Biflatie Bulletin : Volksverlakkerij

9

De werkloosheid in de VS ligt met 7,4 procent op “het laagste peil sinds december 2008”, lees je in tal van Nederlandstalige media.  En dat wordt klakkeloos overgenomen van Amerikaanse bronnen, zonder daar dieper op in te gaan.  Investigative journalism? Nooit van gehoord mijnheer.  Het bekt ook goed, “laagste peil”, alsof ze er echt op vooruit gaan.  Niets is minder waar! Er wordt bij dat cijfer géén rekening gehouden met zij die het opgegeven hebben nog naar werk te zoeken.  Géén rekening ook met zij die deeltijds werken omdat ze geen voltijdse job kunnen vinden.  Oh ja, en als je al een paar weken niet naar werk zoekt wordt je eveneens geschrapt.  Zo kom je dan tot de grote leugen die de media verkoopt aan de goedgelovige burgers : slechts 7,4 procent werkloosheid.  Shadowstats geeft daarentegen de échte cijfers, de waarheid : 14 procent werkloosheid als je wel alle categorieën bij telt, en 23 procent als je de berekening dan ook nog eens doet zoals het hoort, zoals het jaren geleden gebeurde, voor de overheid met funny math begon.  Eén op vier werkloos of met te weinig werk, klinkt al heel wat minder fraai hé? Maar dàt kun je natuurlijk niet als “herstel” verkopen.

Weer 800.000 euro verspild

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen 800.000 euro van de overheid (die geen geld heeft) om “homosexualiteit onder allochtonen meer geaccepteerd te krijgen”.  Wij van B.B. hebben op onze beurt een hekel aan politici die liegen, bedrijfsleiders die hun macht misbruiken en journalisten die klakkeloos overnemen wat de overheid zegt.  Wij stellen ons aldus kandidaat om ook een mooie som te ontvangen om ons van die fobieën af te helpen.  Volgens minister Bussemaker keurt minder dan een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders het homohuwelijk goed.  “Je kun de mentaliteit niet in een klap veranderen maar je kunt wel een steentje bijdragen om de discussie de goede kant op te helpen”.  Nederlanders : dit is wel een steentje van 800.000 euro hoor, uw geld trouwens! Wijlen Gerrit Komrij zou van zulk een verhaal smullen…

China als gezonde tegenhanger

China verzet zich tegen de strengere sancties van de VS die de olie-export van Iran moeten stoppen.  Amerika gedraagt zich nog steeds als de zelfbenoemde politieagent van de wereld; blut maar met een grote bek en gewapend tot de tanden.  Gelukkig is een nieuwe macht opgestaan om een gezond tegengewicht te bieden voor dit neo-imperialisme.  De zaak Iran is even fake als de zaak Irak : valse voorwendsels gebruiken om een machthebber af te zetten die Amerika niet meer gewillig is, zijn olie in euro’s verkocht (de grootste misdaad) en – kort gezegd – om ’s lands olie te stelen.

De spaarder verliest

De lage rente en de relatief hogere inflatie spelen de Duitse spaarders parten.  Hun spaargeld verlies dit jaar naar schatting 14 miljard aan koopkracht, ondanks de rente die wordt bijgeschreven.  Duitsland staat hier model voor alle westerse landen.  Oh en volgend jaar? Nog erger : 21 miljard verlies door hogere inflatie.  Gelukkig hebben we onze politici nog en geannexeerde economen met hun studies en statistieken die ons vertellen dat er nauwelijks inflatie heerst.