BRICS-landen willen de macht overnemen

5

De BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en de ‘nieuwkomer’ Zuid-Afrika) zullen in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid steeds belangrijker worden en de macht gaan overnemen van de westerse economieën. Amerika en Europa komen sinds de kredietcrisis steeds weer in de problemen. Is het niet de kans op een default van een Europees land, dan is het wel een bijna omvallende bank of een schuldplafond dat weer eens moet worden verhoogd. De BRICS hebben er genoeg van en gaan actiever samenwerken. Dat recht hebben ze natuurlijk. Terwijl de Amerikaanse en Europese economie met mondjesmaat groeit, expanderen de BRICS fors. De economie in China groeit momenteel met 9,7% en ook in India en Brazilië is weinig meer te merken van de grootste economische crisis sinds de jaren ‘30. Om dit herstel vast te houden willen deze emerging markets intensiever gaan handelen. De BRICS zijn samen voor bijna één vijfde verantwoordelijk voor wereldhandel. Tevens wordt bijna de helft van de huidige wereldwijde economische groei door deze vijf landen bewerkstelligd. 40% van de gehele wereldbevolking leeft momenteel in één van deze opkomende landen.

De oplossing die de BRICS voor ogen hebben is rigoreus. Ze willen een geheel nieuw globaal monetair systeem gaan opzetten. Een nieuwe economische wereldorde.
Een systeem die veel minder afhankelijk is van de dollar. Tevens willen ze meer macht krijgen in de wereldwijde financiële organen. Deze economische wereld is momenteel nog voor een groote deel een Angelsaksische aangelegenheid en daar moet volgens de BRICS snel verandering in komen. De Angelsaksische organisatiemethode duidt op organisaties en bestuur die voornamelijk vanuit een drijfveer van winstoptimalisatie werken. Ook willen de opkomende economieën de investeringen en grondstoffen verder gaan reguleren. Hierdoor moet worden voorkomen dat speculanten de prijs van voedsel verder opdrijven dan daadwerkelijk noodzakelijk is. De emerging markets krijgen in dit opzicht steun van Frankrijk, die eerder een voorstel deed om de speculatie in grondstoffen en voedsel aan banden te leggen.

De leiders van deze vijf landen kwamen vandaag (14 april 2011) samen in het Zuiden van China om daar hun plannen voor verdere werelddominatie te bespreken. Hu Jintao, Dilma Rousseff, Medvedev, Manmohan Singh en Jacob Zuma spraken met elkaar om de samenwerkingen tussen de landen te intensiviseren. Er zitten veel verschillen tussen de landen, maar ze kunnen elkaar van grote dienst zijn. Terwijl de economie van Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika voornamelijk gedreven wordt door de verschillende grondstoffen die de landen bezitten, groeit de economie van China en India voornamelijk door de industrie (productie) en services. Niet alleen qua economie verschillen de emerging markets,  ook politiek gezien zijn er verschillen. Terwijl Brazilië, India en Zuid-Afrika vrij democratisch zijn, is dat in China en Rusland toch nog niet helemaal het geval. Daar is de rol van de overheid nog een zeer grote factor.

Duidelijk is wel dat de landen bezig zijn met de plannen voor een nieuwe wereldmunt. Ze zijn bang dat de enorme schuld van de Verenigde Staten een zwaar wegend effect zal hebben op de waarde van de dollar. Er moet volgens de BRICS in de toekomst een ‘”a broad-based international reserve currency system’ komen die in eerste instantie meer stabiliteit en zekerheid biedt, maar ook meer macht voor deze opkomende economieën met zich meebrengt.

K. Dil