Een botsing van Epistemologiën: Waarom het klimaatsveranderingdebat nergens toe leidt

Het woord epistemologie betekent zoiets als de studie over kennis of begrip. Het houdt zich bezig met de aard en het gebied van kennis en wordt weleens ‘de theorie over kennis’ genoemd. Om het beknopt te zeggen, het is de studie over kennis en gerechtvaardigd geloof. Het stelt zich vragen als wat kennis is en hoe het kan worden verkregen en tot hoever exacte kennis van een onderwerp of entiteit verworven kan worden.

Ongeveer een jaar geleden kwam iemand zomaar binnenvallen in de commentaar sectie over klimaatverandering op het blog van de Italiaanse Society of Chemistry met een serie aanvallen tegen klimaatwetenschap en klimaatwetenschappers. De zo ontstane botsing gaf overduidelijk aan hoe dit soort gevallen verder verlopen. De nieuwkomer monopoliseerde de discussie door het steeds weer herhalen van de gewoonlijke mythes, zoals het klimaat is altijd aan verandering onderhevig geweest, er is geen temperatuursverhoging geconstateerd over de laatste 15 jaar, er is geen bewijs voor het effect van de mens op klimaat enzovoort. U kunt zich misschien voorstellen hoe de wetenschappers die dit blog volgden, reageerden. De discussie degenereerde alras in allerlei beledigingen en persoonlijke aanvallen, totdat de moderator besloot de commentaarsectie te sluiten. Maar dat was toen al veel te laat: deze klimaatwetenschap ontkenner kwam naar voren als de winnaar; terwijl de wetenschappers overkwamen als zijnde bekrompen denkend en sektarisch. Iets dat we eigenlijk overal elders ook kunnen waarnemen.

Dit was nu een klassiek geval van trolling, maar met één groot verschil. Deze keer trachtte de trol zijn ware identiteit niet te verbergen (zoals trollen gewoonlijk doen); in tegendeel hij kwam met naam, adres en een CV. Het bleek te gaan om Mr. Rinaldo Sorgenti, vice-president van de Italiaanse Kolen Industrie Associatie. En zijn gedrag op het blog gaf ons een kans om te begrijpen wat nu het soort gedrag veroorzaakte dat wij definiëren als ‘trolling’. We willen erom wedden dat Mr. Sorgenti GEEN betaalde desinformant is, waarvan hij in het debat wel beschuldigd werd. M.a.w. hij ontkent klimaat wetenschap niet omdat hij op de loonlijst van die organisatie zou staan. Maar ook het omgekeerde is niet waar: Mr. Sorgentie is geen vice-president omdat hij wel een klimaat wetenschap ontkenner zou zijn. Wij denken eerder dat het ontkennen van klimaat wetenschap en het werken in de kolenindustrie twee niet-separate en ook niet te scheiden elementen zijn van Mr. Sorgenti ideeën. Het heeft weinig tot niets van doen van wat wij wetenschap noemen. Mr. Sorgenti is geen wetenschapper en hij weet niet hoe de wetenschappelijke methode werkt, of hij weet het wel en gelooft niet dat het werkt of bruikbaar kan zijn. Hij gebruikt de debatmethode zoals die gebruikelijk is in het politieke debat; een methode die wij kunnen omschrijven als ‘retorisch’.

Het geval van Mr. Sorgenti staat niet op zichzelf. In de verschillende jaren van debatteren – als je dat zo al noemen mag – zijn we herhaaldelijk geconfronteerd met mensen die gedefinieerd kunnen worden als ‘trollen’ of ‘ontkenners’. De meeste van hen geloven echt dat je deze methode van politiek debat kunt toepassen om tot een conclusie te komen over complexe en moeilijke wetenschappelijke onderwerpen. En ze haten het als ze een andere mening horen. Er is veel werk en studie nodig om iets werkelijk te begrijpen. Zij die dit doen haten het wat zij zien als oppervlakkig en een slechte benadering in zo’n debat. Het resultaat was dus een ferme botsing, een botsing van epistemologiën zo u wilt: retoriek versus wetenschappelijke methode in dit specifieke geval.

