Biflatie Pensioen Bulletin: Pandemie blaast aftocht, nu de oplossing pensioen misère

11

Er wordt vol verwachting uitgekeken naar de resultaten van het pensioenoverleg. Op vrijdag 29 mei komt de zogeheten stuurgroep bijeen om knopen door te hakken. Er liggen nog veel onbeantwoorde vragen op tafel. Wat te doen met de premies. Hoe om te gaan met de aangekondigde kortingen. Gaan pensioenen mee bewegen met de financiële markten en de stand van de economie. Op welke wijze wil men overgaan van het oude naar het nieuwe stelsel. Enzovoort, enzovoort. Er liggen naar mijn idee teveel vragen op tafel in een tijd dat de hele pensioenproblematiek is ingehaald door nieuwe rampzalige feiten.

Vol verwachting klopt ons hart

Een pandemie die de economie enorme schade toebrengt en waardoor onmogelijk kan worden voorspeld hoe de economische groei er de komende jaren uit zal zien. Misschien krijgen we te maken met jarenlange krimp. Er worden krimpcijfers genoemd van bijvoorbeeld 20 tot 30 procent in de VS. Ook hier lopen de ramingen ver uiteen en worden met het grootste gemak krimpcijfers genoemd van om en nabij de 10 procent. Niemand die het exact durft te voorspellen omdat het eenvoudig niet valt te berekenen met zoveel onzekere factoren.

Afhankelijk van financiële markten

Wanneer een pandemie de wereld overvalt in een tijd dat de laatste schadelijke mondiale epidemie al weer 100 jaar achter ons ligt, dan is het moeilijk om berekeningen te maken. In een tijd dat alles anders is. De industrialisatie, de digitalisering, automatisering, de luchtvaart, ja werkelijk alles is anders dan een eeuw geleden. Toen vervoerden onze voorouders nog met paard en wagen en met de stoomboot hun handgemaakte producten. De impact van een pandemie zou in deze 21ste eeuw misschien veel groter kunnen zijn. De enorme schade die in een paar maanden aan de mondiale economie is toegebracht zal ook in ons polderlandje keihard gevoeld worden. Een land als Nederland met een open economie is zeer afhankelijk van de economische ontwikkelingen in andere (westerse) economieën. Het opgebouwde pensioenvermogen van alle fondsen is volop belegd en daarom afhankelijk van de bewegingen op de beurzen.

Centrale banken, onze redders in nood

Gegeven de huidige ontwikkelingen is een sluitende uitwerking van het pensioenakkoord bijna onmogelijk. De deelnemende partijen hebben verschillende visies. Ze vrezen de huidige ontwikkelingen en hebben grote twijfel over de afloop. 2020 is absoluut niet het jaar om een juiste beslissing te nemen. Misschien dan maar uitstellen, zo zou je je kunnen afvragen. Wat gaan bijvoorbeeld de beurzen doen. Deze bewegen in dit jaar wel heel extreem. Wat gaan de centrale banken doen nadat ze de rentetarieven hebben verlaagd tot het nulpunt. Blijven ze eeuwig doorgaan met de opkoop van schuldpapier van de bankbalansen? Zou mooi zijn, dan hoeven we niet te korten op lopende pensioenen. Dan kunnen onrendabele bedrijven hun personeel op de loonlijst laten staan. Dan hoeven pensioenpremies niet omhoog. Dan kunnen overheden gratis geld lenen op de kapitaalmarkt om de coronaschade te herstellen. Dan is er in feite niks aan de hand. Centrale banken zijn onze redding.

Een nieuw ‘monetair vaccin’

We zijn aanbeland in een totaal nieuw monetair tijdvak. We hebben de grootste economische schade geleden sinds tijden en toch klimmen beurzen weer omhoog. Dat betekent dat beleggers de toekomst zonnig inzien. En pensioenfondsen zijn de grootste institutionele beleggers. Dat gezegd hebbende reken ik op een gunstig pensioenakkoord zonder negatieve effecten op onze pensioenen. In dit nieuwe monetaire tijdvak kunnen we doorgaan op de ingeslagen weg van onze kredietverslaving. Net als met het virus mogen we verwachten dat er een nieuw ‘monetair vaccin’ wordt ontwikkeld die het mogelijk maakt verder te leven met onze verkwistende levensstijl van overkreditering en overconsumptie.

Doorgaan

We kunnen doorgaan met lenen en wanneer we in gebreke blijven met afbetalen dan is er niets aan de hand. De ECB en de FED kopen de rommelleningen wel op. Hun balans kan oneindig worden verlengd. Ik hoop dat de deelnemers in het pensioenoverleg straks op 29 mei hetzelfde beeld voor ogen hebben als ondergetekende. Ik teken er alvast voor. Geen kortingen, geen premieverhogingen. In 2020 wordt nieuwe geschiedenis geschreven. Alleen durf ik op dit moment niet in te schatten onder welke categorie u straks moet zoeken in de digitale bibliotheek. Onder de rubriek “sprookjesboeken,” “fantasie,” of “de nieuwe economie 2.0.”

GW