Biflatie Bulletin : Nederlandse economie blijft achter

7

Quote van de Dag : It’s a recession when your neighbour loses his job; it’s a depression when you lose yours”Harry S. Truman.  Duitsland en Frankrijk doen het plots een stukje beter dan verwacht : plus 0,7 en 0,5 procent respectievelijk. We mogen geen zwartkijkers blijven en elke echte verbetering omarmen.  Maar waarom blijft Nederland achter met min 0,2 procent? Omdat Nederlanders al jaren meer besteden dan ze verdienen, zegt commentator Hans de Geus.  En dat zou zo rond 2003 begonnen zijn.  Een interessante verklaring hoewel wij persoonlijk dat helemaal niet zo ervaren hebben.  U wel? Tevens moet er een rode kanttekening gemaakt worden bij de bovenstaande groeicijfers : de werkloosheid blijft alarmerend toenemen.  En hoe krijg je stabiele groei zonder hogere tewerkstelling?

Schuld? Wiens schuld?

debtWolfgang Streeck, directeur van het prestigieuze Max Planck Instituut voor Maatschappijstudies, wijt de almaar groeiende overheidsschulden aan de “neoliberale bocht die het democratisch kapitalisme sinds de jaren ’70 gemaakt heeft”.  Overheden richtten zich sinds Tatcher en Reagan teveel op het bekampen van inflatie en te weinig op het herstellen van volledige werkgelegenheid.  Dat leidde tot meer toename van de werkloosheid = minder inkomsten = meer overheidsschuld.  Ook de globalisering met delokalisering ten gevolg leidde tot lagere belastingtarieven en dus lagere inkomsten.  Koppel daaraan de hoge sociale uitgaven door de economische malaise, allemaal gefinancierd door overheidsschuld ipv belastingontvangsten en je krijgt de miserie waarin we vandaag verkeren.  Geen geld voor groei en ondertussen werknemers, werklozen en gepensioneerden laten betalen.

Om depressief van te worden

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte 50-plussers in België is de voorbije 5 jaar met 20 procent toegenomen.  Veel gevallen hebben met depressiviteit te maken.  De topman van ondernemersorganisatie Unizo pleit voor een “activeringsbeleid” zoals bij werklozen.  Hij heeft makkelijk praten.  Depressiviteit – de ziekte van de eeuw – heeft te maken met werkdruk, stress, ongenoegen, ongelukkig zijn en meer heel persoonlijke gewaarwordingen en gevoelens, maar het fenomeen krijgt duidelijk nog steeds weinig erkenning; ’t is om depressief van te worden…

Duitsland achterna

We berichtten reeds in een eerder B.B. over het recordaantal Duitsers met twee banen.  In België is het al niet anders met meer dan 190.000 werknemers die twee jobs combineren.  Het is een stijging met 13 procent tegenover 5 jaar geleden en een zeker teken van moéten, niet van willen.

De economische crisis

Nog maar vlug een stukje over “de economische crisis” want…voor je ’t weet is ze voorbij, schijnt het! Oeps, dat was ze, zie ze gaan! In ieder geval biedt ze nog altijd inspiratie aan zangers zoals Merle Hazard, uit het genre country & western.  Double Dippin’, The Bailout, The Greek Debt -erg populair ook op Youtube, check it out here.  Dat we maar vlug kunnen terugkijken op “die slechte oude tijd”…

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie