Het pensioenstelsel in Nederland staat onder druk. Inmiddels is hierover een maatschappelijke discussie ontstaan en zijn de meningen van de betrokken partijen behoorlijk verdeeld. Op Biflatie.nl leest u voortaan alles wat uw pensioen aangaat. Fiscaal, wettelijk, over de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector en wat de toekomst brengt.

Het jaar 2020 is het 11e jaar op rij dat pensioenfondsen hun pensioenen niet indexeren. Slechts enkele fondsen hebben in deze periode een verhoging kunnen doorvoeren. Hoe lang kunnen de fondsen dit volhouden?

“Regels zijn regels”

Hoe lang zullen gepensioneerden met een klein pensioen dit accepteren? Het zijn voornamelijk de hoog bejaarde senioren die van een klein pensioentje moeten rond komen. En die oudjes hoor je niet meer. Sommigen zijn hulpbehoevend en niet in staat om met hun rollators het Malieveld of Binnenhof te blokkeren. Op het Binnenhof moeten ze zijn natuurlijk want daar zit de boosdoener, de minister van Sociale Zaken(Koolmees). Het is deze bewindsman die onverkort vasthoud aan de lage rekenrente en hoge pensioenleeftijd. ‘Regels zijn regels’ en daar behoren we ons aan te houden.

Pensioenfondsen met de hoogste rendementen

Van herijken op basis van nieuwe ontwikkelingen heeft ons kabinet kennelijk nooit gehoord. Momenteel is het overleg gaande om het pensioenakkoord nader te omlijnen.  Drie partijen, vakbonden, werkgevers en regering proberen een zorgvuldige uitvoering aan het akkoord te geven. Vreemd dat pensioenfondsen niet deelnemen in het overleg. De fondsen zijn van mening dat aangekondigde kortingen van de baan moeten, en dat zelfs de achterstand ingehaald moet worden. Ze worden bestookt met boze brieven en mails van aangeslagen gepensioneerden. De deelnemers in de fondsen volgen het niet meer. Ondanks de lage rekenrente, wat puur theoretisch is, worden de hoogste rendementen behaald. Ruim boven de voorgeschreven wettelijke rekenrente.

Vermogen in 11 jaar meer dan verdubbeld

Het totale pensioenvermogen is opgelopen van 650 miljard in 2008 tot ruim 1500 miljard in 2019. In 11 jaar meer dan verdubbeld. Onbegrijpelijk(!) dat juist in die 11 jaar de indexering van gepensioneerden stilstaat en hun welvaartspeil achteruit holt. Dit valt niet te verkopen aan gepensioneerden die meer en meer achterop gaan lopen bij de loonontwikkeling en inflatie. De media staan vol met positieve berichten over de gunstige loonontwikkeling. Dat het proces van stilstand al 11 jaar duurt zegt natuurlijk iets over de welstand van ons “oude” pensioenstelsel, dat als één van de besten ter wereld bekend stond. Nu past hier de term vergane glorie.

Geboortegolven zijn verleden tijd

Ons pensioenstelsel golft mee met de leeftijd van de babyboomers die ooit massaal hun premies inlegden en die nu als senioren massaal opteren voor hun gespaarde pensioen. Echter schrijven hardnekkige (theoretische) regeltjes voor dat pensioenfondsen zuinig moeten zijn met hun reserves en dat er wat over moet blijven voor later. Voor de periode dus dat de babyboomers in aantallen afnemen en de nieuwe lichting gepensioneerden beduidend lager in aantal zullen zijn. Sinds de invoering van allerlei voorbehoedsmiddelen en andere “ongein” hebben we geen heuse geboortegolf meer mee gemaakt na de jaren vijftig/zestig in de vorige eeuw. De stroomstoringen, en de koude winters van dicht op elkaar kruipen onder de warme wol, zijn zeldzaam geworden.

Woonruimte onbetaalbaar voor jongeren

De nieuwe generatie kiest min of meer noodgedwongen voor gezinsvorming op latere leeftijd. Een ontwikkeling die dramatisch toeneemt door de losgeslagen prijsontwikkeling van vastgoed. Veel jongeren kunnen nauwelijks een ruime gezinswoning betalen en sparen langer door voordat ze zelfstandig gaan wonen. Dat sparen duurt ook al langer doordat er jaarlijks meer ingelegd moet worden vanwege de lage rente die na aftrek van bankkosten en inflatie zelfs maken dat het saldo achteruit boert als je al niet meer inlegt dan het jaar daarvoor. De historisch lage hypotheekrente heeft de huizenprijzen door het dak gejaagd. En de bevolkingsgroei, mede door immigratie, heeft de vraag naar woningen in een piepklein landje, en daarmee de vraagprijs, flink opgejaagd. Behalve kopen is huren al net zo duur geworden. Hoe schokkend is dit?

Urgenda-vonnis: nog kleiner wonen?

Deze dramatische ontwikkelingen worden mogelijk versterkt door het Urgenda-vonnis van de Hoge Raad. De regering zal versneld drastische maatregelen moeten invoeren om de landelijke uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen al in 2020 minimaal 25 procent omlaag te drukken t.o.v. het ijkjaar 1990. Pas verderop in dit verse kalenderjaar zal blijken wat de gevolgen zijn voor de woningmarkt. Nog minder woningen is een bom onder de toekomst van de jongere generatie. Er zal ingezet worden op meer “huisjes” op minder vierkante meters. Geen 3 of 4 slaapkamers maar 1 of 2 kleine slaapkamertjes. Het ouderwetse idee om een (groot) gezin te stichten heeft onze jeugd al lang verlaten. De autochtone bevolking zal met deze ontwikkelingen flink in aantallen afnemen in de komende decennia. Dus daarmee ook de aanspraak op pensioenuitkeringen later.

Pensioen omhoog? Nee, zegt DNB en ECB

Zo kom ik bij de clou van deze column. Pensioenen kunnen omhoog. Een logica in optima forma. Als er veel geld in kas zit dan kan de claim van de uitkeringsgerechtigden omhoog zodra het actuarieel rendement een verbetering laat zien door dalende uitkeringsverplichtingen. Dus geen geouwehoer met actuele dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden opgelegd door loerende beteugelende instanties zoals “De Nederlandsche Bank.” Er zijn teveel instanties die er op toe zien dat onze pensioenfondsen financieel gezond blijven. DNB maakt deel uit van het “Europese” bankensysteem dat onder druk staat van het monetaire beleid van de alles overkoepelende ECB. De Europese Centrale Bank die een monetair beleid voert om de krediet gedreven westerse welvaartseconomieën overeind te houden met goedkoop geld.

Er klopt iets niet

Goedkoop lenen met extreem lage rentetarieven. Centrale rentetarieven van de ECB die het bankenkartel op de knieën dwingt en de samenleving aanspoort om niet te sparen maar juist te lenen. De ECB die de reserves van fondsen en verzekeraars wil gebruiken als buffers voor rampspoed.  O wee, als babyboomers gaan potverteren. Dan blijft er minder over voor ….. wie? Als pensioenfondsen in 11 jaar tijd hun vermogen meer dan verdubbelen en de deelnemers daarvan geen cent zien, terwijl in de toekomst alleen maar het aantal deelnemers daalt, dan klopt hier iets niet. Hoe lang wordt het kromme beleid van de ECB nog gedoogd door de babyboomgeneratie. De generatie die een aantal decennia juist de echte economische groei heeft gebracht.

Grof misbruik monetaire beleidsmakers

Nu brengen centrale banken alleen nog kunstmatige groei. Hoe lang duurt het voordat brave spaarders inzien dat hun reserves worden misbruikt ten gunste van een ziek beleid van een centrale bank in Europa. De ECB, die in dienst van het globalisme het geld van de samenleving inzet om een ziek monetair systeem te redden van de ondergang. Wanneer wordt de massa wakker en gaan we ons keren tegen dat zieke systeem. Lijkt mij beter dan een burgeroorlog voeren tijdens de jaarwisseling tegen onze eigen hulpverleners. Duidelijk een teken van zwakte van een sociaal bedorven maatschappij die geen oog heeft voor een fout monetair beleid van beleidsmakers die op afstand heel geniepig het “kapitaal” van de samenleving ruïneren.