Zoals bij alle botsingen over absolute zaken voorkomt, denken zij die aan het debat deelnemen dat zij dezelfde taal spreken en van dezelfde veronderstellingen uitgaan, maar dat is echt niet zo. Adam Dawson omschreef het ooit aldus:

… U moet goed begrijpen dat er in Amerika twee verschillende soorten van wetenschap zijn. Er is er één die profijtelijk is voor de grote ondernemingen en die goed en rechtvaardig is en door en door solide. Dat zijn zaken als de Smartphone, de waterkoker, de GPS, de 700 kanalen op het 62 inch beeldscherm, de erectiepil enzovoorts. En er is een wetenschap die de grote ondernemingen geld kost, en die is frauduleus en maffia-achtig. En onder deze tweede categorie vallen zaken als klimatologie, metingen van vervuiling, oceanografie, misschien ook economie en andere disciplines die de winstmarges van de grootproducenten en overige producenten kunnen verstoren.

Wij denken dat Dawson het bij het rechte eind heeft als hij spreekt over ‘twee verschillende vormen van wetenschap’. Maar het punt is niet zozeer dat sommige types wetenschap grote ondernemingen geld kosten. Wetenschap en technologie proberen verandering aan te brengen en die verandering betekent vaak dat iemand geld gaat verliezen., maar dat wil nog niet zeggen dat die verandering onmogelijk is. Het internet bijvoorbeeld brengt de krantenbedrijf bijna tot een bankroet, maar de krantenlobby schijnt niet erg effectief te zijn in het terugdringen van het internet. Een fundamenteel punt is dat wetenschappelijke terreinen zoals de klimaatwetenschap nu eenmaal verschillende methodes hanteren om data te verzamelen en die wetenschap te managen dan, zeg maar, gebruikelijk is in de elektronica industrie. Er is een epistemologisch verschil: het soort van zekerheid dat kan worden afgeleid uit een weloverwogen laboratorium experiment uit de elektronica industrie gaat niet op voor klimaatwetenschap.

Deze verschillen in epistemologische benadering wordt pas echt fundamenteel wanneer het aankomt op implementatie van een beleid gebaseerd op het resultaat van de verkregen modellen. De klimaatwetenschappers zijn het er over het algemeen over eens dat er geen simpele technologische oplossing is om een desastreuze klimaatverandering tegen te gaan. Wat ze voorstellen is geen onomstreden engineering, maar een vorm van sociale engineering, gebaseerd op de algemene consensus dat het gevaar van klimaatverandering echt bestaat, al dan niet terecht. Wel, hoe komen we nu tot zo’n consensus? Om te beginnen moeten we de basis veronderstellingen delen over hoe de conclusies van klimaatwetenschap worden verkregen en gevalideerd (op waarde worden ingeschat); dit is een kwestie van epistemologie. En als we te maken hebben met de sociale aspecten, dan zijn die traditioneel geaccepteerde methoden van kennis verwerving (en consensus) niet gebaseerd op de wetenschappelijke methode. Het debat wordt dan politiek en nogmaals, de methoden voor politieke debatten zijn totaal anders.

Op vele manieren schijnen we te leren diverse epistemologische methoden in het klimaatdebat te gebruiken. Heeft u bijvoorbeeld de claim opgemerkt die zegt dat er een 97% consensus onder wetenschappers bestaat over het klimaatprobleem? En wat daar nou eigenlijk gezegd wordt? Toch heeft dit een opmerkelijke impact gehad, gezien het feit hoe snel dit werd opgepikt en bekritiseerd vanuit de ontkenners kant. Maar kunt u zich ook maar één enkel geval bedenken in de geschiedenis van de wetenschap, waarin zo’n wetenschappelijke controverse werd onderworpen aan een publieke stemming? Niet dat wij weten. Vanuit de wetenschap geloven we dat de wetenschappelijke methode voldoende is om tot een consensus te komen. Politieke controverses zijn iets totaal anders; data en interpretaties zijn daar veel onzekerder; dus moet het in stemming worden gebracht om verder te kunnen gaan.

