron om de geplande brandstofverhoging uit te stellen tot 2020, is een kluif om de gemoederen te bedaren. Het werkte niet en zal ook niet werken.

“On en a marre”

De betogers hebben (nog) geen officiële woordvoerder, wat kan betekenen dat de organisatie nog niet goed zit. Of hij/zij anoniem wil blijven, wat ook verstandig kan zijn. Een enkeling van de gelehesjes wilde in beeld wel het ongenoegen uiten met (in vertaling) “we zijn boos” en “we hebben er genoeg van”. En woorden in die trant. “On en a marre” zeggen ze veel en vaak. Maanden, jaren, zeker tien jaar lang vindt de Franse burger dat het leven in zijn land te duur is, dat de belastingen te hoog zijn. Niet toevallig begon toen de Kredietcrisis. Die nooit geëindigd is trouwens, wel integendeel. Meer en meer door de gewone man en vrouw in de straat gevoeld wordt. In de portefeuille, en dat doet het meest pijn. De verkiezing van Emmanuel Macron in mei 2017 heeft verwachtingen van verandering gewekt. Het was de ‘change, yes we can’ op z’n Frans. Verandering die er niet is gekomen. In de VS ook niet, door Obama. Niet genoeg verandering. En toen kwam Donald Trump en werd het allemaal nog erger…

Allemansvriend zijn is onmogelijk

President Macron, met 39 jaar de jongste ooit in Frankrijk, is een man die zich noch links, noch rechts laat noemen. Commentatoren betitelen hem als ‘sociaal liberaal’, een ongewone term. Wie zijn biografie in het verkort wil kennen, moet hier eens kijken. Daar wordt vernoemd dat hij bij zijn verkiezingscampagne van zowel rechts als links als het middenveld veel steun kreeg. Zéér ongewoon. Maar je kunt niet allemansvriend zijn of blijven. In se nam hij vooral maatregelen en deed wetten van kracht worden pro het bedrijfsleven, zoals het makkelijker maken werknemers te ontslaan. Wat vakbonden, alle werknemers en gans links niet zinde. Hij is van plan het aantal ambtenaren terug te dringen. Dus overheidsdienaars krijg je ook tegen. Het bedrijfsleven meer ruimte geven en zuurstof en het overheidstekort terugdringen. Neen, die betogen niet…

Verwachtingen niet ingelost

Hij beloofde wel het sociale, het solidaire van Frankrijk te behouden, maar daar heeft de gewone burger weinig of niets van gemerkt. Sociaal liberaal? Maar dan toch meer liberaal in de praktijk. Hij wil zeker niet de kant van het ultraliberalisme uitgaan (zo zegt hij toch), maar heeft in no time de steun van ‘het volk’ verloren. Heel veel en heel lang ongenoegen bij de grote massa, ook heel diverse malaise. Dat plus de te hoge verwachtingen bij de kiezers, die snel resultaten wilden en willen. Het heeft Macron de das omgedaan en het is duidelijk dat ‘men’ hem weg wil. In België zeggen ze in de volksmond plat: ‘ander en beter’. Maar ik vrees dat het zoals in de VS in de praktijk dan zal zijn: ‘ander en slechter.’

Brussel heeft ook vuur gevat

Officiële bronen spreken van 1000 betogers in Brussel stad, centrum en omgeving. Wanneer officiële bronnen spreken van duizend mag je dat aantal zeker verdubbelen. Er zouden 450 mensen ambtelijk aangehouden zijn. De helft dus?! Hmmm..  Dat betekent niet in hechtenis genomen maar identiteit gecontroleerd, gefilmd, hesjes afgenomen, vingerafdrukken enzovoort. In België is nog geen plaats voor 45 gevangenen meer, laat staan dat de overheid raad zou weten met tien keer dat aantal. Neen, tien zijn er echt gearresteerd en twee moeten voor ‘bewezen’ misdrijven effectief de cel in. Voor een nachtje waarschijnlijk. Beboet zullen er wel velen worden. Het past niet bij de gelehesjes om fysieke schade aan te richten, noch aan personen, noch aan winkels of voertuigen. Dat is ook nooit hun bedoeling geweest. Ik zag integendeel veel sit-ins en gewone meestappers, deftige, brave maar boze en ongeruste mensen die verbaal hun ongenoegen uitten. Maar er zijn altijd meelopers, herrieschoppers en lieden die niks beters te doen hebben. Die zijn effectief gearresteerd. 

In Nederland ondertussen…

Ook in ons land toonden zich gelehesjes. Niet in massa en niet te vergelijken met Brussel, laat staan wat in Parijs is gebeurd. Dit artikel moet u belist eens lezen. Wie zijn de gelehesjes in ons land en wat willen ze. Dat is heel divers en precies. Tegen de tweedeling in de maatschappij. De levensduurte. Verontruste burgers zijn het. Van ongenoegen tot grote boosheid. Te laag minimumloon, noem maar op. Met amper 200 mensen waren ze, enkele aanhoudingen van herrieschoppers,… Weet wel dat die 200 voor misschien wel 200.000 Nederlanders staan! Dus ook de Nederlandse regering kan beter een smeulend vuurtje blussen (hoe?) voor het land in brand staat. Een gewaarschuwde regering is er twee waard…

Maandag 10 december wordt heel belangrijk

‘De Franse president Emmanuel Macron zal maandagavond op de televisie zijn antwoord geven op de crisis rond het protest van de gele hesjes.’ (Ja, journalisten zitten nooit om werk verlegen, in geen enkel beschaafd land.) Zo schrijft de krant Le Parisien. Het Elysée heeft dit bevestigd. De president zal zich goed moeten laten coachen want heel Frankrijk zal zijn woorden wegen tot op de milligram. ‘Hij zou het ook hebben over koopkracht en fiscale rechtvaardigheid.’ Dat hij zijn woorden maar tien keer wikt en weegt. Maar vooral woorden in daden omzetten, dàt willen de mensen zien. Maar man van het centrum zijn en blijven, is een héél, zowat onmogelijk karwei. Je zou zeggen: dan heb je toch de meerderheid van de bevolking mee. Dan doe je toch voor iedereen goed. Wel, neen, zo werkt politiek niet. In ieder geval had en heeft Emmanuel Macron een imagoprobleem en een communicatieprobleem. Ik denk dat hij het goed meent. Beslist. Daar blijf ik bij. Maar die problemen hé Emmanuel, doe daar iets aan mon bonhomme…et vite!!