Het bijna 200-jarig bestaan van markt beïnvloeding

15

Het beïnvloeden van de markt wordt ook wel eens manipulatie genoemd. En niet zo lang geleden las ik een prachtig verhaal waarin ik geen naam wil noemen van de betrokken financiële partij, die zich daarmee, naar verluidt, 650 keer kon verrijken ten koste van de grote massa. Het betreft het jaar 1815, 18 juni om precies te zijn. Inderdaad de Slag bij Waterloo. Napoleon werd definitief verslagen door een alliantie. Er waren nog geen communicatiemiddelen zoals vandaag de dag en dus duurde het even voordat dit nieuws van Napoleon’s nederlaag de financiële wereld kon bereiken. Maar er was iemand uit dat wereldje die dit gegeven wat slimmer uitspeelde dan de rest, want hoe pakte hij dit aan?

napoleon manipulatie

Spionnen in 1815

Deze man had spionnen het veld ingestuurd met de opdracht dat hij zo snel mogelijk wilde weten wat de uitkomst van de veldslag zou zijn. Ongetwijfeld heeft hij daar ook nog voor de 1e spion die het hem meldde een forse bonus op gezet. De andere spionnen moesten zijn verhaal wel kunnen bevestigen. En inderdaad, voordat de rest van de wereld deze nederlaag van Napoleon vernam, was hij al van de juiste uitkomst op de hoogte.

De waarheid verdraaien

Maar hoe nu om te gaan met dit nieuws? Je kon er vergif op innemen dat de beurzen zouden gaan stijgen als dit nieuws bekend werd. Dus wat deed deze slimme man, die wist dat hij door velen in de financiële wereld nauwgezet gevolgd werd: het lag natuurlijk voor de hand dat als hij zou gaan aankopen, de rest dit ook zo zou gaan doen. Op die manier zou hij wel winst maken, maar dat kon naar zijn idee vele malen beter. Daarom behield hij het nieuws voor zich en deed voorkomen alsof de slag door de alliantie verloren zou zijn. Niet door het foutief doorgeven van het nieuws, maar door het verkopen van zijn stukken. En zo gebeurde het, omdat hij wist dat het echte nieuws pas na een paar dagen bekend zou worden, hij deze stukken juist dan tegen uiterst lage prijzen zou kunnen terugkopen.

Beïnvloeding van de markt

Het spel verliep precies zoals hij verwachtte, de vele volgers probeerden natuurlijk hun stukken te dumpen, want de grote man, die alles wist, was van dat grote nieuws natuurlijk al lang op de hoogte. U kunt zich voorstellen, wat er gebeurde. In zeer korte tijd was er van een paniek sprake die rampprijzen op de borden deed verschijnen. Prijzen kelderden en onze grote man kocht veel daarvan op tegen deze uiterst lage prijzen. Toen na een paar dagen het werkelijke nieuws wereldkundig werd, was het leed natuurlijk al geschied voor de vele slaafse volgelingen.

Manipulatie of gewoon slim?

Uiteraard stegen de beurzen weer nadat de werkelijke afloop bekend was geworden en op deze manier wist hij zijn fortuin met een factor 650 te verbeteren. Tenminste zo gaat het verhaal. De één noemt het manipulatie, de ander gewoon slimmigheid en het uitbuiten van de hebzucht en angst van de grote massa. Integer handelen van de grote man? Zo zou ik niet bepaald willen noemen. De grote massa die jammer genoeg zijn geld in deze speculatie verloren heeft zielig vinden? Nee, eigenlijk zou ik dat ook niet zo willen noemen. In het zakendoen moet je je er natuurlijk altijd van bewust blijven dat je risico loopt. Zeker als je een slaafse volgeling bent, alleen de meesten zien het niet zo, want de grote man zei immers dat….

Manipulatie van alle tijden

Kan dit weer voorkomen? Ja, dat lijkt me wel, als ik de dagelijkse koersbewegingen zo zie. Alleen het gebeurt wat vaker en sneller dan vroeger, dankzij de moderne communicatiemiddelen en bijvoorbeeld High Frequency Trading. Hebben snelheid en zgn. regulatie nu een beter klimaat laten ontstaan van meer veiligheid voor de belegger, of zitten we ook hier in een vermeende door de mens veroorzaakte globale opwarming? Eerder denk ik dat we hier van verhitting, misschien zelfs wel oververhitting kunnen spreken en wordt het tijd dat we eens wat stoom gaan afblazen. Zo niet, dan klapt de ketel onder de immense druk vanzelf wel.

Niets veranderd

Zijn de onderliggende principes veranderd? Dat waag ik te betwijfelen. Iedereen wil nog steeds het onderste uit de kan, dus gebeurt het dat er een aantal het lid op de neus krijgen. Helaas is het wel zo dat de zgn. regulatie bepaalde partijen van een fors deel van de risico’s heeft uitgesloten. Overigens voor het waarheidsgehalte van het verhaal zoals ik dat las durf ik geen verantwoording te nemen. Niettemin geeft het duidelijk aan, hoe de zaken geregeld zouden kunnen worden.

Over de auteur

Altijd geïnteresseerd in de goud- en zilvermarkt. Artikelen vaak geschreven vanuit een historische invalshoek. Dick is in september 2016 overleden.