We gaan niet beweren dat wetenschap in een politieke organisatie zou moeten veranderen. Het is al heel wat, als we in de gaten krijgen waar we eigenlijk mee van doen hebben en het onderscheid kunnen maken: het is een politiek debat en geen wetenschappelijk debat. En we moeten ook erkennen dat als we onszelf ingraven en ons beledigd voelen als iemand klimaat wetenschap kleineert, of wat voor wetenschap dan ook, en als niet bruikbaar classificeert, ons niet echt verder brengt. Het wordt erger te beweren dat iemand een betaalde desinformant is, omdat hij de wetenschappelijke methode niet volgt. We moeten slimmer zijn dan dat, als we ooit iets willen bereiken bij het bestrijden van klimaatverandering.

Bron: professor Ugo Bardi

23 reacties

 1. Het klimaat lijkt met onze acties mee te veranderen.. Waar een beschaving in harmonie met de natuur leeft lijkt er een soort balans te ontstaan waardoor er weinig veranderingen optreden. Ook verteld de geschiedenis dat klimaatveranderingen bij de aarde horen ook toen er nog geen fabrieken en auto’s waren dus klimaatveranderingen zijn hoe dan ook onderdeel van de aarde.. Dat we daar weer een commercieel ding van maken waar we weer geld aan kunnen verdienen is natuurlijk niets nieuws onder de zon.
  Om op Dawson terug te komen , vind ik wel dat er ook veranderingen kunnen zijn die voor iedereen een win win situatie op kunnen leveren maar vandaag de dag is het enkel nog een wereld van winnaars EN verliezers.. en daar moeten we vanaf..
  Er is veel maffioso en fraude ( geld als uitgangspunt ) in de tweede groep van Adams wetenschap maar kom op , juist in de eerste groep is het de laatste tien jaar schering en inslag om de wetenschap als multinational zelf te financieren , de bevindingen daardoor te manipuleren en daardoor het product op de markt te kunnen brengen..
  Bijna al het eten en drinken in de winkels is zoooo ongezond dat je niet begrijpt dat het in de winkel ligt. Schadelijke gevolgen van bepaalde elektronica word onder het tapijt geveegd om het aan de man te kunnen brengen.. Het is ondertussen een grote maffia bende geworden waar iedereen elkaar voor de gek houd. Men koopt tegenwoordig emmers die niet waterdicht zijn , auto’s die je nog niet gezien heb.. Smartphones zijn niets meer dan een soort tracker , elektronisch oog wat alle data die je verbruikt opslaat , filtert en en tot een bepaald profiel verwerkt waardoor je in de uitverkoop gaat bij grote bedrijven . De apparaten zijn niet meer voor ons maar tegen ons.. Er klopt geen ene [email protected]#@!%$^van !!!

  1. MaD, we hoeven niet verwonderd te zijn, het is allemaal normaal binnen de context van het monopolyspel. Binnen dat spel worden we immers bijzonder creatief, manipulatie wordt dan de norm met alle neveneffecten die daarbij komen kijken. Het gevolg is dat besluiten worden genomen op basis van manke statistieken en dubieuze doelstellingen, ongeacht wat ernstige wetenschappers daarover rapporteren. Niet moeilijk dat velen in een kramp schieten en goud gaan sprokkelen, hopend dat hiermee deze waan nog gestopt kan worden. Het is zoals je het zegt, who’s fooling who?

 2. Interessant artikel, moeten snel iets aan dat denken doen, zo blijkt. Maar hoe begin je daaraan als je niet anders weet dan te denken zoals je doet? Hadden het al eens opgemerkt:

  Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een
  confrontatie met epistemologische obstakels bevat, die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht. Voor Bachelard werd wetenschappelijkheid dan ook gekenmerkt door een epistemologische breuk met het alledaagse denken.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Epistemische_breuk

 3. Waarom blijft die Belg op iedereen reageren alsof het zijn site is en alles naar hem toe is geschreven ? Notabene ook met grote onzin wat niets met hetgene te maken heb met wat de ander probeerde te zeggen. Hallooo moderator.. ? is dit maar normaal ? Na meerdere klachten van meerdere personen kan het een keer genoeg zijn toch ? Totaal niet inhoudelijk en komt niet verder dan het topic weer te verpesten met simpele Wiki links..