GW

6 reacties

 1. Tja, en het blijft stil in de reacties, zoals wel vaker als het moeilijk en problematisch wordt.
  Blijkbaar heeft niemand een reactie over de ervaren huidige omstandigheden.
  Laat staan over de omstandigheden in HUN toekomst hoe die eruit zien.

  Geboortegolven behoren tot het verleden?
  Wat een misser Gerrit, daar in de grote steden vele geboortes van buitenlandse afkomst!
  De eerste in 2020 werden vandaag in het AD gemeld in wel heel bedenkelijke volgorde met daarbij behorende tekst.
  Maar de import immigrantie gaat gestaag voort, want de economie moet groeien en het zou in het belang zijn van die toekomstige samenleving!

  Ach weet je wat ik iedereen aanraad, gewoon doorgaan met datgeen wat ze je voorschotelen, het komt wel goed, tot het moment dan je ervaart wat we werkelijk geneurt is en hoe je er voor staat.

  Straks kleiner wonen bij mamma en pappa op zolder, terwijl de halve wereld voorrang heeft (gehad) op jullie en daarnaast het verworven recht op een 1 of 2 kamerwoning met voorrang.
  Daarna DIRECT recht op gezinshereninging met weer een verworven recht op gezinshereniging (de MAN was immers vluchteling) en een 3, 4, 5, 6, 7 kamerwoning.
  Ja, maken jullie de tere borstjes maar nat.

  Had de politiek na de 2e wereldoorlog plotseling zo veel aandacht voor de aantallen benodigde woningen, die ze nu overigens plotseling niet kunnen verwezenlijken door de pfas, het klimaat geleuter en een zweeds misbruikt meisje.

  Laat de boel wat mij betreft maar snel in elkaar pleuren, komen vele jeugdigen met hun verwende gepamperde pootjes in de modder te staan!

  Misschien dat dan die in een woestijn dolende kudde B-losers massaal zegt, ik wist eigenlijk wel dat er iets niet klopte, maar ze maakten ons wijs dat die ouwe profiteurs ons te kort deden!

  1. Allemaal het gevolg van extreem kapitalisme Theo. Het zijn niet alleen de pensioenen en de woningmarkt maar er is ook nog eens een mobiliteitscrisis. We staan met z’n allen in de file en hierdoor zijn we steeds korter thuis. Er had veel beter geïnvesteerd moeten worden in het spoorwegennet om maar eens wat te noemen. Het hele net is sterk verouderd en dat probleem is al meer dan 20 jaar bekend. Er wordt teveel gewerkt met een korte termijnvisie omdat Nederland het beste jongetje van de klas wilde blijven. Nu zitten we met de gebakken peren.

   1. Aan alle Biflaten, Joost en Gerrit nog de beste wensen voor 2020. De eerste geografische shit van 2020 is trouwens alweer een feit.

 2. De boodschap is simpel: Inleveren! Europees gezien is het NL pensioenstelsel
  een luxe buitenbeentje, met als (oude) vuistregel dat het (waardevast) pensioen
  70% bedroeg van het laatstverdiende salaris. De dogma’s, waaraan in dit land door de verantwoordelijken stijf wordt vastgehouden, zoals de veel te lage rekenrente en de toenemende vergrijzing, zijn slechts middel tot doel, ter bevordering van een Europese nivellering.
  Over de grens kennen ze al het verschijnsel: ‘Altersarmut’.

  1. Ik vrees dat je gelijk gaat krijgen. Die ‘Altersarmut’ in Duitsland schijnt daar al een echt probleem te worden. De pensioenvooruitzichten hier in NL zijn m.i. ook uiterst somber. De grote vergrijzing gaat toeslaan. Ondanks volle pensioenpotten kunnen we de aantasting daarvan niet voorkomen. Het indexeren van pensioenen is een vorm van wensdenken bij mijzelf. Veel van mijn wensen zijn nooit uitgekomen. Ik denk zelfs dat de armoede van over de grens al is overgewaaid naar onze oudere senioren met klein pensioentje. Daarvan kloppen steeds meer aan bij de voedselbanken. Ik weet dat de meerderheid dat vanuit valse schaamte niet doet. Over 1 of 2 jaar gaan we merken dat gepensioneerden een enorm stempel drukken op onze economie. Straks geven 4 miljoen ouderen minder uit, dalen omzetten en daalt het BBP en nog veel meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: