Biflatie Bulletin: Pensioencrisis is begonnen

11

Pensioenfondsen komen in steeds grotere problemen. Voor het eerst zullen pensioenfondsen moeten gaan korten op de pensioenen van gepensioneerde Nederlanders. Van de grote 5 pensioenfondsen, te weten ABP, PMT, PME, PFZW en BouwNijverheid, zullen maar liefst drie fondsen een deel van hun verplichtingen afstempelen. Vooral deelnemers aan het pensioenfonds voor Metaal en Techniek zullen flink inleveren. Personen die hun hele leven in het metaal hebben gewerkt, zullen tussen de 6 en 7% minder pensioen krijgen vanaf 1 januari 2013. Bij andere fondsen wachten ze nog met het besluit over de te nemen stappen.

DNB past berekening dekkingsgraad aan
Toch mogen pensioenfondsen hun toezichthouder DNB nog dankbaar zijn. De Nederlandse Bank heeft namelijk een aanpassing van de rekenrente doorgevoerd. Het middelen van de rekenrente over de afgelopen 3 maanden, zorgt er nog voor dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen zo’n 2% lagen liggen in vergelijking met de vorige berekening.

Griekenland praat verder met crediteuren
De laatste dagen komen er steeds meer tegenstrijdige berichten naar buiten over de onderhandelingen tussen de Griekse regering en hun crediteuren.  Bloomberg rapporteerde gister, na een interview met Bruce Richards, CEO van hedgefund Marathon, dat er een deal tussen obligatiehouders en de Griekse overheid was gesloten. Het zou gaan om een inwisseling van het schuldpapier waarbij obligatiebezitters een netto contante waarde van 32 cent op de dollar over zouden houden. Tegelijkertijd citeerde de Financial Times echter dat er verschillende obligatiehouders niet bij de onderhandelingen betrokken waren. Het blijft daarom vooralsnog gissen naar de waarheid. Dat lang niet alle partijen betrokkenen zijn bij de onderhandelingen  een ding dat zeker is. De New York Times sprak namelijk al verschillende hedgefunds die overwegen om Griekenland bij een akkoord aan te klagen voor bezitsschending. Het onvrijwillig veranderen van de overeenkomst zou volgens de bron inbreuk maken op het eingendomsrecht volgens de investeerder. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

IEA verwacht dat vraag naar olie daalt
Volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) zal de vraag naar olie in 2012 verminderen. Een terugval in consumptie in het vierde kwartaal van 2011 en een toenemende kans op een recessie ziet het agentschap als redenen voor een daling van de vraag. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de prijs zal dalen. Door geopolitieke spanningen, zoals de huidige gang van zak met de sancties tegen Iran, kan het zo zijn dat de olietoevoer namelijk gevaar loopt.

ECB deposito’s spectaculair gedaald
Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal liquiditeiten dat door banken wordt gestald bij de ECB gedaald. Een daling van maar liefst 133 miljard euro zorgde voor de nodige vraagtekens. Terwijl er gisteren nog 528 miljard euro naar de ECB werd gebracht, werd er donderdagnacht 395 miljard euro ondergebracht bij het loket van de Europese Centrale Bank. Volgens een woordvoerder van de ECB heeft de forse daling echter een technische verklaring. Vanwege nieuwe eisen die deze week zijn ingegaan zullen banken een deel van de liquiditeiten eerst zelf moeten aanhouden alvorens ze het weer naar de centrale bank kunnen brengen.

Quote of the day:  ‘Men prefer a false promise to a flat refusal‘ -Quintis Cicero-