  1. Er is een vlaggetje waar je op kunt klikken, ik doe het standaard, bij 5 vlaggen is ie weg.
   Er is blijkbaar geen moderator meer, dus moeten we t zelf regelen. In zelfvoorzienendheid 🙂

   Sla uw slag. Klik de vlag.

   1. Helaas, heb je in het verleden al tig maal bewezen dat je hier niet bent om mee te helpen aan de discussie maar juist om de discussie te verstoren, dat hebben al meerderen tegen je gezegd, maar je wil er niet van weten.
    Ook je verwerpelijke gedrag om op elke, maar dan ook elke reactie te reageren met nutteloos gezwam en provocaties toont dit aan.

    Mensen zijn dit gedrag beu, en zouden zoals reeds meerdere malen door meerdere personen aangegeven, het liefst hebben dat je hier dan maar wegblijft, aangezien je na herhaaldelijk verzoek je gedrag niet wijzigt.

    Dus werner, als je echt zo doorgeleerd bent als dat je via je praatjes wil doen voorkomen, ga dan lekker ergens anders je praatjes spuien.
    Je doet er een hoop mensen hier een plezier mee.

    Ga je dit verhaal wederom met een of ander spinpraatje ontkrachten, dan weten we zeker waar we aan toe zijn.

    Ik vlag je reacties standaard, want ik ben er al lang achter, maar ik hoop dat anderen mij zullen volgen, want naar mijn idee heeft biflatie lang genoeg te lijden gehad onder je troll gedrag.

    1. Ben je nu tegen jezelf aan het praten? Het artikel handelt over epistemologische breuken die zich vandaag in de samenleving manifesteren. Al heel de tijd heb je dergelijke debatten trachten te ondermijnen door alles en iedereen proberen belachelijk te maken. En dan nog ga je anderen oneigenlijke dingen verwijten? Zonder schaamte of normbesef, interessant studie-object maar ook niet meer dan dat. Hoe oud ben je eigenlijk?

     1. Zoals ik zei.

      Ga je dit verhaal wederom met een of ander spinpraatje ontkrachten, dan weten we zeker waar we aan toe zijn.

      Dat weten we dus nu.

      Het ga je goed , werner.

     2. De discussie degenereerde alras in allerlei beledigingen en persoonlijke
      aanvallen, totdat de moderator besloot de commentaarsectie te sluiten.
      Maar dat was toen al veel te laat: deze klimaatwetenschap ontkenner kwam
      naar voren als de winnaar; terwijl de wetenschappers overkwamen als
      zijnde bekrompen denkend en sektarisch. Iets dat we eigenlijk overal
      elders ook kunnen waarnemen.

     3. Fijn zou zijn, dat de mensen die zich voordien uitspraken tegen werner’s gedrag nu ook een bijdrage zouden geven.
      En niet dit stilzwijgend voorbij laten gaan. De achterliggende boodschap van Dick zijn artikel is naar mijn mening zeer duidelijk, en soms is t dan even nodig met de vuist op tafel te slaan, en dit niet zomaar stilzwijgend voorbij te laten gaan.

      Zoals ook hedentendage gebeurd door het uitblijven van protest aan onze onderdrukkers als mens zijnde. Dit is dan op veel kleinere schaal, maar dat maakt voor mij in elk geval niet uit. Het gaat er juist om dat iedereen, een stap naar voren doet.

     4. Er zijn studies gemaakt over wat echte trollen doen Madman, dit is louter een dienstmededeling. Maar het is goed wat je daar inhoudelijk stelt, vreemd dat je het dan ook altijd tracht tegen te werken wanneer het daarover gaat. Het is echter nooit te laat, zullen we maar even denken. Vanaf hier zal alles dan vlotjes kunnen verlopen, prima. Biflatie op zich gaat over een epistemologische breuk met het alledaagse denken.

  2. Misschien kan je jezelf een plezier doen, probeer eens een milieu-impactanalyse te maken in de veronderstelling dat er geen verschillende valuta’s meer zouden zijn. Tegelijk zou dan een co-creatieve economie ontstaan waardoor heel wat manipulatieve bezigheden kunnen wegvallen omwille van irrelevant (cfr absurd) in relatie tot het menselijke welzijn. Hieronder alvast een extra tip, laat maar weten wanneer je klaar bent.

   Volgens Rickards zal het IMF Special Drawing Rights (SDR) gaan printen, wereldgeld met andere woorden. Het plan is dan om de financiële markten te overspoelen met miljarden aan SDR’s en omdat veel mensen niet begrijpen hoe dit werkt, zou dit wel eens kunnen werken.

   http://beurs.com/2016/04/01/hervorming-financieel-systeem-is-noodzaak-wereldgeld-op-komst/110372

  3. Ik klik braaf op het vlaggetje naast al zijn reacties. Ik begreep ergens dat iedereen dat moet doen en dat hij dan automatisch verdwijnt. Verder wordt deze site niet gemodereerd, lijkt het. De geweldige schrijvers die hier een bijdrage leveren, moeten echt naar een betere plek.

   1. Ook IGea is braaf, lukt het met de vlaggetjes? We zetten je werk weer even in de verf, altijd leerzaam voor de aandachtige lezer. Kunnen/mogen we nu inhoudelijk verder?

  1. dan zijn we al met 3 , nog twee te gaan.
   En ook bedankt om effe op te treden, zo zou t ook moeten gaan in t grote plaatje 🙂

   1. T werkt op ip adres, disquss kijkt of er meerdere ip adressen vlaggen, en na 5 verschillende ip adressen die melden wordt de reactie aan moderatie aangeboden en verdwijnt.

    1. Komaan, Dick, houtskool, R, pieter, spiegel, Carthago, piet pineut,harrie nak,rinus,karl, aapnootmies, dr M, bertus, harold, ktm en moerstaal 🙂 en iedereen die ik even vergeten was!

     Het is tijd om biflatie weer van ons te maken!

     Vlaggen wat je vlaggen kan!

     1. Het mag duidelijk worden dat WOIII steeds waarschijnlijker wordt, niet door een gebrek aan informatie en kennis maar om heel andere redenen. En ook daar rapporteerde wetenschap veelvuldig over, net zoals het artikel inhoudelijk aangeeft is dat geen garantie op succes.

 4. Leerzaam en leuk voor de aandachtige lezer is dat dit artikel ook een praktische invulling krijgt, alsof de epistemische breuk zich ‘realtime’ aanbiedt. De waarde van de wetenschappelijke methode wordt hiermee opgelicht, het klimaatdebat kan immers op verschillende manieren benaderd worden. Naar traditie:

  (1) de klimaatopwarming is geen bedreiging of zelfs niet bestaande
  (2) de klimaatopwarming is een bedreiging

  Als we (1) veronderstellen dan is dat nog geen reden om geen bijkomende vragen meer te stellen, integendeel. Verschillende opties zijn mogelijk, het debat handelt dan niet meer over wel/niet klimaatopwarming maar over ethiek en zinvolheid. En dat is een kwestie van bewustwording, een kwestie van normen, waarden en respect jegens mens en leven.

 5. “Waarom het klimaatsveranderingdebat nergens toe leidt”

  Omdat het in voorlopig in handen is van achterlijke leipo’s.
  Dit gaat op termijn veranderen.

  Het gaat er uiteindelijk om de natuurlijke waarden te respecteren en niet ons te wringen in een zogenaamd ecologische dwangbuis van de industrie, om hun zeer dure “technologische verouderde troep”te kopen en zij ons blijven uitlachen.

  De Industrie geeft u alleen verouderde technologie ter beschikking en de nodige dosis angst!!!!!

  Laat u niet van de wijs brengen en blijf heel dicht bij u zelf!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: